Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Męczeństwo w Kraju Kwitnącej Wiśni

Ze wszystkich XVII-wiecznych męczenników japońskich Kościół zna ponad trzy tysiące z imienia. Ocenia się, że do początku XVIII wieku zamordowano w Japonii ogółem ok. 200 tysięcy chrześcijan.

Chrześcijaństwo w kraju samurajów

Początki ewangelizacji Japonii związane są z działalnością św. Franciszka Ksawerego (jezuity), który przybył na wyspy japońskie w 1549 roku. W roku 1552 święty misjonarz w jednym ze swoich listów pisał z podziwem o Japończykach przyjmujących chrześcijaństwo: "Widziałem, jak radowali się naszym powodzeniem, wykazując wielką żarliwość, by samemu szerzyć Wiarę i aby skłaniać do chrztu pogan, których sami podbili". W Kioto - dawnej stolicy Japonii - pierwszy katolicki kościół został konsekrowany w 1576 r.

Aż do roku 1587 rozwój chrześcijaństwa w Japonii - dzięki pracy ewangelizacyjnej Kościoła (przede wszystkim jezuitów) - był systematyczny i przebiegał bez większych zakłóceń. Do tego czasu społeczność chrześcijańska w Japonii urosła do niemal 200 tysięcy osób. W 1587 roku, po tym jak dwie.chrześcijanki odmówiły bycia nałożnicami szoguna (tj. namiestnika, faktycznie sprawującego władzę w okresie słabnącej władzy cesarskiej) Taicosama, chrześcijan zaczęto wyrzucać z urzędów i wojska. Zakazano także jezuitom prowadzenia działalności misjonarskiej i spalono ponad 200 katolickich świątyń.

Nie tylko zranione ambicje szoguna stały za decyzją o rozpoczęciu prześladowań japońskich katolików. W grę wchodziły również wrogie zamiary bonzów (buddyjskich duchownych), którzy mieli silne wpływy, zwłaszcza na prowincji.

Trzeba również wspomnieć o niechlubnej roli przybywających od początku XVII wieku do Japonii protestantów (angielskich i holenderskich kupców), którzy dla zyskania intratnych koncesji handlowych brali aktywny udział w prześladowaniu japońskiego Kościoła - chociażby wskazując prześladowcom miejsca, w których ukrywali się chrześcijanie. Angielscy i holenderscy kupcy podpowiedzieli japońskim władzom, że najlepszym sposobem na zidentyfikowanie katolickich misjonarzy w tłumie obcokrajowców przybywających do Japonii będzie polecenie "podejrzanym" osobom podeptania krzyża. Pomysłodawcy tej próby - jako protestanci odrzucający "papistowskie zabobony", w tym cześć dla Znaku Męki Chrystusa - sami chętnie poddali się tej próbie.

Rok 1587 rozpoczął całą serię prześladowań, których celem była całkowita eksterminacja Kościoła w Japonii. Jednym z centrów chrześcijaństwa w XVI-wiecznej Japonii było Nagasaki. Zanim w 1945 roku przeszło ono do tragicznej historii świata jako drugie miasto (po Hiroszimie), na które została zrzucona bomba atomowa, zapisało się jako arena męczeństwa japońskich chrześcijan. W 1597 roku, na rozkaz szoguna Hideyoshiego, 26 japońskich katolików zostało ukrzyżowanych na wzgórzu górującym nad miastem. Wśród męczenników byli zarówno misjonarze (jezuici, franciszkanie), jak i osoby świeckie. Na krzyżu zawisł także jeden z pierwszych jezuitów Japończyków - o. Paul Miki. Pośród osób świeckich jego towarzyszami w tym męczeńskim naśladowaniu Chrystusa były także dwunasto- i trzynastoletnie dzieci.

Kolejna fala prześladowań rozpoczęła się w roku 1614. Wówczas to szogun Daifusama zarządził zburzenie wszystkich pozostałych w Japonii kościołów, a misjonarze wraz z członkami najznakomitszych rodów japońskich, którzy przyjęli chrześcijaństwo, zostali skazani na wygnanie z kraju. Prześladowanie chrześcijan (katolików) w Japonii trwało przez cały XVII wiek. We wrześniu 1622 roku zostało spalonych na stosie 25 chrześcijan (w tym 9 jezuitów, 6 dominikanów oraz 4 franciszkanów). Przed swoją egzekucją wszyscy oni musieli być świadkami ścięcia ok. 30 innych chrześcijan. Przebywający w tym samym czasie w Japonii angielski żeglarz, Richard Cocks, widział w Kioto "55 chrześcijan umęczonych podczas jednej egzekucji. (...) między innymi pięcio- i sześcioletnie dzieci, płonące na stosie w ramionach swoich matek i krzyczące »Jezu, przyjmij nasze dusze!«".

Ze wszystkich XVII-wiecznych męczenników japońskich Kościół zna ponad trzy tysiące z imienia. Ocenia się, że do początku XVIII wieku zamordowano w Japonii ogółem ok. 200 tysięcy chrześcijan. Trudność ze spisywaniem martyrologium Kościoła w Japonii polega również na tym, że w połowie XVII wieku zginęli ostatni misjonarze pracujący w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Heroizm wiary ponad nienawiścią

Prześladowanie Kościoła w Japonii charakteryzowało się nie tylko systematycznością, ale także szczególnym okrucieństwem. Prześladowcy stosowali wyszukane tortury, żeby wydobyć z chrześcijan akt apostazji (wyparcia się Chrystusa). Stosowano nie tylko krzyżowanie; palenie na stosie, ale na porządku dziennym było zanurzanie wyznawców Chrystusa przez kilkanaście godzin bez przerwy w dołach, z których wydobywały się trujące opary (dodatkowo powodujące ciężkie oparzenia). Takiej właśnie torturze poddawano m.in. augustianina o. Bartolomea Gutierreza. Jego męczarnie trwały niemal rok - od grudnia 1631 r. do września roku 1632. Ażeby przedłużyć męki misjonarza, który nie chciał się zaprzeć Chrystusa, przywoływano lekarzy, którzy leczyli powstałe od trujących oparów oparzenia, by następnie ponawiać torturę. 3 września 1632 roku męka ojca Bartolomea się skończyła - oddał ducha spalony na stosie. W roku 1867, wraz z innymi dwunastoma japońskimi męczennikami, został beatyfikowany przez papieża Piusa IX.

Święty Franciszek Ksawery, rozpoczynając swoją pracę misyjną w Japonii, napisał: "Wydaje mi się, że nigdy nie znajdziemy narodu równego Japończykom". Słowa te znalazły swoje szczególne potwierdzenie w okresie długotrwałych prześladowań Kościoła w Japonii. Naoczni świadkowie podkreślali nadzwyczajne męstwo, wręcz pragnienie męczeństwa, z jakim oddawali swoje życie japońscy świadkowie wiary. Wśród chrześcijan ukrzyżowanych w Nagasaki w 1597 roku był m.in. 13-letni Thomas Kosaki. Przed swoją męką napisał on pożegnalny list do swojej matki, w którym znalazły się takie słowa:

"Dzięki łasce Pana naszego piszę ten list do Ciebie, droga Matko. Zgodnie z wyrokiem wszyscy - także padres — będziemy ukrzyżowani w Nagasaki. Jest nas dwudziestu sześciu. Proszę, nie martw się o Ojca i o mnie, ponieważ będziemy czekać na Ciebie w raju. Gdybyś nie mogła znaleźć padre, który mógłby udzielić Tobie ostatniego namaszczenia, pamiętaj o żalu za grzechy i strzeż wiary. Pamiętaj również o niezliczonych błogosławieństwach płynących od Pana Jezusa Chrystusa. Skoro wszystko na tym świecie można szybko utracić, nawet jeśli zostaniesz żebraczką, dbaj o to, proszę, byś nie utraciła chwały nieba. Nieważne, co ludzie powiedzą, znoś to wszystko do końca z cierpliwością i miłością. Proszę, módl się za nami wszystkimi. Błagam Ciebie o najważniejszą rzecz: zanurzaj zawsze swoje serce w żalu za grzechy. Niech Bóg Cię strzeże".

W 1862 roku autor tych słów, wraz ze swoimi 25 towarzyszami, został kanonizowany przez papieża Piusa IX. Kanoniczne wspomnienie męczenników z Nagasaki przypada na dzień 6 lutego.

Męczeńskie dzieje Kościoła w Japonii znają również inne dramatyczne historie. Któż nie pamięta poruszającej historii życia Chilona Chilonidesa z Sienkiewiczowskiego Quo vadis? Ten, który zdradzał, stał się męczennikiem Chrystusa. W XVII wieku jednym z jezuickich misjonarzy w Japonii był o. Ferrara. W 1634 roku nie wytrzymał on okrutnych tortur i złożył akt apostazji: podeptał krzyż. Przez następne lata był świadkiem męczeńskich śmierci kolejnych misjonarzy z Jezusowego Towarzystwa, którzy przybywali do Japonii również po to, by odzyskać duszę o. Ferrary.

W 1643 roku na polecenie władz jezuita apostata przewodził trybunałowi, który miał osądzić sprawę aresztowanych niedawno pięciu jezuickich misjonarzy. Na wezwanie Ferrary, by wyrzekli się wiary, o. Rubini w imieniu wszystkich aresztowanych odpowiedział: "Powiedz to tchórzom, których chcesz pohańbić. Ufamy, że mamy dość odwagi, by umrzeć jak chrześcijanie i jak kapłani".

Słowa te były dlań jak uderzenie biczem - Ferrara uciekł. Łaska Boża doprowadziła w 1652 roku 80-letniego Ferrarę przed oblicze sędziego w Nagasaki. Na pytanie o swoją tożsamość odpowiedział on wówczas: "Jestem tym, który zgrzeszył przeciw Królowi nieba i ziemi. Zdradziłem Go ze strachu przed śmiercią. Jestem chrześcijaninem, jestem jezuitą". Po tych słowach przez 60 godzin był zanurzany w dole z parzącymi oparami. Tym razem wytrwał do końca.

W oczekiwaniu na "kogoś z Rzymu"

Jeden z misjonarzy, który był świadkiem męczeństwa chrześcijan w Nagasaki w 1597 roku, napisał: "zadziwiający owoc tej szczodrej ofiary naszych 26 męczenników polega na tym, że chrześcijanie, niedawno nawróceni i ci mający dojrzałą wiarę, zostali utwierdzeni w nadziei i wierze w wieczne zbawienie. Zdecydowali się poświęcić swoje życie za Chrystusa. Ci sami poganie, którzy byli świadkami męczeństwa, byli uderzeni radością tych błogosławionych, gdy cierpieli na swoich krzyżach, i odwagą, z którą szli na spotkanie śmierci".

Ten heroizm wiary, przewyższający okrucieństwo i nienawiść prześladowców, nie był ostatnią wspaniałą kartą w dziejach Kościoła w Japonii. Pozostałajeszcze wytrwałość. Po okrutnych prześladowaniach XVII wieku Kościół japoński zszedł do podziemia. Był to Kościół pozbawiony kapłanów, a tym samym wszystkich sakramentów, z wyjątkiem chrztu. To - w połączeniu z ustną katechezą - jednak wystarczyło. Pozostali przy życiu japońscy chrześcijanie trwali na modlitwie i oczekiwali "kogoś, kto przybędzie z Rzymu". Autentyczność przybysza miał ostatecznie potwierdzić obrazek "Maria-sama" — Matki Bożej.

Okres katakumb japońskiego Kościoła trwał niemal 200 lat. Na początku lat 60. XIX wieku zakończył się okres izolacji Japonii od zewnętrznego świata. Powrócili również misjonarze (tym razem do misji włączyli się także protestanci). Panowało przekonanie, że pracę misyjną trzeba będzie zaczynać od zera. Nikt nie wierzył, że od połowy wieku XVII - kiedy to zginęli ostatni księża pracujący w Japonii - przetrwali jacyś chrześcijanie w Kraju Kwitnącej Wiśni.

W 1865 roku o. Petitjean, jeden z francuskich misjonarzy katolickich, wybudował w Nagasaki małą kapliczkę. Przez wiele dni nikt z wyjątkiem księdza do niej nie przychodził. Jednak pewnego ranka obok duchownego uklękły trzy Japonki. Zapytały: "Czy masz papieża?". Gdy usłyszały odpowiedź twierdzącą, zadały mu kolejne pytanie: "Czy modlisz się do Błogosławionej Dziewicy?". Gdy usłyszały potwierdzenie, zadały jeszcze jedno pytanie: "Czy jesteś żonaty?". Usłyszawszy odpowiedź przeczącą, powiedziały: "A więc jesteś chrześcijaninem, tak jak my".

"Ktoś z Rzymu" w końcu przyjechał. Okazało się, że w Nagasaki i okolicy przetrwało do połowy XIX wieku ok. 2500 chrześcijan, a w całej Japonii społeczność chrześcijańska (katolicka) liczyła ok. 50 tysięcy osób. Papież Pius IX był tak poruszony faktem przetrwania społeczności chrześcijańskiej w Japonii pomimo okrutnych prześladowań i tak drugiego braku kapłanów (dla proporcji: chrześcijanie w komunistycznej Rosji pozbawieni byli kapłanów w najgorszym razie 70 lat), ogłosił dzień 17 marca świętem dla Kościoła w Japonii, świętem "Odnalezienia Chrześcijan".

Grzegorz Kucharczyk

Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 5-2008Wasze komentarze:
 Sebastian: 29.01.2023, 14:27
 Zgadzam się z poprzednim wpisem, że film Milczenie wypacza cierpienie za wiarę, ale ten artykuł ją przywraca. Dziękuję adonai.pl
 anty buddysta: 19.11.2022, 23:17
 ty, buddysta, wyjedz. niektorzy to ujmuja inaczej... film zrobiony przez zdiablonego makarona, w zdiablonej ameryczce. buddysta, naprawde wyjedz, używając upiększonej wersji słowa, którego się tu dopatrz. pociskaj swój kit gdzie indziej. masz do wyboru wiele zdiablonych miejsc, choćby twoje indie. Woooooooon!!!!!!!!!!!!!!!!
 Buddysta: 04.03.2020, 23:19
 Oglądałem parę dni temu świetny film M. Scorsese "Milczenie" opowiadający o prześladowaniach Chrześcijan w XVII-wiecznej Japonii i przypadku wymienionego w artykule Ojca Ferrary oraz dwóch jego dawnych uczniów- Jezuitów, przybyłych tam z misją uratowania go (lub jego duszy) na wieść o jego apostazji. Film niezwykle poruszający i bardzo godny polecenia. Jako praktykujący Buddysta z przykrością i smutkiem muszę stwierdzić, że to smutne jak źli ludzie i ich polityka mogą wypatrzeć nawet najwspanialsze religie i filozofie namawiające jedynie do miłości i tolerancji. Tak jak Jezus zapewne zapłakał by nad stosami rozpalanymi wówczas w Europie przez swych wyznawców, tak samo zapewne zareagował by Budda w stosunku do prześladujących kogokolwiek Buddystów. Takie działania nie mają nic wspólnego ani z Chrześcijaństwem ani z Buddyzmem. Budda szczególnie mocno podkreślał, że najważniejsze jest niekrzywdzenie innych istot i ich szczęście, więc szczęśliwi Chrześcijanie na pewno nie robili by jemu ani nikomu kto naprawdę zrozumiał jego nauki żadnego problemu. Po prostu jedni wolą Jezusa inni Buddę a jeszcze inni coś innego. Najważniejsze by przynosiło to danej osobie, a jeszcze lepiej również jego otoczeniu, pożytek i szczęście.
 Niezłomny: 04.12.2017, 18:31
 Wiara kościoła katolickiego pokazuje jak można zburzyć nawet największe rządy polityczne.
 Patryk: 23.02.2017, 11:27
 Dziękuję za ten artykuł! Bardzo pomocny po obejrzeniu filmu "Milczenie", który pokazuje negatywną stronę apostatów i pozbawia widza sensu cierpienia za wiarę.
 ... kropla rosy ...: 11.12.2008, 06:50
  OJCZE MAKSYMILIANIE ... ŚWIĘTY MĘCZENNIKU ... Znienawidzony przez zło ... Kraj Kwitnącej Wiśni Umiłowałeś ...i TAM ...Pielgrzymowałeś ...aby NOWY ... >>> NIEPOKALANÓW ... Się ZRODZIŁ ...i CHWAŁĘ BOGA ...Przez NIEPOKALANĄ ... >>> GŁOSIŁ !!! O Jak ... BARDZO ...>>> MĘCZENNICY ... >>> MĘCZENNIKOM ...>>> SĄ POTRZEBNI ... aby MOC DUCHA SIĘ >>> WZMOCNIŁA ... gdy PRZEZ ... JAKŻEŻ ... OKRUTNE MĘKI ... zło ... CHRZEŚCIJAN ...ICH CIAŁA ....>>> PROWADZIŁA !!! O ŚwIĘTE MATKI ... O ŚWIĘTE DZIECI ... O ŚWIĘCI OJCOWIE ... O ŚWIĘCI MĘŻCZYŹNI ... Zginamy PRZED WAMI Nasze Kolana ... Schylamy do Ziemi ... Nasze Czoła ... i CAŁUJEMY TĄ ZIEMIĘ ... W KTÓREJ ... WASZE ŚWIĘTE .... CIAŁA ZAMIESZKAŁY ...gdy ... TORTURY .... TAK wymyślne ...je ... degradowały ! O JAK ...My ... CHRZEŚCIJANIE ... Tego Często ...NIE POJMUJEMY ...za JAK WIELKĄ CENĘ ... JESTEŚMY ... O D K U P I E N I ... WYZWALANI .... ... od zła O C Z Y S Z A N I ... aby ... piekło ... ZIEMI ...>>> BOGA ZIEMI ...>>> NIE POCHŁONĘŁO ....>>> ... MĘCZENNICY .... BRAMĄ ... MOCNĄ SIĘ STAJĄ .... UMIERAJĄ ...ale ...piekło ....ZATRZYMUJĄ ... a SAMI JUŻ ...>>>> U STWÓRCY ...>>> UCZTUJĄ !!! ... o zło ....okrutne ... które ... DOBRO ...nienawidzisz ... BĄDŹ POTĘPIONE ... ... twoje ...miejsce ...to ... piekło ... i jego czeluści ... okrutne ... WRACAJ DO niego ...i NIE NISZCZ CZŁOWIEKA BOŻEGO ... bo ... nikt ... z tych ... co TO UCZYNILI ...a się NIE NAWRÓCILI ....do BOGA ... Przystępu mieć NIE BĘDZIE ... więc ...niech się ... nie łudzą ... sumienia ...nie zagłuszają ... bo ...i tak ... czas ...ich ...nadejdzie ... i nigdzie nie uciekną ...>>> i nigdzie ... się ... nie ukryją ...>>> WIĘC >... NIECH SIĘ ...>>> WSZYSCY NAWRACAJĄ ....>>>> KTÓRZY CHRZEŚCIJAN .....>>> MORDUJĄ >>> PONIŻAJĄ ....>>> DEPCZĄ GODNOŚĆ >>..>> PRZEŚLADUJĄ >... bo ... BOGA PRAWDZIWEGO ...>>> nie MIŁUJĄ .....>>>> Bo ...GO .... Nie ZNAJĄ ....>>> i nA PRAWDĘ ...>>> SIĘ zAMYKAJĄ ... i chociaż ... Dusze Ich ... CIĄGLE .... za Życiem Tęsknią ... bo czują swoją ...mękę ... to ....wola ...i rozum ... dostęp ....BLOKUJĄ .... bo Ducha PANA ... nie czują ....bo GO ....negują ....więc ...ON .... DZIAŁAĆ ...nie może ....oj ...ci ....świata ...wielmoże .... dobrami ziemskimi ....>>> opływają ... a DUSZE ICH ....w męczarniach ...konają ...więc ....liczne ....przyjęcia ....imprezy .... podróże ...wymyślają .... ALE ULGI .... NIE MAJĄ !!! O niech ....>>> SIĘ NAWRÓCĄ ...>>> i PAN .... Niech w NICH ZAMIESZKA ....>>> i niech SZCZĘŚCIE ....>>> DUSZA POCZUJE .... i RADOŚCI PRAWDZIWEJ ....>>>> DOŚWIADCZY ....>>> i niech POKÓJ ...w SERCU ... PANUJE ...i >>> NIECH PAN BÓG ....>>>> WRESZCIE >>>> NA CAŁEJ ZIEMI ....>>>> UCZTUJE !!! ... bo BÓG .... SZCZĘŚCIA LUDZKIEGO PRAGNIE ... DO SZCZĘŚCIA ...>>>> GO POWOŁAŁ ....a nie do .... męki i cierpień ...i śmierci .... ... one owocem ...zła ...się ...stały ...gdy ...SERCA Ludzkie ... WOLĄ ... przeciw PANU się ....obracały !!! O CZŁOWIEKU ... UKOCHANY ... WRACAJ DO PANA ...>>> i Zginaj Przed NIM KOLANA !!! AMEN !!! AMEN !!! AMEN !!!
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Bonawenturaśw. Bonawentura

Modlitwy do św. BonawenturyModlitwy do św. Bonawentury

Litania do św. BonawenturyLitania do św. Bonawentury

Modlitwa do św. Pompiliusza Marii PirrottiegoModlitwa do św. Pompiliusza Marii Pirrottiego

Nie umiem się modlić jak Niemiec...Nie umiem się modlić jak Niemiec...

ks. Romuald Laquaks. Romuald Laqua

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej