Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Pieśni Wielkanocne

Wesoły nam dzień dziś nastał 1. Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja! 2. Król niebieski k'nam zawitał, jako. śliczny kwiat zakwitał po śmierci się nam pokazał. Alleluja.. 3. Piekielne moce zwojował, nieprzyjaciele podeptał, nad nędznymi się zmiłował. Alleluja... 4. Do trzeciego dnia tam mieszkał Ojce święte tam pocieszał, potem iść za sobą kazał. Alleluja... 5. Którzy w otchłaniach mieszkali płaczliwie tam zawołali, gdy Zbawiciela ujrzeli. Alleluja... 6. "Zawitaj, przybywający, Boże, Synu Wszechmogący, wybaw nas z piekielnej mocy". Alleluja... 7. Wielkie tam wesele mieli, gdy Zbawiciela ujrzeli, którego z dawna żądali. Alleluja... 8. Potem swą mocą zmartwychwstał, pieczęci z grobu nie ruszał. Na stróże wielki strach powstał. Alleluja... 9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, miłośnikom się pokazał, anioły do Matki posłał. Alleluja... 10. "O, anieli najmilejsi, idźcież do Matki Najświętszej, do Matki mej najmilejszej". Alleluja... Zwycięzca śmierci 1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciegoz rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja! 2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, Anioł zstępuje, niewiasty pociesza: "Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został, Pan zmartwychpowstał". Alleluja! 3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale; Ojcu swojemu już uczynił zadość nam niesie radość. Alleluja! 4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, utwierdza w wierze, aby nie wątpili; obcuje z nimi, daje nauk wiele o swym Kościele. Alleluja! 5. Już nie przestaje z narodem niewiernym, samym się tylko ukazując wiernym. Nieśmiertelności przedstawia znamiona wśród uczniów grona. Alleluja! 6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone i śmierć haniebna są już nagrodzone. Za poniżenia został wywyższony nad wszystkie trony. Alleluja! 7. Ciesz się Syjonie, Chrystusów Kościele Oto zabity Bóg twój żyje w ciele. Śpiewaj z weselem: "Pan króluje z drzewa jak Dawid śpiewa". Alleluja! 8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona, wina pierwszego rodzica zgładzona, niebios zamkniętych już otwarta brama synom Adama Alleluja! Otrzyjcie już łzy, płaczący 1. Otrzyjcie już łzy, płaczący, żale z serca wyzujcie, wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. Bo zmartwychwstał samowładnie jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja niechaj zabrzmi Alleluja! 2. Darmo kamień wagi wielkiej żydzi na grób wtoczyli, darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli. Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała. Alleluja... 3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory, wstaje z grobu, kruszy mury, nie ma żadnej zapory. Zdjęta trwogą straż upada i prawie sobą nie włada. Alleluja... 4. Salome i dwie Maryje w grobie czasu rannego słyszały głos: "Pan wasz żyje, tu tylko odzież Jego. Idźcie i to wszystko, coście widziały, uczniom ogłoście". Alleluja... 5. Niewiasty te się z nadziei widzenia Pana cieszą i zaraz do Galilei z nowiną słodką śpieszą. Oznajmują, co widziały, co im mówił anioł biały. Alleluja... 6. Do Emaus dwaj uczniowie idący, smutni srodze, zatopieni z Nim w rozmowie, nie poznali Go w drodze, aż gdy chleb im błogosławił i tak zdumionych zostawił. Alleluja... Chrystus zmartwychwstań jest 1. Chrystus zmartwychwstań jest, nam na przykład dan jest, iż mamy zmartwychpowstać z Panem Bogiem królować. Alleluja! 2. Leżał trzy dni w grobie, dał bok przebić sobie, bok, ręce, nogi obie na zbawienie tobie. Alleluja! 3. Trzy Maryje poszły, drogie maści niosły. Chciały Chrystusa pomazać, Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja! 4. Gdy na drodze były tak sobie mówiły: "jest tam kamień niemały, a któż nam go odwali"? Alleluja! 5. Powiedz nam, Maryjo gdzieś Pana widziała? Widziałam Go na męce, trzymał chorągiew w ręce. Alleluja! 6. Gdy nad grobem stały, rzekł im anioł biały: "Nie bójcie się Maryje, zmartwychwstał Pan i żyje". Alleluja! 7. Jezusa szukacie? Tu Go nie znajdziecie. Wstałci z martwych, grób pusty, oto złożone chusty. Alleluja! 8. Łukasz z Kleofasem, obaj jednym czasem szli do miasteczka Emaus, spotkałci ich Pan Jezus. Alleluja! Przez Twoje święte 1. Przez Twoje święte zmartwychpowstanie, Boży Synu odpuść nam nasze zgrzeszenie. Wierzymy, iżeś zmartwychpowstał, żywoteś nasz naprawił, śmierci wiecznej nas zbawił, swoją świętą moc zjawił. 2. Przez Twoje święte wniebowstąpienie.. 3. Przez Twoje święte Ducha Zesłanie... Te Deum Ciebie, Boga wysławiamy 1. Ciebie, Boga wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. 2. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, Cheruby, Serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy 3. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Pan łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi majestatu Twojej sławy. 4. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków, pełen chwały, Tobie hołdy nieść pośpiesza Męczenników orszak biały. 5. Ciebie, poprzez okrąg ziemi, z głębi serca, ile zdoła, głosy ludów zgodzonymi wielbi święta pieśń Kościoła. 6. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna słowo wiekuiste, z Duchem wszechświat wielbi cały Królem chwały Tyś, o Chryste. 7. Tyś Rodzica Syn z wiek, wieka by świat zbawić swoim zgonem, przyoblókłszy się w człowieka nie wzgardziłeś Panny łonem. 8. Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. 9. Po prawicy siedzisz Boga w chwale Ojca Syn jedyny lecz, gdy zabrzmi trąba sroga przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. 10. Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech, co plami, gdyś odkupił nas od zbrodni drogiej swojej Krwi strugami. 11. Ze Świętymi, w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje, zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje. 12. Rządź je, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy. My w dzień każdy, Władco świata Imię Twoje wysławiamy. 13. Po wiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny. O, w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy. 14. Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki. W Tobie, Panie zaufałem nie zawstydzę się na wieki.   

Wasze komentarze:
 Tomasz: 13.08.2015, 18:30
 J. Tuwim CHRYSTUSIE
 Tomasz: 18.12.2012, 19:38
 Moja ukochana mieśń To mój Pan wiele mi uczynił On moim Bogiem. To mój Pan wiele mi uczynił On mnie uzdrowił
 Tomasz: 18.12.2012, 19:37
 Moja ukochana mieśń To mój Pan wiele mi uczynił On moim Bogiem. To mój Pan wiele mi uczynił On mnie uzdrowił
 elte: 19.04.2011, 20:28
 U mnie w parafii Te Deum śpiewają inaczej, ale chyba ładniej niż ta bardziej znana wersja (Ciebie Boże wysławiamy) U nas jest : "Ciebie, Boże, wielbimy, Ciebie, Stwórcę wszechmocnego, Ze wszystkich sił wielbimy; Dawco wszystkiego dobrego, W dobroci nieskończony, Bądź na wieki chwalony!" itd W internecie pisze, że to 'Tedeum śląskie", a ja mieszkam na Pomorzu ..heh
 Asia: 24.03.2010, 18:32
 dlaczego nie ma nut????????!!!!!!!
 szpotaker: 17.02.2010, 19:51
 gdzie są nuty ?
 .: 16.02.2010, 18:39
 Zmartwychwstał Pan i żyje dziś blaskiem jaśnieje noc...
 Beata: 12.04.2009, 13:22
 Te Deum Ciebie, Boga wysławiamy- najpiękniejsza pieśń...
 Aleksandra: 09.04.2009, 09:46
 Te Deum-to najpiekniejsza piesn,co rku jak ja spiewam to lezka mi sie w oku kreci..:)
 Patrysia:D: 09.04.2009, 08:31
 Otrzyjcie już łzy, płaczący i Zwycięzca śmierci-dla mnie są te pieśni najładniejsze
 orzeszekxxl: 02.03.2009, 23:55
 Te Deum - to dla mnie jest najpiękniejsze
 Dorcia:]: 02.03.2009, 17:47
 znane ale ładne
(1)


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej