Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Florian

(zm. 304)

Florian Święty Florian był urzędnikiem cesarskim w prowincji rzymskiej Noricum (dzisiaj środkowa Austria), który poniósł śmierć męczeńską w 304 r., najprawdopodobniej 4 maja.

Opis jego męczeństwa pochodzi dopiero z VIII w. i trudno ręczyć za szczegóły. Nie jest to jednak czysta legenda, odzwierciedla bowiem silne tradycje lokalne, których część spisano w martyrologium z V w. Podanie to przedstawia szczegóły jego śmierci w sposób następujący: gdy edykty cesarza Dioklecjana o prześladowaniu chrześcijan dotarły do Noricum, prefekt Akwilin zaczął je dokładnie realizować. Do zagrożonych w Lorch wyznawców Chrystusa przybył nie kryjący się ze swą wiarą Florian, aby ich pokrzepić. Niebawem został więc aresztowany przez żołnierzy prefekta. Zatrzymany oświadczył, że jest chrześcijaninem i mimo nakłaniania przez Akwilina nie zgodził się złożyć ofiary bogom Rzymu. Nie pomogło bicie kijami, ani inne tortury. Zmaltretowanego wyznawcę strącono z mostu do rzeki Anizy (dzisiaj Enns). Ciało zostało pochowane w pobliżu miejsca śmierci przez wdowę Walerię.

Nie ma także dokładnych wiadomości, co działo się z relikwiami świętego Męczennika. Tradycja głosi, że ciało zostało złożone do grobu w miejscu, gdzie dziś wznosi się kościół, klasztor i miasteczko Sankt Florian wywodzące swą nazwę od Jego imienia. Następnym miejscem spoczynku świętych relikwii było miasto Rzym, gdzie znalazły się one wśród sławnych męczenników: św. Szczepana i św. Wawrzyńca.

Historię sprowadzenia relikwii św. Floriana do Polski, opisuje w swojej kronice, pod rokiem 1184, Jan Długosz: "Papież Lucjusz III chcąc się przychylić do ciągłych próśb monarchy polskiego Kazimierza, postanawia dać rzeczonemu księciu i katedrze krakowskiej ciało niezwykłego męczennika św. Floriana. Na większą cześć zarówno świętego jak i Polaków, posłał kości świętego ciała księciu polskiemu Kazimierzowi i katedrze krakowskiej przez biskupa Modeny Idziego. Ten, przybywszy ze świętymi szczątkami do Krakowa dwudziestego siódmego października, został przyjęty z wielkimi honorami, wśród oznak powszechnej radości i wesela przez księcia Kazimierza, biskupa krakowskiego Gedeona, wszystkie bez wyjątku stany i klasztory, które wyszły naprzeciw niego siedem mil. Wszyscy cieszyli się, że Polakom, za zmiłowaniem Bożym, przybył nowy orędownik i opiekun i że katedra krakowska nabrała nowego blasku przez złożenie w niej ciała sławnego męczennika. Tam też złożono wniesione w tłumnej procesji ludu rzeczone ciało, a przez ten zaszczytny depozyt rozeszła się daleko i szeroko jego chwała. Na cześć św. Męczennika biskup krakowski Gedeon zbudował poza murami Krakowa, z wielkim nakładem kosztów, kościół kunsztownej roboty, który dzięki łaskawości Bożej przetrwał dotąd. Biskupa zaś Modeny, Idziego, obdarowanego hojnie przez księcia Kazimierza i biskupa krakowskiego Gedeona, odprawiono do Rzymu. Od tego czasu zacząli Polacy, zarówno rycerze, jak mieszczanie i wieśniacy, na cześć i pamiątkę św. Floriana nadawać na chrzcie to imię".

Od czasu sprowadzenia relikwii św. Floriana do Krakowa kult jego rozszerza się bardzo szybko. Głównym ogniskiem kultu jest miejsce pogrzebania jego zwłok - wspomniane wcześniej wzgórze nad rzeką Enns, niedaleko od Lorch w Austrii, gdzie stoi do dziś barokowe opactwo Sankt Florian.

W Krakowie głównym miejscem czci św. Floriana była wpierw katedra wawelska, gdzie na środku umieszczono w ołtarzu ciało Świętego Męczennika. Po kanonizacji rodzimego świętego, tzn. św. Stanisława, w 1253 r., o Florianie pamiętano najbardziej na Kleparzu. Tu bowiem, od początku, w kolegiacie pod jego wezwaniem, od ośmiu wieków kwitnie nieprzerwanie kult sławnego Męczennika i zarazem Patrona. Kolegiata cieszy się posiadaniem relikwii św. Floriana.

W 1436 r. św. Florian został zaliczony, wraz ze świętymi: Wojciechem, Stanisławem i Wacławem, do głównych patronów Polski. Otrzymał też honorowe miejsce w pieśni pełniącej rolę hymnu narodowego. Jedna z dopisanych ku czci świętych zwrotek Bogurodzicy brzmi:

Święty Florianie,
Nasz miły patronie,
Proś za nami Gospodyna
Paniej Maryjej Syna.

Do wzrostu popularności patrona w XV w. przyczyniły się liczne kazania, pieśni, wierszowane przeróbki legendy oraz okazała procesja, która aż do XX w. udawała się co roku, w dniu 4 maja, z Wawelu do kolegiaty na Kleparzu. Ojciec św. Jan Paweł II w liście apostolskim przesłanym z okazji 800-lecia parafii św. Floriana na Kleparzu w roku 1984, jako dawny wikariusz świętofloriański, tak pisze na temat kultu św. Męczennika:

"Kościół w Polsce, zanim wydał własnego Świętego i Męczennika, Biskupa krakowskiego Stanisława i uzyskał w nim swojego Patrona, opierał się niejako i rósł na dojrzałych owocach świętości Kościoła Powszechnego, na świętych, których wydały inne narody. Oni byli wówczas dla naszego Kościoła drogowskazami i przewodnikami na drodze do świętości, która wnet zacząła przynosić plon na rodzimym gruncie.

Święty Florian stał się dla nas wymownym znakiem tej powszechności i stał się znakiem szczególnej więzi Kościoła i Narodu polskiego z Namiestnikiem Chrystusa i ze Stolicą chrześcijaństwa... Święty zaś, wzywany jako opiekun Królestwa Polskiego, stał się Patronem Miasta i Ojczyzny. Ten, który poniósł męczeństwo, gdy spieszył ze swoim świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześcijanom w Lauriacum, stał się zwycięzcą i obrońcą w wielorakich niebezpieczeństwach, jakie zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka.

Trzeba także podkreślić, że Święty Florian jest od wieków czczony w Polsce i poza nią jako Patron strażaków, a więc tych, którzy wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi".

Szczególną czcią otoczyli świętego Męczennika ludzie trudnych i niebezpiecznych zawodów, a więc strażacy, kominiarze i hutnicy. Wzywają jego przemożnego wstawiennictwa ludzie zagrożeni wojną, pożarem, powodzią, a dziś także ludzie zagrożeni skażeniem środowiska naturalnego.

W kościele św. Floriana w Krakowie na Kleparzu, od najdawniejszych czasów, w każdy poniedziałek, przy relikwiach Świętego, odmawiane są modlitwy.

ks. Jan Czyrek


   

Wasze komentarze:
 matka: 17.12.2020, 13:13
 Swiety Florianie prosze Cie w intencji blagalnej o cud uzdrowienia Grzegorza i jego matki oraz brata. W intencji otrzymania dla nas w calosci dobr ziemskich i duchowych .O pogromienie wystepkow naszych nieprzyajciol. Za otryzmane laski bardzo dziekuje.
 Beata: 21.01.2019, 12:31
 Św Florianie pokornie proszę o łaski dla mojej rodziny Dla mnie by spotkało mnie szczęście dla córki by była zdrowa i szczęśliwa dla mamy i taty chorego na raka Pomóż nam proszę
 Małgorzata: 26.12.2018, 01:44
 Proszę o wstawiennictwo Ciebie św.Florianie za moini dziećmi,uzdrowieniem relacji w rodzinie i o nawrócenie moich bliskich.Św.Florianie módl się za nami.
 Aneta: 05.05.2018, 00:23
 MATKO MARYJO BŁAGAM BOŻE OJCZE JEZUS CHRYSTUS ŚWIĘTY FLORIANIE DLACZEGO NIE MOŻNA TEGO ZAKOŃCZYĆ BEZ BÓLU I BEZ STRACHU DLA ANETYG. I BEZ ZNISZCZENIA DLA ANETYG.BŁAGAM JA JESTEM KTÓRY JESTEM zniszcz ich czary MARYJI SERCE NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP SERCE JEZUSA URATUJ ANETĘG.BEZ BÓLU BEZ STRACHU BEZ NISZCZENIA ANETYG.BŁOGOSŁAWIĘ CIĘ ZABEZPIECZ MNIE ANETĘG. teraz żeby Anetag. mogła spać wyspać się i żyć teraz i NA WiEki Wieków wyjaśnij tą sprawę terazAmen.
 Aneta: 04.05.2018, 20:02
 Maryjo błagam ZAKOŃCZ TO ŚWIĘTY FLORIANIE
 aneta: 04.05.2018, 15:24
 MARYJO BŁAGAM CIĘ ZAKOŃCZ TO ŚWIĘTY FLORIANIE
 ANETA: 04.05.2018, 13:21
 ŚWIĘTY FLORIANIE RATUJ MNIE ANETĘG. NIE WIEM CZEMU JESTEM ZABIJANA OCHROŃ MNIEANETĘG. UWOLNIJ MNIE
 Aneta: 04.05.2018, 00:45
 Maryjo Królowo POLSKI dziękuję 💕 NMP ŚWIĘTY FLORIANIE Proszę Cię uratuj moje ciało,osłoń ciało duszę umysł mnie Anetyg.życie łono twarz nogi głowę włosy ręce ramiona oczy brzuch czoło szczękę żuchwę uda biodra plecy klatkę piersi rzęsy skórę zęby dziąsła usta skroń sen rozwiąż te sprawy teraz ochroń mnie czemu nie można
 Adam: 03.11.2012, 15:53
 Nie zgadzam się z madzią.


 Basia: 13.09.2012, 01:02
  O św. Florianie proszę o orędownictwo w mojej sprawie... oddaję w Twoje prowadzenie znajomość z Andrzejem i to co nas połączyło..., dziękuję
 A: 24.08.2010, 03:09
 Św.Florianie proszę o nawrócenie,wyzwolenie,przemianę serca Łukasza.
 Jolanta: 16.10.2008, 10:07
 Św.Florianie, ufam, że mi pomożesz. W Tobie pokładam moją ufność i czekam z niecierpliwoscią na cud i na łaski, o które tak gorąco Cię proszę.
 maria: 13.10.2008, 08:36
 Św.Florianie, Ty znasz moje pragnienie, błagam spełnij tę moją prośbę. Ty wiesz, jak bardzo mi na tym zależy. Usłysz mój głos, nie odmawiaj tego, o co proszę.
 mąż: 26.09.2008, 11:57
 Św.Florianie, pomóż mi, by moja żona umiała wybaczyć mi wszystkie krzywdy, które Jej wyrządziłem. Wiem, jak bardzo Ją raniłem przez całe życie, ile zadałem Jej bólu. Chcę wrócić do Niej i wynagrodzić wszystko i obdarzyć Ją szczęściem. Pragnę, by z mojego powodu nie uroniła już żadnej łzy. Błagam, usłysz me błaganie.
 m: 26.09.2008, 10:55
 Maryjo, po raz kolejny proszę za wstawiennictwem św. Floriana, nie opuszczaj mnie w mojej potrzebie, wyjednaj u Swego Syna Najukochańszego tę łaskę, o którą tak gorąco Cię proszę. Nie odejdę od Ciebie, aż mnie wysłuchasz. Tylko Ty możesz mi pomóc, błagam spełnij moją prośbę !!! Nie pozwól, bym była zawiedziona.
 anna: 05.05.2007, 00:56
 Jest to doskonały patron również dla tych, którzy nie potrafią poskramiać swoich namiętności, św. Florian skutecznie gasi ich płomienie!!!!
 madzia: 04.03.2007, 21:38
 patron strażaków(wiec i moj) prawdziwy bohater, warto brac z niego przykład !!
(1)


Autor

Treść

Nowości

Maryi Imię to nasz znakMaryi Imię to nasz znak

Ludzie, dzięki którym funkcjonuje światLudzie, dzięki którym funkcjonuje świat

Papież i Biskupi w pytaniach i odpowiedziachPapież i Biskupi w pytaniach i odpowiedziach

Troska o zdrowie jako obowiązek moralnyTroska o zdrowie jako obowiązek moralny

Wiersze na Ofiarowanie Pańskie - Matki Bożej GromnicznejWiersze na Ofiarowanie Pańskie - Matki Bożej Gromnicznej

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej