Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Zwycięstwo modlitwy różańcowej na Filipinach

W Alei Objawienia się Świętych trwało potężne nabożeństwo różańcowe z udziałem przeszło dwóch milionów Filipińczyków. Zebrani nieustannie odmawiali różaniec, błagali Najświętszą Matkę o pomoc, kapłani odprawiali niepoliczone Msze św., a wszystkiemu towarzyszyły pieśni maryjne. Trwali tak przez cztery dni i cztery noce, wspomagani ustawiczną modlitwą leżących krzyżem zakonnic z kontemplacyjnych klasztorów.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele ludzkość ma do zawdzięczenia modlitwie różańcowej. Owszem, zdecydowana większość podręczników opisujących historię stara się interpretować ludzkie dzieje kompetentnie i obiektywnie. Mimo to jednak czegoś w nich brakuje. Nie znajdziemy tam mianowicie żadnej wzmianki na temat tego, jak istotną rolę w bardzo wielu ważnych wydarzeniach, które składają się na losy świata, odegrała ta modlitwa. Widać to między innymi w zatrzymaniu muzułmańskiej inwazji podczas XVI-wiecznej bitwy pod Lepanto czy nieco późniejszej chocimskiej wiktorii Polaków nad wielokrotnie liczniejszą armią turecką.

Podobnie bywało w czasach bardziej nam współczesnych, dlatego warto by przypomnieć czytelnikowi jedno z takich pamiętnych wydarzeń, kiedy to modlitwa różańcowa pozwoliła Bogu tak zadziałać przez bezbronnych ludzi, że została pokonana potężna armia uzbrojona w samoloty, artylerię i czołgi.

Przenieśmy się zatem na kontynent azjatycki - na Filipiny, w którym to państwie większość mieszkańców stanowią katolicy, co jest niespotykane w żadnym innym kraju z tej części ziemskiego globu. Jest początek lat 70. XX wieku; Filipiny stały się państwem totalitarnym, rządzonym przez bezwzględnego prezydenta Ferdinanda Marcosa. Wciąż niesyty władzy despota, któremu konstytucja zabrania piastowania urzędu prezydenta w kolejnej - trzeciej już - 4-letniej kadencji, postanawia rozwiązać parlament. Jednocześnie likwiduje wolną prasę, a zaraz potem wydaje rozkaz uwięzienia wszystkich przywódców opozycji oraz kilku tysięcy "niepoprawnie myślących" żołnierzy i oficerów. Jest też bardzo bliski zaatakowania Kościoła, ale dzięki nieugiętej postawie abpa Manili - kard. Jaime'a Sina - dyktator wycofuje się ze swych zamiarów. Kardynał Sin zaś zaczyna głosić ostre w tonie kazania oskarżające i piętnujące reżim Marcosa, występując zarazem w obronie więźniów politycznych i nawołując wiernych do pokojowych działań na rzecz poprawy sytuacji w kraju.

A ta z każdym rokiem - wskutek ekonomicznego zastoju i rosnącej przepaści między bogatymi i biednymi obywatelami oraz nasilającej się korupcji organów państwowych, głównie policji - stawała się coraz bardziej nieznośna. Dodatkowe napięcie stwarzało uaktywnienie się komunistycznej partyzantki na terenach wiejskich.

Kroplą przepełniającą czarę goryczy stała się latem 1983 r. śmierć, z rąk zbirów nasłanych przez prezydenta, znanego działacza opozycji Benigna Aquina, członka parlamentu filipińskiego przed jego rozwiązaniem przez Marcosa. To popełnione z zimną krwią morderstwo obudziło Filipińczyków z trwającej około dziesięciu lat apatii. Wtedy to znów przypomniał o sobie nieoceniony duchowy przywódca narodu, kard. Sin, który skłonił wdowę po zamordowanym opozycjoniście, panią Corazon Aąuino, do zaangażowania się w politykę. Pozostająca dotychczas całkowicie w cieniu swego męża kobieta zdecydowała się - wprawdzie nie bez oporów wynikających z braku politycznych doświadczeń - na start w wyborach prezydenckich, które po kilkunastu latach dyktatury, w lutym 1986 r., ogłosił Marcos.

Zupełnie niedoświadczona w sprawach państwa pani Aquino teoretycznie stała na straconej pozycji w starciu ze starym politycznym wygą. Tak opisał ówczesną sytuację na politycznej arenie Filipin znany amerykański komentator James Reston: Panu Marcosowi wydawało się, że opracował idealny scenariusz polityczno-telewizyjny. Miał komunistów pod bokiem, dysponował posłusznym mu parlamentem i elitą wojskowych, jego przeciwniczką zaś w zmaskułinizowanym społeczeństwie była kobieta. Wszystko szło po jego myśli. Wszystko oprócz faktów. Dyktator nie wziął mianowicie pod uwagę tego, iż z osobą pani Aąuino, która mówiła swym rodakom o sprawiedliwości i uczciwości, podkreślając przy tym swą głęboką wiarę, a ponadto nie wywodziła się z darzonego powszechną niechęcią politycznego establishmentu, utożsamiały się miliony Filipińczyków. I kiedy filipińskie Zgromadzenie Narodowe po obliczeniu głosów ogłosiło, że większość obywateli poparła urzędującego prezydenta, Corazon Aąuino - wobec jawnego fałszerstwa ze strony tej sterowanej przez Marcosa instytucji - dała sygnał do zbojkotowania wyniku wyborów.

Wówczas to także minister obrony Ponce Enrile oraz zastępca szefa sztabu generalnego gen. Fidel Ramos wraz z kilkuset innymi wojskowymi, mając dość wieloletniego nadużywania władzy przez despotycznego prezydenta, otwarcie wypowiedzieli posłuszeństwo Marcosowi i zamknęli się w forcie Aguinaldo przy Epiphanio de Los Santos Avenue (Aleja Objawienia się Świętych), gdzie mieściło się filipińskie Ministerstwo Obrony. Otrzymawszy od dyktatora 24-godzinne ultimatum: bezwarunkowa kapitulacja albo śmierć przez rozstrzelanie, zatelefonowali po radę do kard. Sina; wiedzieli aż nadto dobrze, że wystarczyłoby kilka czołgów bądź eskadra śmigłowców, aby ich unicestwić.

Widząc, że krwawa konfrontacja wisi na włosku, kardynał zamknął się na 1,5-godzinną modlitwę w kaplicy, potem zaś z właściwą sobie energią przystąpił do działania. Zadzwonił najpierw do kilku zakonów kontemplacyjnych w Manili, wzywając mniszki do postu i modlitwy, a potem - za pośrednictwem katolickiego Radia Veritas, jedynego w tamtym czasie niezależnego medium na całych Filipinach - zwrócił się do mieszkańców stolicy z apelem: Proszę, wyjdźcie z waszych domów, bo musimy chronić życie tych żołnierzy. Odzew manilczyków był natychmiastowy i w ciągu kilku godzin na ulice wyległo ponad dwa miliony ludzi, którzy przyszli całymi rodzinami i otoczyli kryjówkę - już niemal całkowicie zdesperowanych - zbuntowanych wobec reżimu żołnierzy. Przyszli z różańcami w rękach oraz z modlitwą na ustach.

Wtedy to Marcos zadecydował o wysłaniu pięciu helikopterów, które miały zrzucić bomby na zebrany tłum. Kiedy jednak śmigłowce ze śmiercionośnym ładunkiem dotarły na miejsce, piloci zobaczyli przez chmury ogromny żywy krzyż, który utworzyła ponaddwumilionowa rzesza modlących się na różańcu ludzi. Ten widok tak ich zaszokował, że odmówili wykonania rozkazu i wylądowali. W Alei Objawienia się Świętych nadal więc trwało potężne nabożeństwo różańcowe z udziałem przeszło dwóch milionów Filipińczyków. Zebrani nieustannie odmawiali różaniec, błagali Najświętszą Matkę o pomoc, kapłani odprawiali niepoliczone Msze św., a wszystkiemu towarzyszyły pieśni maryjne. Trwali tak na posterunku przez cztery dni i cztery noce, wspomagani ustawiczną modlitwą leżących krzyżem zakonnic z kontemplacyjnych klasztorów.

Prezydent Marcos, dowiedziawszy się o niepowodzeniu misji lotników, zdecydował w końcu o wysłaniu czołgów przeciwko demonstrantom. Maszyn było 25, a towarzyszyła im kilkutysięczna armia. Krwawa jatka wydawała się nieunikniona. Kiedy jednak żołnierze dochodzili już do Alei Objawienia, nagle ich oczom ukazała się piękna kobieta, która rzekła do nich: Stop, kochani żołnierze! Nie posuwajcie się dalej! Nie krzywdźcie moich dzieci! Jestem królową ich serc. Dokładnie w tym samym czasie zebrani nieopodal ludzie - na klęczkach i ze wzniesionymi rękoma - głośno odmawiali różaniec; tak oto po raz kolejny moc różańcowej modlitwy pokonała wysłanników śmierci. Zaraz też wśród wojska pojawiły się dzieci z kwiatami; wciskały je w lufy żołnierskich karabinów, na których też wiązały żółte opaski - wyborczy znak pani Aquino, klerycy wychodzili naprzeciw żołnierzom i obejmowali ich w braterskim uścisku, kobiety zaś częstowały niedawnych agresorów naprędce przygotowywanymi kanapkami.

Niebawem jednak padł kolejny rozkaz dyktatora - tym razem tyran postanowił rozpędzić demonstrantów gazem. Do akcji tej Marcos skierował najlepszych fachowców, wielokrotnie wcześniej sprawdzonych w podobnych zadaniach. Jednakże i ta - powtórzona dwukrotnie - próba spełzła na niczym: nagle odwrócił się wiatr i to napastnicy zaczęli kaszleć i uciekać!

Despotyczny prezydent mimo wszystko nie chciał dać za wygraną i nakazał ostrzelać zamkniętych w budynku ministerstwa buntowników ogniem z moździerzy. Co z tego, skoro po dwóch godzinach od wydania tego rozkazu nie usłyszano ani jednego wystrzału, a fakt ten dowodzący oddziałem oficer tłumaczył Marcosowi słowami: Wciąż poszukujemy celu dla naszych baterii. Nie chcemy zabijać cywilów. I nawet kiedy już odpowiednio ustawiono działa, niczego to nie zmieniło - okazało się, że wszystkie znajdujące się w nich naboje to niewypały!

Prezydent Marcos próbuje w tej sytuacji ogłosić stan wyjątkowy w kontrolowanym przez rząd kanale telewizji, ale jest to już jego łabędzi śpiew: w trakcie przemówienia rebelianci przejmują stację, a następnego dnia Corazon Aąnino zostaje zaprzysiężona na prezydenta Filipin. I mimo że godzinę później podobną ceremonię urządza w swej rezydencji dotychczasowy przywódca Filipin Ferdinand Marcos, to nikt nie ma wątpliwości, że nie jest on już wystarczająco silny do dalszego sprawowania rządów. Do przejęcia władzy szykują się również komuniści. Filipiny stają w obliczu wojny domowej.

Wówczas to po raz kolejny niepospolitą odwagą i nadzwyczajną jasnością umysłu wykazuje się kard. Sin który powstrzymuje komunistyczne bojówki przed zabiciem Marcosa i skłania amerykańskiego prezydenta Reagana do udzielenia dyktatorowi azylu w USA. W ciągu trzydziestu minut amerykańskie helikoptery przetransportowały Marcosa i jego otoczenie do bazy Clark, a stamtąd samolot zawiózł go na Hawaje - jak wspominał po latach hierarcha. Władzę w kraju ostatecznie objęła pani Aąuino wraz ze swymi zwolennikami.

Kardynał Sin pytany o to, jak w ogóle była możliwa ta bezkrwawa rewolucja, niezmiennie odpowiadał: Nie ma odpowiedzi. To był cud. Kiedy zaś odbierał doktorat honoris causa Boston College, publicznie wyraził swoje przekonanie w następujących słowach: Myślę, że cały scenariusz tamtych wydarzeń był pisany przez samego Boga. Myślę, ze całością akcji kierowała Najświętsza Maryja Panna. Byliśmy tylko aktorami Ale nasza moc pochodziła od Boga. A w innym miejscu dodał: Jestem przekonany, że cała cześć, cale uznanie i cała wdzięczność powinny być oddane Najświętszej Maryi Pannie, a przez Nią Jej Synowi i z Nim Ojcu w niebie, bo Bóg naprawdę patrzył na nas łaskawym okiem, naprawdę błogosławił Filipiny i wszystkich nas dotknął swoją łaską.

Pan Bóg dokonał tego cudu, za pośrednictwem Matki Najświętszej, gdyż miliony Filipińczyków nieustannie modliło się na różańcu, otwierając swoje serca na działanie Jego wszechmocnej miłości. Podobne zwycięstwa w walce z siłami zła, grzechem, nałogami oraz wszelkimi słabościami będą się dokonywać również w naszym osobistym życiu, w rodzinach, w zakładach pracy, w naszej Ojczyźnie, gdy będziemy wierni modlitwie różańcowej, tak jak nas o to nieustannie prosi nasza Matka Przenajświętsza.

Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy - pisze Jan Paweł II - powierzając jej wspólnemu odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu, najtrudniejsze sprawy. W chwilach, gdy samo chrześcijaństwo było zagrożone, mocy tej właśnie modlitwy przypisywano ocalenie przed niebezpieczeństwem, a Matkę Bożą Różańcową czczono jako Tę, która wyjednywała wybawienie (RVM 39).

Robert Bil

Źródła: "Godzina różańca", Sekretariat Fatimski
w Zakopanem, 2003, oraz Paweł Zuchniewicz:
"Szukałem Was. Jan Paweł II i Światowe Dni Młodzieży",
Radom 2005

Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 1-2006Wasze komentarze:
 marzena aneta: 16.11.2022, 19:44
 Matko Boża Różańcowa kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Matko Boża Różańcowa módl się za nami dziękuję Matko Boża Różańcowa prosze o nawrócenie putina łukaszenki dziękuję Matko Boża Różańcowa prosze o nawrócenie wiesława sochy edwarda celebuckiego sławomira zbigniewa pitury eugeniusza jakimiuka piotra z nidzicy reginy szymczak zbigniewa szymczaka danuty ziętek tomasza ziętka sergieja koncevoja wasilija bielikova walerego ignacienke antona małgorzate grzegułke aline justyne faustyne dolną marte ilnicką mirosława ilnickiego willego hansena mirosława stanisławskiego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Marzena Aneta: 07.10.2021, 16:10
 Boża Matko Różańcowa módl się za nami dziś w Święto Twoje nawróć Putina który ma urodziny Łukaszenkę nawróć tego dyktatora Kaczyńskiego czas najwyższy zrobić z nimi porządek Wiesława Sochę Martę Ilnicką Alinę Dolną Mirosława Ilnickiego Reginę Szymczak Danutę Ziętek Tomasza Ziętka Zbigniewa Piturę Ryszarda Mosicę Edwarda Celebuckiego Sławomira komorników polityków wszystkich grzeszników dziękuję Bóg zapłać Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy Różaniec Ratunek dla Świata Różaniec mocniejszy od bomby atomowej nie ma modlitw nie wysłuchanych kobiety mężczyzny moc modlitwy modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni wiara cuda czyni nadzieja cuda czyni🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️👼😇
 Barbara: 16.11.2020, 00:13
 Najświętsza Mario Panno, Matko Boga i nasza Matuchno !W tym szczególnym miesiącu polecam Ci Dusze Czyśćcowe, proszę o łaskę ich zbawienia a One będą wstawiać się za nami o błogosławieństwo, zdrowie, silną wiarę i pokój w naszych sercach i Kochanej, poniewieranej Ojczyźnie naszej.
 Krysia : 09.05.2020, 12:17
 Dziękuję Ci bardzo Matko Boska za otrzymane łaski,proszę o dalszą opiekę.Kocham Cię 🌹🌹🌹
 Ula: 25.02.2020, 13:09
 Maryjo, Matko Boża módl się za nami i całym światem. Pobłogosław moją rodzinę i chroń od złego. Amen
 Teresa: 12.05.2019, 07:23
 Maryjo nasza mamo prosze za Miriam opiekuj sie i prowadz ja i Davidem z zona.Dziekuje mamo
 Eva: 12.09.2018, 02:11
 Rozaniec to wspaniala bron przeciwko zlu. Dzieki niemu mam troche spokoju w zyciu. Umiem sprzeciwstawic sie wrogom.
 brat Paweł Mruk - benedyktyn: 10.10.2017, 14:15
 Warto jak najczęściej przypominać cud Różańcowy na Filipinach, bo jest wyjątkowo wymowny. Wstrząsające fakty: 2 miliony modlących się na Różańcu; żołnierze wychodzili z czołgów i zaczęli się modlić; dyktator musiał uciec z kraju; dokonała się bezkrwawa rewolucja modlitwą Różańcową bezbronnych ludzi.
 kasia: 17.10.2015, 12:41
 tak, rozaniec to cudowna bron przed zlem...


 K.M: 19.04.2015, 15:45
 Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny. Post w środy i w piątki . KRÓLUJ NAM CHRYSTE !
 Marta: 10.02.2015, 11:14
 Polecam wszystkim Modlitwę Nowenny do Matki Bożej z Pompejów. Po odmówieniu tej Modlitwy, która polega na codziennym odmawianiu całego Różańca Świętego przez 54 dni, zostałam uzdrowiona z przewlekłych dolegliwości zdrowotnych, z którymi zmagałam się wiele lat. Odmówiłam również Nowennę w intencji z prośbą o dobrą pracę i już w trakcie odmawiania pojawiła się propozycja naprawdę dobrej pracy. W tej chwili jestem w trakcie odmawiania kolejnej Nowenny. Czuję jak Matka Boża przemienia moje życie, wszystko się porządkuje. Często człowiek nie wie, co jest dla niego najlepsze, ale Pan Bóg działa i dopomaga obrać właściwy kierunek, a Matka Boża jest naszą Pośredniczką wszelkich łask. Na pomoc w różnych intencjach czasem trzeba poczekać lub sprawy rozwiązują się w inny sposób, dobry dla człowieka. Matka Boża z Pompejów wyprasza wiele łask, każdy może powierzyć jej swoje wszelkie problemy. Na stronie: pompejanska.rosemaria.pl/ jest cały opis i wiele świadectw cudów, jakie dokonują się dzięki Matce Bożej Królowej Różańca Świętego. Z Panem Bogiem!
 kocham Cię: 27.03.2014, 04:51
 Kocham odmawiać różaniec. Bez niego czuje że dzień nie ma smaku chleba z masłem i porannej kawy. Różaniec jest dla mnie ptakiem z parapetu co śpiewa o porannej rosie i otwarciem okna aby złapać oddech świeżego powietrza po zmuszone nocy. Taki jest różaniec kuleczki co palce przesuwają jak życie przesuwa każdy dzień jestestwa naszego tu na ziemi. Myślę że różaniec jest jak łańcuch na korbce co pozwala że studni zaczerpnąć wiadra wody. Tak Pani myślę że różaniec jest droga przy której rosną ogromne drzewa pod którymi można przysiąść odpocząć i odmówić 50 Zdrowaś Mario....
 marcin: 08.08.2013, 13:06
 Maryjo, Matko Boża błagam Cię z całego serca poproś swojego umilowanego Syna Pana naszego Jezusa Chrystusa aby sprawił żeby te złe myśli które mi chodzą po głowie nie były prawdą i aby pozwolił mi dotknąć swojej szaty i uleczył moje ciało i moja duszę.
 CECYLIA: 30.07.2013, 22:44
 Rozaniec to cudowna bron ,przeciw zlemu -Matko Rozancowa modl sie za nami za moją córke żeby pojednała się z Panem Bogiem
 CECYLIA: 30.07.2013, 22:44
 Rozaniec to cudowna bron ,przeciw zlemu -Matko Rozancowa modl sie za nami za moją córke żeby pojednała się z Panem Bogiem
 matka: 26.03.2013, 14:46
 kocham Cię Najświętsza Pani i proszę naucz mnie Zyć bez mojego synka, który jest już w niebie. opiekuj się nim i nami tu na ziemi.
 jurek;09.01. 2013 21;31: 09.01.2013, 21:50
 Kocham Cie Najswietsza Pani i Matko prosze Cie ,o zdrowie dla mojej siostry ktora ulegla ciezkiemu wypadkowi oraz o zdrowie dla mojej chorej zony,wyjednj im laski
 Piotrek: 10.05.2012, 17:36
 Niech Najświętsza Maryja Panna ma każdego w opiece! Modlitwa Różańcowa to NAJWIĘKSZY skarb, nie bójcie się modlić, modlitwa jest czystą miłością. :)
 Teresa: 03.05.2012, 01:50
 Maryjo, Królowo Naszej Ukochanej Ojczyzny, daj naszym Rodakom łaskę nawrócenia, głębokiej wiary i zwracania się do Twojego Niepokalanego Serca w codziennej, gorącej modlitwie różańca świętego za suwerenność i dobrobyt Polski, i o pokój na całym świecie.
 Marta: 07.08.2011, 21:36
 Dziękuję Ci Maryjo za opiekę nad narodem filipińskim i za wyproszony cud... wstawiaj się za nami Maryjo... uproś i nam cud przemiany serc
(1) [2]


Autor

Treść

Nowości

św. Jerzyśw. Jerzy

Modlitwa do św. JerzegoModlitwa do św. Jerzego

Litania do św. JerzegoLitania do św. Jerzego

Szatańskie narzędzie nr 1 (Ap 13,1-4)Szatańskie narzędzie nr 1 (Ap 13,1-4)

Ks. Bolesław Kaźmierski<Ks. Bolesław Kaźmierski<

Tajemnicze prionyTajemnicze priony

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej