Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Quiz z Ewangelii według św. Łukasza. 128 pytań i odpowiedzi

PYTANIA Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA

 1. Kim wg rtadycji był z zawodu św. Łukasz?
 2. Ile rozdziałów ma Ewangelia według św. Łukasza?
 3. Podaj imię i funkcję ojca Jana Chrzciciela?
 4. Podaj imię i ród, z którego pochodziła matka Jana Chrzciciela?
 5. Jak brzmią imiona prorokini i starca, których św. Rodzina spotkała w Świątyni Jerozolimskiej?
 6. Jakie imię chciano początkowo nadać Janowi Chrzcicielowi?
 7. Czyją córką była prorokini Anna i z jakiego pokolenia?
 8. Do jakiego miasta udała się Maryją aby odwiedzić Elżbietę?
 9. Co zgodnie z przepisami Prawa Pańskiego należało złożyć w czasie ofiarowania pierworodnego?
 10. Podaj imię Anioła posłanego do Maryi?
 11. Podaj imię króla Judei panującego w ówczesnym czasie?
 12. W którym dniu następowało obrzezanie dziecka?
 13. Podaj imię cezara panującego w czasie rozpoczęcia działalności Chrystusa?
 14. Podaj imiona najwyższych kapłanów?
 15. W jakiej postaci zstąpił Duch Święty na Jezusa podczas chrztu?
 16. Co usłyszał Jezus w chwili chrztu w Jordanie?
 17. Ile lat miał Pan Jezus kiedy rozpoczął swoją publiczną działalność?
 18. Podaj nazwę rzeki w której dokonał się chrzest Jezusa?
 19. Ile dni Chrystus przebywał na pustyni?
 20. Podaj imię celnika powołanego przez Jezusa?
 21. Wymień imiona dwunastu Apostołów?
 22. Dokończ zdanie: Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili,...
 23. Ile błogosławieństw, a ile przekleństw wypowiedział Chrystus w Ewangelii Łk?
 24. Z jakiego miasta pochodził młodzieniec wskrzeszony przez Jezusa?
 25. Co symbolizuje ziarno rzucone przez siewcę?
 26. Kogo Jezus nazywa swoją prawdziwą matką i braćmi?
 27. Jak miał na imię duch opętanego z kraju Gergezeńczyków?
 28. Na co pozwolił Jezus złym duchom wypędzonym z opętanego?
 29. W jaki sposób została uzdrowiona kobieta cierpiąca na krwotok?
 30. Czyją córkę wskrzesił Jezus?
 31. Jaką moc i władzę dał Chrystus Apostołom przy pierwszym rozesłaniu?
 32. Jak się mieli zachować Apostołowie w stosunku do miasta, które nie chciało ich przyjąć?
 33. Ile było chlebów i ryb przy pierwszym rozmnożeniu?
 34. Jak dużymi gromadami Jezus kazał się rozsiąść przy pierwszym rozmnożeniu chleba?
 35. Ile koszy ułomków zebrano po pierwszym rozmnożeniu chleba?
 36. Kto wyznał, że Jezus jest Mesjaszem Bożym?
 37. Ilu braci miał uzdrowiony epileptyk?
 38. Którzy z Apostołów byli obecni na Górze Przemienienia?
 39. Podaj imiona mężów, którzy rozmawiali z Jezusem na Górze Przemienienia?
 40. Ile namiotów chcieli zbudować Apostołowie na Górze Przemienienia?
 41. Która z niewiast siedziała u stóp Jezusa, a która mu usługiwała?
 42. Do czego Chrystus przyrównuje Królestwo Boże?
 43. O ilu podróżach Jezusa do Jerozolimy mówi Ewangelia według św. Łukasza?
 44. O jakim drzewie mówi Jezus w przypowieści?
 45. Ilu trędowatych uzdrowił Jezus, i ilu podziękowało Mu?
 46. Który z dwóch: faryzeusz, czy celnik odszedł do domu usprawiedliwiony?
 47. Komu uczniowie zabraniali przychodzić do Jezusa?
 48. Uzupełnij wiersz: "Łatwiej jest... niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego"
 49. O jakiej nagrodzie mówi Jezus za dobrowolne ubóstwo?
 50. Koło jakiej miejscowości uzdrowił Jezus niewidomego, który siedział przy drodze i żebrał?
 51. Dzięki czemu został uzdrowiony niewidomy?
 52. Kto wspiął się na sykomorę, aby móc ujrzeć przechodzącego Jezusa?
 53. Jaką przypowieść opowiedział Jezus w domu Zacheusza?
 54. Jak zadośćuczynił Zacheusz ubogim za swoje grzechy?
 55. Ile zapowiedzi Męki wyszczególnia Łukasz w swoim opisie?
 56. Jakimi słowami witano Chrystusa podczas uroczystego wjazdu do Jerozolimy?
 57. Co Chrystus uczynił na widok Jerozolimy?
 58. Jak Chrystus rozwiązał sprawę podatku?
 59. Ile pieniążków wrzuciła uboga wdowa do skarbony?
 60. Jaki znak miał zapowiadać zburzenie Jerozolimy?
 61. Co Chrystus czynił w ostatnich dniach przed Męką i Zmartwychwstaniem?
 62. W jakim dniu posłał Jezus Piotra i Jana z poleceniem: "Idźcie i przygotujcie nam Paschę byśmy mogli ją spożyć"
 63. Co nastąpiło pierwsze: zapowiedź zdrady czy ustanowienie Eucharystii?
 64. Gdzie nastąpiło pojmanie Jezusa?
 65. Do kogo Piłat odesłał Jezusa?
 66. Za co został wtrącony do więzienia Barabasz?
 67. Kto pomógł nieść krzyż Panu Jezusowi?
 68. Jak nazywało się miejsce, na którym ukrzyżowano Jezusa i dwóch złoczyńców?
 69. Podaj dokładną treść napisu umieszczonego na krzyżu
 70. W ilu językach i w jakich, był umieszczony napis na krzyżu Jezusa?
 71. Co Jezus odpowiedział dobremu łotrowi?
 72. Ile godzin trwał mrok, który ogarnął ziemię podczas agonii Jezusa?
 73. Po jakich słowach Jezus wyzionął ducha?
 74. Kto oddał chwałę Bogu na widok tego co się działo po śmierci Jezusa na krzyżu?
 75. Z jakiego miasta był Józef, członek Wysokiej Rady?
 76. W który dzień tygodnia poszły niewiasty do grobu niosąc przygotowane wonności?
 77. O ile stadiów była oddalona od Jerozolimy wieś Emaus?
 78. Jak się nazywało miasto zwiastowania Najświętszej Maryi Panny?
 79. Gdzie Starzec Symeon oczekiwał Zbawiciela?
 80. Uzupełnij: "Za czasów Heroda, króla... żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza"
 81. Gdzie urodził się Pan Jezus? (w Betlejem) W okolicach jakiej rzeki nauczał św. Jan Chrzciciel?
 82. Uzupełnij: "Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego..."
 83. W jakiej miejscowości Jezus spotkał kondukt pogrzebowy i wskrzesił młodzieńca?
 84. Co odpowiedział Jezus Piłatowi na zapytanie: "Czy Ty jesteś królem żydowskim"?
 85. Uzupełnij: "Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w ... do pewnego miasta w pokoleniu Judy".
 86. W jakim mieście Jezus spotkał Zacheusza?
 87. Od jakiej krainy Jezus rozpoczął publiczną działalność?
 88. Uzupełnij: "Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą ... był Kwiryniusz".
 89. W jakim mieście dwunastoletni Pan Jezus zadawał pytania uczonym w Piśmie?
 90. Gdzie przebywał Jezus przez czterdzieści dni modląc się i poszcząc?
 91. Uzupełnij: "Dziś w mieście ... narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan".
 92. Z jakiego miasta pochodził setnik, któremu Pan Jezus uzdrowił sługę?
 93. Na jakim jeziorze zastała uczniów burza, gdy Pan Jezus spał w łodzi?
 94. Uzupełnij: "Udał się także Józef z ... miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida".
 95. Z jakiego miasta w opowieści Chrystusowej wyszedł Lot?
 96. Dokąd pobiegł Piotr, gdy dowiedział się, że nie ma ciała Pana Jezusa?
 97. Uzupełnij: "Pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do ... i zobaczmy co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił".
 98. W którym mieście siedział na drodze niewidomy i wołał: "Jezusie Synu Dawida ulituj się nade mną?
 99. Gdzie Jezus uzdrowił człowiekowi uschłą prawą rękę?
 100. Uzupełnij: "A żył w ... pewien człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela a Duch Święty na nim spoczywał".
 101. Dokąd mieli się udać pasterze, aby znaleźć Józefa, Maryję i Niemowlę?
 102. Gdzie poszedł Jezus modlić się przed wyborem apostołów?
 103. Uzupełnij: "Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w ... i na znak, któremu sprzeciwiać się będą".
 104. W jakiej wsi uczniowie poznali Jezusa przy łamaniu chleba?
 105. Jakie słowa wypowiedział Symeon trzymając Jezusa na rękach?
 106. Uzupełnij: "Rodzice Jego chodzili co roku do ... na święto Paschy".
 107. Nad jakimi dwoma miastami Pan Jezus wypowiada "biada, które nie chcą pokutować"?
 108. Gdzie Samarytanin zawiózł rannego?
 109. Uzupełnij: "Poncjusz Piłat był namiestnikiem ... Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iture i i kraju Trachonu"
 110. Co Jan rozumie przez "drzewo bez owoców"?
 111. W jakiej postaci ukazał się Duch Święty podczas chrztu Jezusa? /J 3, 22/?
 112. Kim byli Zachariasz i Elżbieta?
 113. Jaką obietnicę Anioł Pański dał Zachariaszowi w świątyni?
 114. Jaką ofiarę składał Zachariasz w świątyni?
 115. Jaką karę poniósł Zachariasz za niedowiarstwo?
 116. Z jakiego rodu pochodził Józef mąż Maryi?
 117. Jaką ofiarę złożyli rodzice Jezusa?
 118. Jak charakteryzuje Jezusa Anioł Pański?
 119. Jaką wiadomość dotyczącą Elżbiety otrzymała Maryja od Gabriela?
 120. Jak nazywa Jan przychodzących do Niego faryzeuszy?
 121. Jak będą nazywać Maryję wszystkie pokolenia?
 122. Gdzie wychowywał się Jezus?
 123. Co głosił Jan?
 124. Jak długo została Maryja u Elżbiety?
 125. Co uczynili pasterze po odejściu Anioła?
 126. Co miało być znakiem dla pasterzy?
 127. Kiedy Zachariasz odzyskał mowę?
 128. Z jakiego miasta pochodził Dawid?

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej