Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Skromno뜻

Przejecha쿮m ostatnio autobusem prawie ca낢 Europ wszerz: Czechy. Austri, W쿽chy, Francj, Hiszpani. Portugali. Stwierdzam, 풽 tylko w Polsce stoj przy drogach panie oferuj켧e us퀅gi seksualne... Wyprzedzili턬y Zachd! Znacznie! Gdzie 쿪twiej ni w Polsce spotka si z prostytucj? Wybrali턬y - mwi켧 na marginesie -w kwestii prostytucji niemieck drog, tzn. akceptowanie jej przez pastwo, a nie amerykask czy szwedzk, gdzie prawo karze prostytucj. Jakie s tego owoce?... Na przyk쿪d w szkole, z ktr mam kontakt, uczniowie bez wikszego skrpowania mwi, gdzie mo퓆a spotka prostytutki i za jak us퀅g ile bior. Nie wiem, ile w tym pozy, ale nie mam w켾pliwo턢i, 풽 ch쿽paka w okresie dojrzewania (i nie tylko jego) 쿪two doprowadzi do upadkw, ktrych skutki bd odczuwalne przez ca쿮 퓓cie. Jeszcze raz okazuje si, 풽 liberalizm jest ideologi barbarzyska, cho g쿽si tak szczytne has쿪.

Wr槍my jednak do tematu. Po czym pozna, 풽 przy drodze stoi prostytutka a nie zwyk쿪 autostopowiczka?... Pozna to - ka풼y powie - przede wszystkim po ubiorze! Ubir: bardzo krtka sukienka albo szorty, bluzka z du퓓m dekoltem itp. 턻iadcz켧 tym, 풽 gotowa jest na wszystko, czego "klient" zapragnie. Sposb ubierania si jest pewnym jzykiem, komunikuje co, wzbudza okre턫one my턫i i emocje. Nie chodzi zreszt tylko o wy풽j wspomniany przypadek.

Prostytutki ubieraj si - powiemy - nieskromnie, poniewa wiedz, 풽 obna풹j켧 swoje cia쿽 wzbudzaj w m轅czyznach po엽danie, o co im w쿪턭ie chodzi. Ods쿪niaj켧 swoje cia쿽, kobieta wywo퀅je po엽danie... Jak풽 oczywisty to fakt! A tymczasem zadziwiaj켧e i zdumiewaj켧e, 풽 dziewczta - mwi ju teraz o tych porz켨nych - zdaj si (wiele z nich w ka풼ym razie) zupe쿻ie sobie tego nie u턻iadamia. A mo풽 straci퀉 ju poczucie wstydliwo턢i? Mo풽 nie widz nic z쿮go we wzbudzaniu owej po엽dliwo턢i? Przez pryzmat po엽dania traktuje si kobiet, ni mniej ni wicej, jak prostytutk przedmiotowo, jako 턳odek do u턬ierzania pobudzonej namitno턢i, zabawk seksualn.

"Dyktatorzy mody" (zwr槍my uwag na s쿽wo "dyktator") bardzo czsto - co wida na ulicy - chc ubiera m쿽de kobiety wg. zasady, ktr stosowa퀉 wspomniane panie stoj켧e na autostradzie. Zasada brzmi: ods쿽ni jak najwicej cia쿪. Dziewczta pos퀅sznie id za tym, co dyktuje si im w kwestii ubioru, zapominaj켧, 풽 s pryncypia i zasady moralne wy퓋ze, niezmienne, ktrych pod 풹dnym pozorem nie wolno po턻ici dla pr璨no턢i, popularno턢i czy fantazji. Nie wolno k쿪nia si bo퓃owi mody! Jest granica, ktrej nie mo퓆a przekroczy, poniewa poza ni, moda staje si ruin w쿪snej duszy i dusz innych ludzi.

Po pierwsze: nieskromny ubir prowadzi do utraty poczucia wstydliwo턢i u osoby, ktra go nosi. Wstydliwo뜻 za stoi na stra퓓 czysto턢i. 쫤. Pawe pisze: "Podobnie kobiety, w skromnie zdobnym odzieniu, niech si przyozdabiaj ze wstydliwo턢i i umiarem..." (1 Tm 2, 9). Utrata wstydliwo턢i jest pierwszym krokiem do nieczysto턢i.

Po drugie: nieskromny ubir mo풽 prowadzi innych nawet do ci轅kich upadkw. Chrystus mwi przecie: "Ka풼y, kto po엽dliwie patrzy na kobiet, ju si w swoim sercu dopu턢i z ni cudzo농stwa" (Mt 5, 28), a p撰niej dodaje, dla podkre턫enia wagi problemu, te dramatyczne s쿽wa: "Je턫i wic prawe oko jest ci powodem do grzechu, wy퀅p je i odrzu od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich cz쿽nkw, ni 풽by ca쿮 twoje cia쿽 mia쿽 by wrzucone do piek쿪" (Mt 5,29). Nie znamy g녠bi ludzkiej s쿪bo턢i i krucho턢i, ktr wycisn교 na ludzkiej naturze grzech Adama. Je턫i nie wolno nam nara풹 na niebezpieczestwo fizycznego zdrowia innych, o ile bardziej nie wolno tego czyni w stosunku do zdrowia czy nawet 퓓cia duszy. "Biada cz쿽wiekowi, przez ktrego dokonuje si zgorszenie" (Mt 18, 7) - ostrzega Chrystus. Gdyby niektre m쿽de kobiety mog퀉 tylko podejrzewa, do jakich pokus i upadkw przyczyniaj si przez swj sposb ubierania, ktry beztrosko uwa풹j za rzecz ma쿽 wa퓆, by퀉by, by mo풽 zszokowane odpowiedzialno턢i, ktra na nich spoczywa.

Czytamy w opisie 턬ierci mczeskiej 턻. Perpetuy i Felicyty, 풽 w amfiteatrze kartagiskim 턻. Fibia Perpetua podrzucona wysoko w gr przez rozw턢ieczone dzikie zwierzta, kiedy upad쿪 na ziemi, najpierw poprawi쿪 na sobie tunik. Bardziej by쿪 przejta zgorszeniem, ktre mo풽 wywo쿪, ni blem... Czy jej wsp車czesne siostry w wierze znajd w sobie cho odrobin tej skromno턢i?

Jan Bilewicz

Wasze komentarze:
Olga: 29.06.2008, 12:44
Witam wszystkich, bardzo ciekawy artyk車. Nad t granica zastanawiam si od dawna...przeczyta쿪m komentarze i chce podzieli sie swoj refleksj. KTo mo풽 tak na prawd ocenic t granic? Gdy rozgl켨am si np. po osobach w oko쿽 to my턫, ze dwie rzne kobiety w tym samym stroju moga wzbudza r璨ne odczucia, i tu przepraszam, ale np Kobieta brzydka t퀅sta itp nie wzbudzi tyle aplausu co pina zadbana blondynka. (Mo풽 wesz쿪m na 턫izgi grunt , ale 쿪komstwo jest grzechem, nie bior켧 pod uwage chorb- wic czy tycie jest wyrazem skromnosi:P )Tak samo uwa풹m , ze piekna zgrabna kobieta bedzie wzbudza쿪 porzadanie nawet w mundurku. Oczywi턢ie pomijam tu gorsz켧e stroje- ale w tym przypadku moja babcia doradza najlepiej:). Takze chyba nie ma sensu nad rozczulaniem si nad granic, bo chyba bluzka na rami켧zka w upa, nie jest straszna- i lepiej zastanowi si nad klimatyzacj. Poza tym jetsem zmartwiona, ze to KoBIETY maj nie kusi m轅czyzn- czy풺y oni nie potrafili zapanowa nad w쿪snym porzadaniem- to od mezczyzny zalezy czy bedzie si slini nawet na widok ka풼ej islamki, a inny przy rozdekoltowanej kobiecie nie pomy턫i o niczym. Poza tym idac w tym kierunku moze mzczy퓆i te powinni uwa풹- Mi np, b, podobaj si mskie czarne koszule- ale nie znaczy to, 풽 po엽dam ka풼ego tak ubranego. pozdrawiam Ps: nie nosz d퓁nsw, wystajacych stringw, czy ods쿽nietych pempkw:)i s퀅cham babci...prawie
Monika: 12.04.2008, 18:34
Ale, S쿪wku, chcia쿪m zauwa퓓, 풽 potrzeba podobania si (i to w zasadzie niezale퓆ie od p쿬i) jest na tyle silna, 풽 czsto nawet nie do koca 턻iadomie mo풽my prowokowa czyje my턫i a nawet zachowania. Zgadzam si z Tob - jak najbardziej, 풽 nale퓓 si kierowa w쿪snymi upodobamniami i gustem. Sama zawsze lubi쿪m oryginalne, ciekawe rzeczy: zestawienia kolorw, nietypowe rozwi콄ania, chwytliwe detale. Jednak istniej pewne regu퀉, by ubir by w dobrym tonie / skromny / przyzwoity / czy nazwijcie to jak wolicie. 즑two mo퓆a to sprawdzi, np. "Nie ubior nigdy czego, co widz켧 u innej osoby, budzi u mnie samej niesmak czy dziwne, niew쿪턢iwe skojarzenia." Osobi턢ie do턻iadczam, co to znaczy nieustanna walka pomidzy moj u쿪sk fantazj a potrzeb skromnego ubioru. Wybieram szalestwo w granicach rozs켨ku. Staram si zawsze pamita o uczuciach odbiorcy mojego stroju. Pozdrawiam czytaj켧ych!
S쿪wciu: 10.04.2008, 23:57
Problem jest bardzo du퓓 i wa퓆y z punktu widzenia seksualno턢i , po엽dania i skromno턢i . Jako zdrowy i normalny facet ( mam 44 lata-"stary pryk") widz켧 piekn i zgrabn kobiet sk켺o odzian zawsze si za ni obejrz!! Jednak풽 mo풽 jestem nienormalny w obecnym 턻iecie ow쿪dnitym seksualno턢i i seksizmem na taki cudowny widok nie odczuwam po엽dania seksualnego tylko dzikuj BOGU za stworzenie takich pieknych istot. No nie jestem oczywi턢ie"턻ity" czasem najdzie mnie "kud쿪ta" my턫. Ale wydaje mi sie ,풽 skromno뜻 tkwi w psychice i silnej woli oraz pracy nad sob i swoimi s쿪bo턢iami. To ,풽 kobiety ubieraj sie "nieskromnie" wynika z ich natury podobania si(w 턻iecie zwierz켾 te samiczki s pikniejsze od samcw) . FACET JEST WZROKOWCEM I BASTA!!.Kobieta ubieraj켧 si wyzywaj켧o je풽li chce si tylko podoba i zwrci na siebie uwag a nie ma na my턫i kuszenia facetw , to uwa풹m 풽 nie pope쿻ia grzechu ( chcia쿫ym uspokoi Mil nie przejmuj sie tak bardzo swoim strojem wszystko jest w tym co sobie my턫isz tak si ubieraj켧). JUSTYNKO chcesz us퀉sze opinii faceta na swj styl ubierania , uwa풹m gdy nie masz "z퀉ch" my턫i a ubierasz si do뜻 swobodnie to wed퀅g mnie jest wszystko "spoko".Wszystko tkwi w psychice facetw i w tym co oni sobie wyobra풹j w swojej ja펝i widz켧 sk켺o odzian kobiet.To oni pope쿻iaj grzech nieczysto턢i a nie TY. Madziu uwa풹m ,풽 masz w pe쿻i racj . Wygl켨 i sposb ubierania ka풼ego z nas wpe쿻i zale퓓 od nas samych i naszego sumienia . NALE칈 ZAWSZE CZU "BLUSA". Kocz켧 moj wypowied chc swierdzi,풽 wszystkie "z쿮" my턫i wynikaj켧e ze sk켺o ubranych kobiet , jest to problem ka풼ego z nas , zarwno kobiet - CO CHC POKAZA I W JAKIM CELU ; a tak풽 mszczyzn -WIDZ I ZACZYNA PRACOWA WYOBRA촏IA I RADZ SI POKUSY.
Mila: 02.04.2008, 15:17
Coz argumenty za skrmnym strojem kobiet i mlodych dziewczat wydaja sie byc sluszne.Kazda dziewczyna chce sie podobac ladnie wygladac.Osobiscie lubie mini spodniczki,bluzki z ciekawym dekoldem.Lubie tez bardzo jeansy.Podobam sie sobie w takich strojach i czuje sie atrakcyjna.Nie chce jednak zeby mezczyzni patrzyli na mnie jak na super przedmiot,ktory mowi KUP MNIE.Nie jest wiec latwo podjac decyzje.Zrezygnowac ze swoich dotychczasowych upodoban???Przestac sie nagle ubierac w to co dotychczas lubilam?Trudna decyzja.Czuje sie jednak odpowiedzialna a to jak moga postrzegac mnie mezczyzni.Artykul warty refleksji
Justyna: 17.07.2007, 18:46
W sumie to ci轅ko cokolwiek na ten temat powiedzie. W pewnym stopniu zgadzam si z Panem, rzeczywi턢ie m轅czy펝i maj problemy z opanowaniem swojego po엽dania widz켧 prawie nag dziewczyn spaceruj켧 po ulicy. Ale jest gor켧o i sama dzi jestem ubrana w spdnic z do뜻 du퓓m rozporkiem i bluzk z cieniutkimi rami켧zkami. I ca퀉 czs zastanawiam si, czy mj strj nie jest zbyt wyzywaj켧y, czy pacjenci przychodz켧y do do mnie nie naj problemu z opanowaniem swoich my턫i. Szczerze mwi켧 chcia쿪bym, aby kto szczerze mi powiedzia, czy z mskiego punktu widzenia mog si tak ubiera, czy raczej nie. Nie chcia쿪bym wywo퀉wa uczucia i my턫i, ktre nie powinny si pojawi, abym by쿪 powodem do grzechu. Bardzo czsto si nad tym zastanawiam bd켧 w tym 턳odowisku, gdzie taki strj jest powszechny, po prostu jest codzienno턢i i nie wiem, czy przekroczy쿪m ju t granic skromno턢i czy jeszcze nie.
Magda: 06.05.2007, 22:42
Zgadzam si z Panem Janem. Moim zdaniem wcale nie mia na my턫i, 풽 powinny턬y chodzi ubrane jak islamskie kobiety - nie popadajmy z jednej skrajno턢i w drug. Chodzi o odpowiedni strj do odpowiedniego miejsca. Dla mnie przyzwoity strj oznacza, 풽 do szko퀉, pracy czy do ko턢io쿪 nie w쿽욧 d퓁nsw czy spodni biodrwek takich, 풽 jak usi켨 to bedzie wida po턫adki i najlepiej jeszcze midzy nimi pasek od stringw, do tego koszulka d퀅go턢i nad ppkiem - a tak niestety ubieraj si m쿽de dziewczyny- i my턫, 풽 to elegancko wygl켨a. A na pla욧 nie pjd jak kobieta islamska, tylko w stroju k켺ielowym. I dodam, 풽 wcale nie jestem stara. Mam 28 lat. Cieszy mnie te to, 풽 moje kole풹nki (w wieku ok. 24-30 lat te tak uwa풹j), bo ostatnio ubolewa퀉턬y nad tym, 풽 ci轅ko kupi eleganckie spodnie...
Tomasz: 24.03.2007, 00:36
ale czy nie jest tak z ubiorem ze niektore kobiety mysla czym wiecej pokaze tym lepiej? Bluzka z duzym dekoltem i wielkie oburzenie ze facet patrzy sie tam...
Milady: 21.01.2007, 00:33
Panie Janie, po pierwsze, prostytutki przy drogach stoj praktycznie wszdzie, mo풽 za wyj켾kiem krajw, gdzie jest to zawd taki sam jak inny, legalny. Poza tym, to nie jest wina kobiet, 풽 m轅czy펝i patrz켧 na nie si podniecaj. Taki sposb my턫enia doprowadzi do tego, 풽 islamskie kobiety chodz okutane szmatami od stp do g농w. Na koniec, nie zawsze kobieta ods쿪niaj켧a troch cia쿪 ma zamiar kogo sprowokowa, cz沅ciej jest to ch唯 podobania si samej sobie i cieszenia si swoim cia쿮m. Jest to rwnie spowodowane po prostu brakiem gustu. Niektrym si wydaje, 풽 im wicej z siebie zrzuc, tym jest to bardziej modne. Czytaj켧 Pana wywd mo퓆a doj뜻 do przekonania, 풽 dziewczyn zgwa쿬ono, bo sama si o to prosi쿪 nosz켧 krtk spdniczk, wic sama sobie winna.
[1] [2] (3)

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Mi쿽뜻 | Powo쿪nie | Ma냄estwo | Niep쿽dno뜻 | Narzeczestwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szcz沅cia | Dekalog | Psalmy | Pere쿸i | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatno턢i | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej