Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Związki Jezusa ze świątynią

Autorzy biblijni Nowego Przymierza spoglądają na historycznego Jezusa przez pryzmat Jego Zmartwychwstania i rozwoju Kościoła.

Ewangeliści widzą w Panu wypełnienie obietnic, pieczołowicie strzeżonych przez tradycję Starego Testamentu. Jednym z poruszanych przez nich zagadnień jest kwestia stosunku Jezusa do jerozolimskiej świątyni. Informacje o tym zawarte są zarówno w Ewangeliach synoptycznych, jak i u św. Jana. Żadna nie wyczerpuje jednak tematu.

Janowa inna

Postaram się najpierw przywołać świadectwa Synoptyków, by następnie lepiej przyjrzeć się Ewangelii Janowej. Ta ostatnia już w starożytności zwracała uwagę swoją innością. Przy jej lekturze jawi się często pytanie: gdzie kończy się historia, a gdzie zaczyna teologiczny wywód? Historia jest tu czymś podstawowym, teologiczne znaczenie przebija jednak przez relacje o wydarzeniach, które składają się na jej treść. To specyfika tej Ewangelii - Apostoł mówi jakby na dwóch poziomach: pierwszy to rejestracja faktów, utrwalenie obserwacji; drugi - znaczenie duchowe, symboliczne.

Ową inność i głębię księgi Jana da się zauważyć także w charakterystyce Jezusowej postawy wobec domu Bożego w Jerozolimie. Dlatego to na niej właśnie głównie się oprę, analizując związki Pana ze świątynią.

Najpierw u Łukasza

Pierwsze świadectwa o kontaktach Jezusa ze stołecznym przybytkiem utrwalone zostały przez św Łukasza w tzw. Ewangelii dzieciństwa.

Najpierw mowa w niej o ofiarowaniu Go w czterdziestym dniu po urodzeniu (Łk 2,22-38). Było to wypełnienie przepisu Prawa Mojżeszowego. Ewangelista pisze, że Maryja zaniosła z Józefem Syna do świątyni, "aby Go przedstawić Panu" (w. 22). Intencją autora jest więc pokazanie Jezusa jako mesjasza-kapłana, przedstawionego Bogu, prawdziwemu władcy tej świątyni. W tej relacji przytoczone też zostaje proroctwo Symeona, nawiązujące do Pieśni o Słudze (Iz 42). Druga wizyta Jezusa w Jeruzalem ma miejsce, gdy On liczy 12 lat. Na uwagę zasługuje tu wypowiedź o potrzebie "przebywania w domu Ojca". Następne wizyty mają już miejsce w czasie publicznej działalności Zbawiciela.

Pan świątyni

Za motto ustosunkowania się Jezusa do świątyni jerozolimskiej mogą uchodzić Jego słowa zapisane tylko u Mateusza: "Nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia" (Mt 12,5-6). Ta wypowiedź jest bardzo doniosła; ma sens oświadczenia mesjańskiego. Eschatologia żydowska bowiem uważała mesjasza za pana świątyni i odnowiciela jej kultu.

Dwa oblicza

Z lektury Nowego Testamentu, zwłaszcza zaś fragmentów dotyczących publicznej działalności Chrystusa, wyłaniają się dwa oblicza Jezusowego podejścia do domu Bożego w stolicy. Są one tak różne, że niemal przeciwstawne, a jednak się wzajemnie dopełniają. Z jednej strony widać u Pana stałą i stanowczą opozycję wobec nadużyć, jakich dopuszczali się w świątyni kapłani. Ta opozycja była podyktowana troską o cześć dla sanktuarium. Z drugiej zaś strony Jezus wielokrotnie jawnie deklaruje, że sanktuarium to ma znaczenie zaledwie przejściowe, że świątynia i kult dotychczasowy ustąpi miejsca nowej rzeczywistości, jaką On wprowadzi. Ta postawa odpowiada zresztą dokładnie Jego stosunkowi do Prawa Mojżeszowego w ogóle: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków".

Oczyszczenia

Jezus okazywał cześć dla świątyni: nauczał w niej i uzdrawiał, nie pozwalał przenosić przez nią sprzętów (Mk 11,16). Nabożeństwo, z jakim się do niej odnosił, ukazuje się najpełniej w znaku jej oczyszczenia przez Niego. Miarą jego doniosłości jest fakt, że zamieszczają go wszyscy ewangeliści. Janowi zawdzięczamy najpełniejsze opracowanie teologiczne.

Początek tekstu na pierwszy rzut oka zdaje się charakteryzować Jezusa jako gorliwego reformatora religijnego. W opisie sceny oczyszczenia świątyni znalazło się zdanie z Izajasza: "Dom mój ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów" (56,7).

Do tej kluczowej sceny Synoptycy wprowadzają inne jeszcze fragmentaryczne wypowiedzi. U Mateusza, o czym była już mowa, czytamy: "Tu jest coś większego niż świątynia" (12,6), które to stwierdzenie Jezus odnosi do siebie. Mateusz przekazuje także zapewnienie Jezusowe: "Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18,20). W talmudycznym traktacie Miszna czytamy odpowiadającą temu zapewnieniu paralelę rabiniczną: "Gdzie dwaj obok siebie siedzą, a są między nimi słowa Tory, tam z nimi przebywa szekina".

W relacji o oczyszczeniu sanktuarium znajduje się też Jezusowa zapowiedź nowego porządku kultu: "Nie czytaliście tych słów w Piśmie: Właśnie ów kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych" (Mk 12,10n). Jest to wyraźna aluzja zarówno do Śmierci, jak i do Zmartwychwstania Chrystusa, gdyż to one właśnie będą inauguracją nowego kultu w Nowej Świątyni.

Warto tu zwrócić uwagę na nić łączącą Synoptyków z Janem. Otóż podczas procesu Jezusa fałszywi świadkowie zeznają: "On powiedział: mogę zburzyć ten budynek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować" (Mt 26,61; Mk 14,58-59). W wersji Marka mamy tu dodatkowo zagadkowe: "nie uczyniony ręką ludzką" (14,58). Ewangelia Janowa również przytacza te słowa: "nie ręką ludzką uczyniony". Warto przy tej okazji przypomnieć, że przenośnia "zburzenia świątyni" zastosowana jest także w słowach urągania wobec Ukrzyżowanego: "Ej ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie".

Ks. BOGDAN PONIŻYWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła - dzień 3Nowenna przed uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła - dzień 3

św. Tomasz Moro (Morus)św. Tomasz Moro (Morus)

Modlitwa do św. Tomasza MorusaModlitwa do św. Tomasza Morusa

Modlitwa św. Tomasza Morusa o łaskę pogody duchaModlitwa św. Tomasza Morusa o łaskę pogody ducha

św. Jan Fisherśw. Jan Fisher

Modlitwa do św. Jana FisheraModlitwa do św. Jana Fishera

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej