Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Miłosierdzie Boże w nauczaniu papieża Franciszka

Wzruszającą katechezę o Bożym miłosierdziu przedstawił papież Franciszek już na początku swojego pontyfikatu w homilii wygłoszonej w kościele parafialnym św. Anny w Watykanie (17 marca 2013). Stwierdził wtedy, że miłosierdzie jest dla niego najmocniejszym orędziem Pana, ponieważ On nigdy się nie męczy w przebaczaniu grzechów. Wspomniał rozmowę z pewną starszą kobietą, która do niego podeszła, by się wyspowiadać. Była ona głęboko przekonana, że Pan wszystko przebacza. Zapytana, skąd to wie, stwierdziła: Jeśliby Bóg nie przebaczał, świat by nie istniał. Słowa te przypominają wypowiedź Jezusa zanotowaną przez św. Faustynę w "Dzienniczku": Wszystko, co istnieje, jest zawarte we wnętrznościach Mojego miłosierdzia głębiej niż niemowlę w łonie matki (nr 1076). Wszystko, co istnieje na świecie, jest emanacją Bożego miłosierdzia.

Do otwarcia się na Boże miłosierdzie, do zaufania w Jego cierpliwość, zamieszkania w ranach Jego miłości i spotkania Jego miłosierdzia w sakramentach zachęcał papież Franciszek w homilii podczas Mszy św. w ramach uroczystości objęcia w posiadanie bazyliki Laterańskiej (7 kwietnia 2013), będącej katedrą biskupa Rzymu. Ojciec Święty stwierdził, że miłosierdzie Boga jest wielką miłością, tak głęboką miłością Boga do nas, miłością, która nie zawodzi, zawsze bierze nas za rękę i podtrzymuje, podnosi, prowadzi. Wskazał na Apostoła Tomasza, który doświadczył Bożego miłosierdzia w obliczu Chrystusa zmartwychwstałego. Franciszek stwierdza, że warunkiem doświadczenia Bożego miłosierdzia przez Tomasza jest uznanie swojej słabości. W podobnej sytuacji znalazł się Piotr, który trzykrotnie zaparł się Jezusa. Dopiero, kiedy odczuł miłosierne spojrzenie Jezusa, zrozumiał, że Jezus go nie opuścił. Miłosierdzie okazało się cierpliwością Boga, który nigdy nie opuszcza człowieka w jego słabości. Ojciec Święty wskazał na potrzebę odwagi powierzenia się miłosierdziu Jezusa, otwarcia na Boże miłosierdzie, zaufania w Jego cierpliwość, odwagi, aby wrócić do Jego domu, aby zamieszkać w ranach Jego miłości, dając się Jemu miłować, spotkać Jego miłosierdzie w sakramentach. Zakończył mocnym wezwaniem: Poczujemy Jego czułość, odczujemy Jego objęcie, a my także będziemy bardziej zdolni do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczenia i miłości.

Przemawiając w czasie modlitwy Anioł Pański (9 czerwca 2013) w miesiącu, który jest czasem tradycyjnie poświęconym nabożeństwu do Najświętszego Serca Jezusowego, papież Franciszek podkreślił, że Serce Jezusa jest w najwyższym stopniu symbolem miłosierdzia Bożego. Z tego Serca wypłynęło zbawienie dla człowieka i świata. Miłosierdzie objawione przez Serce Jezusowe jest nie tylko współczuciem, ale siłą, która daje życie, która wskrzesza człowieka. To współczucie jest miłością Boga do człowieka, jest miłosierdziem, czyli postawą Boga w kontakcie z ludzkim nieszczęściem, z naszą biedą, cierpieniem, naszym lękiem. Takie miłosierdzie Boga daje człowiekowi życie, wskrzesza go z martwych. Warunkiem zbliżenia się do tego miłosierdzia Boga jest odwaga ukazania mu swoich grzechów i słabości.

Najpełniejszy obraz Bożego miłosierdzia, wyrażony przez papieża Franciszka, znajdujemy w bulli "Miserciordiae vultus", ogłaszającej Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (11 kwietnia 2015). Dla Ojca Świętego miłosierdzie jest imieniem Boga, który objawił siebie w osobie Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin musi nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia, ponieważ ona jest źródłem radości, ukojenia i pokoju. Przyjęcie miłosierdzia jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie objawia człowiekowi prawdę o Bogu w Trójcy Świętej: Miłosierdzie - to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Miłosierdzie przyjęte przez człowieka i podzielone z bliźnim jest szansą poznania Boga, który sam jest miłosierdziem.

Celem Jubileuszowego Roku Miłosierdzia jest więc kontemplowanie tajemnicy Boga, aby człowiek mógł jeszcze bardziej stać się skutecznym znakiem działania Boga. Papież Franciszek za św. Tomaszem z Akwinu podkreśla, że w miłosierdziu najpełniej wyraża się wszechmoc Boga. On jest obecny w ludzkiej historii jako Ten, który jest bliski, opatrznościowy, święty i miłosierny. Cierpliwość i miłosierdzie są określeniami Boga najczęściej spotykanymi w Starym Testamencie. Miłosierdzie Boga nie jest więc jakąś abstrakcyjną ideą, ale jest konkretnym faktem, dzięki któremu On objawia swoją miłość ojcowską, która wypływa z Jego wnętrza i zwraca się do syna jako głębokie uczucie naturalne, akt czułości i współczucia, odpuszczenia i przebaczenia. Tę miłość Ojca objawił Jego Syn Jezus Chrystus w przypowieściach, w dziełach miłości, gdy leczył chorych, paralityków i rozdawał chleb głodnym: W przypowieściach poświęconych miłosierdziu Jezus objawia naturę Boga jako naturę Ojca, który nigdy nie uważa się za zwyciężonego, dopóki nie sprawi, że poprzez współczucie i miłosierdzie zniknie grzech i pokonane zostanie odrzucenie (MV). Miłosierdzie jest siłą, która zwycięża wszelkie zło: choroby, słabości, a przede wszystkim grzech, który jest powodem wszelkiego nieszczęścia.

Papież Franciszek podkreśla, że miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za ludzi. On czuje się odpowiedzialnym za człowieka, to znaczy: pragnie naszego dobra i chce nas widzieć szczęśliwymi, napełnionymi radością i pokojem. Dlatego, jak kocha Ojciec, tak też powinni kochać i synowie. Jak On jest miłosierny, tak też chrześcijanie są wezwani, by być miłosierni: jedni wobec drugich. Papież Franciszek przypomniał w tym miejscu nauczanie Jana Pawła II, który podkreślił, że w miłosierdziu człowiek poznaje prawdziwe oblicze Boga i prawdę o sobie samym, że potrzebuje miłosierdzia i jest zdolny czynić miłosierdzie.

Z prawdy o miłosierdziu Boga objawionym w Jezusie Chrystusie, papież Franciszek wyprowadza wniosek o konieczności zwrócenia się do sakramentu pokuty, który jest źródłem miłosierdzia dla człowieka, i o potrzebie świadczenia o Bożym miłosierdziu poprzez konkretne czyny. Daje przykład św. Faustyny Kowalskiej, Apostołki Bożego Miłosierdzia, która przypomniała światu, jak ważne jest miłosierdzie i jak się na nie otworzyć poprzez modlitwę, słowo i czyn.

Do problematyki miłosierdzia Bożego powrócił Ojciec Święty Franciszek w książce-wywiadzie z Andre a Torniellim pt. "Miłosierdzie to imię Boga". Autor wywiadu potwierdza, że miłosierdzie jest tematem kluczowym dla zrozumienia postawy papieża Franciszka wobec świata i decyzji, jakie podejmuje. Miłosierdzie Boga jest wielkim światłem miłości i czułości, jakie Bóg kieruje do człowieka XXI wieku, dlatego Ojciec Święty czyni wszystko, aby to najprawdziwsze oblicze Stwórcy i Odkupiciela przybliżyć człowiekowi.

ks. Jan Machniak

Z referatu wygłoszonego na Jubileuszowym Kongresie Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 7 kwietnia 2016.

Kwartalnik Orędzie Miłosierdzia nr 99Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 2Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 2

św. Andrzej Apostołśw. Andrzej Apostoł

Modlitwa do św. Andrzeja ApostołaModlitwa do św. Andrzeja Apostoła

Litania do św. Andrzeja ApostołaLitania do św. Andrzeja Apostoła

Zabawy andrzejkoweZabawy andrzejkowe

Ciasteczka andrzejkoweCiasteczka andrzejkowe

Najbardziej popularne

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej