Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czy ocena z religii ma być miernikiem tylko wiedzy ucznia?

Trapi mnie ocena z religii, jaką na koniec roku dostał mój syn. W poprzednich klasach było bardzo dobrze, potem zmienił się katecheta. Ma on problem z utrzymaniem w klasie dyscypliny i próbuje to załatwić poprzez stawianie surowych stopni. Jedną z "ofiar" tej metody jest mój syn. Za to, że nie pisał sprawdzianu z religii otrzymał ocenę niedostateczną, choć jego nieobecność była usprawiedliwiona. Później katecheta dopisał jeszcze jedną jedynkę, bo brakowało mu stopni. W ten sposób praktykujący katolik (ministrant) ma dopuszczający, gdy w tej samej klasie uczeń - ateista ma bardzo dobry. Czy ocena z religii ma być miernikiem tylko wiedzy ucznia? Czy powinna uwzględniać postawę życiową? Czy katecheci są dobrze przygotowani do swych trudnych zadań pedagogicznych? Co zrobić z katechetami, którzy nie nadają się do zawodu i czynią więcej zła niż dobra? Mój list nie dotyczy tylko przypadku mojego syna, lecz jest pytaniem ogólnym o katechetów, metody katechezy i oceny z religii. Kazimierz

Ocena z religii

Drogi Panie Kazimierzu!

Jestem świadom, jak trudny i obszerny jest temat katechezy, jak łatwo nieopatrznym słowem kogoś skrzywdzić. Równocześnie zależy mi na tym, by jak najszczerzej o tym napisać.

Pytanie o katechezę kojarzy mi się przede wszystkim z pytaniem o całokształt polskiej edukacji. Nie odkryję Ameryki stwierdzeniem, że jest ona w trudnym stanie. Należy jednak pamiętać, że ten trudny stan wynika z poprzednij epoki ówczesnego systemu szkolnictwa. TVzeba też pewnego czasu, by pokonać te trudności i ustabilizować nasz system. Najpierw pragnę zaznaczyć, że szkoła jest areną ścierania się olbrzymich sprzeczności. Jest wielu nauczycieli ogromnie oddanych swej pracy, pełnych ideałów i uczących z prawdziwego powołania.

Następnym bólem szkoły są niskie pensje, z czym wiąże się status społeczny nauczycieli. Są jednak i tacy rodzice, którzy z tego powodu traktują nauczycieli z pogardą i lekceważąco, nie kryjąc swej postawy wobec własnych dzieci. Podważa to oczywiście autorytet nauczycieli i utrudnia im oddziaływanie pedagogiczne.

Pensja przeciętnego nauczyciela czy katechety nie wystarcza na utrzymanie rodziny, co może zniechęcić do dalszej pracy.

To wszystko, co powiedziałem o nauczycielach odnosi się też do katechetów. Oni uczą i pracują w takich samych warunkach. Są dokładnym odbiciem wszelkich wad i zalet polskiej szkoły.

Należy też wziąć pod uwagę fakt że katecheza w szkole jest ponownie od niedawna. A jak uczy życie początki bywają trudne. Dlatego niekiedy poziom katechezy jest jeszcze niedoskonały.

Dostrzegając błędy katechetów, ich niedoskonałości i potknięcia, pamiętajmy równocześnie o nadprzyrodzonym działaniu Boga. Wierzymy przecież, że Bóg pisze prosto nawet po bardzo skrzywionych ludzkich liniach. I tam, gdzie zawiodła praca ludzi, tam często łaska dokonuje rzeczy niezwykłych. Po prostu ciągle na nowo potrzeba nam postawy silnej i głębokiej wiary. Ocena z religii wedle szkolnych zasad oceniania powinna być wystawiana tylko i wyłącznie za wiedzę, jaką prezentuje uczeń. Dopuszcza to możliwość, że ocenę bardzo dobrą otrzyma osoba niewierząca i niepraktykująca. Sam kiedyś spotkałem się z takim przypadkiem. Dzieci były nieochrz- czone, lecz uczyły się znakomicie!

Niedopuszczalne ze strony nauczyciela czy katechety jest wystawianie ocen na podstawie sympatii czy antypatii do danego ucznia. Takie nadużycie, niestety, jest powszechne, nie tylko zresztą w przypadku ocen z religii, z innych przedmiotów też. Od tego są oceny z zachowania. Zdarza się, że uczeń o trudnym charakterze, sprawiający wiele kłopotów wychowawczych, uczy się doskonale i mieszanie tu płaszczyzn wychowawczej i edukacyjnej jest dla niego ogromną krzywdą.

Każdy nauczyciel, a katecheta zwłaszcza, zobowiązany jest do wielkiej odpowiedzialności za wystawiane oceny Wymaga ona nadprzyrodzonej wręcz sprawiedliwości. Młodzież jest na to szczególnie wyczulona i głęboko przeżywa każdą, najmniejszą nawet, niesprawiedliwość w ocenianiu.

Uczniowie i tak mają bardzo niskie mniemanie o sobie, a niesprawiedliwie zaniżona ocena, próba ukarania w taki sposób ucznia, jest zdecydowanie antywychowawcza. Zamiast refleksji młody człowiek przeżyje tylko ból, rozgoryczenie i przestanie się starać.

Jak już wspomniałem ocena z religii powinna być wystawiana na podstawie wiedzy prezentowanej przez ucznia. Zasada ta krzywdzi niestety te osoby, które prowadzą głębokie życie religijne, lecz nie odznaczają się większymi zdolnościami intelektualnymi. I znowu tutaj dużo zależy od rzetelnej postawy katechety. Powinien on umieć wytłumaczyć dzieciom i młodzieży zasady oceniania i zaznaczyć, że niższa ocena z wiadomości religijnych nie musi oznaczać oddalenia od Pana Boga. Wiedza religijna ma pomagać w rozumieniu i przeżywaniu wiary, lecz ostatecznie przecież najbardziej liczy się więź z Bogiem.

Bardzo Pana proszę, by spróbował Pan wytłumaczyć to synowi. Jego ocena z religii nie jest przecież wyznacznikiem prawdziwości jego chrześcijaństwa.

Ks. JANWasze komentarze:
 marzena aneta: 18.01.2023, 21:33
 Czy ocena z religii ma być miernikiem tylko wiedzy ucznia dziękuję Boże kocham Cię prosze o dobre katechetki mające wiare i ich mężów i dobrych katechetów mających wiare i ich żony dziękuję Boże kocham Cię prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Cezary z Nazjanzuśw. Cezary z Nazjanzu

Modlitwa do św. Cezarego z NazjanzuModlitwa do św. Cezarego z Nazjanzu

św. Tarazjuszśw. Tarazjusz

Modlitwa do św. TarazjuszaModlitwa do św. Tarazjusza

Modlitwa do bł. Marii Adeodaty PisaniModlitwa do bł. Marii Adeodaty Pisani

Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej