Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Skromno뜻

Przejecha쿮m ostatnio autobusem prawie ca낢 Europ wszerz: Czechy. Austri, W쿽chy, Francj, Hiszpani. Portugali. Stwierdzam, 풽 tylko w Polsce stoj przy drogach panie oferuj켧e us퀅gi seksualne... Wyprzedzili턬y Zachd! Znacznie! Gdzie 쿪twiej ni w Polsce spotka si z prostytucj? Wybrali턬y - mwi켧 na marginesie -w kwestii prostytucji niemieck drog, tzn. akceptowanie jej przez pastwo, a nie amerykask czy szwedzk, gdzie prawo karze prostytucj. Jakie s tego owoce?... Na przyk쿪d w szkole, z ktr mam kontakt, uczniowie bez wikszego skrpowania mwi, gdzie mo퓆a spotka prostytutki i za jak us퀅g ile bior. Nie wiem, ile w tym pozy, ale nie mam w켾pliwo턢i, 풽 ch쿽paka w okresie dojrzewania (i nie tylko jego) 쿪two doprowadzi do upadkw, ktrych skutki bd odczuwalne przez ca쿮 퓓cie. Jeszcze raz okazuje si, 풽 liberalizm jest ideologi barbarzyska, cho g쿽si tak szczytne has쿪.

Wr槍my jednak do tematu. Po czym pozna, 풽 przy drodze stoi prostytutka a nie zwyk쿪 autostopowiczka?... Pozna to - ka풼y powie - przede wszystkim po ubiorze! Ubir: bardzo krtka sukienka albo szorty, bluzka z du퓓m dekoltem itp. 턻iadcz켧 tym, 풽 gotowa jest na wszystko, czego "klient" zapragnie. Sposb ubierania si jest pewnym jzykiem, komunikuje co, wzbudza okre턫one my턫i i emocje. Nie chodzi zreszt tylko o wy풽j wspomniany przypadek.

Prostytutki ubieraj si - powiemy - nieskromnie, poniewa wiedz, 풽 obna풹j켧 swoje cia쿽 wzbudzaj w m轅czyznach po엽danie, o co im w쿪턭ie chodzi. Ods쿪niaj켧 swoje cia쿽, kobieta wywo퀅je po엽danie... Jak풽 oczywisty to fakt! A tymczasem zadziwiaj켧e i zdumiewaj켧e, 풽 dziewczta - mwi ju teraz o tych porz켨nych - zdaj si (wiele z nich w ka풼ym razie) zupe쿻ie sobie tego nie u턻iadamia. A mo풽 straci퀉 ju poczucie wstydliwo턢i? Mo풽 nie widz nic z쿮go we wzbudzaniu owej po엽dliwo턢i? Przez pryzmat po엽dania traktuje si kobiet, ni mniej ni wicej, jak prostytutk przedmiotowo, jako 턳odek do u턬ierzania pobudzonej namitno턢i, zabawk seksualn.

"Dyktatorzy mody" (zwr槍my uwag na s쿽wo "dyktator") bardzo czsto - co wida na ulicy - chc ubiera m쿽de kobiety wg. zasady, ktr stosowa퀉 wspomniane panie stoj켧e na autostradzie. Zasada brzmi: ods쿽ni jak najwicej cia쿪. Dziewczta pos퀅sznie id za tym, co dyktuje si im w kwestii ubioru, zapominaj켧, 풽 s pryncypia i zasady moralne wy퓋ze, niezmienne, ktrych pod 풹dnym pozorem nie wolno po턻ici dla pr璨no턢i, popularno턢i czy fantazji. Nie wolno k쿪nia si bo퓃owi mody! Jest granica, ktrej nie mo퓆a przekroczy, poniewa poza ni, moda staje si ruin w쿪snej duszy i dusz innych ludzi.

Po pierwsze: nieskromny ubir prowadzi do utraty poczucia wstydliwo턢i u osoby, ktra go nosi. Wstydliwo뜻 za stoi na stra퓓 czysto턢i. 쫤. Pawe pisze: "Podobnie kobiety, w skromnie zdobnym odzieniu, niech si przyozdabiaj ze wstydliwo턢i i umiarem..." (1 Tm 2, 9). Utrata wstydliwo턢i jest pierwszym krokiem do nieczysto턢i.

Po drugie: nieskromny ubir mo풽 prowadzi innych nawet do ci轅kich upadkw. Chrystus mwi przecie: "Ka풼y, kto po엽dliwie patrzy na kobiet, ju si w swoim sercu dopu턢i z ni cudzo농stwa" (Mt 5, 28), a p撰niej dodaje, dla podkre턫enia wagi problemu, te dramatyczne s쿽wa: "Je턫i wic prawe oko jest ci powodem do grzechu, wy퀅p je i odrzu od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich cz쿽nkw, ni 풽by ca쿮 twoje cia쿽 mia쿽 by wrzucone do piek쿪" (Mt 5,29). Nie znamy g녠bi ludzkiej s쿪bo턢i i krucho턢i, ktr wycisn교 na ludzkiej naturze grzech Adama. Je턫i nie wolno nam nara풹 na niebezpieczestwo fizycznego zdrowia innych, o ile bardziej nie wolno tego czyni w stosunku do zdrowia czy nawet 퓓cia duszy. "Biada cz쿽wiekowi, przez ktrego dokonuje si zgorszenie" (Mt 18, 7) - ostrzega Chrystus. Gdyby niektre m쿽de kobiety mog퀉 tylko podejrzewa, do jakich pokus i upadkw przyczyniaj si przez swj sposb ubierania, ktry beztrosko uwa풹j za rzecz ma쿽 wa퓆, by퀉by, by mo풽 zszokowane odpowiedzialno턢i, ktra na nich spoczywa.

Czytamy w opisie 턬ierci mczeskiej 턻. Perpetuy i Felicyty, 풽 w amfiteatrze kartagiskim 턻. Fibia Perpetua podrzucona wysoko w gr przez rozw턢ieczone dzikie zwierzta, kiedy upad쿪 na ziemi, najpierw poprawi쿪 na sobie tunik. Bardziej by쿪 przejta zgorszeniem, ktre mo풽 wywo쿪, ni blem... Czy jej wsp車czesne siostry w wierze znajd w sobie cho odrobin tej skromno턢i?

Jan Bilewicz

Wasze komentarze:
ja: 15.10.2010, 21:08
Klaudio. W tajemniczo턢i tkwi 퓊d쿽 wyj켾kowo턢i. Twoje cia쿽 to wyj켾kowa 턻i켾ynia, ktra przez ukrycie nabierze aury owej 턻ito턢i. I cho cia쿽 zosta쿽 niejako zdegradowane przez grzech [pierworodny, to przez skromno뜻 mo풽 si obroni przed grzesznym zepsuciem. Im wicej pokazujesz tym wicej tracisz, bo m轅czy펝i czsto maczaj palce wzroku i wyobra펝i tam gdzie nie powinni. Najpnikniejsza jest skromno뜻, bo ca쿮 pikno cia쿪 zachowane jest dla ma냄estwa. Ja wiem, 풽 niewiasta potrzebuje uznania jej pikna. Ale dzi jest taki problem 풽 pochwala si to, co niew쿪턢iwe, zachwyca si nad tym, co grzeszne, dlatego czasem trzeba chocia sprbowa oprze tendencjom wikszo턢i, ktre dyskredytuj prawdziwe pikno.
Klaudia: 22.08.2010, 13:20
Jak to zrobic 풽by byc atrakcyjn a jednocze턭ie skromn ? Czy to mo퓄iwe? Ubieraj켧 si skromnie , nie modnie , d퀅gie spdnice , bluzki z dekoldem jak zwyk쿪 koszulka ( przy ma퀉m biu턢ie wygl켨a si jak ch쿽pak ) A przecie chc znale펊 chocby jednego ktry mi powie 풽 jestem dla niego najpikniejsza.Nie chc wzbudzac po엽dania ale te nie chc stac w cieniu samotno턢i bo inne dziewczyny s atrakcyjniejsze.Co robic ??? Ubieraj켧 si grzecznie czuj si gorsza bo nikt na mnie nie zwraca uwagi a je턫i ju to patrz jak na ma낢 grzeczn dziewczynk :( :( A ja chc mi쿽턢i Help
chc켧y: 16.07.2010, 11:25
Klaudio! POmodl si za CIebie i Twojego ch쿽paka. WIesz, wychowali턬y si w kulturze, ktra od dawien dawna uznaje to, co z쿮 za normalne i trudno wini za to zwyk퀉ch ludzi. To 풽 dostrzeg쿪 to z쿽 jest niemal cudem i dzikuj za ten cud Bogu. Czasem to co pikne i dobre bedzie poci켫a쿽 za sob cierpienia. Bo jak powiedzia ojciec Pio: W 퓓ciu trzeba p쿪ci za wszystko, za to, co zrobi쿽 si 펚e, ale rwnie za to co si robi dobrze. Czy mog쿪by wesprze mnie w t퀅maczeniu, szczeglnie niewiastom skromno턢i w ubiorze na blogu, gdzie o tym pisze?: http://fronda.pl/chcacy/blog/ Razem bdzie 쿪twiej. Jak niewiastom t퀅maczy konieczno뜻 skromnego ubioru, ktra nie pozwala na zmian zasad dla sytuacji niekoniecznych takich jak pla퓇wanie?...
Klaudia: 12.07.2010, 18:23
Od dwana staralam sie ubierac skromnie, ale dopiero od kilku lat przestalam jezdzic na plaze w celu opalania sie. Nawet moje rodzenstwo patrzy na mnie dziwnie. Mojemu chlopakowi staralam sie to wytlumaczyc, by i on z tych miejsc zrezygnowal, ale wiem, ze jak tylko gdzies wyjezdzam on pod pretekstem jazdy na rowerze jedzie nad wode lub idzie na dyskoteke, choc nie lubi tanczyc. Czesto zle sie czuje z tego powodu, ze on spoglada na inne tylko dlatego, ze wiecej pokazuja, a na mnie nie, bo staram sie ubierac modne, ale mimo wszystko skromne stroje. To trudna sprawa. Wiem jednak, ze dla Boga warto sie poswiecic, modle sie, by moj chlopak sie zmienil lub bym spotkala na swej drodze takiego, ktory bedzie podzielal moje poglady. DO MILI: niestety nie moge sie zgodzic z odpowiedzia na Twoje pytanie SLAWCIA. nawet jesli nie masz zlych zamiarow, to i tak ubierajac sie nieskromnie bierzesz na siebie cudze grzechy pozadliwosci, ktora Ty rozpalilas. Kazdy z nas wie, ze odpowiadamy nie tylko za swoje grzechy, ale i za te, ktore zostaly popelnione przez nas, choc bez naszego udzialu i za takie, ktore zostaly popelnione, poniewaz w pore nie zwrocilismy komus uwagi. Musimy byc odpowiedzialni za siebie nawzajem.
ojciec i m굻: 24.06.2010, 17:28
Chcia쿮m powiedzie wszystkim kobietom, ktre nie mog si opamita i ubieraj si wyzywaj켧o, a zwalaj na m轅czyzn emocje, ktre same wzbudzaj, 풽 je풽li m轅czyzna nie wodzi za tak wzrokiem i nie my턫i o niej, zamiast o swojej 퓇nie to dlatego, 풽 powierza si w쿪턭ie w zwi콄ku z t sytuacj Maryii, albo Jezusowi. To przykre, 풽 si tak ubieracie... ci轅ko ulicami chodzi... Na pla풽 nie chodzimy z rodzin - nasz wybr
jan: 30.04.2010, 00:31
Dziki temu artyku쿽wi widz, 풽 nie tylko ja uwa풹m, 풽 cia쿽 kobiety ze swej natury wywo퀅je u m轅czyzn wiadome reakcje...Dlatego w obronie przed nieuprawnion przyjemno턢i i reakcj trzeba je os쿪nia, a nie niszczy to przyci켫anie przez spowszednienie i przyzwyczajenie.I 풽 nie mam jakich chorych uroje. Dzikuj Panie Janie za artyku.
jasiu: 23.04.2010, 14:24
"Czytamy w opisie 턬ierci mczeskiej 턻. Perpetuy i Felicyty, 풽 w amfiteatrze kartagiskim 턻. Fibia Perpetua podrzucona wysoko w gr przez rozw턢ieczone dzikie zwierzta, kiedy upad쿪 na ziemi, najpierw poprawi쿪 na sobie tunik. Bardziej by쿪 przejta zgorszeniem, ktre mo풽 wywo쿪, ni blem... " To co oznacza!
jano4: 23.04.2010, 10:26
Pikne! Ja nie chc was oskar풹 o jakie grzechy. Wrcz przeciwnie! wiem, 풽 jeste턢ie czsto szczerze zaanga퓇wane w postaw skromno턢i, ale pewne standardy w tej dziedzinie s dla was niezrozumia쿮. Bo ja ich te kiedy nie rozumia쿮m. Ale prosz nie odrzucajcie z gry naszego rozumienia skromno턢i, nie nak쿪dajcie na nie schematw my턫owych wsp車czesnego relatywizmu kulturowego. I zachowujcie misterium waszego cia쿪 tylko dla miejsca ktremu Bg t sfer zachwyce, jedn z wielu, ale przekazuj켧 퓓cie, nie tylko fizyczne ale i symboliczne i duchowe- przeznaczy- -dla Ma퀊estwa. Nie chcecie by do턻iadczenie waszych cia by쿽 konfrontowane, nawet pod턻iadomie z innymi, nawet mniej bezpo턳ednimi do턻iadczeniami cia. Bo nie mo풽 by wasze cia쿽 czym spowszednia퀉m- musi by 턻itym, strze퓇nym Bo macie by jedyne i wyj켾kowe. 칪cz Wam Pikna.
jasiu po raz trzeci: 23.04.2010, 10:08
1928 r., Rzymska Kongregacja ds. Duchowiestwa: “Przypominamy, 풽 strj nie mo풽 by nazwany przyzwoitym, je턫i posiada dekolt wikszy ni szeroko뜻 dwch palcw mierz켧 od szyi, je턫i nie zakrywa ramion co najmniej do 쿽kci i nie siga przynajmniej troch poni풽j kolan. Ponadto niedopuszczalne jest odzie z materia농w prze펢oczystych oraz rajstopy w kolorze cielistym, sugeruj켧ym, 풽 nogi s nagie”. w roku 1921, Papie Benedykt XV pisa: “Pod tym wzgldem nie mo풽my do뜻 silnie wyrazi Naszego ubolewania nad za턫epieniem tak wielu niewiast r璨nego wieku i stanu, ktre odurzone chci podobania si, nie zdaj sobie zupe쿻ie sprawy, 풽 ich bezwstydne ubiory nie tylko budz wstrt u ka풼ego szlachetniejszego cz쿽wieka, ale ponadto obra풹j Boga. Nie do뜻 bowiem, 풽 w takich strojach, przed ktrymi wiele z nich dawniej ze wstrtem by si odwraca쿽, jako zbyt przeciwnych skromno턢i chrze턢ijaskiej, pokazuj si publicznie, lecz nie boja si tak ubrane wstpowa w progi 턻i켾y i bra udzia퀅 w nabo풽stwach, a nawet przystpowa do Uczty Eucharystycznej i w ten sposb rozsiewa ohydne podniety zmys쿽we tam, gdzie przyjmuje si Boskiego Twrc czysto턢i.”
ja: 23.04.2010, 10:07
Potwierdzenie takiego rozumienia ubioru znale쇗 mo퓆a w nauczaniu ojca Pio, ktrego Jan Pawe II kanonizowa: “Na wyra펝e 퓓czenie ojca Pio niewiasty musz przystpowa do spowiedzi w spdnicach sigaj켧ych przynajmniej 20 cm poni풽j kolan. Zakazane jest po퓓czanie spdnic na czas spowiedzi.”, “O.Pio: Zabrania si wstpu m轅czyzn z obna퓇nymi ramionami i w krtkich spodniach. Zabrania si wstpu kobietom w spodniach, bez welonu na g쿽wie, w krtkich strojach, z du퓓m dekoltem, bez poczoch lub w inny sposb nieskromnie ubranym.”
jan: 23.04.2010, 10:01
Piotrze popieram i dodaj troch swojego pogl켨u na problem. Zostali턬y oszukani przez mod, ktra jest jednym z wielu zjawisk wpisuj켧ych si w cywilizacj 턬ierci. Dzisiejsza moda, zwana w wielu krgach neopogask wprowadzana by쿪 etapami pocz콁szy od dwudziestolecia midzywojennego a do dzisiaj. Owa etapowo뜻 pozwoli쿪 na zacieranie norm moralnych nawet w턳d spo쿮czno턢i chrze턢ijasakiej, w sposb przez laikw niezauwa풹ny.Tak wic niemoralny strj, ktry wprowadzony jako nowy oburza wiernych, przestawa ich powoli oburza, kiedy wprowadzano ubiory jeszcze bardziej po풹dliwe... Proces powy퓋zy doprowadzi do noszenia nawet przez kobiety ko턢io쿪 katolickiego spdniczek mini, krtkich bluzek bez rkaww i z dekoltami, itd... Bo tradycyjne struktury my턫enia w swej doskona쿮j formie, bo "Doskonale wype쿻ionej" s prawd Religii Chrze턢ijaskiej...Katolickiej. A prba uznawania ich za przestarza쿮 rwnie w krgach katolickich jest wprowadzaniem nie턢is쿽턢i, niespjno턢i, zmiany w쿪턢iwych rzeczy miejsc. A Katolicyzm to mi쿽뜻, czyli pokj, czyli harmonia, czyli 쿪d- 쿪dno뜻- pikno.("Kszta퀃em Mi쿽턢i pikno jest(...)"-C.K.N.)A ten 쿪d to czysto뜻, bo czysto뜻 polega nie na z퀅 rzeczy samej w sobie, ale na w쿪턢iwym rzeczy miejscu, 쿪d bowiem jest uporz켨kowaniem rzeczy, czyli nadaniem im w쿪턢iwego miejsca. Takie miejsce ma mie rwnie strj kobiety, ktr s퀅sznie, w kult. tradycyjnej zwan niewiast- nieznaj켧 z쿪, ale i nieznan, tajemnicz, oczekuj켧 odkrycia, zdobycia. To odkrycie mog쿽 sta si udzia쿮m tylko tego kto otrzyma klucze 쫤i켾yni Ducha 쫤itego niewiasty w Sakramencie Ma냄estwa, by wype쿻ia Wol Bo엽. I tylko w tej Woli Bo풽j, w atmosferze sacrum, jedyno턢i, wyj켾kowo턢i i zachwytu prze퓓wana mo풽 by przyjemno뜻...Nigdzie indziej! A dzi wystawia si tajemnice... na ulic! Na zbiorow prowanacj i znudzenie- zpowszednienie! Na pomniejszanie przyjemno턢i przez przesyt i/lub przyzwyczajenie, ktre prowadzi do grzesznego zapotrzebowania niektrych na coraz mocniejsze doznania... Do Profanacji! Odnawiajcie, prosz tradycyjne struktury w waszej kulturze, oraz elementy, ktrymi one zarz켨zaj. Jednym z tych wiele znacz켧ych elementw jest strj. NIe zapominajcie, 풽 rwnie w tradycji mog tkwi jakie b녠dy dawnych, nieraz aktualnych przywar- czyli brakw. One za Wype쿻ione zosta퀉 Na Krzy퓎- tam wraca! Wierz w Wasz dobro, oddanie i intencj!
Piotr: 21.04.2010, 16:43
Do "Oli": Przykro mi to mwi, ale taki tok my턫enia, o jakim mwisz nie jest wyrazem skromno턢i. Co innego jest my턫e samodzielnie, a co innego by zarozumia퀉m. Ka풼y cz쿽wiek, choby nie wiem jak m켨ry widzi zawsze tylko z jednej strony, a wic cz沅 prawdy. Co do Twej wypowiedzi, droga "Milady", to po pierwsze: na pewno znasz to przys쿽wie, 풽 dobrymi chciami to jest piek쿽 wybrukowane. Dobrze wiesz, 풽 czsto ludzie chc dobrze, ale nie zawsze wychodzi, bo po grzechu pierworodnym to ju nie takie proste! Po trzecie: to niczyja wina, 풽 m轅czy펝i si podniecaj na widok roznegli퓇wanej kobiety. Tak nas Bg stworzy, bo wyobra sobie m轅a, ktry na widok 퓇ny podczas stosunku si nie podnieca (nie myli z po엽daniem)! Nic by z tego nie wysz쿽! Zero potomstwa! Jednak pamitaj, 풽 przez grzech pierworodny wesz쿪 po엽dliwo뜻 i m轅czyzna nie jest ju do koca taki, jaki mia by! Kobieta z reszt te, skoro zamiast zachwyca swoim prawdziwym piknem, tj. wewntrznym, ktre posiada KA츯A kobieta i ktre mo풽 promieniowa na zewn켾rz, nie raz desperacko idzie na 쿪twizn, aby tylko kto si ni zachwyci! Tak wic drogie i pikne panie, nie przeceniajcie mskich mo퓄iwo턢i co do pow턢i켫liwo턢i! Czasy, kiedy Adam patrzy ZAWSZE na nag Ew bez ryzyka, 풽 sk쿽ni go to do po엽dania, dawno si skoczy퀉! Dziki Bogu jest 쿪ska sakr. ma냄estwa, 풽by m굻 i 퓇na mogli mimo swej nago턢i nie po엽da, ale si sob zachwyca. To dobrze, 풽 kobiety chc si podoba, ale tak jak wszdzie, trzeba zachowa umiar i rozs켨ek (np. spdniczka do okolicy kolan moim zdaniem jest w porz켨ku, ale ju zbyt obcis쿮 "d퓁nsy" nie, bo rwnie dobrze mo퓆a by za쿽퓓 same nieprzezroczyste rajstopy! Z punktu widzenia m轅czyzny nie by쿽by wikszej r璨nicy!) Chwa쿪 jednak niech bdzie Bogu, 풽 s jeszcze skromne kobiety na 턻iecie!!! Ja mam zaledwie 24 lata i jak spotykam NAPRAWD skromne (a nie tylko nie턬ia쿮 czy nie dbaj켧e o wygl켨) kobiety, to a si ca퀉 rozp퀉wam, takie s urzekaj켧e! (bez cienia przesady to mwi!!!)
signum: 30.03.2010, 14:41
Czytaj켧 Pana wywd mo퓆a doj뜻 do przekonania, 풽 dziewczyn zgwa쿬ono, bo sama si o to prosi쿪 nosz켧 krtk spdniczk, wic sama sobie winna. Milady, nic doda, nic uj길... popieram. I zamierzam ubiera sie tak jak lubi. Gustownie i raczej krtko, bo mam 쿪dne nogi :)
ola: 24.03.2010, 19:54
Popieram Ci Milady. Dzikuj za Twoj wypowied. S ludzie, ktzy potrafi samodzielnie my턫ec a nie wci굻 pytac si innych czy dobrze zrobili. Pozdrawiam.
kropka: 25.12.2009, 00:27
A co je턫i w d퀅gich spdnicach jest mi nie 쿪dnie bo nie mam odpowiedniej figury?Rozumiem nie noszenie wielkich dekoltw bo to ju nie kwestia figury a wyboru.Ale szczerze mwi켧 펚e si czuj w d퀅퓋zych spdnicach ...Wic albo mog chodzi w spdnicach w ktrych wygl켨am nie atrakcyjnie albo po prostu si tak czuj (atrakcyjnie nie mam na my턫i prowokuj켧o)albo musz chodzi tylko w spodniach ?
DZIEWCZYNA: 09.12.2009, 23:43
Mam takie pytanie.Jaka jest granica skromnego ubioru?Lubi latem za쿽퓓 czasami mini spdniczk nie tak przesadnie krtk ale czy to z쿮?Albo czy ubieranie si np.w spodnie rurki czy bluzka z dekoltem w 농dk to pregicie? Czy je턫i zale퓓 mi na zachowaniu skromno턢i 풽by nie wzbudza szkodliwego po엽dania musz ca쿸owicie zrezygnowa z takich ubra ?
wierz켧a kobieta: 26.10.2009, 23:41
a ja si z Panem, Panie Janie, zgadzam. Bardzo odpowiedni cytat Pan poda: "Podobnie kobiety, w skromnie zdobnym odzieniu, niech si przyozdabiaj ze wstydliwo턢i i umiarem..." (1 Tm 2, 9) Skromno뜻 kobiet powinna si odznacza znacznie ubiorem, a tak풽 zachowaniem. Ale o stroju mowa. Widz켧 osob, jestem w stanie okre턫i czy jest wierz켧a, czy nie. Od razu wida jaki to typ cz쿽wieka, jakie ma warto턢i, a raczej jakich jej brak. Kobieta nie mo풽 wzbudza po엽dania swoim ubiorem! Nie powinna nosi du퓓ch dekoldw, ani bluzek na rami켧zkach, anie za krtkich spdnic(za kolano lub d퀅퓋z), strj nie powinien by zbyt opity na kobiecie, to mo풽 te zwraca uwag na pewne cz沅ci cia쿪. Ka풼a kobieta powinna wiedzie, czym jest skromno뜻! Dodam w temacie jeszcze odno턭ie stroju, wg mojej interpretacji Biblii, kobiety nie powinny nosi spodni, gdy jest to ubir mski. Spdnice, sukienki.... ale skromnie! Kobieta nie bdzie nosi쿪 ubioru m轅czyzny ani m轅czyzna ubioru kobiety; gdy ka풼y, kto tak postpuje, obrzyd퀉 jest dla Pana, Boga swego. (V Ksiga Moj풽szowa 22.5) Pozdrawiam wszystkich, przestawi쿪m swoje zdanie i interpretacj Biblii, 퓓cz wszystkim kobietom rozs켨ku, i nie spychajmy winy na m轅czyzn - od nas si zaczyna. Pilnujmy skromno턢i i wiary. pozdrawiam jeszcze raz.
Wiktor: 12.09.2009, 18:17
Gratuluje za podjcie s퀅sznej decyzji Mila. Ja powiem szczerze ze mnie osobi턢ie bardzo denerwuja roznegli퓇wane ramiona miniwki ods쿽nite plecy brzuch. Uwierzcie mi 풽 jak jade autobusem musze sie bardzo starac zeby nie miec po엽dliwych my턫i i tak manewrowa wzrokiem 풽by sie nie spojrze na tak co te nie jest 쿪twe ani przyjemne. Natomiast kiedy widze normalnie ubran dziewczyna, czyli zakryte ramiona d퀅ga spdnica to a mi sie mi쿽 robi i chce si patrze :) Oby jak najwicej takich dziewczyn :)
M: 15.02.2009, 13:31
Polecam: http://www.piotrskarga.pl/ps,1864,16,2637,1,PM,przymierze.html Kilka cytatw do przemy턫e: 1. "Niepodwa풹lna zasada elegancji - im skromniej, tym wiksza klasa i szyk". 2. "Wzros쿪 fala gwa퀃w, g농wnie za spraw letnich, wyzywaj켧ych ubiorw". Teleexpres, 21VII 1998 r. 3. "Cz쿽wiek powinien si tak ubra, by nie wzbudza po엽dania".
K: 19.12.2008, 14:33
ja te mam problem z wyznaczeniem tej granicy, a przeczyta쿪m kiedy na stronie ze 턻iadectwem glori polo, ktra po pora풽niu b퀉skawic przsz쿪 stan 턬ierci klinicznej, 풽 by쿪 jakby na swoim s켨zie zobaczy쿪 grzechy i widzia쿪 jak zak쿪daj켧 obcis쿮 spodnie, bikini ktre by쿽 ''seksowne'' by쿪 wsplwinna po엽dliwych spojrze m轅czyzn ... trudno mi jest nagle przesta zak쿪da obcis쿮 dznsy, nie wiem czy to jest z쿮...
[1] (2) [3]

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Mi쿽뜻 | Powo쿪nie | Ma냄estwo | Niep쿽dno뜻 | Narzeczestwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szcz沅cia | Dekalog | Psalmy | Pere쿸i | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatno턢i | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej