Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czy o Bogu można mówić poprawnie językiem ludzi?

Przedstawiciele Dalekiego Wschodu mawiają: "Tao, które jest Tao, nie jest prawdziwym Tao". Można to rozumieć w ten sposób, że Bóg, który został nazwany, z pewnością nie jest jeszcze tym prawdziwym Bogiem. Nazwać - to znać całą prawdę. Im lepiej coś lub kogoś znamy, tym łatwiej nam o tym mówić. O Bogu, którego ogrom bytowego bogactwa w swej znaczącej części pozostaje dla nas niedostępną tajemnicą, przychodzi nam mówić najtrudniej. Niektórzy uważają nawet, że jest to wręcz niemożliwe.

Na przykład Ludwik Wittgenstein, profesor uniwersytetu w Cambridge, głosił bardzo radykalną w swych konsekwencjach tezę, że to właśnie nasz język określa (a więc także zawęża) granice naszego v świata. "O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć" - zalecał światłym ludziom. W praktyce miało to oznaczać, że to, o czym nie da się wystarczająco precyzyjnie mówić, można traktować jako nie istniejące. Wprawdzie niewielu uczonych ten pogląd dziś podziela, ale problem pozostaje i zwłaszcza człowiekowi wierzącemu nasuwa pytanie, czy i na ile ludzki język jest w stanie wyrazić prawdę o Bogu.

Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego już w pierwszym rozdziale stara się rozwiać nasze w tym zakresie wątpliwości: "Możemy mówić o Bogu w oparciu o liczne doskonałości stworzeń I podobieństwo do nieskończenie doskonałego Boga, mimo że nasze ludzkie słowa nie są w stanie objąć Jego tajemnicy.

W kwestii poznania Boga i możliwości mówienia o nim w języku sensownym prawie wszyscy katolicy byli zawsze umiarkowanymi optymistami. Zdajemy sobie sprawę z istniejących w tym zakresie ograniczeń. "Niebo, ziemia ani morze pojąć co jest Bóg nie może..." - śpiewamy w jednej z popularnych pieśni kościelnych. To, co trudno pojąć, jeszcze trudniej nazwać. Dostrzegając jednak podobieństwo (czyli analogię) między stworzeniem i Stwórcą, człowiek jest w stanie wyrazić prawdę o Bogu przynajmniej na tyle, by odróżnić Boga prawdziwego od tego wszystkiego, co Bogiem już nie jest.

Nie oznacza to, że jesteśmy w stanie wyrazić całą Jego tajemnicę. "To prawda, że o Bogu mówić trudno, ale tym bardziej nie można o Nim milczeć" - zauważa Charles Journet, a znany teolog Karl Rahner dopowiada: "Umieć wykrztusić coś niezdarnie o Bogu jest ostatecznie czymś bardziej rozstrzygającym, niż mówić ściśle o świecie". Takie jest przekonanie Kościoła.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej