Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Związek Maryi z Duchem Świętym

Katechizm Kościoła Katolickiego, bardziej niż inne kościelne dokumenty, wskazuje na bardzo szczególny związek Maryi z Duchem Świętym. Zwróćmy nań uwagę zwłaszcza w kontekście uroczystości Zesłania Ducha Świętego i święta Matki Kościoła.

Duchowi Świętemu Maryja wiele zawdzięcza. Przypisuje się Mu wcielenie ("poczęła za sprawą Ducha Świętego"), o czym mówi orędzie anioła ze sceny Zwiastowania. Duch Święty, jako moc stwórcza Boga, łono dziewicy czyni płodnym i sprawia w Niej nowe życie (KKK 485). "Osłania" Maryję, co według języka biblijnego znaczy dosłownie: "otoczyć kogoś obłokiem" - jest to nawiązanie do Księgi Wyjścia (40,35), do obłoku, który osłaniając Namiot Spotkania, był znakiem obecności Boga. Maryja, zgodnie z intencjąBoga, przyjmuje to życie wsposób dziewiczy, jako "całkowicie udzielone z Ducha". Dodajmy, że mówiąc o Jej stałym dziewictwie, Katechizm podkreśla jego wielkie znaczenie dla dziejów zbawienia. Dziewictwo Maryi "ukazuje absolutną inicjatywę Boga we Wcieleniu. Bóg jest jedynym Ojcem Jezusa (...). Jezus naturalnym Synem swojego Ojca przez swoje Bóstwo, naturalnym Synem swojej Matki przez swoje człowieczeństwo" (por. Synod we Friuli; KKK 503).

Wpływ Ducha Świętego na przyszłą Matkę Syna Bożego zaczął się o wiele wcześniej niż we wspomnianej scenie Zwiastowania. To On przygotował Maryję do roli Matki Zbawiciela, później z Nią współpracował i wzbogacał Swoimi darami. Pierwszym Jego dziełem było więc uświęcenie Maryi zaczęte w Jej niepokalanym poczęciu ("odkupieniu od chwili poczęcia" - KKK 491). Duchowi Świętemu zawdzięcza Ona również późniejszy wzrost w świętości, pomoc w przyjęciu męki Jezusa, zstąpienie na Nią w Wieczerniku i wspomaganie Jej świętości aż do uwielbienia w chwale. Przypomnijmy, że według niezmiennej tradycji Kościoła, Maryja całe życie pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego (493, 508) i żaden grzech nie przeszkodził Jej w przyjęciu woli Najwyższego. Stąd, jak wyznaje nasz Katechizm, Maryja "wyprzedza nas wszystkich "w drodze do świętości" (773). Oczywiście, wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że Matka Pana w swojej relacji do Ducha Świętego była niezwykle dyspozycyjna i otwarta na każde Jego natchnienie.

Niezwykły jest również związek Maryi z Kościołem. Jest w nim obecna z racji silnej, macierzyńskiej więzi z Chrystusem. Autorzy Katechizmu piszą że: "Ponieważ daje nam Jezusa, swego Syna, Maryja jest Matką Boga i Matką naszą. (...) Ona modli się za nami..." (2677).

"Nowa Ewa", po pierwsze, przynależy do Kościoła tak jak my. Dlatego jesteśmy w Kościele "z Nią" o wiele bardziej niż "wobec Niej". Nic więc dziwnego, że na pierwszym miejscu, przed modlitwą "do Maryi", Katechizm stawia naszą modlitwę "z Maryją" (2679). Czytamy w nim m.in., że "Kościół chętnie modli się w komunii z Dziewicą Maryją ze względu na Jej szczególne współdziałanie z Duchem Świętym, aby razem z Nią uwielbiać wielkie rzeczy, które Bóg uczynił w Niej" (2682).

Równocześnie, Nowa Ewa jako "pierwsza i w jedyny sposób skorzystała ze zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa nad grzechem" (411). Poprzedza nas w pielgrzymce wiary i jest w Kościele "pierwszą modlącą się". Jak wspierała swoimi modlitwami początki Kościoła, tak nie zakończyła swojej modlitwy. W KKK czytamy, że "do dzisiaj prowadzi modlitwę Kościoła" (2679), wciąż wyjednuje nam łaskę i zmysł modlitwy, czego symbolem było Jej trwanie z apostołami w Wieczerniku. KKK nazywa ją więc "doskonałą Orantką".

Od 1967 roku Kościół chętnie nadaje Maryi tytuł "Matki Kościoła", bo jest macierzyńska duchowo wobec dzieci Kościoła. Stała się matką wobec "wszystkich ludzi, których Jezus przyszedł zbawić" (501).

Już tylko te wypowiedzi Katechizmu świadczą że Maryjność - jak pisał o. Jacek Salij - jest "nieusuwalnącechą Kościoła".

LIDIA CIECIERSKAPielgrzym nr 194Wasze komentarze:
 marzena aneta: 23.01.2023, 18:59
 Związek Maryi z Duchem Świętym dziękuję Boże kocham Cię proszę o dobre katechetki mające wiare i ich mężów i dobrych katechetów mających wiare i ich żony dziękuję Boże kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Boże kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Elżbieta z Schönauśw. Elżbieta z Schönau

Modlitwa do św. Elżbiety z SchönauModlitwa do św. Elżbiety z Schönau

św. Grzegorz Barbarigośw. Grzegorz Barbarigo

Modlitwa do św. Grzegorza BarbarigoModlitwa do św. Grzegorza Barbarigo

Koronka do św. PeregrynaKoronka do św. Peregryna

Endoskopia przewodu pokarmowegoEndoskopia przewodu pokarmowego

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej