Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Poświęceni Niepokalanej Dziewicy Maryi

     Z przemówienia Ojca Generała MARKA GARROWA MIC, wygłoszonego podczas III Międzynarodowej Konferencji Pomocników Mariańskich w Zakopanem 20-25 V 2001 r.

     Nazwa "Marianie Niepokalanego Poczęcia" wyraża serce naszej tożsamości. Pierwsza najważniejsza cecha naszego charyzmatu to poświęcenie Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej. Przez misterium Niepokalanego Poczęcia:

     - Maryja inspiruje nas do otwarcia naszych serc na dar Ducha Świętego, do nawrócenia z grzechów i upodobnienia się do Chrystusa;

     - wzywa nas do pełnego współdziałania z Duchem Świętym w budowaniu i oczyszczaniu Kościoła, aby stawił się przed Bogiem jako "święty i nieskalany" (por. Ef 5,27).

     Tajemnica Niepokalanego Poczęcia, tj. że Maryja była zachowana od wszelkiego grzechu od pierwszego momentu Jej egzystencji, jest znakiem Bożej, zbawiennej łaski, która została przez Maryję przyjęta z radością, miłością, uwielbieniem, wdzięcznością i pokorą. Dar zbawczej, Bożej miłości w życiu Maryi był źródłem mocy i wolności. Miłość uzdolniła Ją do współpracy w pełni z wolą Boga i poświęcenia się całkowicie "osobie i dziełu Jej Syna".

     W świetle pełnego daru Maryi z siebie dla Boga wszystko w Jej życiu stało się zwróceniem do Boga, a Jej całe życie było ukierunkowane na współpracę w dziele zbawienia ludzkości. Z tego powodu my - zarówno zakonnicy, jak i pomocnicy świeccy - powinniśmy czerpać z Jej życia inspirację do odpowiedzi, jakie musimy dawać Panu w naszym codziennym życiu.

     Pierwszy sposób, w jaki marianie i Pomocnicy Mariańscy wyrażają ten aspekt charyzmatu, to rozwój wiary i duchowości na wzór Maryi. Co to oznacza? Wyjaśniłbym to w taki sposób. To, czego Bóg Ojciec dokonał w życiu Maryi przez Ducha Świętego, chce realizować także w nas, choć w inny sposób. Autentyczne przeżywanie naszej tożsamości jako marianów Niepokalanego Poczęcia - oraz jako Pomocników Mariańskich - wymaga, abyśmy z pomocą Ducha Świętego sami doświadczyli daru zbawiającej Bożej miłości w Jezusie Chrystusie. To jest zarówno osobowa relacja z Panem, jak też i więź z Nim zbudowana na naszym uczestnictwie w życiu Kościoła (np. przyjmowanie sakramentów). Naśladować Maryję Niepokalaną, znaczy, że nasze doświadczenie miłosiernej miłości Bożej powinno także i w naszym życiu wyrażać się radością, miłością, uwielbieniem, wdzięcznością i pokorą. My, marianie, jesteśmy wezwani do tego, by dawać o tym świadectwo. Oby łaskawy i miłosierny dar był źródłem naszego pragnienia i mocy do tego, by odpowiedzieć na Bożą wolę dla nas. To nieuchronnie pobudza nas do zabiegania o osobistą świętość i do wspaniałomyślnego ofiarowania się Chrystusowi oraz Jego dziełu przepowiadania "dobrej nowiny o zbawieniu" przez udział w misji Kościoła.

     Drugi sposób, w jaki wyrażamy aspekt naszego charyzmatu, to liczne środki, za pomocą których szerzymy pobożność maryjną jako wzór do naśladowania w życiu chrześcijańskim. A oto konkretne tego przejawy:

     - opieka nad sanktuariami, w których propagowana jest autentyczna i wyważona pobożność maryjna (m.in. Balsamao, Licheń, Stoczek, Hradek, Futurama-Kurytyba, Fawley Court, Stockbridge);
     - rekolekcje, konferencje i homilie poświęcone tematyce maryjnej;
     - promowanie nabożeństw maryjnych w życiu mariańskich domów i parafii (m.in. różaniec, nabożeństwo majowe, Małe Oficjum);
     - studia teologiczne i katecheza o Najświętszej Maryi Pannie (m.in. Centrum Formacji Maryjnej w Lichemu czy sympozja prowadzone przez Instytut Świętych Cyryla i Metodego w Lublinie).

     Pomocnicy Mariańscy czynią szczególny wkład w wyrażanie tego charyzmatu przez promocję dobrej maryjnej literatury duchowej wśród naszych Członków Stowarzyszonych (np. artykuły, literatura pobożnościowa - przez publikacje Centrów w Stockbridge, Warszawie, Balsamao i Kurytybie), sponsorowanie sympozjów i rekolekcji o tematyce maryjnej (np. ostatnie międzynarodowe sympozjum zorganizowane przez Pomocników Mariańskich w Kownie czy rekolekcje w Licheniu przeprowadzone przez Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich z Warszawy), a także przez propagowanie cieszących się uznaniem, tradycyjnych nabożeństw maryjnych, takich jak "niebieski szkaplerz" czy też nowych inicjatyw, jak kółka (kluby) duchowe (np. The Thirteenth oj the Month Club - nabożeństwa fatimskie).

tłum. Rafał Zalewski MIC

Z Niepokalaną - wiosna 2002


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej