Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

116 pytań i odpowiedzi ze znajomości Ewangelii według św. Mateusza

PYTANIA Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA

 1. Od czego rozpoczyna się Ewangelia wg św. Mateusza?
 2. Czyim synem nazywany jest Jezus wg rodowodu u św. Mateusza?
 3. Co oznacza imię Emmanuel?
 4. Gdzie narodził się Jezus i za panowania jakiego króla?
 5. Skąd przybyli Mędrcy do nowonarodzonego króla żydowskiego?
 6. Co było znakiem narodzenia się Jezusa a przywiodło mędrców, by oddali Mu pokłon?
 7. Jak zareagował Herod na radosną wieść o narodzeniu się Jezusa?
 8. O co prosił Herod Mędrców przed ich udaniem się do Betlejem?
 9. Jakie dary ofiarowali Jezusowi Mędrcy?
 10. Jaki nakaz otrzymali Mędrcy we śnie w Betlejem?
 11. Św. Józef wraz z Maryją i Jezusem uniknęli rzezi niemowląt na wyraźne ostrzeżenie anioła Pańskiego. Gdzie się schronili i jak długo tam przebywali?
 12. Kogo Herod nakazał zgładzić na wieść o narodzinach króla żydowskiego?
 13. Gdzie zamieszkała święta Rodzina po powrocie z Egiptu?
 14. Kto poprzedzał Jezusa w Jego publicznej działalności?
 15. W jakiej krainie działał Jan Chrzciciel?
 16. W jakim miejscu Jan udzielał chrztu?
 17. O kim Jan Chrzciciel wypowiedział te słowa: "Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia..."?
 18. Co powiedział Jan Chrzciciel do Jezusa, gdy Ten przybył ochrzcić się do niego?
 19. Co wypowiedział głos z nieba po chrzcie Jezusa?
 20. Gdzie i w jakim celu przyprowadził Jezusa Duch po chrzcie w Jordanie?
 21. Na jakie trzy próby wystawił diabeł Jezusa podczas kuszenia?
 22. Po jakim fakcie Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność?
 23. W jakim mieście Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność?
 24. Gdzie Jezus powołał swoich pierwszych uczniów: Piotra i Andrzeja?
 25. Jakimi słowami powołał Jezus Piotra i Andrzeja na Apostołów?
 26. Co czynił Jezus w ramach publicznej działalności?
 27. W jakich okolicznościach Jezus wypowiedział Osiem Błogosławieństw?
 28. Komu Jezus każe być solą ziemi i światłością świata?
 29. Jezus podczas kazania na górze wypowiedział swój stosunek do Prawa i Proroków. Jaki on był?
 30. Jezus podczas kazania na górze nawołuje do czystości zamiarów. Na czym ta czystość ma polegać?
 31. Jezus w swym kazaniu na górze mówi o modlitwie. Jak ją przedstawia?
 32. Jezus nauczył nas doskonałej modlitwy - Ojcze nasz. W jakich okolicznościach to nastąpiło?
 33. Jakie wskazania daje Jezus odnośnie postu?
 34. Jakie jest najlepsze miejsce gromadzenia skarbów?
 35. Jezus nakazuje bardziej dbać o sprawy Królestwa Niebieskiego niż o ziemskie. Jakie przykłady przytoczył na zobrazowanie tego, że Bóg resztę zatroszczy się sam?
 36. Dlaczego Jezus nakazuje powściągliwość w osądach?
 37. Jezus w swym kazaniu na górze podał złotą zasadę postępowania. Na czym ona polega?
 38. Jezus w kazaniu na górze przestrzega przed fałszywymi apostołami. Po czym można ich rozpoznać?
 39. () Jezus uczy, że nie każdy, który mówi mu: "Panie, Panie", wejdą do Królestwa Niebieskiego. Kto więc wejdzie?
 40. Jezus w swoim kazaniu na górze rozróżnia dwie grupy ludzi: roztropnych i nieroztropnych, a także porównuje te grupy do dobrej i złej budowy. Na czym polega dobra budowa?
 41. Czym zdumiewały się tłumy ludzi zebrane i słuchające kazania na górze?
 42. W Kafarnaum do Jezusa przystąpił setnik i prosił Go o uzdrowienie sparaliżowanego sługi, lecz nie kazał Mu się fatygować do domu. Jakimi słowami umotywował wiarę w moc Jezusa?
 43. Jezus uzdrowił teściową Piotra. Na co była chora?
 44. Komu Jezus powiedział te słowa: "Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć"?
 45. Uczniowie obudzili śpiącego w łodzi Jezusa podczas burzy na morzu. Co Jezus wypomniał apostołom?
 46. Po przybyciu Jezusa do kraju Gadareńczyków trzoda świń potopiła się w jeziorze. Dlaczego tak się stało i kto był tego przyczyną?
 47. Jednym z Apostołów był Mateusz. Kim był przed powołaniem?
 48. Uczniowie Jana wytykali Jezusowi, że Jego uczniowie mało poszczą. Jak usprawiedliwił Jezus swoich uczniów?
 49. Oprócz teściowej Piotra Pan Jezus uzdrowił jeszcze dwie inne kobiety. Kto to był?
 50. Jezus rozsyłając Apostołów dał im wskazanie, aby nie szli w pewne miejsca. Gdzie?
 51. O kim i w jakim kontekście Jezus wypowiedział te słowa: "Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu, niż temu miastu"?
 52. Jezus zapowiadając cierpienia, prześladowania oraz sądy z Jego powodu nie kazał się martwić jedną sprawą. Czym?
 53. Wśród prześladowań z powodu Jezusa brat miał wydawać brata. Co Jezus obiecał wytrwałym do końca?
 54. Jezus powiedział, abyśmy nie bali się tych, którzy zabijają ciało. Kogo zatem należy się bać?
 55. Przed kim Jezus przyzna się do nas, jeśli my przyznamy się do Niego przed ludźmi?
 56. Jezus powiedział, że nie przyszedł przynieść pokoju na ziemię. Co zatem przyszedł przynieść?
 57. Komu Jezus dał tę odpowiedź: "Idźcie i oznajmijcie (...) co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię"?
 58. Do kogo odnoszą się następujące słowa: "On jest tym, o którym napisano: oto Ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby Ci przygotował drogę"?
 59. Do kogo odnoszą się te słowa: "Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście (...)"?
 60. Z jakiego powodu Jezus wypowiedział "biada" miastom Korozain i Betsaidzie?
 61. Dokończ zdanie Jezusa: "Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że..."?
 62. Dokończ zdanie: "Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie ..."?
 63. Komu się nie podobało, że uczniowie Jezusa łuskali kłosy w szabat?
 64. Dlaczego Faryzeusze byli przeciwni cudom zdziałanym przez Jezusa?
 65. Jaki grzech nie będzie ludziom odpuszczony?
 66. Z jaką siłą zły duch wraca do człowieka?
 67. Kto jest prawdziwym krewnym Jezusa?
 68. Dlaczego Jezus tłumaczył uczniom przypowieści?
 69. Dlaczego człowiek z przypowieści o chwaście, który posiał zboże, zabronił sługom wyrwać z niego chwasty?
 70. Co symbolizują: ziarenko gorczycy i zaczyn z przypowieści Jezusowych?
 71. Podczas jakiej uroczystości zabito Jana Chrzciciela i na czyją prośbę?
 72. Wymień warunki naśladowania Jezusa?
 73. Którzy uczniowie byli świadkami przemienienia Jezusa?
 74. Kto rozmawiał z Jezusem podczas przemienienia?
 75. Dlaczego Apostołowie nie wypędzili złego ducha z młodego epileptyka?
 76. Skąd Piotr wziął pieniądze, aby zapłacić podatek na świątynię za siebie i za Jezusa?
 77. Na czym polega upomnienie braterskie?
 78. Na czym polega przebaczenie symbolicznych siedemdziesiąt siedem razy?
 79. Z jakim pytaniem przyszedł do Jezusa bogaty młodzieniec?
 80. Jakie niebezpieczeństwo grozi bogatym?
 81. Jaka będzie nagroda dla tych, co pójdą za Jezusem?
 82. O co prosiła Jezusa matka Jakuba i Jana?
 83. Co ma czynić ten, co pragnie stać się wielkim?
 84. Co krzyczały tłumy podczas wjazdu Jezusa do Jerozolimy?
 85. Co uczynił Jezus po wjeździe do Jerozolimy?
 86. Podaj treść przykazania miłości Boga i bliźniego?
 87. Jaką postawę zaleca Jezus względem uczonych w Piśmie?
 88. Kto zna czas powtórnego przyjścia Jezusa?
 89. Czym mają charakteryzować się ci, co oczekują przyjścia Jezusa?
 90. Czego zapomniały nierozsądne panny?
 91. Co zrobił ze swym jedynym talentem sługa z przypowieści o talentach?
 92. Który z Apostołów wydał Jezusa?
 93. Kiedy nastąpiło ujawnienie tego, który zdradził Jezusa?
 94. Jakie sakramenty ustanowił Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy?
 95. Który z Apostołów zapewniał Jezusa o swej wierności, aż do śmierci?
 96. Gdzie Jezus udał się na modlitwę po Ostatniej Wieczerzy?
 97. Jakim znakiem wydał Judasz Jezusa? (pocałunkiem; 26,49) Co uczynił jeden z Apostołów słudze Najwyższego Kapłana podczas pojmania Jezusa?
 98. Kto był Najwyższym Kapłanem w czasie pojmania Jezusa?
 99. Ile razy Piotr zaparł się Jezusa?
 100. Komu Wysoka Rada wydała Jezusa?
 101. Jaki był los Judasza po zdradzie Jezusa?
 102. Jak nazywało się pole na którym pochowano Judasza?
 103. Kogo Piłat uwolnił zamiast Jezusa?
 104. Kto pomógł nieść Jezusowi krzyż na Golgotę?
 105. Jak tłumaczy się nazwę "Golgota"?
 106. Co się stało z szatami Jezusa po ukrzyżowaniu?
 107. Jak brzmiał napis umieszczony na krzyżu Jezusa?
 108. Kogo ukrzyżowano razem z Jezusem?
 109. Co wołał Jezus z krzyża?
 110. Kto pod krzyżem dał świadectwo, że prawdziwie Jezus był Synem Bożym?
 111. Kto poprosił Piłata o wydanie ciała Jezusa?
 112. Gdzie złożono ciało Jezusa?
 113. Dlaczego postawiono straż przy grobie Jezusa?
 114. Gdzie Jezus udał się po zmartwychwstaniu?
 115. Kto przybył do grobu Jezusa w dzień zmartwychwstania?
 116. Jakie było ostatnie pouczenie dane przez Jezusa Apostołom?

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej