Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Do lekarza z ubezpieczeniem

     Idąc do lekarza, należy zabrać ze sobą dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Zasadą jest bowiem korzystanie z bezpłatnych świadczeń przez osoby, które opłacają składkę zdrowotną. Dokumentem takim powinna być elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego - określa to ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednak dotychczas nie ma takiego jednolitego dokumentu dla wszystkich ubezpieczonych. Z tego powodu pacjenci muszą w inny sposób udokumentować prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej.

     Do ubiegłego roku ZUS wydawał tzw. książeczki zdrowia. W nich pracodawca, a osobom prowadzącym pozarolniczą działalność - ZUS potwierdzał pieczątką ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie ZUS nie wydaje już książeczek, zatem prawo do ubezpieczenia zdrowotnego należy potwierdzać w inny sposób. Może nim być dokument ZUS RMUA, zaświadczenie od pracodawcy czy -w przypadku osób bezrobotnych - z urzędu pracy. Dokumenty te mają określony termin ważności, zatem przed wizytą u lekarza trzeba upewnić się, żee są one aktualne. Ubezpieczenie zdrowotne jest ważne w okresie jego trwania i przez 30 dni od jego ustania.

     NFZ na swojej stronie internetowej zamieścił informację, że pacjent w przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń zdrowotnych może złożyć na piśmie oświadczenie. Powinno ono zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia oraz nazwę oddziału NFZ, do którego pacjent został zgłoszony. Złożenie oświadczenia nie zdejmuje jednak z pacjenta obowiązku późniejszego przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z leczeniem szpitalnym. Listę osób, które mają prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, określa ustawa. Są to osoby podlegające obowiązkowo i dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także te, których dochody nie przekraczają kryterium socjalnego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Z bezpłatnej opieki lekarskiej mogą również korzystać ci, którzy nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, a nie ukończyły 18 lat, oraz kobiety w ciąży i połogu.

     Prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej nie oznacza, że wszystkie świadczenia pacjent uzyska nieodpłatnie. Duże zmiany zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2012. Jednak zmianie nie uległa jedna z przesłanek. Pacjent, niezależnie od podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, może zostać obciążony kosztami leczenia, jeżeli jedyną i bezpośrednią przyczyną ich udzielenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości.


Edyta Pisarczyk


Tekst pochodzi z Tygodnika

22 stycznia 2012


   

Wasze komentarze:
 Lucja: 15.02.2012, 14:50
 .....to chyba dobrze ,że ludzie w stanie nietrzeżwym gdy będą mieć wypadek będą się leczyć za swoje.......!!!!!!!!!!!!
(1)


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej