Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

O uproszenie łask za przyczyną świętej Faustyny

O Jezu, któryś świętą Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski..., o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia s. Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...,
Chwalą Ojcu... Święta Faustyno
- módl się za nami.

Ktokolwiek otrzyma łaskę przez wstawiennictwo świętej Faustyny, proszony jest o przesłanie wiadomości na adres:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
ul. Siostry Faustyny 3, 30-420 Kraków.


   

Wasze komentarze:
 Stanisław: 18.02.2016, 12:55
 Proszę o przemianę serca dla Danuty,aby nie zdradzała męża i zawróciła z grzesznej drogi.,aby pokochała na nowo męża i dzieci.
 Dorota: 14.02.2016, 15:02
 Św. Faustyno pamiętaj proszę o mnie.
 km: 14.02.2016, 10:04
  Św. Faustyno proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej mamy, proszę Cię z całego serca abym dostała wpis z biotechnologii i szaty roślinnej Polski, abym zaliczyła 23.02 egzamin z j. ang. Bardzo mi na tym zależy.
 kasia m.: 07.02.2016, 11:04
 Św. Faustyno proszę Cię z całego serca o drowie dla mojej mamy,o zaliczenie kolokwium z hydrobiologii, 08.01kolokwium z technologii oczyszczania ścieków, 11.01 kolokwium z technologii i analizy żywności, 15.01 kolokwium z hydrobiologii, 18.01 kolokwium z ekologii biochemicznej i 18.01 kolokwium z technologii i analizy żywności z laboratorium, 25.01 kolokwium z technologii i analizy żywności,26.01 egzamin z technologii oczyszczania ścieków, 28.01 egzamin z biotechnologii, 28.01 kolokwium z opakowań żywności, 29.01 kolokwium z monitoringu skażeń, 02.02 egzamin z j. ang. Jestem załamana. Bardzo mi na tym zależy.
 km: 31.01.2016, 10:06
  Ojcze Św. proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej mamy, zaliczenie kolokwium z hydrobiologii, 08.01kolokwium z technologii oczyszczania ścieków, 11.01 kolokwium z technologii i analizy żywności, 15.01 kolokwium z hydrobiologii, 18.01 kolokwium z ekologii biochemicznej i 18.01 kolokwium z technologii i analizy żywności z laboratorium, 25.01 kolokwium z technologii i analizy żywności,26.01 egzamin z technologii oczyszczania ścieków, 28.01 egzamin z biotechnologii, 28.01 kolokwium z opakowań żywności, 29.01 kolokwium z monitoringu skażeń, 02.02 egzamin z j. ang. Jestem załamana. Bardzo mi na tym zależy.
 km: 24.01.2016, 08:54
 Św. Faustyno proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej mamy, zaliczenie kolokwium z hydrobiologii, 08.01kolokwium z technologii oczyszczania ścieków, 11.01 kolokwium z technologii i analizy żywności, 15.01 kolokwium z hydrobiologii, 18.01 kolokwium z ekologii biochemicznej i 18.01 kolokwium z technologii i analizy żywności z laboratorium, 25.01 kolokwium z technologii i analizy żywności,26.01 egzamin z technologii oczyszczania ścieków, 28.01 egzamin z biotechnologii, 28.01 kolokwium z opakowań żywności, 29.01 kolokwium z monitoringu skażeń. Jestem załamana. Bardzo mi na tym zależy.
 km: 17.01.2016, 08:54
 Św. Faustyno proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej mamy, abym zaliczyła kolokwium z hydrobiologii, 18.01 kolokwium z ekologii biochemicznej, 18.01 kolokwium z technologii i analizy żywności z laboratorium . Bardzo mi na tym zależy.
 km: 10.01.2016, 08:46
 Matko Boża proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej mamy, zaliczenie kolokwium z hydrobiologii, 08.01kolokwium z technologii oczyszczania ścieków, 11.01 kolokwium z technologii i analizy żywności, 15.01 kolokwium z hydrobiologii. Jestem załamana. Bardzo mi na tym zależy.
 km: 03.01.2016, 12:54
  Św. Faustyno proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej mamy, zaliczenie kolokwium z hydrobiologii, 08.01kolokwium z technologii oczyszczania ścieków. Jestem załamana. Bardzo mi na tym zależy.


 km: 27.12.2015, 16:30
 Św. Faustyno proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej mamy, zaliczenie kolokwium z hydrobiologii, 08.01kolokwium z technologii oczyszczania ścieków. Jestem załamana. Bardzo mi na tym zależy.
 km: 20.12.2015, 08:56
 Św. Faustyno proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej mamy,zaliczenie 30.10 kolokwium z monitoringu skażeń z wykładu i z laboratorium z monitoringu skażeń,28.10 laboratorium z technologii oczyszczania ścieków, 09.11 kolokwium z technologii i analizy żywności, 12.11 z technologii oczyszczania ścieków 19.11 kolokwium z hydrologii i 19.11 kolokwium z opakowań żywności, 26.11 kolokwium z hydrologii z ćwiczeń a także sprawozdań z biotechnologii i monitoringu skażeń, 30.11 kolokwium z tiaż i 03.12 egzamin z biotechnologii, 11.12 kolokwium z biotechnologii, 14.12 kolokwium z ekologii biochemicznej, 14.12 kolokwium z tiaż, 17.12 kolokwium z hydrobilogii, 21.12 kolkwium z monitoringu skażeń. Jestem załamana. Bardzo mi na tym zależy
 kasia m.: 13.12.2015, 08:49
 Matko Boża proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej mamy zaliczenie 30.10 kolokwium z monitoringu skażeń z wykładu i z laboratorium z monitoringu skażeń,28.10 laboratorium z technologii oczyszczania ścieków, 09.11 kolokwium z technologii i analizy żywności, 12.11 z technologii oczyszczania ścieków 19.11 kolokwium z hydrologii i 19.11 kolokwium z opakowań żywności, 26.11 kolokwium z hydrologii z ćwiczeń a także sprawozdań z biotechnologii i monitoringu skażeń, 30.11 kolokwium z tiaż i 03.12 egzamin z biotechnologii, 11.12 kolokwium z biotechnologii, 14.12 kolokwium z ekologii biochemicznej, 14.12 kolokwium z tiaż, 17.12 kolokwium z hydrobilogii . Jestem załamana. Bardzo mi na tym zależy
 km: 06.12.2015, 08:33
 Św. Faustyno proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej mamy zaliczenie 30.10 kolokwium z monitoringu skażeń z wykładu i z laboratorium z monitoringu skażeń,28.10 laboratorium z technologii oczyszczania ścieków, 09.11 kolokwium z technologii i analizy żywności, 12.11 z technologii oczyszczania ścieków 19.11 kolokwium z hydrologii i 19.11 kolokwium z opakowań żywności, 26.11 kolokwium z hydrologii z ćwiczeń a także sprawozdań z biotechnologii i monitoringu skażeń, 30.11 kolokwium z tiaż i 03.12 egzamin z biotechnologii, 11.12 kolokwium z biotechnologii . Jestem załamana. Bardzo mi na tym zależy
 EWA: 01.12.2015, 07:01
 ŚW . SIOSTRO FAUSTYNO MÓDL SIĘ ZA NAMI
 km: 29.11.2015, 09:02
 Św. Faustyno proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej mamy, zaliczenie 30.10 kolokwium z monitoringu skażeń z wykładu i z laboratorium z monitoringu skażeń,28.10 laboratorium z technologii oczyszczania ścieków, 09.11 kolokwium z technologii i analizy żywności, 12.11 z technologii oczyszczania ścieków 19.11 kolokwium z hydrologii i 19.11 kolokwium z opakowań żywności, 26.11 kolokwium z hydrologii z ćwiczeń a także sprawozdań z biotechnologii i monitoringu skażeń, 30.11 kolokwium z tiaż i 03.12 egzamin z bitoechnologii. Jestem załamana. Bardzo mi na tym zależy.
 km: 22.11.2015, 10:05
 Św. Faustyno proszę Cię z całego serca o zaliczenie 30.10 kolokwium z monitoringu skażeń z wykładu i z laboratorium z monitoringu skażeń,28.10 laboratorium z technologii oczyszczania ścieków, 09.11 kolokwium z technologii i analizy żywności, 12.11 z technologii oczyszczania ścieków 19.11 kolokwium z hydrologii i 19.11 kolokwium z opakowań żywności, 26.11 kolokwium z hydrologii z ćwiczeń a także sprawozdań z biotechnologii i monitoringu skażeń. Jestem załamana. Bardzo mi na tym zależy.
 km: 15.11.2015, 08:39
 Św. Faustyno proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej mamy o zaliczenie 30.10 kolokwium z monitoringu skażeń z wykładu i z laboratorium z monitoringu skażeń,28.10 laboratorium z technologii oczyszczania ścieków, 09.11 kolokwium z technologii i analizy żywności, 12.11 z technologii oczyszczania ścieków 19.11 kolokwium z hydrologii i 19.11 kolokwium z opakowań żywności a także sprawozdań z biotechnologii i monitoringu skażeń. Jestem załamana. Bardzo mi na tym zależy.
 km: 08.11.2015, 08:49
  Św. Faustyno proszę Cię z całego serca o zaliczenie 30.10 kolokwium z monitoringu skażeń z wykładu i z laboratorium z monitoringu skażeń,28.10 laboratorium z technologii oczyszczania ścieków, 09.11 kolokwium z technologii i analizy żywności, 12.11 z technologii oczyszczania ścieków a także sprawozdań z biotechnologii i monitoringu skażeń. Jestem załamana. Bardzo mi na tym zależy. ~
 km: 01.11.2015, 08:32
 Św. Faustyno proszę Cię z całego serca o zaliczenie 30.10 kolokwium z monitoringu skażeń z wykładu i z laboratorium z monitoringu skażeń,28.10 laboratorium z technologii oczyszczania ścieków a także sprawozdań z biotechnologii i monitoringu skażeń. Jestem załamana. Bardzo mi na tym zależy.
 Agnieszka: 28.10.2015, 10:28
 Święta Faustyno uproś mi u Boga łaskę pełnej rodziny. Święta Faustyno porzucił nas mąż i ojciec, ale ja wciąż wierzę, że możemy być jeszcze razem. W Bogu mam nadzieję. Proszę o wstawiennictwo. Przyjmuję wolę Bożą.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] (29) [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Treść

NowościNajmilszy JezuNajmilszy Jezu

Litania do św. WojciechaLitania do św. Wojciecha

Wiersz 'O Św. Wojciechu'Wiersz "O Św. Wojciechu"

Wycieczka - pielgrzymka szlakiem misji św. WojciechaWycieczka - pielgrzymka szlakiem misji św. Wojciecha

Słowo Boże a powołaniaSłowo Boże a powołania

Najbardziej popularne

Nowenna do św. RityNowenna do św. Rity

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej