Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Kim był Jezus nim zaczął publiczną działalność?

Do autorów Ewangelii trudno mieć pretensje, że w detalach nie opisali dzieciństwa Jezusa i Jego tzw. życia ukrytego, które prowadził aż osiągnął wiek dojrzały i zaczął działalność publiczną. Zostawili tylko to, co jest niezbędne dla wiary, że "Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego" (J 20,31).

Nasz najnowszy Katechizm uczy, że: "Wszystko w życiu Jezusa, od pieluszek przy Jego narodzeniu aż po ocet podany podczas męki i płótna pozostałe w grobie po Jego zmartwychwstaniu, jest znakiem Jego misterium". Wszystko to wypowiada Go, pokazuje,że"wNim... mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała" (Kol 2,9). Życie Jezusa poddane jest dwom sprawom: objawieniu Ojca i odkupieniu, bo "Chrystus nie żył dla siebie, ale dla nas" (519). Objawiał Ojca i służył zbawieniu od chwili Wcielenia "dla nas ludzi i dla naszego zbawienia" aż do swojej śmierci "za nasze grzechy" (1 Kor 15,3) i Zmartwychwstanie "dla naszego usprawiedliwienia" (Rz 4,25).

Katechizm, jak przystało na podręcznik wiary, wymienia i pokrótce wyjaśnia znaczenie wydarzeń dzieciństwa Syna Bożego i Jego publicznej działalności. I tak: przywołuje najpierw Jego obrzezanie w ósmym dniu po narodzeniu, które miało ukazać włączenie Jezusa do potomstwa Abrahama i ludu Izraela. Pokłon magów, zwany Objawieniem (Epifanią), adorację Boga "ukrytego w słabości dziecka", przybycie mędrców do Jerozolimy, oznaczające, że "poganie tylko wtedy mogą odkryć Jezusa i wielbić Go jako Syna Bożego i Zbawiciela świata, gdy zwrócąsię do Żydów". Natomiast w ofiarowaniu Jezusa w świątyni widzimy Go, jako Pierworodnego, należącego do Pana. Smutek ucieczki do Egiptu i rzeź niewiniątek ukazują jak ciemności przeciwstawiają się Światłu.

Kim był Jezus nim zaczął publiczną działalność? Z tego okresu znamy tylko jedno jedyne wydarzenie: odnalezienie Jezusa w świątyni. Wiemy poza tym, że był "poddany" swoim rodzicom oraz że "czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2,51 -52). Czytamy w KKK, że wiódł "codzienne życie bez widocznej wielkości, życie z pracy rąk, żydowskie życie religijne poddane Prawu Bożemu, życie we wspólnocie". Dla wielu ludzi świeckich i wspólnot życia konsekrowanego właśnie życie ukryte Jezusa w Nazarecie jest inspiracją do rozwijania własnej duchowości, bo "pozwala każdemu człowiekowi jednoczyć się z Chrystusem na najbardziej zwyczajnych drogach życia" (533).

Publiczne życie Jezusa jest tłem całego Jego nauczania i działalności. U jego progu stoi chrzest w wodach Jordanu, w którym "Jezus pozwala zaliczyć się do grzeszników". Później okres samotności Jezusa na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Wiemy, że swoje nauczanie zaczął od obwieszczenia: "Bliskie jest Królestwo Boże" i zaproszenia grzeszników do stołu Królestwa (por. Mk 2,17). Królestwo to Jezus pokazywał przez liczne "czyny, cuda i znaki" (Dz 2,22). Ukazują one, że Królestwo Boże jest w Nim obecne.

W ciągu swojego nauczania Jezus usunął wiele ciemności grzechu i cierpienią przywracał życie, zdrowie i radość. Wciążjednak zmierzał do Jerozolimy, na Święto Paschy, podczas której miał oddać życie "na okup za wielu". Jako Mesjasz wjechał do miasta Dawida, gdzie umarł ukrzyżowany. Jego zbawcza śmierć wymaga osobnej uwagi czytelnika Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej