Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (J 1, 1-18)

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz [został posłany], aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.

Łaska i prawda

W prologu do swojej Ewangelii św. Jan Apostoł przeprowadza refleksję o słowie, które było u Boga i samo jest Bogiem, a w swej historii zbliżania się do człowieka, stało się ciałem i pośród ludzi zamieszkało. Tak widzi św. Jan całą prawdę o Bogu i o człowieku. Ludziom Starego Testamentu miało wystarczyć samo Prawo Mojżeszowe, natomiast w Chrystusie Bóg objawił łaskę i prawdę. Prawo starotestamentalne, to na pewno dzieło mądrości ludzi, którzy czerpali z mądrości Boga. Księga Syracha, której słuchamy w tę niedzielę, mówi o mądrości Boga. Księga Syracha, której słuchamy w tę niedzielę, mówi o mądrości, która obecna jest w historii narodu wybranego. Istnieją ona od wieków i nie przestanie istnieć. Zadomowiła się w świętym przybytku, zapuściła korzenie w sławnym narodzie, ale pozostawała tylko mądrością. Mickiewicz w Wielkiej improwizacji, w III części Dziadów, chcąc dokuczyć Panu Bogu, rzuca ironiczne oskarżenie: "Kłamca, kto Ciebie nazwał miłością, Ty jesteś tylko mądrością". Chciał w ten sposób niejako upokorzyć Boga i cofnąć całą historię zbawienia do Starego Testamentu. Jej nie da się już jednak cofnąć. Łaska i prawda weszły bowiem na stałe, jako zdobycz człowieka, do jego historii zbawienia. Miejsce mądrości zajęła miłość, która sprawia, iż świat staje się nowy, bo oto ludzie wybrani jeszcze przed jego założeniem, zaczynają teraz żyć swoim życiem, które mają jako przybrane dzieci w Jezusie Chrystusie.

Uczestnicząc dzisiaj we Mszy Św., zwróćmy uwagę na jeszcze inny aspekt, który obecny jest w Prologu Ewangelii św. Jana. Święty Jan ukazuje bardzo zwięźle historię zbawienia, w której uczestniczymy jako ludzie nowego czasu. Słowo zamieszkało pośród nas. Fakt historyczny, który miał miejsce raz, trwa w swoim skutku. Rok Jubileuszowy, który właśnie zaczęliśmy szczęśliwie świętować, czyli nim się cieszyć, oznacza naszą realną obecność jako kolejnego pokolenia ludzi wybranych w Jezusie Chrystusie i przez Niego odkupionych. Dla nas szansa głębszego poznania Boga pojawiła się wtedy, kiedy zostaliśmy przez chrzest włączeni do wspólnoty Kościoła. Chrzest zaś, to za każdym razem przenoszenie owego szczęśliwego początku, który wyznaczyła droga Słowa do ludzi, i historia Słowa, które pomaga zobaczyć w sobie samo oblicze Ojca.

Niebawem zakończy się czas Bożego Narodzenia. Tak więc ot dotknięcie uroczystego hymnu o logosie, czyli uroczystego wstępu do Ewangelii św. Jana, pozwala nam jeszcze raz ogarnąć, jaby jednym spojrzeniem wszystko to, co się zaczęło na początku, co było przed wiekami, co kiedyś ukryte, teraz stało się jawne. Myśl Boża zaistniała już przed założeniem świata. Jej urzeczywistnienie w nas staje się wtedy realne, kiedy my Bożą myśl przyjmujemy tak, jak mówi to św. Jan. Wszystkim tym, którzy Słowo przyjęli, dało ono moc, by stali się dziećmi Bożymi.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej