Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Błogosławieni...

Mt 5,1-12a

...nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni...

Błogosławieni jesteście... cieszcie się i radujcie, gdyż wasza nagroda wielka jest w Niebie...
W życiu każdego człowieka, są takie dni kiedy z wiarą ucieka się do "Błogosławieństw", słów Chrystusa wypowiedzianych w "Kazaniu na Górze". W dniach bólu i rozgoryczenia szuka w słowach Pana pociechy, a jednocześnie potwierdzenia, że to wszystko co go spotkało, już było przewidziane.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie...

...ubogi w duchu, to osoba, która umie właściwie wybierać miedzy Bogiem a rzeczami tego świata. Taki człowiek wie że wszystko pochodzi od Boga, że jak Bóg dał, tak samo zawsze ma prawo odebrać.

...Maryja... Bóg wejrzał na nią ubogą w duchu, bo tylko Ona mogła odpowiedzieć na Jego wolę, będąc wolną od tytułów, zasług... Ona powiedziała TAK. Niebo było najwłaściwszą zapłatą za pokorę i ubóstwo Maryi.

...a ja... uboga... nie mam nic, władzy, majątku, samochodu, tylko mam małą garść wiary i naparstek pokory ...mam swe upadki, tęsknoty co budzą się o zmroku i marzenia co pękają jak banki mydlane. Nie mam nic... nawet siebie, bo i to należy do Niego ... Czy ja też pójdę do nieba... ?

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni...

Zmartwienie, ból, cierpienie, to towarzysze naszego życia. Boża łaska w swoich planach zbawienia człowieka przewiduje bóle i troski sprawiedliwych, aby ci, którzy jeszcze grzęzną w na manowcach mogli odszukać światło i odnaleźć suchy grunt.

Świat potrzebował bólu Matki w drodze do Egiptu jak i Matki spod krzyża, aby się odnaleźć, odnowić i zbawić. W zamian otrzymują nowie ciało, nowe życie w zmartwychwstaniu. Matka jest przykładem, że Bóg nie pozostawia nas na pastwę udręk, lecz odpłaca nam stokrotnie.

...ja... cierpiałam z córką, w jej cierpieniu odnalazłam siebie, odnalazłam Boga... Cierpienie to, choć bardzo bolesne miało sens, Bóg zapłacił mi za nie najpiękniej... bo dał mi mnie samą, dał mi poznać prawdę o sobie, choć bolesną, ale moją prawdę. W cierpieniu, potem przeżywając śmierć córki, poznałam smak życia, jego delikatność, piękno ukryte w szarości. Byłam smutna - ale nie sama w tym wszystkim... byłam w rozpaczy - ale ktoś podał mi dłoń...uciekałam - ale ktoś powiedział STOP. Bóg dał mi Anioła, nie pozostawił mnie samą sobie - dał mi Anioła, który mimo tego jaka jestem ...nadal jest obok mnie i wierzy, że nadejdzie dzień, kiedy Jego Pocieszenie będzie moim udziałem. Ja też w to wierzę, i z nadzieją już patrzę na kolejne dni. Z nadzieją zasypiam po trudnym dniu, bo jutro musi być już tylko lepsze...

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemie...

Cisza jest cnotą człowieka pełnego Ducha Świętego, który wydarzenia dnia codziennego ogłada w świetle Ewangelii i spogląda na nie, jako na kolejny etap Bożego planu zbawienia względem siebie i ufny w słowa Pana, podąża naprzód.

A Matka... jej milczenie pod krzyżem, w ciszy patrzyła ma śmierć Swego Syna... W ciszy Bóg objawił Swą wolę. Aby Go usłyszeć, trzeba zachować ciszę oczu, uszu, języka i umysłu, zostawić wszystko, zostawić wszystko to co nie jest Bogiem i poświęcić się wyłącznie Jemu. Tylko cisi posiądą ziemie, a Matka odziedziczyła ją najpiękniej.

A ja...? zamykam oczy by widzieć, zamykam usta by milczeć. Uciekam w ciszę, w samotność, tam się zagubiłam, ale to dobrze... bo tam się odnalazłam. Tylko w ciszy słyszę szept Nieba, szept Boga, tylko w ciszy odczuwam jego dotyk... wiatru. Boże prowadzisz mnie na pustynie samotności, to boli, bo nie łatwo jest zostawić bliskich, potrzeba czasu, by tych co się kocha zanurzyć w miłowaniu Ciebie...

Cisi... być cicho jak ci urągają, być cichą jak obrzucają błotem słów, cichym... cichą...cichymi... nadstawiać drugi policzek...? Potrafisz tak? Potrafisz przemilczeć swą krzywdę? Potrafisz matko przemilczeć śmierć własnego dziecka, nie urągając, czy nie winiąc lekarzy za jego chorobę, lub kierowcę, który spowodował wypadek? Potrafimy milczeć? Czy umiemy w ciszy, tak jak Matka stać pod swym krzyżem...? Czy, prościej jest nam użalać się nad sobą... zazdrościć tym, co mają lepiej, wygodniej... ?

Cisi... zamknij oczy... zatkaj uszy... milcz... bądź piękny w swej prostocie i w swej ciszy... a ziemia będzie twoja.

Matko, naucz mnie milczeć...

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni...

Każdy z nas pragnie sprawiedliwości, ale pragnienie sprawiedliwości to pragnienie świętości. Św. Maksymilian pisał "Kto chce zostać świętym, ten nim zostanie, kto pragnie świętości, zostanie nasycony." Taką świętość miała Maryja, ale ta świętość nie jest zastrzeżona przez Boga. Bóg chce się nią podzielić z człowiekiem, słabym, popadającym w tarapaty, lecz wciąż powracającym, pełnym pokory i ufności wobec swego Pana. A Matka...uczy nas nadziei wbrew nadziei, życia w całkowitym oddaniu się woli Pana i całkowitego zaufania Mu.

...ja... pragnę świętości... codziennie mozolnie do niej podążam, upadam ciągle, ranie się, ...ale powstaje, bo mam nadzieję, że za rogiem nie upadnę, że ciemny kąt nie będzie ciemnym, że po burzy pojawi się tęcza tysiącami kolorów radości. Boże... niech ta moja droga ku świętości, będzie mym oddaniem się Tobie...niech w tej drodze nauczę się Twej miłości do siebie i bliźniego...

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią...

Zawsze nam się wydaje, że tylko my najbardziej potrzebujemy miłosierdzia. Czujemy się pokrzywdzeni przez los, prześladowania, i nasze życie jest nieudane, pozbawione sensu. Ale jak łatwo wtedy zwalniamy się z miłosierdzia do innych osób. Czy pomagamy wszystkim, czy tylko tym których lubimy, kochamy... a co z tymi co nienawidzimy? Otrzymujemy przebaczenie, miłosierdzie od Boga, jednak w twarzach innych ludzi nie potrafimy dostrzec oblicza Jezusa.

Matka... Ona przebaczyła wszystkim, nawet oprawcom Swego Syna. Przebaczenie nie jest aktem uczuć, a jest aktem woli, powtarzanym każdego dnia, choć wewnątrz odczuwamy niepokój i bunt.

Ja... przebaczyłam, bo mi też przebaczano, przebaczyłam bo kocham, i każdego dnia powtarzam: "Chcę, więc przebaczam", bo Bóg tego pragnie.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą...

Serce... czy mamy je czyste? A może zagnieździł się w nim grzech, pycha? Człowiek rodzi się w sakramencie Chrztu czysty, jednak w ciągu swego życia powoli zatraca też czystość, zaciąga wciąż nowe grzechy. Tylko Matka jest Niepokalana, Ona jest czyta na wieki, i choć tego nie osiągniemy, to możemy być bardziej do Niej podobni.

Moja czystość serca... rozmowa przed kratkami konfesjonału, to tam wyjmuję gwoździe z mej duszy, aby nie rdzewiały i nie zatruwali reszty. To też ma droga do świętości.

Konfesjonał... taki mały, niepozorny "mebel" w kościele... ale ileż trudu sprawia podejście do niego, tak jakby w nim było coś złego, coś okropnego....a tam o dziwo ....tam spotyka się z Miłością...z tą chyba najpiękniejszą.

Stoję w cieniu konfesjonału... podejść, czy nie? Może... nie... nic złego przecież nie zrobiłam, nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem... jestem święty, bo: daję na mszę, bo chodzę do kościoła, bo coś tam zawsze zrobię dobrego. Coś... ale z jakim sercem...? Jak można zrobić coś dobrego dla kogoś mając serce przegnile grzechem...grzechem do którego ciągle się wraca...? Jak można mówić o Bogu....a jednocześnie ranić Go swą decyzją... swym postępowaniem? Jak można komuś mówić o Wielkiej Miłości Bożej...a samemu ją odrzucać, bo jest się skażonym grzechem...?

O Matko... Matko Czystego Serca... zaprowadź mnie za rękę do konfesjonału... odciągaj mnie od popełniania tego samego grzechu... Idź ze mną razem do Komunii... Matko, proszę Cię...

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi...

Pokoju potrzebujemy wszyscy, potrzebujemy pokoju na całym świecie, ale przede wszystkim potrzebujemy pokoju w nas, wewnętrznego stanu pewności, że jest się człowiekiem wolnym, którym nie targają siły zła i nienawiści, fałszu i obłudy, lecz we wnętrzu króluje pokój Chrystusowy, czyli pewność, że On jest Panem wszystkiego, co dzieje się wokół mnie.

Maryja dobrze wiedziała, że tam gdzie nie ma Boga, trwa wojna, i nie ważna jaka, czy to miedzy narodami, czy wewnętrzna, ale przyczyna ta sama - brak Boga. To Ona nam przyniosła Boga, tak jak w piosence: "...Ona Boga na świat nam przyniosła, by na ziemi wśród łez, nowe dni zajaśniały..."

Ale my też możemy go zbudować... przez swoją dobroć, miłość, oddanie. Oto przepis jak można go zbudować - na murze hospicjum w Kalkucie jest taki napis: "Bądź dobry. Nawet jeśli jutro nikt nie będzie o tym pamiętał. Nie ważne, bądź dobry! Czynisz wspaniałe rzeczy. To, co robisz, jutro zostanie zniszczone. Nie ważne, czyń to! Służysz swoim braciom. Jutro wszyscy o tym zapomną, a ciebie sponiewierają. Nie ważne, służ im!"

Ja... zacznę go budować... przepis jest trudny...ale owoc tego trudu piękny. Być dobrym... to jest to!

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie...

Matka... Ona słyszała głosy potępienia dzieł Jej Syna, a jednak ufała, że Bóg zwycięży, wierzyła w Jego słowo, Jej TAK pozostało tak żywe aż po szczyt Kalwarii. Spodziewała się śmierci Syna ...ujrzała go na krzyżu, a potem martwego wzięła w Swe ramiona... i mimo tego bólu ciągle wierzyła Bogu.

Jeśli czujemy się prześladowani, nie tylko przez drugiego człowieka, lecz także przez różnego rodzaju wydarzenia, które nas nękają i niepokoją, spoglądajmy zawsze na krzyż, pod którym stoi Matka i stamtąd czerpmy siły. Uczmy się od Niej mówić "Tak" i Wierzyć, że Pan wywróci trony możnych, a wywyższy pokornych.

...ja, i mój krzyż...często siadam już w cieniu jego ramion, czasami jest zbyt ciężki, bo ktoś siadł na niego ze swymi oszczerstwami, jakieś kolejne niedomówienie w pracy...i siadam, zbieram siły, zasypiam i budzę się , ale już mocna, mocą Boga i idę dalej, bo to mój krzyż... Kocham ten krzyż, bo jego ramiona wskazują mi kierunek ku Bogu. Boże, siadaj razem ze mną w cieniu tego krzyża, przytul mnie i daj mi odpocząć...

Maryjo, kobieto "Błogosławieństw"... Trudna jest mowa Twego Syna - naucz nas ją rozumieć Trudne są Jego wymagania - naucz nas je wypełniać. Trudny jest nasz z Nim związek - naucz nas go zachowywać. ...o Matko, oczyść serce, ciało i duszę moją.
Amen.

RenataWasze komentarze:
 Heke: 02.11.2008, 08:40
 ks. Pawlukiewicz powiedział w swojej konferencji "Seks - poezja czy rzemiosło?" piękne słowa: "Konfesjonał jest najlepszym gabinetem piękności i to za darmo" :)
 magda: 01.11.2008, 18:53
 ...naparstek pokory... podoba mi sie to okreslenie. wlasnie tego trzeba mi, czasem wystarczy kropla pokory i juz nic nie jest takie jak bylo przedtem, zlosc zamienia sie w spokoj, pretensje i roszczenia do Boga w zaufanie, bunt w otwarcie na wole Boga... chcialabym byc jedna z tych Blogoslawionych..... dzieki Reniu...
 Ewka: 01.11.2008, 13:22
 Dziękuję Tobie Renato,jesteś niesamowita...Twoje wszystkie czytania są mi bardzo pomocne...Dziękuję....
 Kotek: 28.09.2008, 15:30
 Droga 'Ja' ósme jest w tekście nie wiem jak mogłaś tego nie zauważyć ech...
 ja: 28.09.2008, 15:03
 a gdzie jest coś o błogosławieństwie ósmym?.... "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie"... jak coś trza to nigdy tego nie ma...
 ardawl: 16.02.2008, 16:29
 Blogoslawieni Ci co wiedza coz znaczy Blogoslawienstwo.... Tak jakze wielu z nas nie docenia Blogoslawienstwa Bozego, wszystko zaczynamy przypisywac tylko i wylacznie sobie, naszym sukcesom, napotkanemu dobru i zdobytej niemalym przeciez wysilkiem pozycji. Zapominamy O Bogu, spychamy Go na dalszy plan - wszak nasza praca zdobylismy to co teraz posiadamy. Stajemy sie egoistyczni, butni i nieczuli. Duma bez barier zaczyna nami rzadzic i widzimy juz tylko siebie samych. Jakze szybko wtedy, blogoslawienstwo moze sie stac naszym przeklenstwem. Nie wolno nam zapominac iz Wszystko Jest Boze i Wszystko Tylko Od Niego Pochodzi. Jezeli mamy to szczescie doznac w jakis nadzwyczajny sposob Blogoslawienstwa Bozego, przyimijmy je z nadzwyczajna pokora, schylmy nasze glowy na owe Szczescie Pochodzace Od Boga i zacznijmy sie nim dzielic, dzielic z innymi aby te Blogoslawienstwo stalo sie milosnym darem u jak najwiekszej rzeszy ludzi. Dzielmy sie Blogoslawienstwem jak chlebem, dzielmy sie szczesciem ktore nas spotkalo i dzielmy sie tez naszymi niepowodzeniami, po to by zamienily sie one w pomoc, po to by staly sie dobrem, milosnym dobrem ktore zagosci w naszych sercach juz na zawsze, by rozlewac nieustannie to co ma najlepsze na innych.
 ewa: 04.02.2008, 20:25
  Błgosławieni ... to do nich " należy królestwo niebieskie " , to oni " będą pocieszeni ", to oni " posiądą ziemię " , to oni " będą nasyceni ", to oni dostąpią miłosierdzia , to oni ' Boga Oglądać będą " , to oni są " synami Bożymi" ... !!!!! CIESZCIE SIę I RADUJCIE ..!!!!! Zanurzcie się w BOGU ... BEZWARUNKOWO .... ZAUFAJCIE BEZGRANICZNIE ... ZASZALEJCIE W BOGU I DLA BOGA .... bo czymże JEST żYCIE .... jak trawa ... jak chwila ... jak mgła ... JAK PIEśń CHWAłY , JAK HYMN UWIELBIENIA , JAK DAR DZIęKCZYNIENIA , Jak Ocean i jego szum ... jak źRóDłO ... i JEGO GłęBIA ... JAK BóG - NIESKOńCZONY , NIEOGARNIONY ... NIEZłęBIONY ... TAJEMNICZY I Zakryty i Odkryty ...Daleki i BLISKI , Nieznany i ZNANY ... PANIE ... ZBLIżA się wIECZóR ... POZOSTAń Z Nami .... proszę ... trzeba jeszcze pomóc .... komuś ... bądź ze mną dzisiejszego wieczoru .
 AN: 03.02.2008, 21:21
 Cała nasza godność spoczywa w myślach :), błogosławionego Jezusa. Dzięki Ci Panie :) za nami piękny dzień, ciepły i słoneczny
 Beata: 03.02.2008, 20:38
 Dziękuję!!!:)
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Romanśw. Roman Jurajski

Modlitwa do św. RomanaModlitwa do św. Romana Jurajskiego

Dlaczego wszechmogący i miłosierny Bóg dopuszcza do nas cierpienie?Dlaczego wszechmogący i miłosierny Bóg dopuszcza do nas cierpienie?

Gdzie szukać tabernakulum?Gdzie szukać tabernakulum?

Matki porównując dzieci zapominają, że trzeba je kochać takimi jakie sąMatki porównując dzieci zapominają, że trzeba je kochać takimi jakie są

Ruszyły już klucze dzikiego ptactwaRuszyły już klucze dzikiego ptactwa

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej