Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Pierwsza, która uwierzyła

     W encyklice "Redemptoris Mater" Jan Paweł II stwierdził, że Kościół pielgrzymuje do niebieskiej ojczyzny. Pielgrzymowanie to ma charakter widzialny, zewnętrzny, a także wewnętrzny. Kościół pielgrzymuje "przez wiarę, mocą Pana zmartwychwstałego, (...) w Duchu Świętym" (RM 25). W tym pielgrzymowaniu "Maryja jest obecna jako Ta błogosławiona, która uwierzyła, jako Ta, która szła naprzód w pielgrzymce wiary, uczestnicząc jak żadne inne stworzenie w tajemnicy Chrystusa" (RM 25).

     Maryja była obecna w pielgrzymowaniu Kościoła od samego początku. Przebywała z Apostołami w wieczerniku podczas Zesłania Ducha Świętego (por. Dz 1,14; KKK 965), ale Jej droga wiary była dłuższa - rozpoczęła się przy zwiastowaniu, kiedy Matka Boża okazała pełne "posłuszeństwo wiary" (KO 5) powierzając siebie całkowicie Bogu. W ten sposób "wyprzedzała" Apostołów na drodze wiary, "przodowała" im (por. RM 26). Nie otrzymała apostolskiego posłannictwa takiego jak Apostołowie. Była jednak przy nich w wieczerniku jako Matka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, jako szczególny świadek tajemnicy Jezusa. zwłaszcza Jego lat dziecięcych (por. RM 26). To Ona uwierzyła jako pierwsza i jako pierwsza szła za Jezusem w pielgrzymce wiary. Stała się wzorem wiary, ponieważ uznała, że "dla Boga (...) nie ma nic niemożliwego" (Łk 1,37; por. KKK 273). Jej heroiczna wiara wyprzedzała i nadal wyprzedza apostolskie świadectwo Kościoła. Jan Paweł II napisał, iż "wszyscy, którzy z pokolenia na pokolenie, przyjmując apostolskie świadectwo Kościoła, mają udział w tajemniczym dziedzictwie, uczestniczą poniekąd w wierze Maryi (...). Nie tylko garną się z czcią i ufnością do Maryi jako Jego Matki, ale zarazem szukają w Jej wierze oparcia dla swojej wiary. I to właśnie żywe uczestnictwo w wierze Maryi stanowi o Jej szczególnej obecności w ziemskim pielgrzymowaniu Kościoła" (RM 27).

     Będąc dla Kościoła Matką i wzorem, Maryja pełni wobec Jego członków rolę macierzyńską. Jak przypomniał za Soborem Watykańskim II Jan Paweł II, "wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy na ludzi wywodzi się... z upodobania Bożego i wypływa z nadmiaru zasług Chrystusowych, na jego pośrednictwie się opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego czerpie całą moc swoją: nie przeszkadza zaś w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem, przeciwnie, umacnia ją" (KK 60; por. RM 38). Pośrednictwo Maryi zostało związane ściśle z Jej macierzyństwem, chociaż jest także, jak u innych istot stworzonych, pośrednictwem przez uczestnictwo w pośrednictwie Chrystusa (por. RM 3S). W tym kontekście odwołał się do nauki Soboru Watykańskiego II przypominając, że "Kościół nie waha się jawnie wyznawać taką podporządkowaną rolę Maryi; ciągle jej doświadcza i zaleca ją sercu wiernych, aby inni wsparci tą macierzyńską opieką jeszcze silniej przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela" (KK 62; por. RM 38). Jednak pośrednictwo Maryi jest szczególne i wyjątkowe, ponieważ wynika z Jej Boskiego macierzyństwa i towarzyszenia Chrystusowi w dziele Odkupienia (por. RM 38).

     Trzeba pamiętać, że to Bóg zaufał Maryi oddając Jej swojego Syna poprzez Wcielenie. Od tego momentu była ona w pełni otwarta na osobę Chrystusa i Jego posłannictwo. Nie tylko stała się Matką według ciała, ale, jak uczy Jan Paweł II, "także w sposób wyjątkowy szlachetną towarzyszką Mesjasza i Odkupiciela. Szła naprzód w pielgrzymce wiary (...), a w tym pielgrzymowaniu aż do stóp Krzyża dokonało się równocześnie Jej macierzyńskie współdziałanie z całym posłannictwem Zbawiciela, z Jego dziełem i z Jego cierpieniem. Na drodze takiej współpracy z dziełem Syna - Odkupiciela, samo macierzyństwo Maryi uległo jakby swoistemu przeobrażeniu, wypełniając się coraz bardziej żarliwą miłością do wszystkich, do których posłannictwo Chrystusa było zwrócone. (...) Maryja wchodziła w sobie tylko właściwy sposób w to jedyne pośrednictwo między Bogiem i ludźmi, którym jest pośrednictwo Człowieka - Jezusa Chrystusa" (RM 39). Sama doświadczyła na sobie skutków pośrednictwa Bożego Syna już przy zwiastowaniu - została pozdrowiona jako "łaski pełna". Jej pośredniczenie oparło się na tej "pełni łaski" (por. RM 39).

     W wieczerniku, kiedy rodził się Kościół, Maryja była obecna jako Matka. Wtedy właśnie zaczęła się kształtować szczególna łączność między Nią a Kościołem. Jej macierzyństwo pozostało w Kościele jako pośrednictwo polegające na wstawianiu się za swoimi dziećmi. Takie było już w Kanie Galilejskiej, takie trwa nadal w Kościele i świecie. "W ten sposób macierzyństwo Maryi trwa stale w Kościele jako wstawiennicze pośrednictwo. Kościół wyraża swoją wiarę w tę prawdę, nazywając Maryję Orędowniczką, Wspomożycielką, Pomocnicą, Pośredniczka" (KK 62; por. RM 40).

Ks. Jacek Hadryś

Tekst pochodzi z pisma
Ruchu Światło-Życie "Wieczernik" nr 92


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Humor | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej