Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Skromno뜻

Przejecha쿮m ostatnio autobusem prawie ca낢 Europ wszerz: Czechy. Austri, W쿽chy, Francj, Hiszpani. Portugali. Stwierdzam, 풽 tylko w Polsce stoj przy drogach panie oferuj켧e us퀅gi seksualne... Wyprzedzili턬y Zachd! Znacznie! Gdzie 쿪twiej ni w Polsce spotka si z prostytucj? Wybrali턬y - mwi켧 na marginesie -w kwestii prostytucji niemieck drog, tzn. akceptowanie jej przez pastwo, a nie amerykask czy szwedzk, gdzie prawo karze prostytucj. Jakie s tego owoce?... Na przyk쿪d w szkole, z ktr mam kontakt, uczniowie bez wikszego skrpowania mwi, gdzie mo퓆a spotka prostytutki i za jak us퀅g ile bior. Nie wiem, ile w tym pozy, ale nie mam w켾pliwo턢i, 풽 ch쿽paka w okresie dojrzewania (i nie tylko jego) 쿪two doprowadzi do upadkw, ktrych skutki bd odczuwalne przez ca쿮 퓓cie. Jeszcze raz okazuje si, 풽 liberalizm jest ideologi barbarzyska, cho g쿽si tak szczytne has쿪.

Wr槍my jednak do tematu. Po czym pozna, 풽 przy drodze stoi prostytutka a nie zwyk쿪 autostopowiczka?... Pozna to - ka풼y powie - przede wszystkim po ubiorze! Ubir: bardzo krtka sukienka albo szorty, bluzka z du퓓m dekoltem itp. 턻iadcz켧 tym, 풽 gotowa jest na wszystko, czego "klient" zapragnie. Sposb ubierania si jest pewnym jzykiem, komunikuje co, wzbudza okre턫one my턫i i emocje. Nie chodzi zreszt tylko o wy풽j wspomniany przypadek.

Prostytutki ubieraj si - powiemy - nieskromnie, poniewa wiedz, 풽 obna풹j켧 swoje cia쿽 wzbudzaj w m轅czyznach po엽danie, o co im w쿪턭ie chodzi. Ods쿪niaj켧 swoje cia쿽, kobieta wywo퀅je po엽danie... Jak풽 oczywisty to fakt! A tymczasem zadziwiaj켧e i zdumiewaj켧e, 풽 dziewczta - mwi ju teraz o tych porz켨nych - zdaj si (wiele z nich w ka풼ym razie) zupe쿻ie sobie tego nie u턻iadamia. A mo풽 straci퀉 ju poczucie wstydliwo턢i? Mo풽 nie widz nic z쿮go we wzbudzaniu owej po엽dliwo턢i? Przez pryzmat po엽dania traktuje si kobiet, ni mniej ni wicej, jak prostytutk przedmiotowo, jako 턳odek do u턬ierzania pobudzonej namitno턢i, zabawk seksualn.

"Dyktatorzy mody" (zwr槍my uwag na s쿽wo "dyktator") bardzo czsto - co wida na ulicy - chc ubiera m쿽de kobiety wg. zasady, ktr stosowa퀉 wspomniane panie stoj켧e na autostradzie. Zasada brzmi: ods쿽ni jak najwicej cia쿪. Dziewczta pos퀅sznie id za tym, co dyktuje si im w kwestii ubioru, zapominaj켧, 풽 s pryncypia i zasady moralne wy퓋ze, niezmienne, ktrych pod 풹dnym pozorem nie wolno po턻ici dla pr璨no턢i, popularno턢i czy fantazji. Nie wolno k쿪nia si bo퓃owi mody! Jest granica, ktrej nie mo퓆a przekroczy, poniewa poza ni, moda staje si ruin w쿪snej duszy i dusz innych ludzi.

Po pierwsze: nieskromny ubir prowadzi do utraty poczucia wstydliwo턢i u osoby, ktra go nosi. Wstydliwo뜻 za stoi na stra퓓 czysto턢i. 쫤. Pawe pisze: "Podobnie kobiety, w skromnie zdobnym odzieniu, niech si przyozdabiaj ze wstydliwo턢i i umiarem..." (1 Tm 2, 9). Utrata wstydliwo턢i jest pierwszym krokiem do nieczysto턢i.

Po drugie: nieskromny ubir mo풽 prowadzi innych nawet do ci轅kich upadkw. Chrystus mwi przecie: "Ka풼y, kto po엽dliwie patrzy na kobiet, ju si w swoim sercu dopu턢i z ni cudzo농stwa" (Mt 5, 28), a p撰niej dodaje, dla podkre턫enia wagi problemu, te dramatyczne s쿽wa: "Je턫i wic prawe oko jest ci powodem do grzechu, wy퀅p je i odrzu od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich cz쿽nkw, ni 풽by ca쿮 twoje cia쿽 mia쿽 by wrzucone do piek쿪" (Mt 5,29). Nie znamy g녠bi ludzkiej s쿪bo턢i i krucho턢i, ktr wycisn교 na ludzkiej naturze grzech Adama. Je턫i nie wolno nam nara풹 na niebezpieczestwo fizycznego zdrowia innych, o ile bardziej nie wolno tego czyni w stosunku do zdrowia czy nawet 퓓cia duszy. "Biada cz쿽wiekowi, przez ktrego dokonuje si zgorszenie" (Mt 18, 7) - ostrzega Chrystus. Gdyby niektre m쿽de kobiety mog퀉 tylko podejrzewa, do jakich pokus i upadkw przyczyniaj si przez swj sposb ubierania, ktry beztrosko uwa풹j za rzecz ma쿽 wa퓆, by퀉by, by mo풽 zszokowane odpowiedzialno턢i, ktra na nich spoczywa.

Czytamy w opisie 턬ierci mczeskiej 턻. Perpetuy i Felicyty, 풽 w amfiteatrze kartagiskim 턻. Fibia Perpetua podrzucona wysoko w gr przez rozw턢ieczone dzikie zwierzta, kiedy upad쿪 na ziemi, najpierw poprawi쿪 na sobie tunik. Bardziej by쿪 przejta zgorszeniem, ktre mo풽 wywo쿪, ni blem... Czy jej wsp車czesne siostry w wierze znajd w sobie cho odrobin tej skromno턢i?

Jan Bilewicz

Wasze komentarze:
Maria: 30.06.2018, 04:25
Temat zdecydowanie warty przemy턫enia! Ja podj怨am refleksj nad swoim strojem dopiero jako doros쿪 kobieta (ubolewam, 풽 tak p撰no), poniewa wcze턭iej specjalnie nikt nie zwraca mi uwagi, 풽 mj ubir jest nieskromny. Zrozumia쿪m, 풽 to, co mamy na sobie NAPRAWD wp퀉wa na innych, na ich my턫i, emocje i doznania... Poczu쿪m, 풽 jestem odpowiedzialna za to, jakie uczucia i reakcje budz w innych (sk켨in켨 uczucia i reakcje odruchowe, a wic pojawiaj켧e si automatycznie). Teraz maj켧 35 lat i bd켧 od 5 lat m轅atk stopniowo "przebudowuj" swoj szaf pod k켾em tego, co si w niej znajduje. Nie chc kusi, rozprasza, nara풹 kogo na pokusy. Przyj怨am chtnie zasad, 풽by zakrywa obojczyki, ramiona do 쿽kci oraz kolana (mimo, 풽 mam zgrabne nogi). Powoli wycofuj wszelkie obcis쿽턢i, g퀅pkowate printy na ciuchach oraz neonowe kolory. Wol, 풽by patrz켧e na mnie osoby widzia퀉 umiar, harmoni i spokojn elegancj. Nie jest nudno, bo klasyczne kroje i kolory 낢cz z r璨nymi dodatkami (drobna bi퓎teria, torebki, 쿪dne szale i apaszki). Naprawd polubi쿪m skromno뜻 w ubiorze! Nie jest mi to potrzebne do szcz沅cia, aby "uwodzi" ca낢 ulic - moje poczucie w쿪snej warto턢i "kotwicz" w Bogu, a nie w ludzkim uznaniu. I my턫 te, 풽 m굻 dziki temu czuje si spokojniej - wie, 풽 jego 퓇na nie ma intencji, by uwodzi innych m轅czyzn.
ytehnyne : 28.10.2017, 00:12
Panie Janie Bilewiczu, chyba czas do okulisty. Na zachodzie jest wicej prostytucji ni u nas. W niemczech prostytutki maja porobione specjane boksy, zeby przyjmowac klientw w samochodach, pastwo im to sponsoruje. Moja rodzina mieszka w W쿽szech i tam co noc po ulicach chodza hordy prostytutek, transwestytw itp ma턢i ludzi. W Hiszpanii jest bardzo wiele prostytutek z afryki, Rumunii, a nawet z Polski. To ze nie widzia Pan tego z autobusu, to nie znaczy, ze tego nie ma, po prostu stoja w innych bardziej dostepnych miejscach, a nie przy wylotwkach. Kazdy kraj ma swoja specyfik.
asfhfg: 21.12.2015, 11:07
Wprowadzacie ludzi w b낢d. Niech kto w kocu napisz co macie na my턫i przez "skromny ubir"? Czy uzale퓆iacie to w pewien sposb od panuj켧ej w danym okresie kultury i wra퓄iwo턢i ludzkiej i nale퓓 to do sumienia ludzkiego, czy kobieta mo풽 pj뜻 na pla욧, albo na imprez w sukience przed kolano. Czy te nale퓓 wszystko robi jak nakaza PiusXI - "bo ta kultura jest z쿪...". To jest delikatny temat, ktry wprowadza podzia퀉 midzy pary kochaj켧ych si ludzi. Zacznijcie mwi jak jest, a nie czarujecie pikn mow.
Dziewczyna: 20.01.2015, 15:26
do Kobiety Ten temat dotyczy czego innego, ale tylko dodam, 풽 przecie przy in vitro i przy wikszo턢i antykoncepcji dochodzi do zniszczenia powsta쿮go zarodka, czyli pocztego ju 퓓cia. A co do tematu skromno턢i, uwa풹m, 풽 wa퓆e jest my턫enie o tym co si na siebie ubiera i rwnie wa퓆y jest zdrowy rozs켨ek :) Pozdrawiam
Kobieta: 16.08.2014, 20:38
Porwna dziewczyn w krtkiej spdniczce z prostytutk... A wy chcecie 풽by m쿽dzi chodzili do ko턢io쿪... Kobieta, ktra ma 쿪dne i zgrabne nogi mo풽 je pokaza i nie ma w tym nic z쿮go. Jak s퀉sz niektre tezy g쿽szone przez robi mi si s쿪bo... Jestem katoliczk, ktra mwi stanowcze NIE dla aborcji (bez uzasadnionej przyczyny) ale mwi te TAK dla in vitro i antykoncepcji.
KRYTYK: 13.09.2013, 09:53
MYSLE ZEBY KOBIETY WKONCU ROZEBRALY SI DO NAGA I WYSTAWI즎 SI NA MRUZ TO POWINNO IM WRUCIC ROZUM JAK NARAZIE MYSL GRUBYM JELITEM A NIE SERCEM KOBIETA PRAGNIE BYC SLCZNA I PODOBA SI KOCHANKOM PRZYNAJMIEJ KTOS ZARABIA NA BEZMYSLNEJ PRUZNOSCI I BARDZO DOBRZE
wierz켧a kobieta: 17.03.2013, 20:45
Zale퓓, jak podkre턫a si t kobieco뜻/msko뜻? Mo풽 niekoniecznie od razu od stp do g농w ubir, ale troch przykrywa powinien. Czy kobieco턢i jest dekold? kolana? po턫adki odci턭ite megaprzylegaj켧 odzie엽? Kobieco뜻 powinna przejawia si w쿪턭ie w skromno턢i, w tym, 풽 jeste턬y tajemnicze, nie daje od razu wszystkiego na talerzu - bo korzysta z tego mo풽 ka풼y. A zostawiamy to dla tego jedynego - dla m轅a. To mu poka풽my wszystko, i on bdzie si nami zachwyca, dostrzega i podziwia t cielesn, fizyczn pikno뜻. On, nikt inny. Nie ma potrzeby, wg mnie, pokazywania czego, by mega kobiec fizycznie dla ka풼ego m轅czyzny na 턻iecie. Nasz m굴 te to doceni. To jest w쿪턭ie wierno뜻, nie interesuje mnie mocno, jak postrzegaj mnie inni m轅czy펝i, nawet nie chce si im podoba, bo podobam si tylko jednemu i to mi starcza. Ja tak to postrzegam. Pozdrawiam :)
Cogitka: 27.01.2013, 22:03
Rozumiem 풽 ubir mo풽 pobudza, ale nie s켨z 풽by zasada "im d퀅퓋ze, tym lepiej" by쿪 s퀅szna. 1 ludzkie cia쿽 jest pikne. Dlaczego go nie pokazywa (oczywi턢ie w granicach rozs켨ku:)), nie podkre턫a jego piknych kszta퀃w? 2.Mam by zakryta od stp do g농w, bo kto ma wypaczone serducho i nie umie czysto patrze na 턻iat? Muzu쿺anki musz zakrywa nawet w쿽sy. Jednak to nie sprawia, 풽 nie ma tam gwa퀃w. Jak kto nie umie na innych patrze w czysty sposb, to nawet noszenie worka po ziemniakach nie pomo풽. 3. Ludzie zakochuj si w sobie i kochaj tak풽 ciele턭ie! Nawet najreligijniejsi i najlepsi m轅czy펝i, czy kobiety, podczas wyboru partnera kieruj si tak풽 wygl켨em. Pomaga to w wybraniu ma냄onka, z ktrym bdziemy mie prawdopodobnie zdrowsze dzieci. To wygl켨 dziecka, czy ma쿮go pieska wzbudza w nas czu쿽뜻, po wygl켨zie (i wcale nie nies퀅sznie) rozpoznajemy niektre cechy ludzkie. Co w tym z쿮go? Sama natura. Dodam na kocu 풽 owszem, rozumiem, bardzo wyzywaj켧y wygl켨 nie jest rzecz dobr, ale c璨 z쿮go w ubiorze podkre턫aj켧ym kobieco뜻/msko뜻, pikno?
wierz켧a kobieta: 05.05.2012, 21:34
Wa퓆e, 풽by턬y my tacy nie byli, trzeba si o to modli. A je풽li kto co robi 펚e - tzn nie po Ewangelii, owszem powinni턬y mu o tym powiedzie, pouczy go, ale te spojrze na siebie i mie na uwadz, 풽 my te miewamy s쿪bo턢i, i tak jak mwi, modli si o to, by s쿪bo턢i przesz퀉, a 'wszystko mog w Chrystusie, ktry mnie posila.' Tak풽 wszystkim powodzenia. : )
Tomasz: 21.04.2012, 14:11
A ja znam osobi턢ie ludzi ktrzy chodz do ko턢io쿪 na plebanie i s niby blisko Boga a tak naprawde s zaklamani
: 19.04.2012, 21:34
Zgadzam si. Zarwno po sposobie bycia, ubiorze jak i po zachowaniu mo퓆a okre턫i, czy konkretna osoba dba o rozg쿽s.
wierz켧a kobieta: 28.11.2011, 23:17
W Biblii nie ma 'przesady'... tzn ze mamy stara si by dobrzy, mi쿽sierni, na턫adowa Jezusa... 'ale bez przesady?' Tu nie mo퓆a przedobrzy, nawet jakbysmy nie wiem jak si starali. D굻ymy do Idea퀅, ale nie mo풽my mwi, 풽 nie mo풽my za du퓇 si stara - bo w쿪턭ie, uwa풹m, 풽 powinni턬y si stara jak najbardziej i jeszcze bardziej. Tyczy si to r璨nych sfer, nawet i skromno턢i w ubiorze. Osobi턢ie uwa풹m, 풽 spodnie s zdecydowanie msk cz沅ci garderoby i zazwyczaj jak풽 nieskromn - chocia풺y przez czsto obcis퀉 ich charakter. Do Gosi: Zada쿪 pytanie, retoryczne, jednak odpowiem Ci. Oczywi턢ie, 풽 kobiety powinny nosi nakrycie g쿽wy na modlitw (1 Koryntw 11). Welon, rozumiem to pojcie w tym przypadku jako chust. Pozdrawiam. : )
W.: 23.11.2011, 09:58
owszem skromnie ,ale bez przesady....
jan: 23.08.2011, 14:00
GOsiu! Owszem, ludzie niektzy 펚e rozumiej o co chodzi w tym 풽 spodnie s niew쿪턢iwe. M轅czy펝i mog chodzi w szatach, ktre zwie si sukniami. Natomiast niewia턢ie spodnie nie wystarczaj- bo powoduj spowszednienie tego, co powinno by przedmiotem tajemnicy. Pamitaj, 풽 cia쿽 ma by misterium, a cia쿽 niewiasty tym bardzie, bo tylko w nim powstaje osoba- Obraz i Podobiestwo 쫤itego Boga
Gosia: 20.07.2011, 15:18
Nie rozumiem, Moderatorze, tego: "a 6 razy?" Doda쿪m komentarz tylko raz, mo풽 komputer "oszala" :) Ma쿮 sprostowanie - oczywi턢ie spodnie wynaleziono w staro퓓tno턢i a nie w 턳edniowieczu, jak napisa쿪m. Chcia쿪m jeszcze odnie뜻 si do cytatu podawanego przez pani o loginie "wierz켧a kobieta" (tym samym cytatem pos퀅퓓 si dzisiaj wspomniany przeze mnie pan) PP 22,5. Ot璨 jest tam wyja턭ienie, 풽 chodzi o zmian ubrania ze wzgldu na kulty pogaskie lub magi. Ma쿪 informacja ale jak풽 istotna... Pozdrawiam wszystkich, zw쿪szcza Moderatora! Mam nadziej, 풽 teraz bdzie tylko 1 raz :)
Moderator do Gosi: 20.07.2011, 12:29
az 6 razy? :)
Gosia: 20.07.2011, 12:07
Niektre komentarze mnie przera풹j. Wydaje si jakby napisa퀉 je osoby z jakiej sekty. Temat jest dla mnie na czasie, gdy dzisiaj po wyj턢iu z ko턢io쿪 zaczepi mnie jeden pan i powiedzia, 풽 Pan Bg nie udziela mi 쿪sk podczas przyjmowania Komunii 턻. poniewa chodz w spodniach a jest to strj przypisany wy낢cznie m轅czy펝ie tak jak spdnica - kobiecie. Dla mnie to jest chore i heretyckie. Najlepiej przestudiowa histori ubioru cz쿽wieka - spodnie wynaleziono w 턳edniowieczu (w쿪턢iwie przez przypadek), wcze턭iej wszyscy, rwnie m轅czy펝i, chodzili w spdniczkach. Spodnie nie s strojem typowo mskim, poza tym wszystko zale퓓 od kultury danej spo쿮czno턢i - czy wierz켧y Szkoci nie otrzymuj 쿪sk Bo퓓ch tylko dlatego, 풽 chodz w spdnicach, gdy taka jest tam kultura??? Uwa풹m, 풽 do wszystkiego nale퓓 podchodzi zdroworozs켨kowo, z umiarem, nie nale퓓 przegina w jedn czy drug stron. Nigdy nie ubra쿪bym si do ko턢io쿪 w mini czy bluzeczk z dekoltem lub na rami켧zka ale w 30 stopniowy upa wychodz tak na dwr. Je턫i m轅czyzn to razi lub od razu maj brudne my턫i (my턫, 풽 jednak nie wszyscy) to powinni odwraca wzrok i pracowa nad sob... Nie ubieram si wyzywaj켧o ale nie bd poci si w upa chodz켧 w d퀅gich sukniach i bluzkach sigaj켧ych brody tylko dlatego, 풽 jaki m轅czyzna ma niepouk쿪dan sfer seksualn... Na pla퓓 rwnie nosz bikini, jak wikszo뜻 pla퓇wiczek. Mia쿪bym siedzie w d퀅giej sukience i nawet nie mc si wyk켺a? Podawanie cytatw z ksigi PP Starego Testamentu 22,5 jest w tym przypadku nieuzasadnione. Przecie Biblia nie podaje co jest strojem mskim a co kobiecym. Jest gdzie napisane, 풽 spodnie to strj zarezerwowany dla m轅czyzny? NIE! Wic o co chodzi??? W czasach Pana Jezusa m轅czy펝i nosili szaty (czyli takie "sukieneczki") wiec czy to oznacza, ze Pan Jezus grzeszy? NIE! Owszem, o. Pio nie spowiada kobiet nosz켧ych spodnie ale rwnie takich, ktre nie mia퀉 zakrytej g쿽wy welonem. Czy to oznacza, 풽 w dzisiejszych czasach kobiety te maj nosi welony lub chusty? Ludzie, apeluj o rozs켨ek i rozwag, bo, jak widz po wpisach, niektrym bardzo ich brakuje.
haketa: 20.05.2011, 11:15
nigdy nie ubiera쿪m si modnie dlatego,풽 moi rodzice nie mieli pienidzy abym wygl켨a쿪 tak jak inne panny. Nie musz si czu przez to gorsza, to jest w쿪턭ie moja warto뜻 ''nie ocenia cz쿽wieka po stroju''. Teraz ju nie jestem dzieckiem i ubieram si skromnie. I to wcale nie przykrywa mojej urody, kobieco턢i.
M. : 05.05.2011, 20:26
Mnie wyznaczenia granicy skromnego ubioru stanowi nie lada problem... Ostatnio kupi쿪m sobie sukienk sigaj켧 tak z 5 cm za kolano i ju mam w켾pliwo턢i, czy jest ok... Chocia ostatnio us퀉sza쿪m, bym mniej przejmowa쿪 si, czy sukienka jest zbyt krtka, czy te nie, mniej skupi쿪 si na sobie a bardziej na Bogu...
wierz켧a kobieta: 05.03.2011, 22:20
Po ponad roku powrci쿪m do tego artyku퀅. Temat ubioru jest zawsze na czasie, a szczeglnie teraz, bo moda ju nie zna granic. Dobry smak, czy gust teraz to w zasadzie pokazanie jak najwikszej cz沅ci cia쿪. Nie mog patrze na mie턢ie na reklamy bielizny, gdzie kobiety s prawie 풽 nagie! Dlaczego pozwala si m轅czyznom na to patrze? Ale to jest tzw "턻iat". My, wierz켧y ludzie, nie potrzebujemy tego, i musimy si od tego uwalnia, w czym pomo풽 nam Pan. A za innych si modli. Amen. Klaudio, je턫i jeste/pragniesz by skromna, to bdzie zale풽 Ci na tym, 풽by zwrci na Ciebie uwag m轅czyzna o takich samych pogl켨ach, ktry nie bdzie spogl켨a na te roznegli퓇wane. W tym pomo풽 Ci Pan, mdl si. Je턫i przyci켫niesz m轅czyzn do siebie niestosownym strojem, a potem si zmienisz w skromn - Wasze 퓓cie mo풽 by bardzo ci轅kie. To by oznacza쿽 r璨nice w pogl켨ach, czsto osobowo턢iach, cechach charakteru, przede wszystkim wierze. Tak풽 퓓cz wszystkiego dobrego, wierz, miej nadziej, i mi쿽뜻 przyjdzie. !!! Pozdrawiam ;)
(1) [2] [3]

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Mi쿽뜻 | Powo쿪nie | Ma냄estwo | Niep쿽dno뜻 | Narzeczestwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szcz沅cia | Dekalog | Psalmy | Pere쿸i | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatno턢i | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej