Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Bóg z ludzką naturą, duszą i wolą

Wcielenie Jezusa to inaczej przyjęcie przez Niego natury ludzkiej, co Św. Jan określił w zdaniu "Słowo stało się ciałem" (J 1,14). Zdaniem Katechizmu radosna wiara w to, że Bóg przyjął ludzkie ciało jest znakiem wyróżniającym chrześcijaństwo (por. 1 J 4,2).

Katechizm podaje aż cztery powody, dla których Słowo wcieliło się. Po pierwsze stało się tak "dla nas ludzi i dla naszego zbawienia". Kapitalnie uczy KKK: "Nasza chora natura wymagała uzdrowienia; upadła - potrzebowała podniesienia, martwa wskrzeszenia", i przez to zasługiwała na "wzruszenie Boga" (KKK 457). Po drugie, Jezus przyszedł w ciele ludzkim, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą: "W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu" (1 J 4,9 i J 3,16). Słowo stało się ciałem także po to, by być dla nas wzorem świętości: "Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie..." (Mt 11,29). Chrześcijaństwo polega na naśladowaniu Chrystusa, czyli na próbie takiego przeżycia swojego człowieczeństwa, jak On je przeżył. Wielu przybliża się do tego wzoru, niektórych z nich Kościół wynosi na ołtarze. I po czwarte, Jezus przybrał ludzkie ciało, by uczynić nas "uczestnikami Boskiej natury" (2 P 1,4). Słychać o tym z okazji Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to homileci, ku religijnemu zdumieniu słuchaczy, przytaczająprzekonanie Św. Atanazego: "Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem".

Wierzymy, że Jezus był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, że Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem.

Prawdę tę lubili fałszować heretycy (szybciej niż zanegowali Jego bóstwo), wśród nich był np. Paweł z Samosaty, głoszący zaadoptowanie Jezusa przez Boga, arianizm, który przyjmował, że "Syn Boży pochodził z nicości" i "z innej substancji niż Ojciec" i monofizytyzm głoszący, że natura ludzka przestała istnieć w Chrystusie, gdyż została przyjęta przez Boską Osobę Syna Bożego. Ten ostatni potępił czwarty sobór powszechny w Chalcedonie w 451 r.: "...Uczymy jednogłośnie wyznawać, że (...) jest jeden ten sam Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z duszy rozumnej i z ciała, współistotny Ojcu co do Bóstwa, współistotny nam co do człowieczeństwa, we wszystkim... z wyjątkiem grzechu (Hbr4,15)".

Ten tekst soborowy jest odpowiedziąna pytanie, które nasuwa się już samo: W jaki sposób Syn Boży jest człowiekiem? Uwadze czytelnika Katechizmu nie powinno ujść to, że ludzka natura Chrystusa nale ży na własność do Boskiej Osoby Syna Bożego. Jezus zaniósł nasze ludzkie ciało do chwały niebieskiej. "Wszystko to, kim On jest, i to, co czyni w niej, należy do "Jednego z Trójcy" (470). Jezus posiadał też rozumną duszę ludzką, wyposażoną w prawdziwe ludzkie poznanie. Co znaczy tyle, że nie miał poznania nieograniczonego, lecz ludzkie, dlatego "wzrastał w mądrości, w latach i w łasce" (Łk 2,52). Zdobywał wiadomości, uczył się przez doświadczenie. Nie wolno jednak zapomnieć, że ludzka natura Syna Bożego, przez swoje zjednoczenie ze Słowem "poznawała i ukazywała w sobie wszystko, co przysługuje Bogu" (473). Dlatego Jezus miał Boską zdolność przenikania myśli ukrytych w ludzkich sercach. Przez zjednoczenie z Boską mądrością ludzkie poznanie Chrystusa w pełni uczestniczyło w znajomości wiecznych zamysłów Boga.

Od wieków Kościół uczy też, że Chrystus posiada "dwie wole i dwa działania naturalne. Boskie i ludzkie, nie przeciwstawne, ale współdziałające" (475). Jezus-człowiek chciał tego wszystkiego, co jako Bóg, razem z Ojcem i Duchem Świętym, zdecydował.

Te trudne prawdy Katechizm zamyka radą praktyczną, że skoro Jezus miał prawdziwie ludzkie ciało, to uczynił On swoimi rysy swojego ludzkiego ciała do tego stopnia, że przedstawione w obrazie, mogą być otaczane kultem, "ponieważ wierzący, który czci Jego obraz, czci osobą, którą obraz przedstawia ".

LIDIA CIECIERSKA
Pielgrzym nr 207Wasze komentarze:
 marzena aneta: 26.01.2023, 17:00
 Bóg z ludzką naturą duszą i wolą dziękuję Boże kocham Cię proszę o dobre katechetki mające wiare i ich mężów i dobrych katechetów mających wiare i ich żony dziękuję Boże kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Boże kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nabożeństwo Pierwszych Sobót MiesiącaNabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

bł. Karol Dobrybł. Karol Dobry

Modlitwa do bł. Karola DobregoModlitwa do bł. Karola Dobrego

Modlitwa do św. Agnieszki z PragiModlitwa do św. Agnieszki z Pragi

Czy samobójstwo jest zawsze grzechem, a jeżeli jest popełnione z miłości względem Boga?Czy samobójstwo jest zawsze grzechem, a jeżeli jest popełnione z miłości względem Boga?

Powszechna Solo-modaPowszechna "Solo-moda"

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej