Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Biblia - Księga nad księgami

Do czytania Pisma Świętego trzeba być przygotowanym

Wielu ludzi pragnie dzisiaj czytać Pismo Święte. Nosi w sercu wielką potrzebę poznawania Słowa Boga do ludzi, tego "Listu z Nieba" do nas.

Prawdziwie wierzący chrześcijanin nie może obyć się bez Pisma Świętego. Dlatego wielu chrześcijan czyta Biblię, zwłaszcza zaś ci, którzy znaleźli Boga i przylgnęli do Niego w wieku dojrzałym. Wielu wierzących i wielu neofitów (ktoś, kto niedawno się nawrócił i jest niesłychanie gorliwy i radykalny w wierze) pragnie czytać systematycznie Słowo Boże i zgłębiać jego treść, studiować je i według niego żyć. I często nie wie, jak się do tego zabrać.

Mamy uczyć się wspólnie, jak systematycznie korzystać z Pisma Świętego. Mamy poznawać podłoże Biblii, aby tym łatwiej ogarnąć umysłem i sercem jej przesłanie, jej treść. Ale nie po to, aby powiększyć zakres swojej wiedzy osobistej i potem "brylować" w towarzystwie w charakterze tzw. eksperta od spraw biblijnych, lecz aby odnosić z tego studiowania konkretne duchowe korzyści. Jakie? Mówi o nich samo Pismo Święte na wielu miejscach, np. król Dawid w Psalmie (19,8-9):

Prawo Pana jest doskonałe - jest pokrzepieniem duszy.
Ustawy Pana są niezmienne - uczą prostaczków mądrości.
Nakazy Pana są słuszne - przynoszą sercu radość.
Przykazania Pana są nieskazitelne - rozjaśniają oczy.

Prawo, ustawy, nakazy i przykazania Pana to nic innego jak samo Pismo Święte. Biblia, czytana i studiowana z miłością, jest pokrzepieniem dla tego, który się nad nią pochyla. Pouczenia Biblii, przyjmowane z prostotą, bez zbędnej światowej filozofii - dają mądrość. Kiedy się im poddamy, to nawet gdyby inni się śmiali z naszej naiwności, my będziemy mieli serce spokojne i radosne. Jeżeli przyznamy Panu Bogu: Panie, Ty zawsze masz rację - inaczej spojrzymy na świat wokół nas.

W Nowym Testamencie, w Liście do Hebrajczyków (4,12) czytamy:

Żywe jest Słowo Boga, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Pismo Święte przekazuje żywe Słowo Boga, które zaprasza człowieka do wiary i wytrwałości. Owe żywe Słowo, pochodzące od Boga, a zapisane przez ludzi w Biblii dla naszego zbawienia, nie pozostawia w spokoju nikogo. Nie można przejść obok niego obojętnie. Można je przyjąć lub nim wzgardzić. A wtedy Słowo jest Sędzią, zdolnym osądzić pragnienia i myśli serca. Jest jak bardzo ostry miecz, posiadający siłę dogłębnej penetracji wnętrza człowieka, wszystkich jego najtajniejszych zamysłów. Tekst biblijny wyraża to przenośnie: żywe Słowo Boga dociera tam, gdzie spaja się nasza dusza i duch. I nikt nie pozostanie bezkarny wobec jego wymagań.

Przedziwna jest Księga Biblii. W okresie Starego Testamentu i dwutysiącletniej epoki chrześcijańskiej jedni ludzie nauczali prawd zawartych w Biblii, a inni je przeklinali, jedni sprzedawali Pismo Święte i nawet bogacili się na nim, a inni je kupowali, zgłębiali i często oddawali za nie życie.

Przedziwna Księga Biblii. Twierdzi o sobie, że zawiera tylko prawdę, że jest unikatowa i pozbawiona błędu, natchniona przez żywego Boga, że przynosi człowiekowi korzyści i może być przewodnikiem życia.

Aby uświadomić sobie unikatowość Biblii, warto przytoczyć nieco faktów:

- Biblia jest podzielona na około 1100 rozdziałów i zawiera około 900 000 słów;
- była pisana na przestrzeni około 1350 lat (zakładając, że jedno pokolenie trwa około 25 lat - Pismo Święte powstało w przeciągu 55 pokoleń);
- akcja Biblii toczy się na około 1500 miejscach, na terenach 10 dzisiejszych krajów; występuje w niej około 3000 osób, nie licząc tłumów;
- wielu autorów Biblii jest anonimowych, bo tradycja nie przekazała ich imion. Około 40 autorów znamy. Są między nimi królowie, wieśniacy, poeci, mężowie stanu, uczeni. Oto kilka przykładów:

 • Mojżesz był absolwentem uczelni egipskich i przywódcą politycznym;
 • Jozue - generałem i dowódcą wojskowym;
 • Dawid - trubadurem i królem;
 • Salomon - mecenasem sztuki i królem:
 • Daniel - arystokratą;
 • Amos - pasterzem;
 • Nehemiasz - podczaszym;
 • Piotr - prostym rybakiem;
 • Łukasz - lekarzem;
 • Paweł - rabinem żydowskim;
 • Mateusz - celnikiem.
 • Pismo Święte było pisane w różnych miejscach. Oto kilka przykładów:
 • Mojżesz - pisał na piachach pustyni;
 • Jeremiasz - w lochach;
 • Daniel - w pałacu królewskim;
 • Paweł - w więzieniu;
 • Łukasz - w czasie podróży;
 • Jan - podczas zsyłki w kamieniołomach wyspy Patmos.
 • Pismo Święte było pisane w radościach i smutkach, w czasach pokoju i wojny, w trzech językach:
 • hebrajskim;
 • aramejskim;
 • greckim.
Powstawanie Biblii było bardzo rozciągnięte w czasie. Pierwsze zręby Ksiąg świętych powstały za Mojżesza w czasie wędrówki z niewoli egipskiej przez pustynię Synaj do Ziemi Obiecanej (ok. 1220 r. przed Chr.), ostatnie zaś Księgi, autorstwa św. Jan apostoła, powstały około roku 100 po Chr. I te wszystkie Księgi, pochodzące z różnych epok, umieszczone w jednym zbiorze, cudownie do siebie pasują.

Wyobraźmy sobie, że w jednym zbiorze połączono różne zabytki piśmiennictwa polskiego, od "Bogurodzicy", "Kazań świętokrzyskich" i "Psałterza floriańskiego" po literaturę współczesną - Baczyńskiego, Miłosza, Herberta czy Szymborskiej. Ktoś powie, że tego nie da się połączyć w jednej książce, że to tak różne epoki i style, że ten "kogel-mogel" będzie nie do strawienia...

Tymczasem w Biblii zachodzi taki wypadek, a mimo to sprawia ona wrażenie, jakby wyszła spod pióra jednego człowieka. Wypowiada się zgodnie i harmonijnie na setki kontrowersyjnych tematów - od Księgi Rodzaju począwszy, a na Księdze Apokalipsy kończąc.

Czyż więc ta Księga, która powstawała setki lat, która ma tylu autorów i w tylu językach, nie jest naprawdę księgą unikatową?

Sprawdź, czy zapamiętałeś...

 • Jakie korzyści płyną z czytania Pisma Świętego?
 • Czym zajmowali się na co dzień ludzie, których Bóg powołał do spisania Biblii?
 • Gdzie powstawały księgi biblijne? Podaj przykłady.
 • Dlaczego twierdzimy, że Pismo Święte jest księgą unikatową?

Ks. PIOTR OSTAŃSKIWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

św. Robert z Molesmeśw. Robert z Molesme

Modlitwa do bł. Klary GambacortaModlitwa do bł. Klary Gambacorta

Modlitwa do św. Katarzyny TekakwithaModlitwa do św. Katarzyny Tekakwitha

Czy można śpiewać z radością Alleluja, jeśli odtrąciło się rękę wyciągniętą do pojednania?Czy można śpiewać z radością Alleluja, jeśli odtrąciło się rękę wyciągniętą do pojednania?

Za wiarę trzeba cierpiećZa wiarę trzeba cierpieć

Nowa Bazylika Świętego Apolinarego w RawennieNowa Bazylika Świętego Apolinarego w Rawennie

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej