Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Kto jest autorem Apokalipsy?

Czytamy wspólnie Księgę Apokalipsy

Czytelnik z pewnością wykrzyknie: św. Jan. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednak zupefnie prosta.

Kto jest autorem Apokalipsy?

Kto cię napisał, Apokalipso!

Kiedy bierzemy do ręki jakąś książkę lub artykuł, chcemy wiedzieć, kto jest autorem. Już w dzieciństwie nauczono nas wrzucać anonimy do kosza.

W przypadku Biblii trzeba mówić o autorstwie podwójnym:
- Pismo Święte ma za autora Boga. Oznacza to, że Bóg jest jedynym źródłem treści całej Biblii.
- Z drugiej strony autorami Pisma Świętego są ludzie, "literaci", którzy "przetłumaczyli" język Boga na język ludzi i nadali odwiecznej prawdzie Bożej ludzki kształt.

Z faktu, że Biblia ma Boga za autora, płynie jej moc i autorytet, świętość i skuteczność zawartego w niej Słowa. Skoro zaś księgi biblijne spisali konkretni, przez Boga wybrani ludzie, z tekstu biblijnego możemy wyczytać osobowość ich autorów, ich sposób myślenia, dobór źródeł, materiałów i gatunku literackiego, styl literacki, a nawet ich inteligencję, zdolności i... nieudolności.

Jedne księgi biblijne podają swoich autorów, inne zaś są "bez podpisu". Tak jest na przykład z czterema Ewangeliami. A w przypadku Apokalipsy? Czy Księga ta podaje swego autora? Nie do końca. Na szczęście autor Apokalipsy "podpisał się" kilkoma szczegółami na swój temat. Oto one:

- Autor określa siebie czterokrotnie "Janem" (1,1; 1,4; 1,9; 22,8).
- Nazywa też siebie "sługą" Boga, "bratem" tych, do których pisze i "współuczestnikiem w ich ucisku, królestwie i wytrwałości" (1,1; 1,8).
- Wspomina o swoim pobycie na Patmos (1,9). Była to wysepka na Morzu Egejskim, gdzie w kamieniołomach ciężko pracowali "krnąbrni" chrześcijanie, którzy nie chcieli się wyrzec wiary w Chrystusa.
- Nadto autor nazywa siebie prorokiem Boga to znaczy Jego "ustami", obwieszczającymi ludziom wielkie tajemnice (22,6).

Dalsze szczegóły "życiorysu" autora

Uważna lektura Księgi Apokalipsy pozwala wysnuć jeszcze dalsze przypuszczenia co do osoby autora:

- Autor jest chrześcijaninem wywodzącym się z żydostwa. To tłumaczyłoby fakt, że doskonale zna cały Stary Testament i aż 245 razy robi do niego aluzje. Jego ulubionymi księgami są Izajasz, Daniel, Ezechiel i Psalmy. Jednocześnie patrzy krytycznie na niewierność Żydów i nazywa ich "synagogą szatana" (2,9). Jako chrześcijanin żyje początkowo w Palestynie, a potem przenosi się na stałe do Azji Mniejszej.
- Autor pisze po grecku, myśli jednak po żydowsku. Jego greka jest nieudolna, prawdopodobnie jest to - przepraszam autora Apokalipsy - najgorsza greka w całym Nowym Testamencie. Przyczyna? Język grecki nie był ojczystym językiem autora.
- Autor zdaje się być chrześcijaninem "nie-szeregowym". Adresaci Księgi znają go osobiście i darzą wielkim autorytetem.
- Autor zna też doskonale sytuację Kościołów w Azji Mniejszej, gdyż udziela im pochwał i nagan, a nawet grozi karą za naruszenie proroctw tej Księgi (22,18).

Przy okazji warto nadmienić, że takiego samego poszanowania dla przekazywanej przez siebie nauki domagał się też Apostoł Narodów św. Paweł (np. 2 Tes 2,15; 3,6; 2 Kor 11,4; Ga l,8n).
Pierwsi chrześcijanie bez wątpienia wiedzieli, kto ukrywa się za imieniem "Jana" w Apokalipsie. W starożytnym Kościele było to tak oczywiste, że nikt nawet nie pomyślał, aby gdzieś wyraźnie to napisać.
Podobnie i my poruszamy się wśród spraw tak oczywistych, że nawet do głowy nam nie przychodzi, aby zapisać to dla potomnych. Z doświadczenia zaś wiemy, że po kilku lub kilkunastu latach sprawa przestaje być już tak oczywista... Może warto pisać pamiętnik?
Kim był więc "Jan" z Apokalipsy? Kto najbardziej pasuje do charakterystyki autora, podanej przez Księgę? Kto jest najbardziej "podejrzany"?

Sprawdź, czy zapamiętałeś...

  • Co możemy wyczytać z tekstu Księgi Apokalipsy o jej autorze?
  • Dlaczego oczywiste ongiś autorstwo Apokalipsy nie jest już dziś tak oczywiste?
  • W jakim kierunku powinno pójść dalsze "śledztwo" w sprawie autorstwa Apokalipsy?

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej