Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II

27 KWIETNIA - DATA KANONIZACJI PAPIEŻY MA WYMIAR SYMBOLICZNY, TO DZIEŃ, W KTÓRYM KOŚCIÓŁ OBCHODZI ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.

Święto to jest nierozerwalnie związane z Janem Pawłem II, który ustanowił ten dzień i zawierzył świat Miłosierdziu Bożemu. Jest również bliskie nauczaniu papieża Franciszka, który cały swój dotychczasowy pontyfikat buduje w oparciu o przesłanie Bożego Miłosierdzia.

Świętymi zostaną ogłoszeni dwaj wielcy papieże XX wieku. Ich procesom kanonizacyjnym towarzyszyły wyjątkowe okoliczności. Jan Paweł II, ogłoszony błogosławionym w 2011 r., zostanie kanonizowany w rekordowo krótkim czasie: 9 lat po śmierci. W przypadku Jana XXIII papież Franciszek uczynił wyjątek i wyraził zgodę na kanonizację bez wymaganego cudu uzdrowienia za jego wstawiennictwem. Uznał cud wybrany do beatyfikacji w 2000 r.

Dobry papież

Mimo krótkiego pontyfikatu (1958-1963) bł. Jan XXIII jest uznawany za jednego z najwybitniejszych papieży w dziejach Kościoła. Znamy go głównie jako inicjatora Soboru Watykańskiego II. Dobry papież - jak go nazywano - był człowiekiem pełnym miłości, skromności i pokory, znanym z wielkiego poczucia humoru. W Dzienniku duszy, który napisał, widzimy człowieka, który kochał Boga i ludzi, obdarzał przyjaźnią wszystkich, bez względu na ich poglądy i wiarę. Jednak najbardziej wyróżniała go, udzielająca się innym, niezwykła pogoda ducha. Mawiał: - Smutny ksiądz jest złym księdzem. Angelo Roncalli urodził się 25 listopada 1881 r. w górskiej wiosce niedaleko Bergamo w północnych Włoszech. Do szkoły chodził 6 km przez góry, najczęściej boso. Choć był zdolnym uczniem, nie miał zamiłowania do nauki i zbierał przeciętne stopnie. Od dziecka marzył by być proboszczem na wsi. Święcęnia kapłańskie przyjął w 1904 r.

W czasie I wojny światowej był sanitariuszem, zaś podczas II wojny światowej pomagał Żydom. Pracował w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Inne kultury, które poznawał, wzbudzały jego zapał misyjny. W 1920 r. otrzymał sakrę biskupią. Prawie 30 lat pełnił obowiązki dyplomaty: był wizytatorem apostolskim w Bułgarii, delegatem apostolskim w Turcji i Grecji, nuncjuszem we Francji. Mianowany kardynałem Wenecji, kapelusz kardynalski odebrał we Francji.

28 października 1958 r. konklawe wybrało kardynała Angelo Giuseppe Roncalli na papieża. Zaskoczenie kardynała Roncallego było ogromne. Jego pierwsze słowa na wieść o tym, że wybrano go następcą św. Piotra, brzmiały: - Drżę i lękam się. Przyjął imię Jana XXIII.

- To, co wiem o moim niedostatku i ograniczoności, jest wystarczającym powodem mojego zmieszania. Ale w glosach moich braci, najprzewielebniejszych kardynałów naszego Świętego Rzymskiego Kościoła, widząc znak woli Bożej, przyjmuję wybór oraz pochylam głowę i barki dla krzyża - dodał.

Przez pierwsze cztery lata pontyfikatu czynił przygotowania do Soboru Watykańskiego II, który rozpoczął się 11 października 1962 r. Sobór zapoczątkował nowy sposób obecności Kościoła w świecie, wezwał do dostosowania do współczesnych czasów i odnowy życia. Dał sygnał do pojednania z Kościołami chrześcijańskimi i dialogu z innymi religiami. Jan XXIII ogłosił kilka encyklik, z których najważniejsze to Mater et Magistra (1961) i Pacem in terris (1963). Druga z nich adresowana była do wszystkich ludzi dobrej woli, nawoływała do pokoju między narodami całego świata, co zaowocowało pokojowym rozwiązaniem ówczesnego konfliktu na Kubie.

Jana XXIII określa się mianem proboszcza całego świata. Miał swoją bardzo jasno określoną linię duszpasterską, którą konsekwentnie realizował.

- Czujna dobroć, cierpliwa i pobłażliwa, lepiej i szybciej działa aniżeli surowość i rózga. Nie mam pod tym względem ani złudzeń, ani wątpliwości - pisał w Dzienniku duszy. Dzięki takiemu podejściu niezwykle szybko zjednywał sobie zarówno ludzi prostych, jak i przedstawicieli wyższych sfer. Życzliwy dla wszystkich, skracał dystans, często łamał zasady protokołu dyplomatycznego po to, by dotrzeć do konkretnego człowieka.

Jan XXIII zmarł 3 czerwca 1963 r. Papież Jan Paweł II, 3 września 2000 r. ogłosił go błogosławionym. Liturgiczne wspomnienie bł. Jana XXIII obchodzone jest 11 października, w rocznicę zwołania Soboru Watykańskiego II.

Santo Subito

Kiedy zmarł Jan Paweł II spontaniczną reakcją ludzi było wyrażane głośno przekonanie o jego świętości. Przy grobie papieża nieustannie byli i są wierni. Świętość przyciąga, niezależnie od czasów w jakich żyjemy. To pragnienie świętości, jakie papież obudził w milionach ludzi jest jednym z owoców jego pontyfikatu.

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 r. W wieku 9 lat stracił matkę. Starszy brat Edmund, który był lekarzem, zmarł w 1932 r., a ojciec, oficer Wojska Polskiego, w 1941 r. Odpowiadając na rodzące się powołanie do kapłaństwa, od 1942 r. pobierał naukę na tajnych kursach przy krakowskim seminarium prowadzonym przez kard. Adama Stefana Sapiehę. Był członkiem tajnego „Teatru Rapsodycznego". Święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie 1 listopada 1946 r., następnie został wysłany do Rzymu, gdzie w 1948 r. skończył studia doktoranckie z teologii, pisząc pracę na temat wiary w dziełach św. Jana od Krzyża. W 1948 r. powrócił do Polski i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafiach Niegowić i św. Floriana w Krakowie. Był duszpasterzem akademickim do 1951 r., kiedy to podjął ponownie studia filozoficzne i teologiczne. 28 września 1958 r. w katedrze na Wawelu z rąk abpa Eugeniusza Baziaka otrzymał sakrę biskupią. 13 stycznia 1964 r. papież Paweł VI mianował go arcybiskupem Krakowa, następnie 26 czerwca 1967 r. wyniósł go do godności kardynalskiej. Jako uczestnik Soboru Watykańskiego II (1962-1965) pracował nad konstytucją soborową Gaudium et spes.

Wieczorem 16 października 1978 r. z Watykanu popłynęła sensacyjna wiadomość. Na konklawe 111 kardynałów wybrało papieżem abpa Karola Wojtyłę. Przyjął on imię Jana Pawła II. Po 455 latach papieżem nie był Włoch.

Jan Paweł II odbył 104 podróże apostolskie, które były przejawem jego pasterskiej troski o Kościół powszechny. Spośród licznych opublikowanych dokumentów należy podkreślić 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich. Przewodniczył osobiście 147 ceremoniom beatyfikacyjnym, w czasie których ogłosił 1338 błogosławionych i 51 ceremoniom kanonizacyjnym ogłaszając 482 świętych.

13 maja 1981 r. na placu św. Piotra dokonano nieudanego zamachu na jego życie. Po opuszczeniu szpitala przebaczył zamachowcowi. Świadom ponownie otrzymanego daru życia ze zwiększoną energią powrócił do zajęć duszpasterskich, poświęcając się im w sposób heroiczny. Momentem wyjątkowym było ogłoszenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000.

W czasie pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r. Jan Paweł II odwiedził Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Papież zwiedził budującą się świątynię, a dla przybyłych pielgrzymów odprawił nabożeństwo, w trakcie którego pobłogosławił wiernych i budowaną bazylikę. Z inicjatywy Jana Pawła II zwołano Światowe Dni Młodzieży. Żaden z jego poprzedników nie spotkał się z tak dużą liczbą wiernych - tylko w audiencjach generalnych uczestniczyło ponad 17 min pielgrzymów. Zmarł 2 kwietnia 2005 r., o godz. 21.37.

Po tym, jak na uroczystościach pogrzebowych wierni skandowali, aby natychmiast uznać świętość Jana Pawła II, jego następca Benedykt XVI zdecydował, że proces beatyfikacyjny papieża Polaka odbędzie się z zachowaniem wszystkich procedur, poza tą, która mówi, że proces ten można wszcząć w 5 lat po śmierci.

1 maja 2011 r. w niedzielę Miłosierdzia Bożego, odbyła się beatyfikacja Jana Pawła II. 5 lipca 2013 r. papież Franciszek wydał dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Było nim uzdrowienie kobiety z Kostaryki cierpiącej na nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Kobieta, oglądając beatyfikację Jana Pawła II, zaczęła do niego się modlić, po czym doznała nagłego uzdrowienia.

Uroczystości w Licheniu

Licheńskie Sanktuarium zaprasza wszystkich, którzy zechcą u stóp Licheńskiej Pani podziękować za kanonizację obu papieży do wspólnego spędzenia tego czasu.

27 kwietnia 2014 r. wszyscy zainteresowani będą mogli obejrzeć bezpośrednią transmisję z kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II w górnej bazylice oraz na placu przed świątynią na specjalnie przygotowanych ekranach. Po zakończeniu uroczystości zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna, podczas której będą wystawione relikwie Jana Pawła II.

Łukasz Maślanka

Tekst pochodzi z Informatora "Pielgrzym Licheński" nr 19, wiosna 2014Wasze komentarze:
 Ziomek: 14.05.2014, 21:27
 Nie mi sądzić... Proces beatyfikacyjny Papieża Piusa XII zostaje przerwany z powodu protestu środowisk żydowskich ,przypominam że w ogłoszonej 20 października 1939 encyklice Summi Pontificatus potępił rozpętanie II wojny światowej przez Niemcy. Jednak równie zdecydowanie potępiał totalitaryzm komunistyczny oraz wszelkie prądy modernistyczne wewnątrz Kościoła. Do końca bronił Świętej tysiącletniej tradycji Kościoła Rzymskiego. W październiku 1958 r. na tron Piotrowy w Rzymie wstąpił papież Jan XXIII .Już po roku ogłosił nowy kurs w polityce Watykanu tzw. AGGIORNAMENTO , uwspółcześnienie oraz kurs na współpracę z dyktaturami komunistycznymi. Nie mi sądzić... prawdopodobnie to modernistyczne "siły' wewnątrz Watykanu wykorzystując dobroć i łatwowierność papieża , a także jego słabe zdrowie , zmierzają wprost do zniszczenia Kościoła. To trwa nadal , np. wymuszenie abdykacji "tradycjonalisty" Benedykta VI . ("Tylko prawda jest ciekawa" Józef Mackiewicz.)
 Lucyna: 28.04.2014, 14:18
 Modliłam się do świętego Jana Pawła II o trzeźwość dla mojego męża i zostałam wysłuchana. Od 1,5 roku moja rodzina jest szczęśliwa
 JP2: 24.04.2014, 00:41
 Oddajmy hołd najwybitniejszemu Polakowi, którym niewątpliwie był Karol Wojtyła! 27 kwietnia 2014 Jan Paweł II zostanie kanonizowany za swoje zasługi dla Kościoła i całego świata. Na zawsze w naszych sercach... Santo Subito! https://www.facebook.com/pages/Jan-Pawe%C5%82-II-%C5%9Awi%C4%99ty-Polak/603038323098038
(1)


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej