Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Pozdrowienie Anielskie

     W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami . Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.. (Łk 1,26-38)

     W czwartą niedzielę Adwentu słyszymy słowa: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą". To wtedy, jak mówi ewangelista, Maryja zmieszała się i rozważała, co znaczą. Odwołajmy się do greckiego tekstu: Chaire, kecharitomene, ho kyrios meta sou". Pozdrowienie chaire wydaje się nie mieć nic wspólnego z polskim "zdrowaś" lub "bądź pozdrowiona", pochodzi bowiem od czasownika chairein, który oznacza 'radować się', a tu, w trybie rozkazującym, znaczy: 'raduj się'. Nie ma znaczenia zwykłego "witaj", lecz jest nawiązaniem do tekstów prorockich Sofoniasza i Zachariasza, w których Bóg przez wysłannika wzywa do radości z powodu nadchodzącego zbawienia. A właśnie z takim orędziem przychodzi anioł do Maryi.

     Kecharitomene to jedno z najtrudniejszych słów Nowego Testamentu. Opuszczając wszystkie wywody gramatyczne, należy rozumieć je za pomocą opisowego zwrotu: 'ty, która zostałaś przemieniona przez łaskę'. Oznacza to, że Bóg, aby przygotować Maryję do zadania Bożego macierzyństwa, obdarzył ją łaską, która ją oczyściła i uświęciła. Ta wewnętrzna przemiana dokonała się przez łaskę nie tylko z powodu tego, że ma być matką Mesjasza, ale by stała się matką, pozostając dziewicą, a to może pochodzić tylko z Bożego działania - "Dla Boga bowiem nie ma nic nie możliwego". Kecharitomene spełnia też jakby funkcję imienia, według bowiem semickiego myślenia imię wyraża istotę, to, czym ktoś - lub jego zadanie i posłannictwo - naprawdę jest. Imię dane Maryi przez Boga znaczy właśnie 'łaską obdarzona'.

     Wyrażenie ho kyrios meta sou - "Pan z tobą" - do poprzedniego słowa dodaje drugi powód radości Maryi. Zwrot ten występuje często w tekstach Starego i Nowego Testamentu jako zapewnienie o Bożej obecności w czyimś życiu. Ta obecność ma zawsze charakter dynamiczny - chroni przed niebezpieczeństwem, obdarza błogosławieństwem, broni przed wrogiem. Zapewnienie "Pan z tobą" skierowane jest do wszystkich, którzy powołani są do zadania przekraczającego ludzkie możliwości.

     Oto dziewica, poślubiona mężowi z rodu Dawida, zostaje wybrana przez Boga na Świątynię. Syn Boży, złożony w Jej łonie przez Ducha Świętego, znajduje w Niej mieszkanie. Teraz całe życie Maryi służy Jego wzrastaniu jako doskonałego Człowieka. Macierzyństwo Maryi jest tak nieprzemijające, ze Jezus Chrystus z wysokości krzyża powoła ją na Matkę swego Kościoła, który wszak pochodzi z Jego Ciała i Krwi. Nam zaś pozostaje tylko oddać się jej matczynej opiece!


ks. Piotr Paweł Laskowski


Tekst pochodzi z Tygodnika

18 grudnia 2011


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej