Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Różaniec św. - lekarstwo przeciw złu

Z wielkim zatroskaniem patrzymy na to wszystko, co w ostatnich latach dzieje się w naszej Ojczyźnie. Pomimo całego dobra, które także widać, nie sposób zaprzeczyć, że żyjemy w okresie bardzo trudnym. Niestety, w tym czasie łaski, jaką jest dla narodu pontyfikat Jana Pawła II, tak wielu ochrzczonych Polaków opowiada się za złem.

W okresach kiedy zło wzrastało, w okresach kryzysu, z wielką stanowczością i żarliwością nawoływał Kościół głosem papieży do odmawiania modlitwy różańcowej. Różaniec bowiem został dany Kościołowi przez Maryję jako lekarstwo przeciw złu. Przedziwną aktualność zachowały dla nas słowa papieży. Chcielibyśmy przytoczyć kilka wypowiedzi papieży: Leona XIII i Piusa XII. Przechowało się w nich doświadczenie i mądrość wieków.

Leon XIII tak pisał: "Jednym z najbardziej bolesnych i zasmucających nas zjawisk jest to, że tak wiele dusz odkupionych Krwią Chrystusa odciąganych jest z drogi zbawienia i spychanych w otchłań wiecznej śmierci przez burze wzniecone w tej epoce błędu. Potrzeba Bożej pomocy jest nie mniej wielka, jak wtedy, kiedy św. Dominik wprowadzał różaniec Maryi, aby uleczyć zło swoich czasów. Ten znakomity święty oświecony światłem z góry, jasno rozumiał, że nie ma skuteczniejszego lekarstwa przeciw złu jego epoki, jak częste rozmyślanie nad tajemnicami zbawienia, co przyprowadzi ludzi z powrotem do Chrystusa - który jest "Drogą, prawdą i życiem" - i skłoni ich do szukania wstawiennictwa Dziewicy, ich Orędowniczki przed Bogiem, której została dana moc pokonania wszelkich herezji. [...]

Poszukując lekarstwa na podobne zło, mamy prawo wierzyć, że modlitwa ta wprowadzona przez św. Dominika z takim pożytkiem dla katolickiego świata, okaże się również w najwyższym stopniu skuteczna w usuwaniu plag naszych czasów. [...]

Wierzymy, że leży w planach Opatrzności Bożej, aby w tych czasach próby dla Kościoła, starożytne nabożeństwo do dostojnej Dziewicy kwitło bardziej niż kiedykolwiek... Niech wierni coraz bardziej lgną do odmawiania różańca - do tego nabożeństwa, które nasi przodkowie mieli w zwyczaju praktykować, nie tylko jako pierwsze lekarstwo przeciw złu, ale również prawdziwy symbol chrześcijańskiej pobożności." (Encyklika Supremi Apostolatus)

"Wytrwałość w modlitwie jest konieczna w dzisiejszych czasach bardziej niż kiedykolwiek, kiedy to - jak mówiliśmy wielokrotnie - tak wiele i tak wielkie niebezpieczeństwa otaczają wiernych ze wszystkich stron - niebezpieczeństwa, które bez pomocy Boga nie mogą być pokonane. Zbyt wielu nienawidzi Boga i wszystkiego, co Boże. Kościół jest atakowany nie tylko przez pojedyncze osoby, ale często przez cywilne instytucje i prawo. [...]

Wśród różnorodnych metod i form modlitwy, które są gorliwie i z pożytkiem stosowane w Kościele katolickim, różaniec Maryi zalecić trzeba z wielu powodów. Szczególne w tej modlitwie - jak mówiliśmy o tym w naszych encyklikach - jest to, że została ona ustanowiona, aby upraszać opiekę Matki Bożej, przeciw wrogom Kościoła i w związku z tym często była ona niezwykle skuteczna w ratowaniu go od różnorakich plag." (List apostolski "Saluturis ille")

Papież Pius XII pisze w Encyklice Ingruentium malorum: "Nie wahamy się jeszcze raz publicznie potwierdzić, że pokładamy wielką ufność w świętym różańcu, jako środku na uzdrowienie zła, które trapi nasze czasy. Nie siłą, nie bronią, nie ludzką mocą lecz przez Bożą pomoc uproszoną tą modlitwą Kościół, jak Dawid ze swoją procą, będzie mógł wyjść naprzeciw swojego odwiecznego wroga. [...]

Jeżeli zło i ataki niegodziwych nasilają się, tak też musi wzrastać i stawać się coraz bardziej żywotna gorliwość wszystkich sprawiedliwych. Niech starają się usilnie wyprosić u najbardziej kochającej nas Matki - szczególnie przez tę modlitwę - to, aby powróciły lepsze czasy dla Kościoła i społeczeństwa. [...]

Dobrze zdajemy sobie sprawę z wielkiej skuteczności różańca w uproszeniu matczynej pomocy, Błogosławionej Dziewicy. Chociaż istnieje wiele rodzajów modlitwy, aby otrzymać tę pomoc, uważamy różaniec za najbardziej właściwą i najbardziej owocną, na co wyraźnie wskazuje jej pochodzenie - bardziej niebiańskie niż ludzkie... [...]

Uciekajcie się z większą ufnością do Matki Bożej. Ona zawsze była pierwszą ucieczką chrześcijan w godzinie niebezpieczeństwa, ponieważ Ona również była przyczyną zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego."

Różaniec jest niezwykle skutecznym lekarstwem na zło społeczne, ale i to, które widzimy w nas samych. Nasuwa się pytanie, jak modlić się, aby doświadczyć błogosławionych skutków tej modlitwy.

Bardzo różni ludzi modlą się na różańcu: dzieci i dorośli, rozpoczynający naukę modlitwy i wielcy mistycy, ludzie prości i uczeni teolodzy. Różaniec jest zadziwiająco giętką modlitwą i bez trudności dostosowuje się do upodobań modlących się. Wiele ukrytych możliwości tkwi w tej prostej modlitwie. Wymieńmy te podstawowe.

Różaniec został pomyślany przede wszystkim jako medytacja nad wielkimi tajemnicami, które Bóg objawił nam w Ewangeliach. Rozmyślamy nad nimi z Maryją i w Jej duchu. Dlatego czasami Różaniec nazywany jest Ewangelią Chrystusa według Maryi. Kiedy np. odmawiamy pierwszą dziesiątkę radosnej części, możemy wyobrazić sobie Matkę Bożą w Nazarecie, kiedy nawiedza ją Archanioł Gabriel. Jeżeli ktoś ma żywą wyobraźnię, uczyni tę scenę bardzo konkretną. Widzi wtedy Maryję, która np. modli się, gdy nagle pojawia się przed nią anioł. Rozmyślający staje się teraz świadkiem dialogu, który niebo prowadzi z ziemią.

Jeśli ktoś nie ma tak dużej wyobraźni, może zadowolić się ogólną myślą zawartą w tajemnicy, rozmyślając np. o pokorze i posłuszeństwie Najświętszej Matki. Pozwala wtedy, aby Jej z całego serca wypowiedziane: Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa, zapadło także w jego serce, ucząc pozostawania całkowicie do dyspozycji Boga.

Różaniec można także traktować jako modlitwę ustną. Oznacza to, że zastanawiamy się nad znaczeniem samych słów modlitwy. Tekst jest bardzo bogaty. Ojcze nasz - to przecież modlitwa, której nauczył nas nasz Zbawiciel. Jej głębia jest więc głębią Chrystusowego Serca. Rozmyślanie nad jej słowami zawsze będzie dostarczać nam nowych treści.

Pierwsza część Pozdrowienia Anielskiego - to słowa Anioła, skierowane do Maryi, dalsza część - to słowa Elżbiety. Później następuje modlitwa kierowana przez Kościół do Matki Bożej, w której wyrażona jest ufność, że Ona - Matka Boga, będzie modliła się za nas, grzeszników, teraz i w chwili naszej śmierci. Ten wspaniały tekst jest do naszej dyspozycji. Nie musimy teraz szukać własnych słów modlitwy, lecz bierzemy modlitwę Kościoła, który częściowo z pomocą Ewangelii uczy nas, jak mamy się modlić. Pozwalamy się nieść tej modlitwie. Wiemy, że odmawiając ją, wchodzimy w wielką wspólnotę modlących się, którzy przez wieki modlili się właśnie tymi słowami.

Można modlić się na różańcu również w sposób kontemplacyjny. Ktoś chciałby nie tyle rozmyślać o Jezusie i Maryi, co po prostu z miłością przebywać z Nimi, być blisko Nich, albo poczuć się bezpiecznie u boku swej Niebieskiej Matki. Wiele mówi się obecnie o tym, jak ważna jest dla dziecka obecność matki, jak ważne jest to, aby dziecko doświadczyło jej miłości. Kościół zawsze o tym wiedział. Różaniec jest modlitwą, w której otwieramy się na łagodną miłość Maryi, doświadczamy Jej matczynego ciepła. Tam, pod krzyżem, w chwili, kiedy Jezus powiedział do Jana: "Oto Matka twoja", każdy z nas otrzymał Maryję jako swoją Matkę. Tej prawdy, którą znamy rozumowo, możemy doświadczyć, modląc się na Różańcu.

Różaniec może także stać się modlitwą wstawienniczą. Zdarza się, że ktoś z naszych bliskich jest w wielkiej potrzebie, albo zaczynamy uświadamiać sobie wyraźniej potrzeby Kościoła i świata, myślimy o wojnach, prześladowaniach, krzywdzie, demoralizacji, panoszącym się złu. Czujemy, że musimy szczerze pomodlić się w tych intencjach. Moglibyśmy powiedzieć po prostu: "Boże, pomóż tym ludziom", ale wiemy, że taka modlitwa byłaby zbyt krótka, zbyt łatwa. Różaniec jest sposobem trwania na modlitwie. Przez odmówienie dziesiątki czy całej jego części pokazujemy Bogu, że traktujemy tę modlitwę wstawienniczą poważnie, że jesteśmy gotowi poświęcić jej czas. I kiedy mówimy Zdrowaś Maryjo, powierzamy Miłosierdziu Bożemu - przez ręce Matki - ludzi, za których się modlimy. Czy można zrobić coś lepszego dla braci czy sióstr w potrzebie?

O. Wojciech

Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 9-10/1999

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021Wasze komentarze:
 Maria: 18.04.2023, 10:53
 Matko Boza Rozancowa prosze Cie o przemiane serca i postepowania dla bratanicy i jej brata.Spraw,by byli wdzieczni i chciel pomagac rodzinie/ojcu/. W intencji wybawienia z nienawisci nieprzyjaciol naszych z pracy zawodowej syna oraz kobiet:S.E.K.M. i Z. Bog zaplac za modlitwe.
 Maria: 04.09.2022, 12:19
 Matko Boza Rozancowa prosze Cie w intencji cudu uzdrowienia syna i jego matki. W intencji pomocy Bozej w naszych wszystkich potrzebach :/zawodowych,o stala prace dla syna,o zdanie egz,o odzysaknie pieniedzy,o udaremnienie zla ze strony nieprzyjaciol:.S.R.M.R.Z./. Za otrzymane laski bardzo dziekuje dla mnie i dla rodziny.
 matka: 07.10.2021, 14:35
 Matko Boza Rozancowa prosze Cie w intencji blagalnej o powot do zdrowia dla Grzegorza i jego matki. W intencji otrzymania dla dzieci i dla mnie w calosci dobr ziemskich i duchowych/uchron nas i rodzine Matko od nieszczesc,koronawirusa,nekania ze strony nieprzyjaciol:S.Z.E.K./. Bog zaplac za modlitwe.
 Maria: 02.05.2021, 21:22
 Matko Boza prosze Cie o powrot do zdrowia dla syna i dla mnie. W intencji otrzymania dla dzieci i dla mnie w calosci dobr ziemskich i duchowych/o udaremnienie nekania nas ze strony alkoholika i nieprzyjaciol:S.E.K.Z/. Dziekuje bardzo za modlitwe i za laski otrzymane dla nas i dla rodziny.
 hanna: 21.04.2018, 14:10
 AVE MARYJA GRACJA PLENA OBROŃ mnieANETĘ MARYJO MATKO BOŻA!
 MARCIN : 09.05.2017, 22:07
 KOCHANA MARYJO POKORNIE PROSZĘ CIĘ WYJEDNAJ MI ŁASKĘ ZNALEZIENIA ODPOWIEDNIEJ PRACY I ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW Z DOJAZDEM. DZIĘKUJĘ CI KOCHANA MATKO.
 Jarek: 21.10.2015, 20:32
 Matko Boża dziękuję Ci za łaskę uzdrowienia od alkoholizmu.
 kasia: 16.10.2015, 17:28
 Panie Boże proszę o męża.
 Odmawiajcie Różaniec: 11.08.2014, 22:27
 Koniecznie przeczytajcie książkę "Odmawiajcie Różaniec" br. Bogumił Marian Adamczyk. Jest to jakby podręcznik różańca. Po prostu genialna. Znajdziecie tam m.in. jak odmawiać poszczególne modlitwy, zachęty do odmawiania i poszczególne rozważania. Te ostatnie są naprawdę powalające, przenikliwe i skłaniają do refleksji. Wszystko jest napisane bardzo prostym językiem, czasem nawet potocznym, ale przy tym bardzo głębokie. Sam autor to w ogóle ciekawa postać http://bratbogumil.pl/pustelnia/brat-bogumil-marian-adamczyk/


 istny PRL ...: 08.08.2014, 12:56
 Ścisła cenzura na tym portalu uniemożliwia zamieszczania swoich suwerennych przemyśleń i opinii. Już Protestanci są bardziej życzliwi i wyrozumiali! Ten tekst zapewne zostanie wydrukowany, ale gdybym chciał wkleić krytyczne uwagi pod adresem naciągniętych teologicznie + nad interpretacji wyjętych z Biblii co do np. kultu maryjności, to blokada w umysłach admina uruchamiana jest automatycznie.
 Marcinek: 05.08.2014, 17:55
 Dlaczego ta "zjawa" w Fatimie nie ukazała się w Watykanie, tylko dzieciom, prostaczkom, analfabetom nie ukształtowanym teologicznie i nie rozróżniającym duchy i zwiedzenia.....? Komu tak zależy aby Chrześcijanie odwrócili się od Chrystusa, a zwrócili swoje serca do matki Pana Jezusa, która jest tylko stworzeniem, a nie Stworzycielem jak Jezus Chrystus......??!
 Marcin: 04.08.2014, 13:23
 Pan Jezus z Apostołami Świętymi oraz Biblia Święta Natchniona Duchem Świętym - jakoś w nadzwyczajny sposób MILCZY: o XIX-sto i XX-wiecznych objawieniach maryjnych, że rzekomo należy je oczekiwać po ok. 2 tysiącach lat, że będą wiążące i wiarygodne. Jakoś nikogo to nie obchodzi i nie zastanawia ten precedens. Ludzie nawróćcie się szczerze do żywego Boga - Jezusa Chrystusa póki jeszcze jest czas przed przyjściem powtórnym na ziemię Pana Jezusa Chrystusa, a nie do Maryi, która jest tylko stworzeniem. Co Wy wyczyniacie tutaj, to jakiś totalny obłęd ??! Chrześcijanie to przede wszystkim LUDZIE CHRYSTUSA!, a nie Maryi :-(
 rodzice: 02.05.2014, 11:46
 Panie Boże w Trójcy jedyny przywróc ks Piotra do kapłaństwa .Amen
 maciek: 23.01.2014, 23:01
 Dopiero zaczynam.zaczynam ta piekna przygode z rozancem.nikt mnie nigdy nie nauczyl jak sie modlic ,chociez gdy pytalem babci to po jej tlumaczeniu bylem gdzie indziej myslami a nie w rozmyslaniu o modlitwie.dzis czuje potrzebe zglebienia milosci Maryji.nauczenia sie kochac imyslec o rozancu.czuje sie potrzebny i pomocny w modlitwie.Matko Boza postaram sie nie zawiesc Twojej Milosci i uczyc sie coraz wiecej rozumiec tajemnice rozancowe.mam Ci tyle do powiedzenia ,obym zdazyl bo w tym roku moge miec operacje zastawki serca.boli mnie to ze nie moglem zyc z Toba w sercu a nie tylko wtedy gdy potzebuje pomocy.czlowiek taki jest ze gdy trwoga to do Boga.ale dzis juz jestem gotowy zostac w Twym sercu na zawsze.pomoz mi Maryjo przetrwac zle dni i wstaw sie za moje serduszko do syna swego ukochanego Jezusa Chrystusa.prosze o laske uzdrowienia i modlitwe za mnie.prosze tez was wszystkich ktorzy to czytaja o modlitwe za moja chorobe i wsparcie Maryji w odmawianiu rozanca wytrwale i w milosci do Boga i Mayji.potrzebuje wsparcia Jezusa Chrystusa i milosci Bozej w tych trudnych chwilach.ciesze sie ze juz jutro bede modlil sie z rozancem w reku.super!modlmy sie razem i wspierajmy w modlitwie i zyciu poprzez rozaniec swiety.dziekuje z gory za modlitwe i wsparcie duchowe.juz jutro bede z matka boza bardzo blisko.kocham ci matko
 Sara: 21.12.2013, 16:34
 Różaniec jest sensem życia i wielką radośćia on pomaga we wszystkim i chroni od szatana.Wiec jest to pomoc dla nas a w ten sposób odmawiania ukazujemy jak bardzo kochamy Maryje i Jezusa.Teraz czasy są trudne dużo ludzi nie wierzy prawie w nic i chyba tylko w pieniądze by mieć jak najwiecej wierzą.Ale jest też dużo osób pobożnych i dobrych i to bardzo mnie cieszy.Poniewaz dobro i wiara oraz milość jest najważniejsz i to daje nam moc i wielką rodość.Poniewaz Bóg jest samą milośćia i warto iść w tym kierunku.Pozdrawiam wszystkich i dziekuje Bogu i Maryji za miłosc i pomoc w trudnych sytuacjach.
 iwona: 18.12.2013, 08:41
 Maryjo , błagam Cie codziennie o pomoc w mojej trudnej sytuacji , błagam , pomóz nam , poproś Swojego Syna za nami ,On na pewno Cie posłucha , popros tak jak w Kanie , zabierz strach ode mnie , proszę Cie moja Mamusiu i Przjaciólko , tak marze , Abys Nia została, Maryjo błagam Cie , wiesz,że nie rozstaje się z różańcem, wiesz tez,ze moja modlitwa jest niedoskonała, ale wierzę ,że mnie wysłuchasz... dzis znów będę modlić się na Nowennie Nieustającej Pomocy, jutro znów rózańcem , koronka , błagam wsłuchaj ,ni e mam juz siły ,a Was proszę o jedo zdrowaś Mario w mojej intencji , dziękuje Maryjo za wszystko co dla mnie wyprosiłas , dzieki temu mam nadziej e na poprawe mojego zycia
 rycerka : 30.11.2013, 04:22
 Dziekuje Ci Boze za wiare i milosc za waszystko co otrzymalam w roku 2013. za wszystkie ,cierpienie i trosk Dziekuje Panie Niech Wielbi Cie ziemia cala wszystki stworzenia ,badz Uwielbiony Panie .Prosz Poblogoslaw w 2014 roku abym wytrwala w modlitwie Nawroc cala rodzine i daj mi te laske szczerej spowiedzi pomoz poznac wszystkie grzechy Ktore cie rania Jezu Ufam Tobie
 magda: 16.04.2012, 11:46
 Matko cierpie pomoz
 magda: 16.04.2012, 11:44
 Matko cierpie pomoz
 Bohdan : 01.02.2012, 10:03
 Tym jest różaniec: .W jednym ze snów ksiądz Bosco jest wyprowadzony przez Przewodniczkę na łąkę, na której widzi grubego, długiego na osiem metrów węża. Chce uciekać, lecz Przewodniczka powstrzymuje go i zachęca do walki. Razem biorą sznur, rozciągają go nad karkiem potwora, uderzają, a potem zawiązują na szyi gada pętlę. Wąż się rzuca, uderza cielskiem o ziemię, aż jego ciało zaczyna rozrywać się na strzępy. Przewodniczka zwija sznur i chowa do skrzynki. Po otwarciu skrzynki widać, że sznur ułożył się w słowa Zdrowaś Maryjo. W tej chwili Przewodniczka wyjaśnia: Wąż przedstawia demona, a sznur modlitwę Zdrowaś Maryjo, a raczej różaniec, który stanowi kontynuację Zdrowaś. Nim można pokonać, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne demony.
(1) [2]


Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 4Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 4

Nabożeństwo Pierwszych Sobót MiesiącaNabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

bł. Rafał Chylińskibł. Rafał Chyliński

Modlitwa do bł. Rafała ChylińskiegoModlitwa do bł. Rafała Chylińskiego

Litania do bł. Rafała ChylińskiegoLitania do bł. Rafała Chylińskiego

Modlitwa do św. BibiannyModlitwa do św. Bibianny

Najbardziej popularne

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej