Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Wierzę... w Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami

"Tyś jest Mesjasz, Syn Boga żywego" - powiedział o Jezusie Św. Piotr (Mt 16, 16).

Mesjasz to Posłaniec. Ale ten Posłaniec okazał się Kimś dużo większym, niż się ludzie spodziewali, okazał się Synem Bożym. Co prawda wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, ale Kościół każe nam jednym tchem mówić, że wierzymy w "Syna Bożego Jednorodzonego". A więc chodzi tu o synostwo szczególne, o Syna Bożego Jedynego współistotnego Ojcu. Mamy wierzyć w jednego Pana Jezusa, ale i w to, że jest On Jednorodzonym Synem Boga. Nie ma drugiego Syna Bożego.

Jako Człowiek Pan Jezus narodził się w określonym miejscu i czasie. Ale jako Bóg, odwieczne Słowo Ojca, jest zrodzony "przed wszystkimi wiekami", a więc zanim czas zaczął swój bieg. Pamiętajmy, że czas też jest dziełem Boga. Wpierw był Bóg, nim był czas. Wraz z Bogiem był Jego Syn.

W tym zawarta jest tajemnica relacji (stosunku) między Pierwszą a Drugą Osobą Trójcy Świętej. Syn jest rodzony przez Ojca odwiecznie. Ojciec rodzi Syna i to zrodzenie ma wymiar ponadczasowy czy przedczasowy. Pojęcie "wieków", a więc jakiejś miary czasu, związane jest z pojęciem skoriczoności. Gdy mówimy o rzeczach, osobach w pojęciach skończonych, to potrzebna jest nam miara czasu, początek i koniec, alfa i omega. Te wszystkie pojęcia nie dotyczą Boga, nie dotyczą więc też Syna Bożego. Śtąd też bez sensu jest pogląd, iż skoro Syn Boży jest zrodzony z Boga Ojca, musi być wtórny wobec Niego, późniejszy lub mniej ważny. Taki pogląd oparty jest o rozumowanie czasowe, podczas gdy Bóg, Trójca Święta jest poza czasem.

Co to jest czas? Słownik języka polskiego PWN definiuje, że czas to "jedna z podstawowych (obok przestrzeni) form bytu materii". A więc jest to pojęcie fizyczne, materialne. Jak odległość czy waga. Wszystkie wartości fizyczne wyrazić można w metrach, gramach i sekundach. Na ogół nie mamy problemu z uznaniem, iż Bóg jest poza odległością, jest wszędzie. Nie zastanawiamy się, ile waży, bo jest poza wszelką wagą. Z czasem trudniej. Ponadczasowość Boga wiąże się z naszym odczuciem czasu. Wydaje nam się, że czas istnieje niezależnie od materii. Nie pytamy o wagę, gdy nie ma materii. Jest dla nas oczywiste, że waga to miernik materii. To samo dotyczy rozmiarów, choć wydaje nam się nieraz, że przestrzeń istnieje niezależnie od tego, czy w niej coś jest, czy też nie ma nic. W każdym razie odległość, miara długości, może dotyczyć tylko pojęć materialnych. Teoria względności usunęła z naszego myślenia "nieruchomą przestrzeń". Wszelki ruch jest pojęciem względnym między obiektami (przedmiotami) materialnymi. A ruch to połączenie czasu i odległości, w odniesieniu do dwóch lub więcej obiektów materialnych.

Skoro Bóg jest wszędzie, w każdym elektronie i w całym wszechświecie, - oczywiście, "nieogarniony" i "różny od świata", jak zaznaczył Sobór Watykański I - każdy rozmiar, każda waga jest w odniesieniu do Boga pojęciem bezsensownym. To samo dotyczy czasu. Ale czas ma "początek", o którym mówią pierwsze słowa Starego Testamentu: "Na początku Bóg stworzył..." (Rdz 1, 1), i ma "koniec", o którym wielokrotnie jest mowa w Piśmie Świętym: "dni ostateczne" (J 6, 39-40, 2 P 3, 3), "wtedy nastąpi koniec" (Mt 24, 14), "niebo i ziemia przeminą" (Mt 24, 35). Mamy tu jednak dodaną inną informację: "ale Moje słowa nie przeminą". Słowa Boże są ponadczasowe. Tak więc dla nas ludzi, istot stworzonych, związanych z materią, czas ma początek i koniec. Bóg zaś, Twórca czasu, takich ograniczeń nie posiada.

Dla nas każdy wymiar, każde pojęcie, odnoszone jest względem czegoś. W relacji Boga do Syna, który z Ojca jest zrodzony, i odwrotnie, w relacji Syna do Ojca, którzy stanowią Jedno, nasze pojęcia o względności nie mają zastosowania. Wszelkie wartościowanie pod kątem widzenia pierwszeństwa, wartości, ważności, wielkości itd. są tu bez sensu. Mowa tu o Boskiej rzeczywistości, a nie o materialnych relacjach.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej