Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Ducha Świętego

Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym. Jest to modlitwa zalecona przez samego Pana Jezusa w dniu wniebowstąpienia. Pisze św. Łukasz: "Jezus podczas wspólnego posiłku kazał apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: 'Słyszeliście o niej ode Mnie - mówił - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym'. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga" (Dz 1,4-5; Łk 24,50-53).

Można przypuszczać, że w samych początkach Kościoła wierni przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego przez dziewięć dni w modlitewnym skupieniu. Jednak taka nowenna nie znalazła się wówczas w liturgii. Także późniejsze wieki, choć wprowadziły w życie chrześcijan wiele nowenn np. przed Bożym Narodzeniem, przed wspomnieniem św. Antoniego czy innych świętych, nie przyniosły "oficjalnej" nowenny do Ducha Świętego.

Nowenna do Ducha Świętego istniała natomiast jako modlitwa prywatna. Przybierała różne kształty. Odmawiano np. kilka "Ojcze Nasz" lub jakieś specjalnie ułożone osobiste modlitwy. Czasem zdarza się jeszcze, że w dniach przed Zesłaniem Ducha Świętego odmawia się w kościele jakąś modlitwę nazywając ją "nowenną do Ducha Świętego". Jest to właśnie taka dawna przedsoborowa modlitwa, wyciągnięta ze starego modlitewnika.

Dlaczego nowenny do Ducha Świętego nie wprowadzono w pierwszych wiekach do liturgii Kościoła? Prawdopodobnie dlatego, że pojawiła się oktawa Zesłania Ducha Świętego. Oktawa ta stała się koniecznością w IV i V wieku, gdy liczne rzesze nowo nawróconych prosiły o chrzest. Chrztu udzielano przede wszystkim w Wielką Noc Zmartwychwstania. Jednak wielka liczba nawróconych doprowadziła do tego, że dniem chrztu stała się również noc przed Zesłaniem Ducha Świętego. Stąd musiała pojawić się oktawa jako czas mistagogii nowo ochrzczonych (wtajemniczenia ich w prawdę o chrzcie) - podobnie jak oktawa wielkanocna.

W następnych wiekach nie było tak wielkiej liczby dorosłych proszących o chrzest. Wystarczyła więc Wielka Noc Zmartwychwstania. Oktawa Zesłania Ducha Świętego pozostała jednak w liturgii przez wszystkie wieki aż do naszych czasów. Została zniesiona dopiero w 1970 roku w ramach odnowy liturgii po Soborze Watykańskim II. I dopiero wówczas wprowadzono w liturgię Kościoła Nowennę do Ducha Świętego.

Nie potrzebujemy już tworzyć specjalnych modlitw na nowennę do Ducha Świętego. Modlitwy te zawiera Liturgia Godzin oraz formularze Mszy św. w tych dziewięciu dniach przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

Nieszpory zawsze rozpoczynają się hymnem Veni Creator. Antyfony do Magnificat kierują naszą uwagę do prawdy o Duchu Świętym. "Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę, Duch prawdy pochodzący od Ojca, On o Mnie świadectwo dawać będzie. Alleluja" - mówi na przykład antyfona w nieszporach 7. niedzieli wielkanocnej. Responsorium w nieszporach w te dni powtarza: "Duch Pocieszyciel. Alleluja, alleluja. Wszystkiego was nauczy. Alleluja, alleluja."

O Duchu Świętym mówią czytania z nieszporów. Są to fragmenty z listów św. Pawła pokazujące działanie Ducha Świętego. Również większość drugich czytań z godziny czytań poświęcona jest trzeciej osobie Trójcy Świętej. W poniedziałek VII tygodnia wielkanocnego możemy przeczytać katechezę św. Cyryla Jerozolimskiego na temat Ducha Świętego, we wtorek czytamy fragment z dzieła św. Bazylego "O Duchu Świętym". W środę poznajemy, co soborowa konstytucja "Lumen gentium" mówi o Duchu Świętym uświęcającym Kościół, czwartek przynosi nam komentarz św. Cyryla Aleksandryjskiego do Ewangelii mówiącej o obietnicy przyjścia Pocieszyciela. W piątek czytamy poświęcony Duchowi Świętemu fragment z dzieła św. Hilarego "O Trójcy Świętej", w sobotę zaś kazanie afrykańskiego autora o Kościele przemawiającym wszystkimi językami.

Modlitwy wstawiennicze w jutrzni i nieszporach są nieustannym wołaniem o dar Ducha Świętego. "Niech Duch Święty zawsze nas wspomaga", "Niech Duch Święty przyczynia się za nami", "Ześlij nam Panie swojego Ducha", "Pocieszaj Kościół łaską swego Ducha" - to tylko niektóre z wezwań powtarzanych w tych dniach. O przyjście Ducha Świętego wzywają również kolekty mszalne. Powinno być rzeczą oczywistą, że także modlitwa wiernych w tych dziewięciu dniach będzie prośbą o dar Ducha. Niestety, jeszcze nie wszyscy to zauważają.

Można by oczywiście wprowadzić jeszcze więcej akcentów dotyczących Ducha Świętego. Ale nowenna ta słusznie ukształtowana jest na tle całego czasu paschalnego, prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa i Jego wniebowstąpieniu.

Jak więc dzisiaj odprawiać nowennę do Ducha Świętego? Po prostu wybierając odpowiednie modlitwy z bogactwa, które daje Kościół w liturgii. Jako nowennę można więc w tym czasie codziennie odprawiać nieszpory, jutrznię lub inne godziny. Nowenną będą msze św. tych dziewięciu dni. Należy sobie przy tym uświadomić, że nie trzeba szukać wtedy formularza mszy wotywnej o Duchu Świętym. Wystarczy (i tak jest lepiej!) wziąć formularz z dnia. Można też połączyć z mszą św. nieszpory lub jutrznię. Nie potrzeba żadnych dodatkowych modlitw.

Cieszy ten dar odnowy przyniesiony Kościołowi przez Vaticanum II. Jest może jeszcze pewien niedosyt. Chciałoby się, żeby te dni miały w liturgii taką samą rangę jak okres Wielkiego Postu lub ostatni tydzień Adwentu, które w porządku liturgicznym są ważniejsze od wszystkich wspomnień (ustępują tylko przed uroczystościami i świętami).

W tym czasie w liturgii śpiewamy pieśni o Duchu Świętym. Jeśli wspólnota nie zna takich pieśni, wybieramy pieśni wielkanocne - jest to bowiem cały czas okres wielkanocny i ten fakt należy podkreślać również śpiewem.

Trzeba też na koniec wyjaśnić, w jaki sposób powinno się rozwiązywać spotkanie nowenny do Ducha Świętego z nabożeństwami majowymi lub czerwcowymi. W liturgii Kościoła obchody mniej ważne zawsze muszą ustąpić obchodom ważniejszym. Głównym nabożeństwem każdego dnia powinna być więc nowenna do Ducha Świętego, do której można co najwyżej dołożyć jakiś akcent maryjny - np. na zakończenie zaśpiewać pieśń maryjną. Nie powinno się więc w te dni odprawiać nabożeństw majowych, tylko na przykład nieszpory, które jak wspomniałem są wielkim wołaniem o dar Ducha Świętego.

Ks. Stanisław Hartlieb
Tekst pochodzi z pisma
Ruchu Światło-Życie "Wieczernik" nr 109

Nowenna do Ducha Świętego

Od piątku po uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego do soboty przed niedzielą Pięćdziesiątnicy włącznie, we wszystkich kościołach odprawia się nowennę modlitw do Ducha Świętego. Celem nowenny jest przygotowanie na przyjęcie darów Ducha Świętego w uroczystość Zielonych Świąt.

I, IV, VII dzień nowenny

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Panie Jezu Chryste!
W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym Apostołom "nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca". Mówiłeś do nich: "Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym... Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi" (Dz 1. 4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją Matką Twoją i innymi Twoimi uczniami trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie, oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. Wierzymy, że On nieustannie zstępuje na Kościół, udziela mu swoich darów, ożywia go i przenika swoją mocą i miłością. Wierzymy, że to On objawia światu Boga Ojca i Ciebie, naszego Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi.

Pragniemy otrzymać moc Ducha Świętego i dzięki niej być Twoimi świadkami w naszej rodzinie, w naszym kraju i gdziekolwiek nas poślesz. Dlatego prosimy Cię: "Ześlij na nas Ducha Twego".

INTENCJE BŁAGALNE

Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze, słowem i czynem, byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Objaw wszystkim narodom Twoją Ewangelię, aby wszyscy zostali doprowadzeni do posłuszeństwa wierze.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Spraw, aby postępowanie każdego z nas pociągało bliźnich do Ciebie, przynosiło im dobro i zbudowanie.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Niech przybędzie Twój Duch i łaskawie kieruje dziejami świata, odnawiając oblicze ziemi.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Prowadź światłem Ducha Świętego tych, którzy nami rządzą. Niech będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

Ty, który w dniu Pięćdziesiątnicy wezwałeś do Kościoła rozproszone ludy, spraw przez Ducha Twojego, aby cały świat zjednoczył się w wierze.

- Ześlij na nas Ducha Twego.

MODLITWA PAŃSKA

A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus: Ojcze nasz ...

Modlitwa końcowa: Prosimy Cię, Panie, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan, Jezus Chrystus, zesłał na ziemię pragnąc, by mocno rozgorzał. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

- Amen.

II, V, VIII dzień nowenny

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Panie Jezu Chryste!
Na ostatniej Wieczerzy apostołom zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia od świata, obiecałeś Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: "Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ w was przebywa i w was będzie" (J 14, 16-17). Twoja obietnica się spełniła, Duch Święty w pięćdziesiątym dniu po Zmartwychwstaniu wstąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi, nim zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują, On utrzymuje Kościół w ciągłej młodości. Wierzymy, Panie, w Jego obecność wśród nas. Wierzymy że Duch Święty, który zamieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy: "Uświęć nas w Duchu Świętym Panie Jezu".

INTENCJE BŁAGALNE

Ześlij, Panie Ducha Twego, którego miałeś posłać aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Wejrzyj Panie na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy aby prowadzili Twe owce skutecznie do zbawienia.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Spraw, aby kierował nami nie duch świata, iecz Duch Święty, który od Ciebie pochodzi.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Ześlij na Kościół Ducha jedności, aby ustąpiły niezgoda, nienawiść i podziały.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Udziel nam pomocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Przygotuj, Panie, dusze wiernych ożywiającą Twą łaską, aby z radością przyjmowali dary Ducha Świętego.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

- Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

MODLITWA PAŃSKA

A teraz módlmy się jak nas nauczył nasz Pan, Jezu Chrystus: Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa: Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również pokojem i jednością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

- Amen.

III, VI, IX dzień nowenny

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Panie Jezu Chryste!
Niegdyś świątyni Jerozolimskiej wołałeś do ludu: "Jeśli ktoś jest spragniony a wierzy we mnie - niech przyjdzie do mnie i pije! Jak rzekło Pismo: "Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza" (J 7,37-38). A powiedziałeś to o Duchu którego mieli otrzymać wierzący w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi .taszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. To On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość. Z Jego hojności otrzymujemy siedem darów, których pełna jest w Tobie. Z Jego łaski pochodzą cnoty i dobre uczynki, które Twój Apostoł nazywa owocami Ducha Świętego: "Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" (Gal 5, 22-23). To Duch Święty uczy nas modlitwy, "gdy bowiem nie umiemy się modlić, tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami" (Rz 8, 26). "Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego; Panem jest Jezus" (1 Kor 12,3). Cała nasza świętość nasze osobiste podobieństwo do Ciebie Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to, wołamy: "Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie".

INTENCJE BŁAGALNE

Niech Twoje słowo Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych Ducha.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Napełnij nas radością i pokojem w wierze, abyśmy obfitowali w nadziei i mocy Ducha Świętego.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twojej miłości nie odłączyło utrapienie ucisk ani prześladowanie.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Ześlij Ducha Twego, upragnionego gościa naszych dusz i nie dozwól, abyśmy Go kiedykolwiek zasmucili.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Udziel nam łaski, abyśmy nie osądzali naszych bliźnich, ani nie gardzili nimi, ponieważ wszyscy staniemy kiedyś przed Twoim sądem.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie. Ześlij Ducha Twego, światłość najświętszą, aby napełnił nasze serce.

- Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

MODLITWA PAŃSKA

A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa: Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego.

- Amen.Wasze komentarze:
 Agnieszka : 12.05.2024, 05:38
 Duchu Święty prowadź nas i obdarz potrzebnymi laskami♥️🌹
 czcicielka: 21.08.2023, 12:41
 Duchu Swiety prosze Cie pokieruj sprawami syna,by zostal zatrudnony etatowo na czas nieokeslony.Daj dobra wole pracodawca.Dopomoz mu w zdaniu egzaminu. Dziekuje bardzo.
 Czcicielka : 24.05.2023, 09:29
 Duchu Święty proszę Cię o Twoje dary , potrzebne charyzmaty dla mnie i bliskich mojemu sercu.Pocieszycielu oswiecaj nas , prowadz i pocieszaj.
 matka: 17.04.2023, 10:50
 Duchu Swiety prosze Cie w intencji syna, o laske powrotu do zdrowia,o etatowa prace dla niego na czas nieokreslony, o dobra katolicka zone,o spokojne warunki domowe. W intencji pogromienia i rozproszenia nieprzyzaciol moich dzieci i moich. Bog zaplac za modlitwe.
 andrzej: 26.05.2017, 13:10
 Duchu Sw. W dniu dzisiejszym rozpoczynam nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Św. W dniu 04.06.17r. W nowenne będę się modlił w intencji mojej córki o łaskę dobrego i katolickiego męża , łaskę otrzymania satysfakcjonujacej pracy własnego mieszkania, oraz podpowiedzi w podjęciu bieżących i przyszłych ważny decyzji. Jezu ufam tobie.
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Brat Albert Chmielowskiśw. Brat Albert Chmielowski

Modlitwa do św. Brata Alberta ChmielowskiegoModlitwa do św. Brata Alberta Chmielowskiego

Litania do św. Brata AlbertaLitania do św. Brata Alberta

Św. Brat Albert odkrył, jak wielką rzeczą jest człowiekŚw. Brat Albert odkrył, jak "wielką rzeczą jest człowiek"

Chatka św. brata Alberta na KalatówkachChatka św. brata Alberta na Kalatówkach

Modlitwa do św. AlinyModlitwa do św. Aliny

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej