Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Pobożność maryjna świętej Kingi

Święta Kinga starała się naśladować doskonale Najświętszą Pannę Maryję, dlatego bardzo ceniła i kochała dziewictwo. Zachowała je aż do śmierci, nawet w związku małżeńskim z księciem Bolesławem Wstydliwym, za jego zgodą. Drugi rok życia dziewiczego w małżeństwie poświęciła ku czci Najświętszej Maryi Panny, aby uprosić błogosławieństwo Boże dla kraju szarpanego niezgodą bratnią w Polsce dzielnicowej.

Święta mnożyła akty pokutne i jałmużny na rzecz ubogich i osób zakonnych. Świątobliwa księżna uroczyście obchodziła święta Matki Bożej przygotowując się do nich przez posty i czuwania modlitewne, zwłaszcza w wigilie Narodzenia NMP, Zwiastowania i Wniebowzięcia.

Podróżując po kraju nawiedzała kościoły i składała tam hojne ofiary. A jeśli to był kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, schodziła z powozu i, jak opisuje ks. Jan Długosz (w tłumaczeniu X. P. Mojeckiego, s. 74), "trzewiki z nóg zdiąwszy z chęcią progi (świątyni) nawiedzała, choć... przez zielska ostre,... osty, głogi y ciernie, przez góry... śniegi y wody zimne y zmarzłe brnęła, stąd częstokroć nogi iey subtelne wielce krwią ściekały, będąc zranione od lodu y ciernia ostrego..."

Surowe umartwienia w życiu księżnej Kingi Bóg nagrodził zjednoczeniem narodu polskiego przez uczestnictwo w uroczystościach pokanoni- zacyjnych św. Stanisława, biskupa i męczennika. Zasługą bowiem księżnej Kingi, przynajmniej w wielkiej mierze, była właśnie kanonizacja tego Patrona Polski.

Żywym pomnikiem nabożeństwa św. Kingi do Bogarodzicy było zaprowadzenie w kościele na Wawelu, a następnie i w całej Polsce, pobożnego zwyczaju odprawiania Rorat. Zwyczaj ten przyniosła św. Kinga ze swej ojczyzny węgierskiej. Podczas Mszy roratniej ku czci Najświętszej Dziewicy, odprawianej przed świtem, gdy jeszcze noc okrywała ziemię, oprócz sześciu świec na ołtarzu paliła się siódma - symbolizująca Maryję. Wierni uświadamiali sobie, że przed przyjściem Chrystusa cienie śmierci duchowej zalegały świat, a jaśniała tylko Maryja, poczęta bez zmazy pierworodnej.

Podczas Rorat już od czasów św. Kingi był zwyczaj, że książę, a z nim przedstawiciele wszystkich stanów (biskup, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i kmieć) stojąc przed ołtarzem Pańskim w kościele, ze świecą w ręku, wypowiadali znamienne słowa: "Gotów jestem na Sąd Boży". Aby takie słowa wypowiedziać, trzeba było uprzednio rzeczywiście uporządkować swoje wnętrze. (Por. Ks. Michał Nowodworski Encyklopedia kościelna, Warszawa 1899, t. XXIII, s. 463).

Ale Roraty odprawiane były tylko w Adwencie, natomiast św. Kinga stale była związana z Maryją i witała Ją każdego dnia o brzasku. Kiedy na niebie wschodziła jutrzenka, Kinga krzyżem padała na ziemię i w głębokiej pokorze wielbiła Maryję odmawiając hymn Ave Stella matutina... (Witaj Jutrzenko zaranna i grzechów naszych Lekarko). Pragnęła w ten sposób wynagrodzić Najświętszej Dziewicy za to wszystko, co wycierpiała dla nas grzeszników.

W soboty praktykowała surowy post, poprzestając przez cały dzień na chlebie i wodzie, ku uczczeniu boleści Matki Bożej.

O maryjności św. Kingi świadczy również akt fundacyjny klasztoru sióstr klarysek w Starym Sączu z dnia 6 lipca 1280 r. Oto wyjątek: "...postanowiliśmy ku chwale Bożej, ku czci Świętej Boga Rodzicielki Maryi ... założyć i zbudować w mieście Sączu monaster, czyli klasztor mniszek Zakonu Św. Klary"... (M. I. Rogalska Bł. Kinga, Kraków 1925, s. 98). Do kościoła klasztornego przylegała kaplica Matki Bożej (obecnie jest to kaplica bł. Kingi). Matce Najświętszej Loretańsk ; poświęcono potem piękną kaplicę na miejscu dawnej celi św. Kingi w klasztorze starosądeckim.

Św. Kinga była osobą wykształconą, znała kilka języków, a m.in. łacinę, ówczesny język liturgiczny Kościoła. Jednak idąc za duchem franciszkanów, którzy poświęcili się opiece duszpasterskiej nad ludem, popierała polskie kazania, polskie modlitwy i polskie pieśni.

Pragnęła uprzystępnić naukę Bożą i modlitwę Kościoła swoim siostrom klaryskom oraz prostemu ludowi. Zatroszczyła się o przekład Psałterza na język polski i sama śpiewała codziennie siedem Psalmów w języku ojczystym. Św. Kinga rozszerzała polskie pieśni i stąd prof. Aleksander Bruckner wysunął hipotezę, że hymn nasz Bogurodzica powstał w Starym Sączu na prośbę księżnej. Mial ją ułożyć O. Boguchwał, franciszkanin, jej spowiednik (A. Bruckner Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1902, s. 147).

Po św. Kindze zachowały się pamiątki, wśród których znajduje się oprawa noża, rzeźbiona z kości w srebrnej obsadce. Na niej wyryte są słowa modlitwy do Matki Bożej. AVE MARIA GRATIA PL (ENA) - Zdrowaś Maryjo, łaski pełna...

Pobożność maryjna księżnej krakowsko-sandomierskiej nie pozostała bez echa. Jesteśmy świadomi roli, jaką odegrała św. Kinga w dziejach naszego narodu, a w szczególności w formowaniu się jego żywej religijności maryjnej, począwszy od XIII wieku.

Od 600 lat lud w naszej ojczyźnie dąży do stóp swej Królowej, która ma tron na Jasnej Górze. W dniu 28 maja 1989 r. podążyła tam również Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia. Grupa tarnowska ofiarowała obraz św. Kingi - Opiekunki ubogich oraz jej relikwie. Tak więc święte szczątki pokornej czcicielki Bogarodzicy spoczęły przy Sercu Królowej Polski.

Siostry Klaryski ze Starego Sącza


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Modlitwa do św. WawrzyńcaModlitwa do św. Wawrzyńca

Litania do św. WawrzyńcaLitania do św. Wawrzyńca

Duch czasów ostatecznychDuch czasów ostatecznych

Bóg jest wszechmocny, ale lepiej od nas wie, co dla nas najlepszeBóg jest wszechmocny, ale lepiej od nas wie, co dla nas najlepsze

Treść orędzia fatimskiego: Znana i nieznanaTreść orędzia fatimskiego: Znana i nieznana

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej