Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Stefan

(ok. 969 - 1038)

Stefan Węgierski Św. Stefan (Istvan) urodził się około 969 roku w Ostrzyhomiu (Esztegrom) jako syn księcia węgierskiego Gezy i matki Sarolty. Ochrzczony został mając pięć lat i dopiero wtedy zmieniono mu pogańskie imię Valk (Vajk) na Stefan. Historycznie niepewny jest fakt, że chrztu św. udzielił mu św. Wojciech, który kilkakrotnie bywał na dworze księcia Gezy. Przyjmuje się raczej, że ochrzcił go nadworny kapelan albo najprawdopodobniej Pilgrim, biskup Passau. Natomiast św. Wojciech z całą pewnością udzielił Stefanowi sakramentu bierzmowania. Duży wptyw na wychowanie młodego księcia mieli duchowni, których książę Geza chętnie gościł u siebie, licząc się z ewentualnym przyjęciem chrześcijaństwa, jako, że jego pogańskie ksiąstewko było zbyt łakomym kąskiem dla chrześcijańskiego Bizancjum i katolickiego cesarstwa niemieckiego. Zamiary te miał jednak spełnić dopiero jego syn Stefan.

W roku 995 Stefan poślubił Gizelę, córkę księcia bawarskiego a siostrę cesarza Henryka II, późniejszą błogosławioną. Po śmierci ojca w roku 997 Stefan objął rządy w kraju, ale dopiero po pokonaniu książąt i wielmożów, którzy chcieli go pozbawić prawa do sukcesji.

Rządy jego odznaczały się konsekwentną chrystianizacją, ponieważ w chrześcijaństwie upatrywał czynnik jednoczący kraj podzielony na księstewka, często ze sobą skłócone. Pracując energicznie nad zjednoczeniem państwa jednocześnie stworzył solidną organizację kościelną. Założył dwie metropolie (Ostrzyhom i Kalocsa) oraz osiem biskupstw, w związku z czym sprowadził do Węgier wielu kapłanów i zakonników. Przyczynił się również do fundacji opactwa św. Marcina na Górze Panońskiej oraz do powstania kilku innych klasztorów i opactw, w tym także żeńskiego klasztoru obrządku wschodniego i klasztoru bazylianów. Dzieląc kraj na okręgi stworzył ramy dla sprawnie działającej administracji, a ustanawiając zarysy prawa państwowego, zapewnił swemu krajowi ład i dobrobyt oraz przybliżył do wzorców państw zachodnich.

Jego reformatorskie poczynania miary jednak wielu przeciwników. Najpierw ze strony bliższych i dalszych krewnych, którzy przewodząc pogańskiej reakcji, opanowali znaczne połacie kraju. Natomiast w roku 1030 zmuszony został do prowadzenia wojny z samym cesarzem Konradem II, który po śmierci św. Henryka II chciał uzależnić Węgry od siebie.

Pokonawszy wszystkie przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne, Stefan zwrócił się do papieża Sylwestra II o przyznanie mu korony królewskiej. W uznaniu zasług położonych dla chrystianizacji swego kraju, papież przychylił się do jego prośby i w dzień Bożego Narodzenia 1000 roku Stefan został uroczyście namaszczony i koronowany na pierwszego króla zjednoczonych Węgier w katedrze w Ostrzyhomiu.

Stefan rządził w sumie państwem węgierskim 41 lat, w tym 38 jako król. Zmarł 15 sierpnia 1038 roku w święto Wniebowzięcia N.M. Panny, którą czcił głęboko i nazywał "Magna Domina Hungarorum" (Wielką Panią Węgier). Pochowany został w katedrze w Szekesfehćrvar, której był fundatorem.

Staraniem jego następcy św. Władysława I śmiertelne szczątki Stefana zostały w roku 1083 uroczyście "podniesione" za zgodą papieża Grzegorza VII, co równało się wówczas kanonizacji. W ten sam sposób został razem ze św. Stefanem kanonizowany jego syn św. Eryk, który zginął tragicznie lub też został podstępnie zamordowany w r. 1031, w chwili, kiedy św. Stefan licząc się z rychłą śmiercią szykował go na następcę tronu. Z tego też roku pochodzą tzw. "Ad-monitiones" (Napomnienia), skierowane do syna, które najlepiej charakteryzują duchowość św. Stefana: "Nade wszystko, mój drogi synu, nakazuję, radzę, zachęcam: jeśli chcesz przynieść zaszczyt koronie królewskiej, strzeż wiary katolickiej i apostolskiej z taką gorliwością i staraniem, abyś dla wszystkich poddanych sobie w Bogu stanowił przykład, i aby wszyscy ludzie Kościoła słusznie dostrzegali w tobie prawdziwego wyznawcę Chrystusa, bez czego, jak dobrze wiesz, nie możesz nazywać się chrześcijaninem ani synem Kościoła. /.../

Ten Kościół, mój drogi synu, w naszym królestwie jest jeszcze młody, głoszony od niedawna. Dlatego pilnie potrzebuje bardzo starannych i czujnych stróżów. Oby więc dobro, jakiego Boża łaskawość udzieliła nam bez naszych zasług, nie zostało z powodu twej bezczynności, lenistwa i niedbalstwa zniszczone i unicestwione.

Synu mój najukochańszy, słodyczy mego serca, nadziejo przyszłego potomstwa, proszę cię i nakazuję, byś we wszystkich sprawach i okolicznościach kierował się wielkodusznością nie tylko wobec krewnych, wobec książąt, wodzów, możnych, bliskich i współziomków, ale także wobec obcych i wszystkich, którzy przychodzą do ciebie. Bądź miłosierny względem wszystkich cierpiących przemoc, zachowując zawsze w sercu przykład dany przez Pana: "Miłosierdzia pragnę, a nie ofiary". Bądź cierpliwy dla wszystkich, nie tylko możnych, ale i słabych.

W końcu bądź mężny; niech pomyślność nie czyni cię wyniosłym ani przeciwności niech nie odbierają ducha. Bądź pokorny, aby Bóg wywyższył cię teraz i w przyszłości. Bądź umiarkowany. Nikogo nad miarę nie karz ani nie potępiaj. Bądź łagodny, tak abyś nigdy nie uchybiał sprawiedliwości. Bądź szlachetny, abyś nikomu w pierwszym odruchu nie wyrządził zniewagi. Bądź czysty, abyś zdołał oddalić wszystkie pokusy pożądliwości jako ościenie śmierci.

Wszystkie te wymienione zalety tworzą koronę królewską; bez nich nikt nie może tutaj ani królować, jak należy, ani dojść do królestwa wiecznego".

Dzień 20 sierpnia obchodziły Węgry jako doroczne wspomnienie św. Stefana. Był to równocześnie dzień święta narodowego. Papież ci Innocenty XI przeniósł w roku 1686 dzień jego święta na 2 września, aby w ten sposób upamiętnić oswobodzenie Budapesztu z rąk Turków, które przypisywano wstawiennictwu św. Stefana. Reforma liturgiczna z roku 1969 przeniosła doroczne jego wspomnienie na 16 sierpnia, jako dzień najbliższy jego narodzin do nieba. Święty król węgierski jest czczony również w Polsce, i to od najwcześniejszych lat historii. O jego kulcie mamy wzmiankę w Kronice Galia Anonima.

Modlitwy do św. Stefana

Modlitwa do św. Stefana IModlitwa do św. Stefana I

Litania do św. StefanaLitania do św. Stefana

ks. Stefan Uchacz CMWasze komentarze:
 Anja: 05.01.2023, 17:30
 Wstaw sie św Stefanie za co dopiero zmarłym szwagrze Cześku aby trafil co predzej do niebieskiej krainy Pana za swą dobroć i pracowitość. Oby Pan nie policzyl co by chcial policzyć i zabral do swego królestwa. I prosimy o zdrowie.
 Babcia : 08.01.2022, 14:09
 Św Stefanie weź w opiekę to maleństwo , którego jesteś patronem .Opiekuj się nim i jego rodzicami .
 Córka: 01.01.2021, 11:51
 Św. Stefanie, proszę wstawiaj się u Boga za moją Mamą, która Ciebie wylosowała na Patrona Roku 2021 :)
 Pat: 16.08.2019, 20:57
 Sw Stefanie bron Polske I Wegry a Europe prowadzil do Boga 🙏
 Beata: 21.01.2019, 11:33
 Błagam o pomoc dla mnie mojej córki i tacie choremu na raka Św Stefanie módl się za nami i pomóż nam
 Sylwia: 18.01.2019, 01:26
 Św Stefanie proszę pokornie o przywrócenie MONARCHII KATOLICKIEJ w Rzeczypospolitej +Ave Maria+
 D.: 16.08.2018, 21:36
 Święty Stefanie, proszę Cię o wstawiennictwo przed Maryją Matką Bożą w intencji żywego chrześcijaństwa w mojej rodzinie, proszę Cię Wielki Święty za moim synem aby wybrał sobie drogę życia.Maryjo, za wstawiennictwem Wielkiego Świętego Stefana wypros proszę łaskę Sakram. Małżeństwa dla mojego syna . oddaję Wam Franka. Ufam i dziękuję.
 mama: 15.08.2018, 19:42
 Święty Stefanie błagam miej w opiece moją córkę, która nosi pod sercem syna o imieniu Stefan, o zdrowy i szczęśliwy poród. Proszę Święty dopomóż nam w przyjściu na świat naszego Stefana i obdarz radością macierzyństwa.
 rodzina : 20.03.2018, 03:43
 swiety stefanie ,pomoz calej rodzinie ,strzez od zla prosimy .


 rodzina : 20.03.2018, 03:43
 swiety stefanie ,pomoz calej rodzinie ,strzez od zla prosimy .
 Piotr: 20.08.2017, 14:19
 Święty Stefanie, Błogosław Węgrom, Polsce i całemu Światu, amen!
 S.: 30.01.2017, 14:26
 Św. Stefanie pomóż proszę mojej Córce
 S.: 30.01.2017, 14:23
 Św. Stefanie pomóż proszę mojej Córce
 Regina: 27.01.2013, 10:40
 Dziękuję,ci Święty Stefanie, za pomoc psychiczną której potrzebowałam wiele lat temu,modląc się do ciebie zawsze otrzymywałam wsparcie,zawsze byłam wysłuchana,wstawiaj się dalej za mną do Boga.P.S.dziękuje Szczepanowi za litanie.
 Szczepan: 14.01.2013, 19:03
 Litania do św.Stefana Króla Węgier Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami, Synu, Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, módl się za nami! Święta Boża Rodzicielko, Święto Maryjo Królowo Nieba i Ziemi, Święta Maryjo Królowo wszystkich świętych, Święty Stefanie pierwszy królu Węgier, módl się za nami! Święty Stefanie, wierny sługo Boży, Święty Stefanie, czcicielu Matki Bożej, Któremu z Nieba nadano to imię, Którego Bóg w łonie matki wybrał do życia wiecznego, Którego Bóg wybrał na króla, Którego Bóg apostołem ogłosił, Którego Bóg wybrał obrońcą Kościoła Świętego, Któremu na pomoc anioł zstąpił z niebios, Królu wybrany z woli Bożej, Głosicielu chrześcijaństwa, Ewangelizatorze pogan, Kaznodziejo prawdziwej wiary, Miłośniku pokoju, Zwycięzco swych wrogów, Wspomożycielu ubogich, Opiekunie chorych, Cudzie pokory, Wzorze pojednania i wybaczania, Ucieleśnienie miłości chrześcijańskiej, Żywy obrazie niewinności, Zwierciadło książęcej sprawiedliwości, Prosimy, abyś szerzył wiarę rzymsko-katolicką, Prosimy Cię wysłuchaj nas! Abyś zapewnił nam życie w pokoju i zgodzie, Aby złe zamiary wrogów naszej Ojczyzny obróciły się wniwecz, Abyś sprowadził krzywowierców na znajomość prawdziwej wiary, Abyś dopomógł zbudować zrozumienie i wspólne wartości pomiędzy zakonami, a poddanymi, Abyśmy dawną gorliwość odnowili w sobie, Abyś błogosławił nasz kraj, bronił od złego i utrzymywał w pokoju, Abyś orędował za nami wszystkimi, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami V. Módl się za nami, Święty Królu Stefanie! R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, wszechmogący Boże, daj Kościołowi Twojemu, aby miał w niebie chwalebnego obrońcę w świętym Stefanie, Twoim Wyznawcy, który królując na ziemi był jego krzewicielem. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
 c: 14.01.2011, 00:00
 Św. Stefanie, pomoż mi proszę.
 Jolanta: 16.10.2008, 10:18
 Św.Stefanie, ufam, że mi pomożesz. W Tobie pokładam moją ufność i czekam z niecierpliwoscią na cud i na łaski, o które tak gorąco Cię proszę.
 maria: 13.10.2008, 08:50
 św.Stefanie, Ty znasz moje pragnienie, błagam spełnij tę moją prośbę. Ty wiesz, jak bardzo mi na tym zależy. Usłysz mój głos, nie odmawiaj tego, o co proszę.
 mąż: 26.09.2008, 12:09
 Św.Stefanie, pomóż mi, by moja żona umiała wybaczyć mi wszystkie krzywdy, które Jej wyrządziłem. Wiem, jak bardzo Ją raniłem przez całe życie, ile zadałem Jej bólu. Chcę wrócić do Niej i wynagrodzić wszystko i obdarzyć Ją szczęściem. Pragnę, by z mojego powodu nie uroniła już żadnej łzy. Błagam, usłysz me błaganie.
 m: 26.09.2008, 11:08
 Maryjo, po raz kolejny proszę za wstawiennictwem św. Stefana, nie opuszczaj mnie w mojej potrzebie, wyjednaj u Swego Syna Najukochańszego tę łaskę, o którą tak gorąco Cię proszę. Nie odejdę od Ciebie, aż mnie wysłuchasz. Tylko Ty możesz mi pomóc, błagam spełnij moją prośbę !!! Nie pozwól, bym była zawiedziona.
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 4Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 4

św. Maria Magdalenaśw. Maria Magdalena

Modlitwa do św. Marii MagdalenyModlitwa do św. Marii Magdaleny

Litania do św. Marii MagdalenyLitania do św. Marii Magdaleny

Koronka do św. Marii MagdalenyKoronka do św. Marii Magdaleny

br. Mieczysław Mystkowskibr. Mieczysław Mystkowski

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej