Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Zstąpił do krainy umarłych

Większość z nas prawdę o zstąpieniu Jezusa do piekieł wymawia bezrefleksyjnie, traktując ją jako prawdę mało ważną. Tymczasem wielu współczesnych teologów, jak również Katechizm Kościoła Katolickiego namawia, by się nad nią z szacunkiem i bojaźniązatrzymać, ażeby odkryć bogactwo jej treści.

Prawda ta pojawiła się w naszym Wyznaniu wiary w IV wieku, ale związana jest z samym początkiem wiary chrześcijańskiej. Była o wiele bardziej zrozumiała dla czytelnika Starego Testamentu. Wiedział on bowiem, że w myśl starotestamentalnej wiary po śmierci wszyscy zmarli udają się do jednego świata (lepiej: wchodzą w jeden stan), do szeolu, z którego nie ma powrotu. Zgodnie z ówczesnym podziałem świata "zstępują" do szeolu, bo jest on w podziemiach, w głębinach ziemi. Zmarli egzystują tam na prawach cienia i pozbawieni są wszelkich wartości i szczęścia. Ich najbardziej dojmującym przeżyciem jest brak Boga. W szeolu bowiem przecięte są wszelkie więzy z Bogiem. Co ciekawe, "taki sam jest los wszystkich zmarłych, zarówno złych, jak i sprawiedliwych, oczekujących na Odkupiciela (KKK 633). Równocześnie - wyjaśnia Katechizm - nie oznacza to, że ich los miałby być identyczny, jak pokazuje Jezus w przypowieści o ubogim Łazarzu, który został przyjęty "na łono Abrahama".

Jezus Chrystus "zstąpił do szeolu", znaczy więc - przeszedł całko wicie ludzką śmierć, wraz z doświadczeniem opuszczenia przez Boga, które Ewangelie "wykrzyczały" w Jego głośnym wołaniu: "Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił". "Zstąpił do piekieł" znaczy, że rzeczywiście umarł, jest to obwieszczenie Jego śmierci. Zstąpienie do piekieł Katechizm wywodzi z licznych wypowiedzi Nowego Testamentu, mówiących o wskrzeszeniu Jezusa "z martwych" (Dz 3,15; Rz 8,11; 1 Kor 15,20). Teksty te zakładają, że przed zmartwychwstaniem przebywał w krainie zmarłych. Przez to Chrystus "poznał stan śmierci, stan rozdzielenia Jego duszy i Jego ciała między chwilą, w której oddał ducha na krzyżu, i chwilą, w której zmartwychwstał" (624).

Po drugie, w oparciu o 1 List św. Piotra, Katechizm uczy,że Jezus zstąpił do piekieł jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowiną uwięzionym duchom. Dawca życia poszedł, by umarli usłyszeli "głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą", żyli (J 5,25). Umożliwił zbawcze spotkanie tym wszystkim, którzy za swojego ziemskiego życia nie mieli możliwości poznania Zbawiciela i "wyzwolił dusze sprawiedliwych, które oczekiwały swego Wyzwoliciela na łonie Abrahama" (633).

Wielu współczesnych teologów zwraca uwagę, by słowo "piekła" nie utożsamiać tutaj z "piekłem", lecz z biblijnymszeolem, czyli krainą (stanem) wszystkich zmarłych. Nie rozróżniać w tym kontekście nieba, czyśćca i piekła, bo są one konsekwencją dopiero Chrystusowego odkupienia i postawy ludzi wobec Niego.

Zgodnie z tym nie mówi się - jak to bywało - o "otchłani", "ogrodzie" ojców, patriarchów czy sprawiedliwych, ale o stanie wszystkich zmarłych, którym Jezus Chrystus głosi Ewangelię i dał nadzieję zbawienia. Dopiero przyjęcie tego orędzia miało zapewnić zbawienie, a nieprzyjęcie - zapoczątkować stan piekła. Po tej linii idzie nasz Katechizm we wspomnianym wyżej przekonaniu, że taki sam był los wszystkich zmarłych czasów przedchrystusowych.

Prawdę o zstąpieniu Jezusa do piekieł chrześcijanie przeżywają podczas Wielkiej Soboty, "gdy Chrystus złożony do grobu ukazuje wielki odpoczynek szabatowy Boga po wypełnieniu zbawienia ludzi, które napełnia pokojem cały świat" (632). W modlitwie brewiarzowej tego dnia czyta się przepiękny tekst starożytnej homilii o wielkiej ciszy, jaka zapanowała na świecie, bo zasnął Król, a wzbudził śpiących od wieków. "Idzie, by odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; by wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i Synem Ewy... "Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem... Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, byś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych".

LIDIA CIECIERSKA
Pielgrzym, nr 198Wasze komentarze:
 marzena aneta: 18.01.2023, 20:15
 Zstąpił do krainy umarłych dziękuję Boże kocham Cię prosze o dobre katechetki mające wiare i ich mężów i dobrych katechetów mających wiare i ich żony dziękuję Boże kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nabożeństwo Pierwszych Sobót MiesiącaNabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

bł. Karol Dobrybł. Karol Dobry

Modlitwa do bł. Karola DobregoModlitwa do bł. Karola Dobrego

Modlitwa do św. Agnieszki z PragiModlitwa do św. Agnieszki z Pragi

Czy samobójstwo jest zawsze grzechem, a jeżeli jest popełnione z miłości względem Boga?Czy samobójstwo jest zawsze grzechem, a jeżeli jest popełnione z miłości względem Boga?

Powszechna Solo-modaPowszechna "Solo-moda"

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej