Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Dlaczego Kościół nazywamy świętym?

Według definicji słownikowej (Arct) termin "święty" oznacza: "z istoty swojej nie ulegający grzechowi, zupełnie doskonały: Bóg" lub "mający udział w świętości Bożej", lub "poświęcony Bogu" itd.

Wierzę... w święty Kościół

Mówimy o Bogu, że jest samą świętością. We Mszy św. śpiewamy Mu: "Święty, Święty, Święty". W II Modlitwie Eucharystycznej, tuż przed konsekracją, kapłan wypowiada słowa: "Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości". Uznając Chrystusa jako Boga sławimy Go: "tylko Tyś jest święty".

Mówimy o świętych Pańskich, tych wiernych, co do których Kościół formalnie się wypowiedział przez akt kanonizacji, że praktykowali cnoty w sposób heroiczny, zasługując swoim świętym życiem na niebo. Ale 1 listopada obchodzimy też uroczystość Wszystkich Świętych, nie tylko kanonizowanych. Kapłan na początku Mszy św. mówi: "Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazują drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości" (Mszał).

Mówimy o Piśmie Świętym, czyli o księgach pisanych pod natchnieniem Ducha Świętego. Mówimy o świętach, o dniu świętym, czyli o dniu, w którym mamy odpocząć i zwrócić szczególnie myśl ku Bogu, jest to bowiem dzień Pański (Do- minica), jak to się zaznacza w językach romańskich. Nazywamy świątynią, miejscem świętym budynek - nawet ubogi czy zaniedbany - w którym głosi się słowo Boże, sprawuje Mszę św. i inne sakramenty, przechowuje w tabernakulum Najświętszy Sakrament.

Wyznając swą wiarę w Kościół święty, mamy na myśli Kościół katolicki, który założył Chrystus. "Chrystus, jedyny Pośrednik - czytamy w konstytucji soborowej o Kościele - ustanowił swój Kościół święty, tę wspólnotę wiary, nadziei i miłości tu na tej ziemi jako widzialny organizm; nieustannie go też przy życiu utrzymuje, prawdę i łaskę rozlewając przez niego na wszystkich. Wyposażona zaś w organa hierarchiczne społeczność i zarazem mistyczne Ciało Chrystusa, widzialne zrzeszenie i wspólnota duchowa, Kościół ziemski i Kościół bogaty w dary niebieskie - nie mogą być pojmowane jako dwie rzeczy odrębne; przeciwnie, tworzą one jedną rzeczywistość złożoną, która zrasta się z pierwiastka boskiego i ludzkiego" (LG 8).

Niewątpliwie Kościół jest święty ze względu na ów pierwiastek boski. Najlepiej określa wewnętrzną istotę Kościoła nazwa: Mistyczne Ciało Chrystusa. Sobór Watykański II uczy: "Kościół... uznawany jest przez wiarę za niezachwianie święty. Albowiem Chrystus... umiłował Kościół jako oblubienicę swoją, siebie samego zań wydając, aby go uświęcić; złączył go też ze sobą jako ciało swoje i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego na chwałę Bożą" (LG 39). Duch Święty, jak mówi Pius XII w encyklice Mysttci Corporis, "w nieprzebranej obfitości spływa na Kościół, aby on i jego członkowie coraz bardziej upodabniali się do naszego Zbawcy". Duch Święty jest "duszą" Kościoła, ożywiającą całe Mistyczne Ciało Chrystusa. Czyż może być coś świętszego nad takie Ciało?

Możemy też Kościół nazywać świętym, mając na uwadze jego stronę hierarchiczną, organizacyjną. Papieża, głowę widzialną Kościoła, nazywamy Ojcem Świętym. Kongregacje watykańskie zwykło się tytułować: święte. Sama nazwa hierarchia, wzięta z języka greckiego, oznacza władzę świętą. Tymczasem Kościół nieraz wydaje nam się bardzo ludzki, bardzo niedoskonały, zbiurokratyzowany itd. Czy taka machina może być święta? Tak, może być i jest, bo za nią stoi Bóg. Główne zręby organizacyjne Kościoła ustanowił Jezus Chrystus, wybierając apostołów i mianując . Piotra ich głową. On dał im władzę sprawowania Najświętszej Ofiary i sakramentów świętych. Obiecał im: "Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 20). I zapewnił, że co "zwiążą" lub "rozwiążą" na ziemi, będzie "związane" lub "rozwiązane" w niebie (Mt 18, 18). Powiedział też: "Kto was słucha, Mnie słucha; lecz kto wami gardzi, Mną gardzi" (Łk 10, 16). Mimo więc ludzkiej ułomności swoich sług Kościół również jako organizacja jest święty. Możemy się cieszyć, że ostatnio mieliśmy papieży i prymasów świętych również pod względem moralnym. W toku są procesy kanonizacyjne Piusa XII, Jana XXIII i Pawła VI oraz kard. Augusta Hlonda i kard. Stefana Wyszyńskiego.

Kościół to także Lud Boży. Lud Boży to my wszyscy jako zbiorowość, lepsi i gorsi, grzeszni i słabi. Św. Piotr pisał jednak o chrześcijanach: "Wy jesteście wybranym plemieniem..., narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym" (1P 2, 9). Św. Paweł adresował swoje listy do "świętych", czyli wyznawców Chrystusa. Uświęca nas chrzest święty. Łaska, którąśmy otrzymali na chrzcie, ma w nas rozkwitnąć i zaowocować świętością moralną. Sobór Watykański II przypomina: "Toteż wszyscy w Kościele... powołani są do świętości" (LG 39). Swą pełnię osiągnie Kościół dopiero w chwale niebieskiej, jednak "już na ziemi naznaczony jest prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze świętością" (LG 48). Tylko o Maryi, Matce Bożej, Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że "w Niej Kościół jest już całkowicie święty". "Wybitną świętość i niewyczerpaną wydajność we wszelkiego rodzaju dobrach" okazuje Kościół katolicki w każdym czasie i to m. in. uwierzytelnia go, jak oświadczył Sobór Watykański I (Denz. 3013). Liczne beatyfikacje i kanonizacje w XX w. świadczą, że i w naszych czasach rozkwita świętość.

Papież Paweł VI w swoim Credo wyznaje: "Jest więc Kościół świętym, choć w łonie swoim obejmuje grzeszników, albowiem cieszy się nie innym życiem, jak życiem łaski; jeśli członki jego karmią się nią, uświęcają się - jeśli zaś odwracają się od niej, obciążają się grzechami i zmazami, które stają na przeszkodzie rozszerzaniu się jego promiennej świętości". Bóg nie przestaje kochać nawet grzeszników, kołacze do ich serc i czeka, aby odpowiedzieli na Jego wezwanie do świętości.

Nie zapominajmy nigdy, że Kościół to nasza Święta Matka, jak zwykło się go nazywać. Tę Matkę mamy czcić i kochać, okazując to zwłaszcza naszą ustawiczną troską o uświęcenie siebie i innych.

Prof. dr hab. Maciej GiertychWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

św. Marka Markoniegośw. Marka Markoniego

Modlitwa do św. Marka MarkoniegoModlitwa do św. Marka Markoniego

św. Etelbertśw. Etelbert

Modlitwa do św. EtelbertaModlitwa do św. Etelberta

Modlitwa do bł. Józefy Marii GirbésModlitwa do bł. Józefy Marii Girbés

Dziecko nieślubne jest szczególną próbą miłościDziecko nieślubne jest szczególną próbą miłości

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej