Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Uratowani przez rozwodem

Codziennie rozwodzi się blisko sto małżeństw. Ile udałoby się ocalić, gdyby nie tylko w wigilijny wieczór małżonkowie umieli do siebie przemówić ludzkim głosem?

Dzisiaj w Polsce rozpada się co czwarte małżeństwo. Biznes na prowadzeniu spraw rozwodowych robią prawnicy. Powoli dotącza do nich przemysł rozrywkowy, chcąc uczynić rozwód już nie tyle mato przykrym, co naturalnym, a nawet przyjemnym przejściem do nowego etapu życia. W czasie organizowanych od czterech lat Targów Rozwodowych mediatorzy udzielają wskazówek, jak rozstać się w "godny, pokojowy" sposób. Firmy cateringowe organizują z tej okazji przyjęcia, a biura turystyczne pomagają zrelaksować się po rozstaniu, proponując wycieczki porozwodowe. Już pierwsza edycja targów przywitała klientów pokazem mody "Twój nowy początek" i "Pokochaj swoją nową teściową".

Średnia małżeńskiego pożycia w przypadku par decydujących się na rozstanie to 14 lat - wynika z danych GUS-u. Ale nie ma reguł, rozwodzą się małżeństwa z 2-3-letnim stażem i te po kilkudziesięciu wspólnie przeżytych latach. Najstarsi rozwodnicy świata, Bertie i Jessie Woodsowie, rozeszli się w wieku 98 lat.

W Polsce w 2009 r. liczba rozwodów wzrosła o ponad 6 tys. w stosunku do roku 2008 - rozwiodły się wtedy prawie 72 tys. par małżeńskich. W ponad 2/3 przypadków powództwo wnosiły kobiety. Orzeczenie rozwodu z winy żony następuje jednak w niewiele ponad 3 proc: przypadków. Wina męża orzekana jest w 20 proc. rozwodów. Przeważnie - w ponad 70 proc. - sąd nie orzeka winy. W tym wypadku "zgodność" małżonków nie dziwi, bo mogą szybciej zamknąć sprawę, otrzymując przy tym zwrot połowy kosztów pozwu. Najczęściej jako przyczynę rozwodu małżonkowie deklarują niezgodność charakterów (1/3 wszystkich rozwodów), kolejne przyczyny to zdrada lub trwały związek uczuciowy z inną osobą (26 proc.) i alkoholizm (1/5 rozwodów).

- Różnice charakterów występują w przeważającej liczbie małżeństw - uważa Jerzy Grzybowski, lider Ruchu Spotkania Małżeńskie, autor licznych publikacji o tematyce małżeńskiej.

- Jednak główną przyczyną rozpadu małżeństw - podkreśla - jest brak umiejętności komunikowania się, prowadzenia dialogu przez małżonków.

Podobnie ocenia Jacek Pulikowski, doradca od 30 lat pracujący z małżonkami. - W głównej mierze przyczyną rozwodu jest niedojrzałość. Słowo dane drugiej osobie już się nie liczy. Przykład z ostatnich dni: mężczyzna, który odszedł od rodziny do drugiej kobiety, na pytanie, co będzie z jego dorastającym synem, odpowiedział mi: "Miał facet pecha". Dorośli zachowują się jak rozkapryszone dzieci, wchodzą w małżeństwo, aby spełniać swoje zachcianki. Stają się egoistami, a świat utwierdza ich w tym, że mają prawo do własnego szczęścia - mówi Pulikowski. - Ten problem jest dopiero wierzchołkiem góry lodowej, w ślad za nim idzie zazwyczaj konsumpcyjny styl życia. Małżonek staje się czasem kupowanym towarem. Wybieram go sobie, bo mi odpowiada, a kiedy później przestaje mi odpowiadać, to - bazując na emocjach - zmieniam go prawie jak samochód - dodaje Jerzy Grzybowski.

Wpływ na dialog w małżeństwie mają też przeżycia z przeszłości: dorastanie w rodzinie rozbitej czy w rodzinie z problemem alkoholowym. Często małżonkowie nie uświadamiają sobie, w jak dużym stopniu dziedziczą te trudności i jak one odbijają się na ich relacjach. Kolejna - przyczyna leżąca u podstaw małżeńskich kryzysów to niezdolność jednego z małżonków do opuszczenia rodzinnego domu. - Jedno z nich "ciągnie" w kierunku swoich rodziców, chcąc, żeby w jego małżeństwie było tak "jak u niego w domu". Opinia rodziców staje się ważniejsza od własnego zdania. Sposoby zaspokajania potrzeby kochania i bycia kochanym, uznania, bezpieczeństwa w howym związku są nieadekwatne do panujących w tamtej rodzinie - wyjaśnia Grzybowski.

I dodaje, że brak odejścia z domu rodzinnego i prawdziwego, a nie tylko formalnego założenia własnej, naprawdę autonomicznej rodziny, jest często przyczyną rozwodu.

- Inna przyczyna kryzysu to sytuacja, kiedy przychodzi - naturalny w małżeństwie - okres rozczarowań. Przestaje się widzieć drugą osobę przez różowe okulary, zmniejsza się często intensywność przeżywania zakochania czy fascynacji. Pojawiają się także uczucia trudne. Małżonkowie błędnie uznają wtedy, że skończyła się miłość. Szukają - jak określa GUS w badaniach statystycznych - "trwałego związku uczuciowego z inną osobą". Tymczasem miłość to nie tylko uczucia - podkreśla Grzybowski.

Powodem rozwodu może być także chorobliwe podejście do pracy albo problemy z wychowaniem dzieci. Honorata Trzaskalska, kierownik Centrum Psychoterapii Rodzin w Radomiu, ma wiele obserwacji. - Trafia do nas bardzo dużo małżeństw dobrze sytuowanych, w których obydwoje małżonkowie są bardzo aktywni zawodowo. Nie mają czasu na kontakt ze sobą, a najdłuższe ich rozmowy to zwykle te telefoniczne, odbywające się w podróży między pracą a domem. Inna grupa małżonków w kryzysie to ci przychodzący z dzieckiem z problemami. Jak się okazuje, głębokie problemy dziecka, na przykład niechęć do chodzenia do szkoły, opuszczanie zajęć, złe stopnie - to skutek kryzysu między rodzicami. A małżonkom wydawało się, że dziecko nie jest świadome, co się. między nimi dzieje - mówi Trzaskalska.

MÓWISZ I MASZ

Wystarczą trzy miesiące, aby się rozwieść: od złożenia pozwu w sądzie okręgowym do zakończenia sprawy rozwodowej. - Sprawy toczą się tak szybko, że często sami małżonkowie nie mogą uwierzyć, że to już koniec - mówi Antoni Szymański, socjolog, senator zajmujący się polityką rodzinną. Kilka lat temu rozprawę rozwodową poprzedzało posiedzenie pojednawcze. Dawało to czas na ponowne przemyślenie decyzji i wiele par wycofywało pozwy o rozwód. Niestety, z posiedzeń tych zrezygnowano, a mediacje, które miały je zastąpić, nie spełniają tej funkcji, ponieważ są rzadko stosowane.

Osoby pracujące z małżonkami rozwiedzionymi potwierdzają, że gdyby zdecydowani już na rozwód w porę otrzymali pomoc, wiele małżeństw udałoby się uratować. - Trzy na pięć rozwiedzionych par żałuje decyzji o rozwodzie - mówi ks. Marek Kraszewski, znany z pomocy małżeństwom w kryzysie.

W ramach Ruchu Spotkań Małżeńskich prowadzona jest grupa par rozwiedzionych, żyjących w powtórnych związkach niesakramentalnych. - Kiedy w tej kilkunastoosobowej grupie zapytałem ludzi, co chcieliby przekazać parom znajdującym się w sytuacji przed rozwodem, prawie wszyscy stwierdzili: nie dopuścić do rozwodu, troszczyć się o pierwsze małżeństwo - mówi Jerzy Grzybowski. - Nie tylko doświadczenia pracy w tej grupie, ale też liczne listy, które otrzymuję od małżonków rozwiedzionych, potwierdzają tę regułę. Część z nich twierdzi, że żałują decyzji, choć często nie chcą przyznać się do tego nawet przed sobą samym. Będąc w powtórnym związku piszą, że gdyby w przeszłości posiadali taką wiedzę, jak obecnie, postąpiliby inaczej. Rozwód jest wydarzeniem, po którym następuje spadek emocji, nabranie dystansu i czasem chęć szukania kontaktu ze współmałżonkiem. Znam małżeństwa, które po rozwodzie wróciły do siebie - dodaje Grzybowski.

Do decyzji o rozwodzie pośrednio zachęca państwo, dając rozwiedzionym przywileje, o których mogą tylko pomarzyć małżonkowie w pełnych rodzinach. - Wzrost rozwodów nastąpił wówczas, gdy wprowadzono świadczenie: 170 zł na dziecko dla osób samotnie wychowujących dzieci, a więc trzykrotność zasiłku rodzinnego. Wiele osób, które były w trudnej sytuacji materialnej, decydowało wtedy się na rozwód lub seperację. Takie sytuacje miały miejsce zwłaszcza w regionach wschodniej Polski, gdzie odnotowuje się wysokie wskaźniki bezrobocia - mówi Antoni Szymański. - Z tej formy pomocy zrezygnowano, ale utrwaliło się przekonanie, że bycie samotnym w niektórych sprawach ułatwia życie.

Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to 40 lat, wykształcenie zasadnicze zawodowe (40 proc), średnie (30 proc), lub wyższe (15 proc). Rozwiedzione kobiety są o około 2,5 roku młodsze i najczęściej mają wykształcenie średnie (39 proc), zasadnicze zawodowe (25 proc.) i wyższe (23 proc). (Dane GUS: 2008 r.)

Liczba rozwodów zwiększała się systematycznie od około 40 tys. w pierwszej połowie lat 90., do 49 tys. w 2003 r.; w latach 2004-2006 odnotowano jej gwałtowny wzrost do 72 tys.; kolejne lata przyniosły spadek do 65 tys. orzeczeń. W miastach intensywność rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi.

- Rozwiedzeni mogą rozliczać podatki wspólnie z dziećmi, czego nie mogą zrobić małżonkowie wspólnie wychowujący dzieci. Samotni mają pierwszeństwo w przyjmowaniu dziecka do przedszkola - zauważa Szymański. Zaznacza jednocześnie, że w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej w Polsce nie są rodziny samotnie wychowujące dzieci, ale rodziny wielodzietne. Podkreśla też, że samotne wychowywanie dziecka to bardzo zły model, skutkujący m.in.: gorszymi wynikami w edukacji, wzrostem przestępczości i chorobami depresyjnymi.

ZIELONE ŚWIATŁO

Jakie sygnały powinny być dla małżonków czerwoną lampką informującą o zagrożeniu rozwodem? - Na początek wzrastająca obojętność na siebie nawzajem, powtarzające się "ciche dni" lub nasilenie awantur. Potem późne powroty z pracy, a nawet znikanie z domu, ukrywanie się z rozmowami przez telefon, popijanie alkoholu i wiele innych zjawisk. Nie czekałbym jednak na takie oznaki - mówi Jerzy Grzybowski. - Warto, by w małżeństwie zawsze było zielone światło, warto pielęgnować miłość, przyglądać się własnym uczuciom, mieć coraz większą świadomość własnego sposobu reagowania w różnych sytuacjach. Starać się coraz bardziej rozumieć, co przeżywa, co mówi współmałżonek, nie oceniać go, starać się nie wykorzystywać jego słabości, nie prowokować trudnych uczuć, być wyrozumiałym na pojawiające się "skoki" emocji - one nie oznaczają, że przestaliśmy się kochać, ale że przeżywamy trudną sytuację, która minie, a która jest dla nas obojga zadaniem.

- Kiedy żyjemy w pośpiechu, kiedy jesteśmy zmęczeni - mówi lider Spotkań Małżeńskich - zmniejsza się nasza odporność na drobne nieporozumienia. Warto o tym pamiętać. Zwykła nauka dialogu może być czasem nieskuteczna, trzeba szukać wtedy pomocy terapeutycznej. Jacek Pulikowski przypomina o podstawowych błędach w relacjach małżeńskich, które mogą doprowadzać do kryzysów, a w ich efekcie do rozstań. - Ludzie wchodząc w małżeństwo nieustannie wypominają sobie, że się od siebie różnią, zamiast cieszyć się tą odmiennością, która jest ich bogactwem. Żona wypomina mężowi, że nie potrafi tak samo jak ona przeżywać wydarzeń radosnych. Oboje nie dbają o wzajemne uczucia, o to, żeby im było ze sobą dobrze. Ranią się nieustannie. Mężowie przestają zabiegać o żony, przynosić kwiaty. Podobne błędy popełniają żony: przestają doceniać swoich mężów. Która z pań mówi: "Co ja bym bez ciebie zrobiła"? Niedoceniani małżonkowie szukają uznania na zewnątrz, co kończy się dla małżeństwa tragicznie - mówi Pulikowski.

Takim sytuacjom trzeba natychmiast zaradzać. - Kiedy psują się uczucia, najlepszą metodą jest troska o nie. Jedna ze stron powinna przerwać ten krąg sprawiania sobie przykrości. Przestać reagować na zaczepki słowne, zacząć okazywać szacunek, miłość - nawet jeśli początkowo jedna ze stron tego nie zauważy, po pewnym czasie może zacząć odpowiadać tak samo. Ważne jest wspólne świętowanie rocznic, wychodzenie do kina, do teatru, wspólne spędzanie wakacji - przekonuje Jacek Pulikowski. - Znam małżeństwo, które odkąd się pobrało, przez 50 lat, każdego 13. dnia miesiąca na pamiątkę ślubu urządza uroczystą kolację.

Co jednak zrobić, kiedy jedno z małżonków pracuje nad związkiem, a druga strona zaczyna odchodzić? - Poddawanie jej naciskom, żeby się zmieniła, przynosi zazwyczaj odwrotny efekt. Zmienić się mogę tylko ja sam - zauważa Jerzy Grzybowski. - Kiedy w związku pojawia się trzecia osoba, nie można całej winy przenosić na współmałżonka. Osoba zdradzana także nie dbała o relacje w małżeństwie, a może nawet swoim zachowaniem doprowadziła do tego, że współmałżonek "nie wytrzymał" i kogoś sobie poszukał. Nie usprawiedliwiam go, ale chcę podkreślić, że przyczyna zdrady leży najczęściej po obu stronach. Brak kontroli nad własnymi emocjami powoduje, że osobę zakochaną w kimś trzecim ogarnia tzw. amok. Nie działają już wtedy żadne argumenty, nawet ten o nierozerwalności małżeństwa, choć taki współmałżonek uważa się osobą wierzącą. Z ludzkiego punktu widzenia jest już wtedy za późno na ratowanie małżeństwa, ale cuda się zdarzają - mówi Grzybowski.

RECEPTA NA TRWAŁOŚĆ

Małżeństwo trzeba stale pielęgnować, by jak najrzadziej dochodziło do konfliktów. Potrzebne jest pogłębianie świadomości, że pomoc jest potrzebna i że nie wolno czekać na kryzys. - Konflikty i kryzysy są w małżeństwie zjawiskiem normalnym. Nie da się ich całkowicie uniknąć. Chodzi jednak o to, by stały się szansą rozwoju i odnowy małżeństwa. Warto się do tego przygotować. Kiedy proponuję małżeństwom wyjazdy na weekend rekolekcyjny Spotkań Małżeńskich, słyszę czasem: "Nam to jest niepotrzebne, jesteśmy dobrym małżeństwem". Ale taki wyjazd nie jest tylko pomocą dla małżeństw, które aktualnie przeżywają kryzys, ale jest szansą przygotowania się na ewentualne trudności w dialogu w przyszłości - podkreśla Jerzy Grzybowski.

Naukowcy próbują badać, co sprzyja, a co szkodzi trwałości małżeństwa. Anglicy z London School of Economics and Political Science dowodzą, że pomoc mężczyzny w pracach domowych, opiece nad dziećmi i zakupach nie tylko cementuje związek małżeński, ale zmniejsza dwukrotnie ryzyko rozwodu. Inne badania, amerykańskich z kolei uczonych, potwierdzają, że rzadziej rozwodzą się ludzie głęboko wierzący i małżonkowie, którzy razem się modlą.

Duszpasterze pracujący z małżeństwami katolickimi podkreślają wagę sakramentów: życie religijne małżonków, korzystanie z sakramentu spowiedzi, zwłaszcza jeśli obydwoje mają tego samego spowiednika. - Sakrament małżeństwa to łaska, która przejawia się tym, że mamy siłę trwania przy małżonku, chociaż pewnie każde miałoby ochotę pójść w swoją stronę - wyjaśnia ks. Marek Kruszewski. - Potrzeba więcej kapłanów, którzy by pracowali z małżeństwami - podsumowuje.

Ocena zjawiska wzrastającej liczby rozwodów:
Osoby w wieku 18-30 lat: negatywnie i bardzo negatywnie - 83 proc.
Osoby powyżej 30. roku życia: negatywnie i bardzo negatywnie - 78,6 proc.
Kobiety: negatywnie - 49 proc, bardzo negatywnie - 36 proc.
Mężczyźni: negatywnie - 55 proc, bardzo negatywnie - 26 proc.
Małżonkowie: negatywnie - 52,2 proc, bardzo negatywnie - 33,6 proc.
Kawalerowie i panny: negatywnie - 56 proc, bardzo negatywnie - 23,4 proc.

(Polski pomiar postaw i wartości 2009, Instytut Socjologii UKSW)

Bez oferty pomocy z zewnątrz liczba małżeństw zagrożonych rozwodem będzie wzrastać. Terapeuci są zgodni: brakuje ośrodków pomocy rodzinie.

- Około 300 małżeństw czeka u nas na terapię, a tymczasem każdy miesiąc bez pomocy to zagrożenie rozstaniem - mówi Honorata Trzaskalska z Centrum Pomocy w Radomiu. Nie każde duże miasto może poszczycić się tego rodzaju placówką. W ciągu prawie trzech lat działalności pomoc zyskało 280 rodzin. Placówka działa przy Fundacji Diecezji Radomskiej "Dać sercom nadzieję", utworzonej przez byłego ordynariusza radomskiego bp. Zygmunta Zimowskiego. W dużych czy w małych miastach, dostępność ośrodków doradczych czy terapeutycznych jest dość słaba. Odrębnym tematem jest ich jakość.

- W jednym z ośrodków moja znajoma otrzymała poradę od psychologa: "Różnica charakterów, proszę dać sobie spokój z ratowaniem małżeństwa" - mówi pani Lidia. Najlepiej więc korzystać z pomocy sprawdzonych, poleconych fachowców. Lukę zaczynają wypełniać kursy komunikacji, dialogu małżeńskiego, rozwiązywania małżeńskich problemów organizowane przez stowarzyszenia katolickie czy grupy działające przy kościołach. Jacek Pulikowski w ciągu roku odbywa 100 spotkań weekendowych, na które jako prowadzący zapraszany jest w różne regiony Polski. - Na ostatnie, zatytułowane "Remont małżeński", przyszło 400 małżeństw - mówi doradca.

Organizowane raz w miesiącu warsztaty Mistrzowskiej Akademii Miłości na warszawskich Bielanach ściągają setki par. Dużym zainteresowaniem małżeństw cieszy się inicjatywa Kościoła Domowego Diecezji Warszawsko-Praskiej, który zaskakuje kolejnymi propozycjami warsztatów. Kolejnym - po bardzo udanej "Samochodowej randce" - jest "Ognioodporny kurs przeciwpożarowy".

Niestety, nie ma systemowych rozwiązań pomocy rodzinie. - W debacie publicznej problematyka rozwodów i ich społecznych oraz psychologicznych konsekwencji jest pomijana i lekceważona - zauważa Antoni Szymański. Ostatnio Członkowie Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski w liście otwartym do posłów podkreślali konieczność upowszechnienia mediacji w procesach rozwodowych oraz konieczność rozszerzenia sieci poradni małżeńskich i rodzinnych. Czy trwałość małżeństwa stanie się wartością społeczną? Czy postulaty z listu będą tylko niespełnionymi przedświątecznymi życzeniami?

Irena Świerdzewska

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 19 grudnia 2010


   

Wasze komentarze:
 Ania: 13.01.2015, 19:12
 Panie, proszę pomóż mojemu małżeństwu. Pomóż nam do siebie wrócić i wszystko naprawić. Pomóż uwierzyć mojemu mężowi, że warto próbować -zawsze. Ufam Tobie Panie, w Tobie moja nadzieja
 andrzej: 11.01.2015, 09:05
 Panie Jezu ratuj moje malzenstwo wiem ze to ja jestem winien ze zona juz mnie nie kocha i prosze cie boze zeby nie odchodzila odemnie tak bardzo ja kocham i pozwol zeby mnie pkochala tak jak kiedys mudlmy sie wwszyscy za nasze malzenstwa i ja sie przylanczam do prosb do boga bo zycie jest krotkie i kochajmy sie
 niezapominajka: 18.12.2014, 00:30
 Justyna napisz proszę do mnie. Mam taką sama sytuację jak TY! Gdy czytałam to co napisałaś, to tak jakby mi ten post ktoś wyjął z ust. Ten sam żal, to samo rozgoryczenie sytuacją i życiem byłego męża... też mi się wydaje, że skrzywdził mnie i nasze dzieci a los mu sprzyja jak jeszcze nigdy wcześniej... też mnie dopada niesamowite zwątpienie... gdyby nie dzieci to bym sobie odebrała życie... byłam już zresztą bardzo blisko takiego kroku... wiem że to głupie i że mam dla kogo żyć... ale to jakiś okropny paradoks on nie potrafi być szczęśliwy ze mną a ja nie potrafię żyć i być szczęśliwa bez niego ... napisz: niezapominajka137@interia.pl
 Justyna : 02.12.2014, 19:56
 Po ilości rozwodów jakąś ciężko uwierzyć mi, że modlitwy o uratowanie małżeństwa przynoszą jakieś rezultaty. Sama przez to przechodziłam - byłam zdradzona. Modliłam się gorąco, msze święte itd. wierzyłam,że Bóg nam pomoże, że sprawi cud,że odmieni mojego męża, że nie po to nas łączył żeby tak łatwo nas rozdzielić, że dostaniemy szanse na to by odbudować związek i oprzeć go na czymś innym. Niestety nie udało się, mąż wybrał inne życie...beze mnie i naszej malutkiej córeczki złożył pozew..a wiecie co jeszcze boli ?nie dość,że zostałam zdradzona, oszukana to jeszcze patrze na to wszytko tzn. na to,że jemu się układa,że kogoś ma,że ma satysfakcje...że jest lepszy ode mnie... Dlatego zadaje pytanie..Boże dlaczego ktoś kto skrzywdził tyle osób mnie, moich rodziców, którzy ten stres przypłacili zdrowiem nie poniósł i nie ponosi żadnych konsekwencji- wszytko idzie po jego my myśli. Patrzyłeś Boże na moje łzy i łzy mojego dziecka i byłeś obojętny......:(.
 Grzegorz: 30.11.2014, 00:46
 Prosze o modlitwe za moja rodzine i malzenstwo O to by nasz synek Oli mial znow pelna i kochajaca rodzine. Prosze o to bym umial przezwyciezyc swoj wybuchowy charakter i zeby moja zona moga na nowo w nas uwierzyc
 agata: 25.11.2014, 10:56
 Panie Boże, pomimo tego że często byłam nieobecna to proszę Cie o wiarę i siłe w uratowanie mojego małżeństwa dla nas i dla naszego synka. Bardzo męża kocham, ale on odwrócił się od naszej rodziny. Błądam Cie daj mu siłe aby zrozumieć, jak bardzo go kochamy i potrzebujemy! Nie chcę, aby odchodził.. agata i konrad 27.12.2008
 Piotr: 02.11.2014, 19:46
 Boże pomórz uratować nasze małżeństwo by moja Żona znów czuła do mnie miłość i wsztko to czego nie czuje teraz bym maił siłe do walki by mi wybaczyłe że byłem tylko ciałem u domu proszę Amen
 Piotr: 02.11.2014, 19:45
 Boże pomórz uratować nasze małżeństwo by moja Żona znów czuła do mnie miłość i wsztko to czego nie czuje teraz bym maił siłe do walki by mi wybaczyłe że byłem tylko ciałem u domu proszę Amen
 Magdalena: 01.11.2014, 14:56
 Będę modlić się za was wszystkich , za wszystkie nieszczęśliwe rodziny .Sama proszę o modlitwę za moją rodzinę , za mojego męża aby miał trzeźwy rozum i silną wolę aby nie sięgać po alkohol.


 Patryk : 27.10.2014, 15:49
 Blagam boze uratuj nasze malzenstwo mamy siebie I upragnione dziecko malego kochanego synka Filipka ma niespelna dwa latka jest naszym upragnionym dzieckiem tym bardziej ze stracilismy nasza cureczke Patrycje ktura zabral bug kiedy jeszcze byla w przuszku jestesmy ze soba 15lat a malzenstwem jestesmy od 6 lat I 3 miesiecy
 mariusz: 25.10.2014, 21:08
 wierzę w boga ale ta wiara jest słaba i kiepskiej jakosci mimo to proszę go o pomoc nie moge stracić rodziny mimo że to ja jestem winny moją straszną wadą jest mój wybuchowy charakter potrafie się zdenerwować z byle powodu i cierpi na tym moja rodzina mój synek ( 4 latka ) największy dar od boga nie wyobrażam sobie życia bez niego a mimo to krzywdzę ich psychicznie choć wcale nie robie tego celowo BŁAGAM POTRZEBUJĘ POMOCY ABY SOBIE Z TYM PORADZIĆ BOŻE POMÓŻ
 Ania: 23.10.2014, 18:48
 Proszę, spraw Boże żeby mój mąż wrócił, daj mu wiarę, w to, że nasze małżeństwo ma sens. Pomóż nam odbudowac nasze relacje i przezwyciężyc przeciwności. Pozwól mi zaufac. W Tobie nadzieja...
 Sławek: 10.10.2014, 15:34
 Jezu ratuj moje małżeństwo i wspomóż duszę i serce mojej Żony - aby odeszło od niej rozczarowanie, wypalenie i brak szczęścia i odkochanie-do którego się przyczyniłem - a wróciła Wiara, Ufność , Miłość, Przebaczenie oraz obopólna tolerancja i zrozumienie. Mimo moich słabości - bardzo ją kocham i chcę jeszcze dać Jej szczęście i aby ona to szczęście i spełnienie realnie poczuła ze mną na nowo. I miej Jezu w opiece wszystkie małżeństwa i wszystkich tu o ratunek proszących. Niech szatan odejdzie.
 Anna: 05.10.2014, 11:37
 Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Anny i Dariusza.Szatanie odstąp od mojego męża i kobiety z którą planunuje przyszłość.Matko Święta wspieraj mnie w modlitwie, unacniaj wiarę i nadzieję, nie dopuść do rozwodu.Panie Jezu ufam w Twoje miłosierdzie, Ty się tym zajmij.Jesli to możliwe oddal ode mnie i naszych córek ten kielich goryczy.
 Artur: 02.10.2014, 13:26
 Najświętsza Panienko, pomóż mi proszę uratować moje małżeństwo. Moja Żona jest dla mnie całym światem i zrobię wszystko żeby była szczęśliwa, niech tylko da nam szansę.
 asia: 22.09.2014, 23:53
 Proszę Cię Boże bądź że mną jutro na sprawie rozwodowej, daj mi siłę i spraw, aby zakończyła się pomyślnie. Proszę o cud, aby mój mąż Marcin wycofał pozew i proszę o łaskę pojednania pomiędzy nami.
 Karolina: 20.09.2014, 20:52
 Proszę o wlanie nadziei w serce moje i mojego męża i wiarę w to, że jeszcze możemy wieść szczęśliwe życie. Bogu powierzam swoje małżeństwo, nałogi męża, całe zło, którego dokonał, swoje cierpienie i całe zniszczone życie rodzinne. Tylko Ty Panie możesz dokonać tego, co dla nas wydaje się już niemożliwe.
 Karolina: 20.09.2014, 20:51
 Proszę o wlanie nadziei w serce moje i mojego męża i wiarę w to, że jeszcze możemy wieść szczęśliwe życie. Bogu powierzam swoje małżeństwo, nałogi męża, całe zło, którego dokonał, swoje cierpienie i całe zniszczone życie rodzinne. Tylko Ty Panie możesz dokonać tego, co dla nas wydaje się już niemożliwe.
 Juzia: 09.09.2014, 15:34
 Panie Jezu proszę Cię spraw, aby mój mąż Tomek zrozumiał w końcu kto powinien dla niego być najważniejszy córka i żona. Ześlij łaskę, która pozwoli mu zrozumieć, że najważniejsza jest rodzina.
 marta: 26.08.2014, 16:40
 Panie Boze spraw, blagam by moje malzenstwo z moim kochanym danielem odrodzilo sie....i trwalo w nieskonczonosc...
[1] [2] [3] [4] [5] (6) [7] [8] [9] [10] [11] [12]


Autor

Treść

Nowości

Twoja wola - Twoja wolnośćTwoja wola - Twoja wolność

Mój Bóg w mych objęciachMój Bóg w mych objęciach

Tajemnica Niepokalanej oglądana oczyma św. MaksymilianaTajemnica Niepokalanej oglądana oczyma św. Maksymiliana

Jak w pełni wyznawać wiarę w naszym życiu?Jak w pełni wyznawać wiarę w naszym życiu?

Kochać Cię Matko...Kochać Cię Matko...

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej