Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Trzej znani berdardyni

Długotrwałe spory wewnątrz Zakonu Braci Mniejszych o zachowanie wierności pierwotnej Regule, zwłaszcza w zakresie ewangelicznego ubóstwa, dotarły do Polski wraz z wybitnym kaznodzieją, świętym Janem Kapistranem, który głosił krucjatę przeciw zagrożeniu islamskiemu w chrześcijańskiej Europie. Przejęty ideałem ubóstwa i prostoty życia franciszkańskiego, zdołał porwać dziesiątki kandydatów do odnowionego nurtu franciszkańskiego, który zwano obser wanckim. W Polsce zaś przyjęła się nazwa bernardynów, pochodząca od ich kościoła w Krakowie pod wezwaniem św. Bernardyna; dawniej Bracia Mniejsi w stolicy nosili miano franciszkanów od świątyni św. Franciszka z Asyżu. Ta nowa gałąź Zakonu w XV i XVI wieku założyła wiele klasztorów, a w jej szeregach pracowali liczni i gorliwi misjonarze ludowi. Jako płomienni kaznodzieje zasłynęli zwłaszcza błogosławieni: Szymon z Lipnicy, Władysław z Gielniowa i Jan z Dukli.

Pierwszy z nich Jan z Dukli, początkowo należał do Braci Mniejszych Konwentualnych; wstąpił do nich około roku 1435. Wybijał się zdolnościami i gorliwością apostolską, pełnił więc urząd gwardiana najpierw w Krośnie, potem we Lwowie. Poszukując doskonalszego, w swoim przekonaniu, modelu życia zakonnego przeszedł do nowej gałęzi franciszkańskiej - obserwantów-bernardynów. Jako misjonarz ludowy i spowiednik pracował w różnych klasztorach, jak Lwów czy Poznań. Odznaczał się gorliwością kaznodziejską i doskonałością życia zakonnego. Pod koniec swej ziemskiej pielgrzymki poważnie chorował, a nawet ociemniał. Cierpienia swe znosił bardzo pogodnie aż do swej śmierci w dniu 20 września 1484 roku. Sława jego świętości przetrwała wieki, aż została uwieńczona beatyfikacją w roku 1733. Relikwie jego znalazły się w Dukli, a obecny kalendarz liturgiczny wyznacza jego wspomnienie na dzień 3 października. Wiele przekazów opowiada o jego licznych cudach, tak że w roku 1948 wszczęto proces kanonizacyjny w Rzymie.

Dwaj następni bernardyni byli prawie rówieśnikami, ale nową formę życia obserwanckiego przyjęli wcześniej niż bł. Jan z Dukli, bo około roku 1460.

Szymon z Lipnicy został zapisany na Akademię Krakowską w roku 1454. Uzyskał tam stopień bakałarza. Zachwycony jednak kazaniami św. Jana Kapistrana w Krakowie wraz z grupą swoich kolegów wstąpił do jego zakonu. Wiadomo, że około roku 1465 był kapłanem i przełożonym klasztoru w Tarnowie, potem znów na Stradomiu w stolicy. Widocznie zyskał uznanie w swoim środowisku, gdyż reprezentował Polaków w uroczystych obrzędach przeniesienia relikwii św. Bernardyna w Akwilei oraz brał udział w kapitule generalnej obserwantów w Pawii. Odbył też pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zmarł w lipcu 1482 roku w czasie zarazy. Cieszył się opinią świętości. Rychło też rozpoczęto staranie o jego beatyfikację, ale dekret ogłaszający go błogosławionym ukazał się dopiero za pontyfikatu papieża Innocentego XI. Wspomnienie o nim franciszkanie obchodzą 18 lipca.

Łady sław (Władysław-Jan) z Gielniowa urodził się niedaleko Opoczna w nie określonym bliżej roku. Prawdopodobnie ukończył szkołę katedralną w Krakowie. Wiadomo, że około roku 1460 wstąpił do bernardynów w Warszawie i tam potem pracował przez wiele lat jako kaznodzieja i spowiednik. Jemu przypisują historycy autorstwo licznych pieśni maryjnych oraz rozpowszechnienie nabożeństw pasyjnych. Uważa się go za pierwszego poetę religijnego, który ułożył Żottarz Jezusów. Zmarł około roku 1505, a po beatyfikacji w roku 1750 ogłoszono go patronem Warszawy. Uczestniczył za życia w dwóch kapitułach generalnych Zakonu i współpracował przy układaniu jego nowych konstytucji. Jego apostolska gorliwość, wizje ekstatyczne, szczere nabożeństwo do Męki Pańskiej zyskały mu żywą pamięć świątobliwości. W stolicy pamiątkę liturgiczną obchodzi się w dniu 25 września, chociaż zmarł 4 maja.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej