Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

"Oto Baranek Boży..." (5,6-7)

Czytamy wspólnie Księgę Apokalipsy

Następuje kulminacyjny moment wizji. Po zapowiedzi zwycięskiego Iwa (5,5) pojawia się jednak nie lew, ale coś kontrastującego - Baranek. Stoi w samym środku scenerii, otoczony kręgiem czterech istot żyjących i dwudziestu czterech starców.

I zobaczyłem jak między tronem a czterema istotami żyjącymi i starcami stał Baranek...

Baranek ten przywołuje wspomnienie baranków paschalnych z odległych dziejów Hebrajczyków. Kiedy dobiegała końca niewola egipska, Bóg polecił Izraelowi, aby każda rodzina przygotowała jednorocznego baranka, we wskazanym momencie go zabiła, a jego krwią pomazała odrzwia i progi domów W ostatnią noc niewoli anioł-niszczyciel przemierzył Egipt, zabijając wszystkich pierworodnych. Omijał tylko domy oznaczone krwią baranków. Synowie Izraela zostali uratowani od śmierci (Wj 12,1-13). Na pamiątkę cudownego ocalenia i wyjścia z niewoli egipskiej Izraelici corocznie obchodzili święto Paschy, podczas którego zabijali baranki, spożywali pieczone mięso i dziękowali Bogu, że tak cudownie posłużył się ich krwią.

Motyw baranka pojawia się też w Starym Testamencie u proroka Izajasza, który zapowiadając przyjście Mesjasza ukazywał Go w obrazie cierpiącego Sługi Jahwe, prowadzonego jak baranek na rzeź (Iz 53,7). Myśl o baranku pojawia się również w jakimś sensie w związku z izraelskim Dniem Przebłagania (Jom Kippur), kiedy to symbolicznie wkładano grzechy Izraela na głowę zwierzęcia (kozła), a potem je przepędzano (Kpi 16,7-22).

Kiedy Jan Chrzciciel głosił pokutę nad Jordanem i obmywał ludzi w wodzie, przyszedł tam i Chrystus. Jan Chrzciciel wiedział, że to jest Mesjasz, Zbawiciel, który zabierze ludziom grzechy i Sam się nimi obciąży, idąc jak baranek prowadzony na rzeź. Wiedział, że krew Chrystusa stanie się rzeczywistym ratunkiem dla ludzi. Rozumiał, że w Chrystusie przychodzi do ludzi prawdziwy Baranek Boży. Dlatego przedstawiając Go ludowi powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata (Jl,26.39).

W Nowym Testamencie określenie Baranek stało się jednym z imion Chrystusa:

- św. Paweł nawiązując do baranka paschalnego pisze, że Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha (1 Kor 5,7);
- św. Piotr uczy, że ceną naszego zbawienia stała się drogocenna Krew Chrystusa - Baranka niepokalanego (1 P 1,19).
- św Łukasz nazywa Chrystusa milczącym barankiem, którego strzygą (8,32).

We wszystkich powyższych przypadkach w oryginalnym tekście greckim występuje zawsze słowo amnos ("jagnię", "baranek"). Zatem Amnos jako imię Chrystusa oznacza, że wziął On na siebie wszystkie grzechy świata i odpokutował za nie swym cierpieniem i śmiercią. Stał się żertwą ofiarną.

Ale w świątyni niebiańskiej Baranka Amnos już nie ma, bo Chrystus, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, jest Kimś więcej niż tylko ofiarą cierpiącą za nasze grzechy. Jest uwielbionym Panem. Dlatego św. Jan nadaje Chrystusowi nowe imię - Arnion. Jest to zdrobnienie od aren ("owca", "baran") i oznacza również "baranka".

Tytuł Arnion występuje wyłącznie w Apokalipsie i to aż 28 razy. Zawsze oznacza Chrystusa - Baranka, który walczył i dokonał zwycięstwa. Chrystus jest Barankiem uwielbionym, Barankiem w chwale, Barankiem - Odkupicielem.

Język grecki pozwala mówić o Chrystusie - Baranku w dwóch sensach: w sensie Baranka cierpiącego za ludzi na ziemi (amnos) i w sensie Baranka zwycięskiego w chwale nieba (arnion). Niestety, język polski jest w tym przypadku ubogi i nie odróżnia amnos od arnion. Oba terminy przekłada tym samym słowem "Baranek".

I zobaczyłem jak między tronem a czterema istotami żyjącymi i starcami stał Baranek, jakby zabity na ofiarę. Miał siedem rogów i siedem oczu, które są siedmioma duchami Boga, posłanymi na całą ziemię. Podszedł i wziął [zwój] z prawej ręki Zasiadającego na tronie. (5,6-7)
Kiedy podczas Mszy św. śpiewamy: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, myślimy o Baranku Amnos, który dokonuje ekspiacji za nasze grzechy. Także kapłan, ukazując ludowi Chleb eucharystyczny i mówiąc: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, przywołuje Baranka Amnos. Natomiast w drugiej części tej formuły (błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka) chodzi już o "innego" Baranka, o Arnion, uwielbionego i zasiadającego w niebie po prawicy Ojca.

...stał Baranek...

Postawa stojąca świadczy, że jest On żywy, że zmartwychwstał. Stoi jako Pośrednik pomiędzy tronem Boga a stworzeniem.

...jakby zabity na ofiarę...

Św. Jan bywa nazywany "ewangelistą ran Chrystusa", gdyż podkreśla obecność ran Chrystusowych na Jego zmartwychwstałym ciele i pokazywanie ich uczniom: pokazał im ręce i bok (J 20,20). Również w Apokalipsie św. Jan poświadcza obecność ran, jakie pozostawały na ciele Chrystusa - Baranka po ciosach zadanych przez ludzi. Rany - znaki męki i śmierci krzyżowej pozostaną nawet w niebie, aby na wieki uzmysławiać miłość Chrystusa, który oddał życie za przyjaciół (J 15,13).

Miał siedem rogów...

W Biblii róg jest symbolem mocy, a liczba siedem oznacza pełnię. Siedem rogów Baranka wskazuje na Jego wszechmoc.

...i siedem oczu...

Oczy symbolizują wiedzę, a siedem oczu oznacza pełnię wiedzy.

Choć Chrystus nosi na sobie ślady walki stoczonej za nas na ziemi, dysponuje pełnią Bożej mocy. Jest w stanie pokonać wszystkich nieprzyjaciół.

...oczu, które są siedmioma duchami Boga, posłanymi na całą ziemię.

Oczy Baranka "oświecają" cały świat siedmioma duchami Boga czyli pełnią Ducha Świętego. Chrystus, wyposażony w Ducha Świętego, udziela Go swemu Kościołowi. Inaczej mówiąc, Chrystus działa w świecie przez Ducha Świętego (Łk 24,49; Ga 4,6).

Podszedł i wziął [zwój] z prawej ręki Zasiadającego na tronie.

Fakt, że nikt nie mógł wziąć księgi przeznaczeń ludzkości z ręki Boga, zaniepokoił i zasmucił św. Jana. Ale oto nagle zjawia się zwycięski Baranek i podchodzi do tronu Bożego. Dlaczego św. Jan nie dostrzegł Baranka przedtem? Gdzie dotychczas był Baranek? Wydaje się, że na ziemi! Czytając ten fragment Apokalipsy odnosi się wrażenie, że jesteśmy świadkami zmartwychwstania Chrystusa widzianego od strony nieba.

Syna Bożego nie było przy tronie Bożym, bo jako ziemski Jezus żył wśród ludzi, uczył ich o Ojcu, wysłuchiwał od nich przykre słowa, był znieważany, a w końcu zabity i złożony do grobu. Ale oto mijają trzy dni, a On zmartwychwstaje i zjawia się przed tronem Bożym, aby wziąć z ręki Boga księgę przeznaczeń i ujawnić do końca tajemnice, które mają swe źródło w Jego zmartwychwstaniu.

Ten, który ongiś przyszedł z nieba na ziemię, który żył między ludźmi i który został zabity, wszedł na zawsze w dzieje ludzkości i należy do nich jako Baranek zabity, Am- nos, oraz chwalebny Baranek, Arnion, reprezentujący nas przed tronem Bożym. Sprawdź, czy zapamiętałeś...

  • Księgi Nowego Testamentu nadają Chrystusowi tytuł Baranek, który ma dwa odmienne znaczenia. Jakie?
  • Dlaczego Baranek ma taki dziwny wygląd: jakby zabity, ma siedem rogów, siedem oczu...?
  • Z jakiego powodu nie było Baranka od samego początku wizji?

Ks. PIOTR OSTAŃSKIWasze komentarze:
 marzena aneta: 29.10.2022, 08:40
 Baranku Boży kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

Św. Juan Diego CuauhtlatoatzinŚw. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Modlitwa do św. Juana DiegoModlitwa do św. Juana Diego

Objawienia na wzgórzu TepeyacObjawienia na wzgórzu Tepeyac

Łazarz we wskrzeszonym mieścieŁazarz we wskrzeszonym mieście

Dlaczego nieletni wychowankowie zakładów poprawczych przeważnie tam wracają?Dlaczego nieletni wychowankowie zakładów poprawczych przeważnie tam wracają?

Najbardziej popularne

Św. Juan Diego CuauhtlatoatzinŚw. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Modlitwa do św. Juana DiegoModlitwa do św. Juana Diego

Objawienia na wzgórzu TepeyacObjawienia na wzgórzu Tepeyac

Łazarz we wskrzeszonym mieścieŁazarz we wskrzeszonym mieście

Dlaczego nieletni wychowankowie zakładów poprawczych przeważnie tam wracają?Dlaczego nieletni wychowankowie zakładów poprawczych przeważnie tam wracają?

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej