Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Cud Miłosierdzia Bożego

"Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim Miłosierdziem". To są słowa, które Pan Jezus skierował do siostry Faustyny, aby zlecić jej wielką misję przypominania całemu światu prawdy o Jego nieskończonym Miłosierdziu.

Prawda o Bożym Miłosierdziu jest ostatnią deską ratunku dla ludzi z przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia, którzy żyją tak, jakby Boga nie było i idą drogą prowadzącą do zguby wiecznej. Ich zatrutym grzechem umysłom piekło wydaje się nierealne. Bł. Faustyna zapisała skargę Jezusa: "...dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki" (Dz. 965). Giną, to znaczy, że same idą na potępienie, nie korzystając z wszechmocy Jezusowego Miłosierdzia objawionego w śmierci na krzyżu.

Jezus, aby pobudzić ludzkie serca do skruchy i otwarcia się na Jego miłość, 22 lutego 1931 r. polecił s. Faustynie namalowanie swego obrazu. Oddajmy głos s. Faustynie:

"Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie" (Dz. 47).

"Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinie śmierci. Ja sam bronić będę jako Swej chwały" (Dz. 48).

Jest sprawą oczywistą, że obraz wskazuje na żywą osobę Jezusa. Dlatego, kto czci obraz, czci Jezusa, otwiera swoje serce na Jego nieskończoną miłość objawioną w śmierci i zmartwychwstaniu. Po licznych trudnościach związanych z wypełnieniem polecenia, wizerunek został wykonany przez wileńskiego artystę, Eugeniusza Kazimierowskiego i po raz pierwszy ukazane publicznie w Ostrej Bramie w dniach 26-28 kwietnia 1935 roku z okazji zakończenia obchodów Jubileuszu 1900-lecia Odkupienia Świata (Dz. 89; 417-420).

Bł. Faustyna realizowała zadanie przerastające możliwości zwykłej zakonnicy. Wierzyła jednak, że podoła jemu dzięki mocy Jezusa. Kierowana ofiarną miłością i pragnieniem ratowania grzeszników, wypełniała następujące polecenie:

"...wiedz o tym, że jeżeli zaniedbasz sprawę malowania tego obrazu i całego dzieła miłosierdzia, odpowiesz za wielką liczbę dusz w dzień sądu" (Dz. 154).

"...Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być Świętem Miłosierdzia" (Dz. 49).

"Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie Miłosierdzie Moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie Miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie" (Dz. 50).

Dlaczego jest tak wyjątkowo podkreślona wartość tego obrazu? Co on wyraża? Jakie jest jego znaczenie w życiu człowieka?

Jezus na obrazie jest ubrany w białą szatę, prawa ręka jest podniesiona w geście błogosławienia, przywoływania, potwierdzenia... Lewa wskazuje na uchylenie szaty na piersi, spod której wychodzą dwa wielkie promienie: czerwony i blady. Jest także podpis pod obrazem: "Jezu ufam Tobie". Objaśnienie promieni podaje sam Jezus: "te dwa promienie oznaczają Krew i Wodę, blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza Krew, która jest życiem dusz...

Te dwa promienie wyszły z wnętrzności Miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu.

Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca Mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia" (Dz. 299).

W innym miejscu czytamy: "Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu ufam Tobie" (Dz. 327).

"W pewnej chwili powiedział mi Jezus: spojrzenie Moje z tego obrazu jest takie, jako spojrzenie z krzyża" (Dz. 326).

Jezus wyjaśnia: "nie w piękności farby, ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej" (Dz. 313).

"Ze wszystkich Ran Moich, jak ze strumieni płynie miłosierdzie dla dusz, ale Rana Serca Mojego jest źródłem niezgłębionego miłosierdzia, z tego źródła tryskają wszelkie łaski dla dusz" (Dz. 1190).

W Wielki Piątek o godzinie trzeciej po południu bł. s. Faustyna usłyszała słowa: "Pragnę, żeby obraz ten był publicznie uczczony" (Dz. 414).

Ten niezwykle sugestywny obraz daje nam Jezus jako czytelny znak Swojej Miłości Miłosiernej, przezwyciężającej wszelki grzech i śmierć. Jest to Miłość płynąca z Jezusowego Serca, przebitego na krzyżu. W ten sposób Zbawiciel przypomina o Swoim cierpieniu i śmierci na krzyżu za nas i dla naszego zbawienia, o tym, że z miłości wziął na Siebie grzechy wszystkich ludzi i przyjął prawdziwą ludzką śmierć. On, który był niewinny, bez grzechu, poznał w Swojej męce krzyżowej jak straszliwym cierpieniem jest grzech. Umierając, był doskonale posłuszny Ojcu i w ten sposób grzech i śmierć przezwyciężył. I tak Miłość Jezusa, przez krzyż i zmartwychwstanie, dotarta wszędzie tam, gdzie dosięgła niszcząca moc każdego grzechu. Jesteśmy ogarnięci tą wszechmocną miłością Jezusa kochającego i pragnącego każdego człowieka uwolnić z niewoli grzechu i śmierci. Owocność Bożego Miłosierdzia zależy jednak od postawy człowieka. Chodzi o to, aby człowiek uwierzył i zaufał Jezusowi. Obraz Miłosierdzia - wskazuje na otwarte źródło, z którego spływa na ludzi łaska poprzez sakramenty, zwłaszcza przez chrzest, pokutę, Eucharystię. Pan Jezus przypomina również o najgłębszych więzach łączących nas z Nim i z bliźnimi.

Bł. s. Faustyna notuje w Dzienniczku kategoryczne polecenie Pana Jezusa: "Żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu, który jest namalowany. Przez obraz ten, udzielę wiele łask duszom, on ma przypominać żądania Mojego Miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza, nic nie pomoże bez uczynków" (Dz. 742).

Obraz jest znakiem całego odnowionego kultu Miłosierdzia Bożego, ale szczytem tego kultu jest Święto Miłosierdzia wyznaczone na pierwszą niedzielę po Wielkanocy. "Święto to wyszło z wnętrzności Miłosierdzia Mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań Moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu Mojemu, dostąpi go" (Dz. 420).

"Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopóki się nie zwróci z ufnością do Miłosierdzia Mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim" (Dz. 570).

"...Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu Moim, o litości, jaką mam dla nich w Sercu Swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą" (Dz. 1521).

Przedziwna dobroć Pana Jezusa otwiera niepojęte skarby, których Zbawiciel pragnie udzielić każdemu w Święto Miłosierdzia Bożego. Oto słowa wyjątkowych obietnic przekazane przez bł. s. Faustynę: "córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz; a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł ani ludzki, ani anielski. (...) Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego" (Dz. 699).

Jezus Paschalny, najdobrotliwszy Zbawiciel kieruje do ludzi, których drogi rozmijają się z Bogiem, pełne miłości otrzeżenie: "Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego zginą na wieki" (Dz. 965).

W Święto Miłosierdzia Bożego Jezus Paschalny przywołuje do Siebie, aby nas ubogacić Wielkanocnym Darem Miłości Miłosiernej. Mówi każdemu: "Większe jest miłosierdzie Moje, aniżeli nędze twoje i świata całego. Kto zmierzył dobroć Moją? Dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię, dla ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża, dla ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią Najświętsze Serce Swoje i otworzyłem ci źródło miłosierdzia, przychodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności. Uniżonego serca nigdy nie odrzucę, nędza twoja utonęła w przepaści Miłosierdzia Mojego. Czemuż byś miała przeprowadzać ze Mną spór o nędzę twoją. Zrób Mi przyjemność, że Mi oddasz wszystkie swe biedy i całą nędzę, a Ja cię napełnię skarbami łask" (Dz. 1485).

ks. Stefan Spychalski

Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 3-4/1997Wasze komentarze:
 marzena aneta: 16.04.2023, 16:43
 Bozego cud miłosierdzia dziękuję Cud miłosierdzia Bożego dziękuję Boże Miłosierdzie kocham Cię bardzo mocno prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Jezu kocham Cię bardzo mocno prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Boże Miłosierdzie kocham Cię bardzo mocno prosze dla mnie o dobrą spowiedź świętą domu kupno lub mieszkania bezczynszowego wszystkie mają być bezczynszowe dobrą mieszkania niewielkiego sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa mamoc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
 marzena aneta: 15.04.2023, 09:24
 Cud Bożego Miłosierdzia dziękuję Boże Miłosierdzie kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Jezu kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Jezu kocham Cię bardzo mocno módl się za nami dziękuję Boże Miłosierdzie kocham Cię bardzo mocno módl się za nami dziękuję Boże Miłosierdzie kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urodę ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję Jezu kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urodę ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Gosia: 02.07.2019, 21:54
 A ja proszę o tego który będzie podobał się Tobie, bym założyła rodzinę i by w tym wyborze nie było wątpliwości a także byś dał żony tym których znam. Panie daj potomka Ani, Anecie i Arlecie. One tak bardzo tego pragną a ja wierzę że wszystko mozesz.
 SŁAWEK - PROSZE POMÓŻCIE MI: 11.02.2019, 00:35
 Panie Jezu Synu Ojca Niebieskiego i Sw Maryi ,,, Maryjo módl się za mnie proszę wysłuchaj próśb Sw Rity, Św Judy, Św Józefa, Sw Ekspedycie w sprawie wyleczenie mojej kuzynki Synka z nieodwracalnej choroby, proszę Cie również Panie Jezu o pomoc finansową dla mnie o ile jest to wolą twoja ale ja wiem że ty nie krzywdzisz Panie mój tylko pomagasz pomóżcie mi proszę podaje konto 23 1020 3668 0000 5202 0121 1473 SŁAWEK,dzień za dniem mija a ja ..... Jezu ufam tobie DAJ MI ŁASKI SWEJ PANIE I I WSKAŻ DOBRĄ DROGĘ
 Tomasz: 19.06.2018, 09:19
 Jezu proszę Cię o łaskę zrozumoienia i pocieszenia po stracie syna. Jezu pragnę Ci zaufać, że Ty masz plan wobec nas. Jezu dopomóż nam w Tobie pokładam ufność naszą.
 Ryszard: 18.01.2018: 18.01.2018, 12:34
 Jezu Miłosierny, miej miłosierdzie dla mnie, mojej żony, naszych dzieci i naszych wnucząt. Przebacz nam wszystkim nasze grzechy i uwolnij od wszelkich złych upodobań, czynów i zjednocz naszą rodzinę, jak Cię błagam codziennie w moich Modlitwach. Amen
 marta: 11.08.2017, 18:42
 Jezu Miłosierny pomóż moim dzieciom przejść przez ta tragedię jaka ich spotkała. TY Panie wszystko możesz pozwolić im wrócić do normalnego życia. Niech się Twoja wola stanie .Jezu ufam Tobie.
 Angelika: 24.11.2016, 15:56
 Panie Jezu miej miłosierdzie dla mnie nie płodnej proszącej o potomstwo i popraw moje relacje z męzem Darkiem i ocal nasze małrzeństwo
 beata: 24.01.2016, 17:31
 Panie Jezu Miłosierny ,proszę miej miłosierdzie dla mnie niepłodnej


 Aniu : 19.11.2015, 16:40
 Jezu Miłosierny dziękuję Tobie za Twoją bezgraniczną miłość dla mnie nędznej grzesznicy, przepraszam za moją plugawą przeszłość oddaję całe me życie w Twe dłonie, Jezu ufam Tobie!!! Jezu troszcz się Ty!!!
 dorota: 28.10.2015, 15:58
 Jezu Dziekuje Ci Za Dziecko Ktore We Mnie Rosnie Za Ten Cud Zycia Choc Bylam Nieplodna Dziekuje I Ufam Tobie !!!
 praying mantis: 27.09.2015, 10:44
 Ciekawe co mysleli Adam i Ewa przygladajac sie modliszkom? Czy sie poklucili czy zrozumieli roznice w naturze owadow i innych istot zywych. Pewnie dlatego odwrocili sie od Boga. Zobaczyli cos czego nie zrozumieli. Love story modliszek i ze jest to naturalne i normalne.
 Prosząca .: 17.09.2015, 20:48
  Jezu Cudowny w Tobie cała nadzieja i ratunek ,otocz Piotra płaszczem Twej opieki .
 Prosząca .: 17.09.2015, 20:46
  Jezu Cudowny w Tobie cała nadzieja i ratunek ,otocz Piotra p
 Stanisław: 10.04.2015, 23:40
 Jezu Ufam Twojemu Miłosierdziu. Proszę nie karz mnie surową ręką sprawiedliwości Twojej, ale ulituj się nade mną Miłosierdziem Swoim nade mną grzesznikiem - teraz na ziemi i po śmierci mojej. Proszę o łaską dla mojej rodziny a zwłaszcza moje dwie kochane córeczki powierzam Twojemu Miłosierdziu i ochronę przed złem. Jezu Ufam tobie.
 Magdalena: 24.02.2015, 22:16
 Jezu Kochany osmielamy sie pisac internetowo bo Ty jestes wszedzie.Obejmij milosierdziem Nasza Msmusie,ktora jest ciezko chora,jest na intensywnej terapii.Wierzymy w cud uzdrowienia,bo Ty wszystko mozesz.Zalujemy szczerze za Nasze grzechy i blagamy daj mamusi zdrowie Milosierny Jezu.Amen.
 Kuba : 13.11.2014, 00:54
 Panie Jezu Chryste Dziękuję Ci za niezgłębione Miłosierdzie Twoje Za niekończącą się dobroć ...
 Witek: 18.07.2014, 02:37
 Jezu proszę Cię o wyprostowanie życia i wszystkich spraw, i miłość tej, którą mam w sercu. O cierpliwość, wytrwałość i optymizm.
 Witek: 18.07.2014, 00:44
 Jezu proszę Cię o wyprostowanie życia i wszystkich spraw, i miłość tej, którą mam w sercu. O cierpliwość, wytrwałość i optymizm.
 Ania: 16.05.2014, 13:23
 Jezu ponownie błagam Cię o pomoc w napisaniu pracy magisterskiej i ukończeniu przedłużających się studiów z powodu mojej depresji i silnej nerwicy natręctw. Błagam o zdrowie i siłę dla moich ukochanych Rodziców oraz zbawienie duszy mojej Babci Marianny, o której nie mogę przestać myśleć.
(1) [2] [3] [4] [5]


Autor

Treść

Nowości

św. Piotr Damianiśw. Piotr Damiani

Modlitwa do św. Piotra DamianiegoModlitwa do św. Piotra Damianiego

Modlitwa do św. Roberta SouthwellaModlitwa do św. św. Roberta Southwella

Urzędnik źle mnie potraktował. Opuściłem urząd wściekły i rozgoryczonyUrzędnik źle mnie potraktował. Opuściłem urząd wściekły i rozgoryczony

Odnalazła się Arka Przymierza (Ap 11,19)Odnalazła się Arka Przymierza (Ap 11,19)

Choroba nie wybieraChoroba nie wybiera

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej