Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Różaniec św. - lekarstwo przeciw złu

     Z wielkim zatroskaniem patrzymy na to wszystko, co w ostatnich latach dzieje się w naszej Ojczyźnie. Pomimo całego dobra, które także widać, nie sposób zaprzeczyć, że żyjemy w okresie bardzo trudnym. Niestety, w tym czasie łaski, jaką jest dla narodu pontyfikat Jana Pawła II, tak wielu ochrzczonych Polaków opowiada się za złem.

     W okresach kiedy zło wzrastało, w okresach kryzysu, z wielką stanowczością i żarliwością nawoływał Kościół głosem papieży do odmawiania modlitwy różańcowej. Różaniec bowiem został dany Kościołowi przez Maryję jako lekarstwo przeciw złu. Przedziwną aktualność zachowały dla nas słowa papieży. Chcielibyśmy przytoczyć kilka wypowiedzi papieży: Leona XIII i Piusa XII. Przechowało się w nich doświadczenie i mądrość wieków.

     Leon XIII tak pisał: "Jednym z najbardziej bolesnych i zasmucających nas zjawisk jest to, że tak wiele dusz odkupionych Krwią Chrystusa odciąganych jest z drogi zbawienia i spychanych w otchłań wiecznej śmierci przez burze wzniecone w tej epoce błędu. Potrzeba Bożej pomocy jest nie mniej wielka, jak wtedy, kiedy św. Dominik wprowadzał różaniec Maryi, aby uleczyć zło swoich czasów. Ten znakomity święty oświecony światłem z góry, jasno rozumiał, że nie ma skuteczniejszego lekarstwa przeciw złu jego epoki, jak częste rozmyślanie nad tajemnicami zbawienia, co przyprowadzi ludzi z powrotem do Chrystusa - który jest "Drogą, prawdą i życiem" - i skłoni ich do szukania wstawiennictwa Dziewicy, ich Orędowniczki przed Bogiem, której została dana moc pokonania wszelkich herezji. [...]

     Poszukując lekarstwa na podobne zło, mamy prawo wierzyć, że modlitwa ta wprowadzona przez św. Dominika z takim pożytkiem dla katolickiego świata, okaże się również w najwyższym stopniu skuteczna w usuwaniu plag naszych czasów. [...]

     Wierzymy, że leży w planach Opatrzności Bożej, aby w tych czasach próby dla Kościoła, starożytne nabożeństwo do dostojnej Dziewicy kwitło bardziej niż kiedykolwiek... Niech wierni coraz bardziej lgną do odmawiania różańca - do tego nabożeństwa, które nasi przodkowie mieli w zwyczaju praktykować, nie tylko jako pierwsze lekarstwo przeciw złu, ale również prawdziwy symbol chrześcijańskiej pobożności." (Encyklika Supremi Apostolatus)

     "Wytrwałość w modlitwie jest konieczna w dzisiejszych czasach bardziej niż kiedykolwiek, kiedy to - jak mówiliśmy wielokrotnie - tak wiele i tak wielkie niebezpieczeństwa otaczają wiernych ze wszystkich stron - niebezpieczeństwa, które bez pomocy Boga nie mogą być pokonane. Zbyt wielu nienawidzi Boga i wszystkiego, co Boże. Kościół jest atakowany nie tylko przez pojedyncze osoby, ale często przez cywilne instytucje i prawo. [...]

     Wśród różnorodnych metod i form modlitwy, które są gorliwie i z pożytkiem stosowane w Kościele katolickim, różaniec Maryi zalecić trzeba z wielu powodów. Szczególne w tej modlitwie - jak mówiliśmy o tym w naszych encyklikach - jest to, że została ona ustanowiona, aby upraszać opiekę Matki Bożej, przeciw wrogom Kościoła i w związku z tym często była ona niezwykle skuteczna w ratowaniu go od różnorakich plag." (List apostolski "Saluturis ille")

     Papież Pius XII pisze w Encyklice Ingruentium malorum: "Nie wahamy się jeszcze raz publicznie potwierdzić, że pokładamy wielką ufność w świętym różańcu, jako środku na uzdrowienie zła, które trapi nasze czasy. Nie siłą, nie bronią, nie ludzką mocą lecz przez Bożą pomoc uproszoną tą modlitwą Kościół, jak Dawid ze swoją procą, będzie mógł wyjść naprzeciw swojego odwiecznego wroga. [...]

     Jeżeli zło i ataki niegodziwych nasilają się, tak też musi wzrastać i stawać się coraz bardziej żywotna gorliwość wszystkich sprawiedliwych. Niech starają się usilnie wyprosić u najbardziej kochającej nas Matki - szczególnie przez tę modlitwę - to, aby powróciły lepsze czasy dla Kościoła i społeczeństwa. [...]

     Dobrze zdajemy sobie sprawę z wielkiej skuteczności różańca w uproszeniu matczynej pomocy, Błogosławionej Dziewicy. Chociaż istnieje wiele rodzajów modlitwy, aby otrzymać tę pomoc, uważamy różaniec za najbardziej właściwą i najbardziej owocną, na co wyraźnie wskazuje jej pochodzenie - bardziej niebiańskie niż ludzkie... [...]

     Uciekajcie się z większą ufnością do Matki Bożej. Ona zawsze była pierwszą ucieczką chrześcijan w godzinie niebezpieczeństwa, ponieważ Ona również była przyczyną zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego."

     Różaniec jest niezwykle skutecznym lekarstwem na zło społeczne, ale i to, które widzimy w nas samych. Nasuwa się pytanie, jak modlić się, aby doświadczyć błogosławionych skutków tej modlitwy.

     Bardzo różni ludzi modlą się na różańcu: dzieci i dorośli, rozpoczynający naukę modlitwy i wielcy mistycy, ludzie prości i uczeni teolodzy. Różaniec jest zadziwiająco giętką modlitwą i bez trudności dostosowuje się do upodobań modlących się. Wiele ukrytych możliwości tkwi w tej prostej modlitwie. Wymieńmy te podstawowe.

     Różaniec został pomyślany przede wszystkim jako medytacja nad wielkimi tajemnicami, które Bóg objawił nam w Ewangeliach. Rozmyślamy nad nimi z Maryją i w Jej duchu. Dlatego czasami Różaniec nazywany jest Ewangelią Chrystusa według Maryi. Kiedy np. odmawiamy pierwszą dziesiątkę radosnej części, możemy wyobrazić sobie Matkę Bożą w Nazarecie, kiedy nawiedza ją Archanioł Gabriel. Jeżeli ktoś ma żywą wyobraźnię, uczyni tę scenę bardzo konkretną. Widzi wtedy Maryję, która np. modli się, gdy nagle pojawia się przed nią anioł. Rozmyślający staje się teraz świadkiem dialogu, który niebo prowadzi z ziemią.

     Jeśli ktoś nie ma tak dużej wyobraźni, może zadowolić się ogólną myślą zawartą w tajemnicy, rozmyślając np. o pokorze i posłuszeństwie Najświętszej Matki. Pozwala wtedy, aby Jej z całego serca wypowiedziane: Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa, zapadło także w jego serce, ucząc pozostawania całkowicie do dyspozycji Boga.

     Różaniec można także traktować jako modlitwę ustną. Oznacza to, że zastanawiamy się nad znaczeniem samych słów modlitwy. Tekst jest bardzo bogaty. Ojcze nasz - to przecież modlitwa, której nauczył nas nasz Zbawiciel. Jej głębia jest więc głębią Chrystusowego Serca. Rozmyślanie nad jej słowami zawsze będzie dostarczać nam nowych treści.

     Pierwsza część Pozdrowienia Anielskiego - to słowa Anioła, skierowane do Maryi, dalsza część - to słowa Elżbiety. Później następuje modlitwa kierowana przez Kościół do Matki Bożej, w której wyrażona jest ufność, że Ona - Matka Boga, będzie modliła się za nas, grzeszników, teraz i w chwili naszej śmierci. Ten wspaniały tekst jest do naszej dyspozycji. Nie musimy teraz szukać własnych słów modlitwy, lecz bierzemy modlitwę Kościoła, który częściowo z pomocą Ewangelii uczy nas, jak mamy się modlić. Pozwalamy się nieść tej modlitwie. Wiemy, że odmawiając ją, wchodzimy w wielką wspólnotę modlących się, którzy przez wieki modlili się właśnie tymi słowami.

     Można modlić się na różańcu również w sposób kontemplacyjny. Ktoś chciałby nie tyle rozmyślać o Jezusie i Maryi, co po prostu z miłością przebywać z Nimi, być blisko Nich, albo poczuć się bezpiecznie u boku swej Niebieskiej Matki. Wiele mówi się obecnie o tym, jak ważna jest dla dziecka obecność matki, jak ważne jest to, aby dziecko doświadczyło jej miłości. Kościół zawsze o tym wiedział. Różaniec jest modlitwą, w której otwieramy się na łagodną miłość Maryi, doświadczamy Jej matczynego ciepła. Tam, pod krzyżem, w chwili, kiedy Jezus powiedział do Jana: "Oto Matka twoja", każdy z nas otrzymał Maryję jako swoją Matkę. Tej prawdy, którą znamy rozumowo, możemy doświadczyć, modląc się na Różańcu.

     Różaniec może także stać się modlitwą wstawienniczą. Zdarza się, że ktoś z naszych bliskich jest w wielkiej potrzebie, albo zaczynamy uświadamiać sobie wyraźniej potrzeby Kościoła i świata, myślimy o wojnach, prześladowaniach, krzywdzie, demoralizacji, panoszącym się złu. Czujemy, że musimy szczerze pomodlić się w tych intencjach. Moglibyśmy powiedzieć po prostu: "Boże, pomóż tym ludziom", ale wiemy, że taka modlitwa byłaby zbyt krótka, zbyt łatwa. Różaniec jest sposobem trwania na modlitwie. Przez odmówienie dziesiątki czy całej jego części pokazujemy Bogu, że traktujemy tę modlitwę wstawienniczą poważnie, że jesteśmy gotowi poświęcić jej czas. I kiedy mówimy Zdrowaś Maryjo, powierzamy Miłosierdziu Bożemu - przez ręce Matki - ludzi, za których się modlimy. Czy można zrobić coś lepszego dla braci czy sióstr w potrzebie?

O. Wojciech

Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 9-10/1999


   

Wasze komentarze:
 hanna: 21.04.2018, 14:10
 AVE MARYJA GRACJA PLENA OBROŃ mnieANETĘ MARYJO MATKO BOŻA!
 MARCIN : 09.05.2017, 22:07
 KOCHANA MARYJO POKORNIE PROSZĘ CIĘ WYJEDNAJ MI ŁASKĘ ZNALEZIENIA ODPOWIEDNIEJ PRACY I ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW Z DOJAZDEM. DZIĘKUJĘ CI KOCHANA MATKO.
 Jarek: 21.10.2015, 20:32
 Matko Boża dziękuję Ci za łaskę uzdrowienia od alkoholizmu.
 kasia: 16.10.2015, 17:28
 Panie Boże proszę o męża.
 Odmawiajcie Różaniec: 11.08.2014, 22:27
 Koniecznie przeczytajcie książkę "Odmawiajcie Różaniec" br. Bogumił Marian Adamczyk. Jest to jakby podręcznik różańca. Po prostu genialna. Znajdziecie tam m.in. jak odmawiać poszczególne modlitwy, zachęty do odmawiania i poszczególne rozważania. Te ostatnie są naprawdę powalające, przenikliwe i skłaniają do refleksji. Wszystko jest napisane bardzo prostym językiem, czasem nawet potocznym, ale przy tym bardzo głębokie. Sam autor to w ogóle ciekawa postać http://bratbogumil.pl/pustelnia/brat-bogumil-marian-adamczyk/
 istny PRL ...: 08.08.2014, 12:56
 Ścisła cenzura na tym portalu uniemożliwia zamieszczania swoich suwerennych przemyśleń i opinii. Już Protestanci są bardziej życzliwi i wyrozumiali! Ten tekst zapewne zostanie wydrukowany, ale gdybym chciał wkleić krytyczne uwagi pod adresem naciągniętych teologicznie + nad interpretacji wyjętych z Biblii co do np. kultu maryjności, to blokada w umysłach admina uruchamiana jest automatycznie.
 Marcinek: 05.08.2014, 17:55
 Dlaczego ta "zjawa" w Fatimie nie ukazała się w Watykanie, tylko dzieciom, prostaczkom, analfabetom nie ukształtowanym teologicznie i nie rozróżniającym duchy i zwiedzenia.....? Komu tak zależy aby Chrześcijanie odwrócili się od Chrystusa, a zwrócili swoje serca do matki Pana Jezusa, która jest tylko stworzeniem, a nie Stworzycielem jak Jezus Chrystus......??!
 Marcin: 04.08.2014, 13:23
 Pan Jezus z Apostołami Świętymi oraz Biblia Święta Natchniona Duchem Świętym - jakoś w nadzwyczajny sposób MILCZY: o XIX-sto i XX-wiecznych objawieniach maryjnych, że rzekomo należy je oczekiwać po ok. 2 tysiącach lat, że będą wiążące i wiarygodne. Jakoś nikogo to nie obchodzi i nie zastanawia ten precedens. Ludzie nawróćcie się szczerze do żywego Boga - Jezusa Chrystusa póki jeszcze jest czas przed przyjściem powtórnym na ziemię Pana Jezusa Chrystusa, a nie do Maryi, która jest tylko stworzeniem. Co Wy wyczyniacie tutaj, to jakiś totalny obłęd ??! Chrześcijanie to przede wszystkim LUDZIE CHRYSTUSA!, a nie Maryi :-(
 rodzice: 02.05.2014, 11:46
 Panie Boże w Trójcy jedyny przywróc ks Piotra do kapłaństwa .Amen


 maciek: 23.01.2014, 23:01
 Dopiero zaczynam.zaczynam ta piekna przygode z rozancem.nikt mnie nigdy nie nauczyl jak sie modlic ,chociez gdy pytalem babci to po jej tlumaczeniu bylem gdzie indziej myslami a nie w rozmyslaniu o modlitwie.dzis czuje potrzebe zglebienia milosci Maryji.nauczenia sie kochac imyslec o rozancu.czuje sie potrzebny i pomocny w modlitwie.Matko Boza postaram sie nie zawiesc Twojej Milosci i uczyc sie coraz wiecej rozumiec tajemnice rozancowe.mam Ci tyle do powiedzenia ,obym zdazyl bo w tym roku moge miec operacje zastawki serca.boli mnie to ze nie moglem zyc z Toba w sercu a nie tylko wtedy gdy potzebuje pomocy.czlowiek taki jest ze gdy trwoga to do Boga.ale dzis juz jestem gotowy zostac w Twym sercu na zawsze.pomoz mi Maryjo przetrwac zle dni i wstaw sie za moje serduszko do syna swego ukochanego Jezusa Chrystusa.prosze o laske uzdrowienia i modlitwe za mnie.prosze tez was wszystkich ktorzy to czytaja o modlitwe za moja chorobe i wsparcie Maryji w odmawianiu rozanca wytrwale i w milosci do Boga i Mayji.potrzebuje wsparcia Jezusa Chrystusa i milosci Bozej w tych trudnych chwilach.ciesze sie ze juz jutro bede modlil sie z rozancem w reku.super!modlmy sie razem i wspierajmy w modlitwie i zyciu poprzez rozaniec swiety.dziekuje z gory za modlitwe i wsparcie duchowe.juz jutro bede z matka boza bardzo blisko.kocham ci matko
 Sara: 21.12.2013, 16:34
 Różaniec jest sensem życia i wielką radośćia on pomaga we wszystkim i chroni od szatana.Wiec jest to pomoc dla nas a w ten sposób odmawiania ukazujemy jak bardzo kochamy Maryje i Jezusa.Teraz czasy są trudne dużo ludzi nie wierzy prawie w nic i chyba tylko w pieniądze by mieć jak najwiecej wierzą.Ale jest też dużo osób pobożnych i dobrych i to bardzo mnie cieszy.Poniewaz dobro i wiara oraz milość jest najważniejsz i to daje nam moc i wielką rodość.Poniewaz Bóg jest samą milośćia i warto iść w tym kierunku.Pozdrawiam wszystkich i dziekuje Bogu i Maryji za miłosc i pomoc w trudnych sytuacjach.
 iwona: 18.12.2013, 08:41
 Maryjo , błagam Cie codziennie o pomoc w mojej trudnej sytuacji , błagam , pomóz nam , poproś Swojego Syna za nami ,On na pewno Cie posłucha , popros tak jak w Kanie , zabierz strach ode mnie , proszę Cie moja Mamusiu i Przjaciólko , tak marze , Abys Nia została, Maryjo błagam Cie , wiesz,że nie rozstaje się z różańcem, wiesz tez,ze moja modlitwa jest niedoskonała, ale wierzę ,że mnie wysłuchasz... dzis znów będę modlić się na Nowennie Nieustającej Pomocy, jutro znów rózańcem , koronka , błagam wsłuchaj ,ni e mam juz siły ,a Was proszę o jedo zdrowaś Mario w mojej intencji , dziękuje Maryjo za wszystko co dla mnie wyprosiłas , dzieki temu mam nadziej e na poprawe mojego zycia
 rycerka : 30.11.2013, 04:22
 Dziekuje Ci Boze za wiare i milosc za waszystko co otrzymalam w roku 2013. za wszystkie ,cierpienie i trosk Dziekuje Panie Niech Wielbi Cie ziemia cala wszystki stworzenia ,badz Uwielbiony Panie .Prosz Poblogoslaw w 2014 roku abym wytrwala w modlitwie Nawroc cala rodzine i daj mi te laske szczerej spowiedzi pomoz poznac wszystkie grzechy Ktore cie rania Jezu Ufam Tobie
 magda: 16.04.2012, 11:46
 Matko cierpie pomoz
 magda: 16.04.2012, 11:44
 Matko cierpie pomoz
 Bohdan : 01.02.2012, 10:03
 Tym jest różaniec: .W jednym ze snów ksiądz Bosco jest wyprowadzony przez Przewodniczkę na łąkę, na której widzi grubego, długiego na osiem metrów węża. Chce uciekać, lecz Przewodniczka powstrzymuje go i zachęca do walki. Razem biorą sznur, rozciągają go nad karkiem potwora, uderzają, a potem zawiązują na szyi gada pętlę. Wąż się rzuca, uderza cielskiem o ziemię, aż jego ciało zaczyna rozrywać się na strzępy. Przewodniczka zwija sznur i chowa do skrzynki. Po otwarciu skrzynki widać, że sznur ułożył się w słowa Zdrowaś Maryjo. W tej chwili Przewodniczka wyjaśnia: Wąż przedstawia demona, a sznur modlitwę Zdrowaś Maryjo, a raczej różaniec, który stanowi kontynuację Zdrowaś. Nim można pokonać, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne demony.
 Bohdan: 31.01.2012, 20:13
 Trwaj w miłości do ludzi i w nienawiści do szatana!!!- tym jest różaniec - bo najpierw trzeba pokochać Boga by móc kochać człowieka- bo wrogiem nie jest człowiek a szatan .W jednym ze snów ksiądz Bosco jest wyprowadzony przez Przewodniczkę na łąkę, na której widzi grubego, długiego na osiem metrów węża. Chce uciekać, lecz Przewodniczka powstrzymuje go i zachęca do walki. Razem biorą sznur, rozciągają go nad karkiem potwora, uderzają, a potem zawiązują na szyi gada pętlę. Wąż się rzuca, uderza cielskiem o ziemię, aż jego ciało zaczyna rozrywać się na strzępy. Przewodniczka zwija sznur i chowa do skrzynki. Po otwarciu skrzynki widać, że sznur ułożył się w słowa Zdrowaś Maryjo. W tej chwili Przewodniczka wyjaśnia: Wąż przedstawia demona, a sznur modlitwę Zdrowaś Maryjo, a raczej różaniec, który stanowi kontynuację Zdrowaś. Nim można pokonać, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne demony.
 xxx: 01.06.2009, 11:14
 Świadectwo ks. egzorcysty na temat znaczenia różańca w walce duchowej: "Bardzo często odmawiam Różaniec w czasie egzorcyzmów. Choć rytuał nie przewiduje konieczności odmówienia tej modlitwy, egzorcysta może modlić się nią wedle swego uznania. Wybieram Różaniec, bo to bardzo skuteczna modlitwa. Kiedyś modliłem się długo nad zniewoloną kobietą. W pewnej chwili wyciągnąłem zwykły, drewniany różaniec i założyłem go na jej szyję. Tak jak korale. Reakcja złego ducha była natychmiastowa: – Ściągnij ten łańcuch – zaczął wrzeszczeć. – Parzy mnie, dusi! Błagał mnie o to przez kwadrans. Prawie wszystkie osoby zniewolone, które spotkałem, opowiadają, że mają ogromne problemy z modlitwą różańcową. Nie są w stanie jej odmawiać. Zaczynają kaszleć, odczuwać duszności. W pewnym małżeństwie, w którym zniewolona jest żona, można zaobserwować ciekawą sytuację. Siedzący w innym niż ona pokoju mąż dyskretnie zaczyna odmawiać Różaniec, a po chwili przybiega do niego żona z krzykiem: Co robisz? Zwariowałeś? Dlaczego Pan Bóg posługuje się kawałkiem sznurka i zbieraniną drewnianych kuleczek? – To wielka tajemnica, którą opisuje Jan w 12 rozdziale swej Apokalipsy – opowiada ks. Międzybrodzki. – To opis potężnej duchowej walki między potomstwem Niewiasty a szatanem. Miałem kiedyś w czasie egzorcyzmów ciekawą sytuację. Zły duch przez osobę zniewoloną zaczął krzyczeć urywanymi zdaniami. Wrzeszczał, że sam nie wie, dlaczego boi się Maryi. Nie rozumie Jej. Nie jest w stanie pojąć tajemnicy Jej pokory. Myślę, że Pan Bóg ma prawo wywyższać, kogo chce i jak chce. Wybrał Miriam z Nazaretu, a równie dobrze mógł wybrać Rebekę z Jeruzalem. Obdarzył Ją nieprawdopodobną łaską i mocą. Na co dzień obserwuję, jak bardzo boi się Jej szatan. Ostatnio w czasie egzorcyzmów modliliśmy się z grupą modlitewną. Każdy trzymał w ręku różaniec. Osoba zniewolona zaczęła nagle krzyczeć: za dużo tych różańców! Duszę się! To ciekawe, że Zły zareagował nawet na różaniec jako przedmiot. Na poświęcony sznurek z paciorkami." Z artykułu Marcina Jakimowicza Niezły kaliber Gość Niedzielny artykuł z numeru 40/2008 05-10-2008
 xxx: 19.11.2008, 20:14
 Święci o wartości modlitwy różańcowej. św. o. Pio (1887 - 1968) "Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi". Podajcie mi moją broń - mówił Ojciec Pio, gdy czuł, że traci siły w walce ze złem. - Tym się zwycięża szatana - wyjaśniał, biorąc do ręki różaniec. "Kiedy przy końcu życia, on już z nami nie mógł rozmawiać, po przekazaniu mu naszych myśli, jego jedyną odpowiedzią było pokazanie różańca i słowa: Zawsze, zawsze..." bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (1846 - 1878) Pszenica różańca "Zdrowaś Maryjo tworzy ziarnko pszenicy; Chwała Ojcu tworzy kłos. Grubość i gęstość ziarna zależy od tego, czy Zdrowaś Maryjo jest mniej lub bardziej żarliwe." św. Jan Maria Vianney (1786 - 1859) „Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem” bł. Alan de La Roche (de Rupe) OP (1428-1475) „Ile razy odmawia się pobożnie różaniec, wkłada się na głowę Jezusa i Maryi koronę (...) róż białych i (...) czerwonych róż Nieba: róż, które nie stracą nigdy nic ani ze swej świeżości, ani ze swego blasku”. św. Alojzy Orione (1872 - 1940) „Przepójmy nasze życie różańcem, a będziemy żyli Ewangelią (...), czerp wodę z różańca, a będziesz żył przy mistycznym źródle Maryi." bł. Bartlomiej Longo (1841 - 1926) „Jak dwóch przyjaciół, którzy często razem przestają, zazwyczaj upodabnia się również w obyczajach, tak też my, prowadząc serdeczne rozmowy z Jezusem i Maryją przez medytowanie tajemnic różańca i rozwijając razem to samo życie przez komunię, możemy, na ile byłaby do tego zdolna nasza małość, stać się do Nich podobni i nauczyć się od tych najwyższych przykładów życia pokornego, ubogiego, ukrytego, cierpliwego i doskonałego”. św. Josemaría Escrivá (1902 – 1975) "Różaniec Święty to potężna broń. Używaj jej z ufnością, a skutek wprawi cię w zadziwienie" „Różaniec jest szczególnie ważny dla tych, którzy pracują umysłowo lub studiują. Gdyż owe pozornie monotonne szczebiotanie dzieci do swej Matki w modlitwie do Najświętszej Maryi Panny niszczy wszelki zarodek próżności i pychy.” bł. Ignacy Kłopotowski (1866-1931) "Im więcej zgłębiamy tajemnicę różańca świętego, tym więcej Bóg się nam objawia, ukazuje się przedziwnym w swoich dziełach, wielkim w swych działaniach, więcej dobroci Jego nas pociąga i więcej też serce czuje potrzebę uwielbienia Go… " "Widząc, jak miłym Bogu i Matce Najświętszej, a nam pożytecznym nabożeństwem jest różaniec święty, starajmy się choć jedną cząstkę codziennie odmówić. Koniecznie: Kto chce, a każdy chcieć powinien, ten znajdzie czas na to. " św. Józef Sebastian Pelczar (1842 - 1924) "Dworzanie nosza u boku miecz, aby bronić swej królowej. Podobnie dworzanie Maryi winni przypasać miecz, aby bronić czci swojej Królowej, a tym mieczem jest rózaniec.[...] Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi grzeszników i z morza nieprawości wyciąga na brzeg miłosierdzia. Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by ich nie uniosła fala." bł. Pier Giorgio Frassati (1901 - 1925) Don Pietro Occelli wspomina: "Gdy tylko wysiadłem z tramwaju na peryferii Monterosa aby odwiedzić biednych [...], Pier Giorgio, trzymając w prawej ręce paciorki swego dużego Różańca jak Fra' Savonarola, przyciszonym głosem dal nagły rozkaz : "tajemnice bolesne, część pierwsza: Modlitwa w Ogrójcu; Ojcze Nasz...". I tak przez wszystkie piątki, ulicami aż do baraków bezdomnych, zbierał ziarna tajemnicy bolesnej". Ks. Aleksander Roccati wspomina: "Jednego dnia, po Komunii św., którą przyjmował codziennie, a potem jako dziękczynienie odmawiał różaniec, spiesząc się wyszedł z kościoła jeszcze z Różańcem w ręku. Gdy schodził po schodach, jeden z jego towarzyszy widząc go powiedział: "Pier Giorgio, stajesz się bigotem" "Nie - odpowiedział - jestem chrześcijaninem św. Filip Neri (1515 – 1595) „Jeśli sługa Boży wśród wielu pokus i okazji do złego chce wytrwać w dobrym, niech sobie obierze za Patronkę u Syna Bożego Pannę Błogosławioną, czci Ją świętym Różańcem, jeśli zaś nie może Różańca odmówić, to niech przynajmniej na różańcu zamiast Zdrowaś Maryjo mówi: Panno Maryjo Matko Boża, módl się za mną do Jezusa.” św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673 - 1716) "Wiedzcie, że Zdrowaś Maryjo to modlitwa najpiękniejsza ze wszystkich po Ojcze nasz, to najpiękniejsze gratulacje, jakie możemy złożyć Maryi, te bowiem gratulacje Najwyższy kazał archaniołowi złożyć Jej, aby pozyskać Jej serce. [...] Zdrowaś Maryjo odmówione dobrze, to jest z uwagą, nabożeństwem i skromnością, według świętych jest wrogiem szatana, bo zmusza go do ucieczki, młotem, który go miażdży, uświęceniem duszy, radością aniołów, melodią predestynowanych, pieśnią Nowego Testamentu, przyjemnością Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej". św. Jan Bosko (1815 -1888) „Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy. Za pomocą Różańca św. zwyciężone zostały herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystości, a ponadto obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana.” „Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce” Arnold Bostiusz (1445-1499) "Powtarzaj Jej list Błogosławionej Trójcy. Weź z niebieskiego stołu, pełnego tajemniczych pozdrowień, życzenia najprzyjemniejsze tej szlachetnej Maryi i Jej Synowi, najmiłościwszy śpiew Archanioła Gabriela, jak mówi Jej wierny świadek Bernard: ilekroć pozdrowisz Ją tym życzliwym i miłym Ave, tylekroć obejmiesz i ucałujesz Matkę pełną miłości, nawet gdy nie dotkniesz Jej ręką. Nasza Pani nigdy nie przychodzi z pustymi rękami. Gdy więc to uczynisz, napełni cię łaskami i ujrzysz, że jesteś bogatszy przez Jej odwzajemnione pozdrowienie" św. Urszula Ledóchowska (1865-1939) "Nie tylko odmawiajcie Różaniec słowem, ale odmawiajcie go życiem całym, wprowadzając w życie cnoty Maryi, jakie w tajemnicach różańcowych nam są przedstawione. (...) Miejcie zawsze różaniec przy sobie: i we dnie, i w nocy, nie opuszczajcie go nigdy. Niech on będzie wiernym Waszym przyjacielem, łańcuchem przykuwającym serca Wasze do Serca Matki naszej w niebie". Służebnica Boża Anna Jenke (1921 - 1976) "Na nowo odkryjmy w różańcu siłę. Weźmy różaniec do ręki mocno i z ufnością (...). Różaniec biorę do ręki i w duchu - poprzez intencje - różańcem owijam całą kulę ziemską smutną, rozdartą, pełną wojen i cierpień, wątpliwości i niewiary. Moją ufność składam u stóp Twoich i wierzę, że przez Ciebie, Matko Boża - przyjdzie ratunek, światło, pomoc. Dla mnie i dla wielu serc. Tylko pomóż mnie dobrze odczytać głębię tajemnic Różańca i naśladować Ciebie w moim życiu" Św. Maksymilian Maria Kolbe (1894 - 1941) "Prosta a wzniosła zarazem modlitwa - to różaniec święty" "Jak bardzo modlitwa różańcowa cieszy Niepokalaną" Służebnica Boża Paulina Jaricot (1799 - 1862) „Wszystkie łaski, wszelkie światło czerpałam z tajemnic różańcowych” Sługa Boży Jan Paweł II (1920 - 2005) "Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa... Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania." "Zachęcam wszystkich, a w szczególny sposób chrześcijańskie rodziny, aby podążając codzienną drogą wierności, szukały w różańcu umocnienia i oparcia." Rozważanie papieskie przed modlitwą "Anioł Pański". 25 X 1998 "Różaniec jest ze swej natury modlitwą kontemplacyjną i ma wielką moc wstawienniczą: kto go odmawia, jednoczy się z Maryją w rozważaniu tajemnic Chrystusa, co skłania go do przyzywania łaski związanej z tymi tajemnicami w wielorakich sytuacjach życiowych i historycznych. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański". 10 października 1999 r. "Różaniec jest "drogą" kontemplacji oblicza Chrystusa, dokonywanej — by tak powiedzieć — oczami Maryi. Dlatego jest też modlitwą zakorzenioną w samym sercu Ewangelii, w pełni zgodną z duchem Soboru Watykańskiego II i doskonale odpowiadającą wskazaniom, jakie dałem w Liście apostolskim Novo millennio ineunte: trzeba, aby Kościół w nowym tysiącleciu "wypłynął na głębię", rozpoczynając od kontemplacji oblicza Chrystusa. Dlatego pragnę zachęcić do odmawiania różańca pojedyncze osoby, rodziny, wspólnoty chrześcijańskie." Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 29 września 2002 "Oby różaniec był coraz bardziej odkrywany i ceniony jako modlitwa chrystologiczna i kontemplacyjna." Rozważanie przed modlitwą "Regina Coeli" 25 maja 2003
 Biedronka: 23.09.2008, 23:50
 Trwajmy nieprzerwanie na dotykaniu tajemnic różańca.Są wspaniałe...To spotkanie w drodze bez czasu trwania, spotkanie wieczne, to mieszkanie bezpieczne.
(1) [2]


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Humor | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej