Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Koronka do Trójcy Przenajświętszej

W Imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.

HYMN

Bogu Ojcu i Synowi
I równemu im Duchowi,
Trzem Osobom niechaj będzie
Jednakowa chwała wszędzie.
W miłosierdziu niepojęta
Przyjdź na pomoc Trójco Święta!
I wysłuchaj prośbę moją,
A pokaż nam łaskę Twoją.
Niech Cię chwalę, Boga mego,
W Trójcy Świętej jedynego;
Chwała Twoja, wieczny Panie
Niech w sercu mym nie ustanie.

Antyfona

K. Ciebie, Boga Ojca nierodzonego, Ciebie Syna jednorodzonego, Ciebie Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego, Świętą a nierozdzielną Trójcę całym sercem i ustami wyznajemy, chwalimy i błogosławimy; Tobie cześć, Tobie chwała, Tobie dziękczynienie teraz i przez nieskończone wieki.
W. Amen.
K. Błogosławmy Boga Ojca, i Syna, i z Duchem Świętym.
W. Chwalmy i wysławiajmy Go na wieki.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

CZĘŚĆ I

Na chwałę Boga Ojca, pierwszej Osoby Trójcy Przenajświętszej.

HYMN

Boże Ojcze Wszechmogący!
Twe stworzenie kochający:
Wysłuchaj nas, lud proszący,
W dobroci Twej ufający.
Dałeś na śmierć Syna Twego,
Dla miłości z nas każdego;
Niechże droga męka Jego,
Ubłaga Cię, Boga mego.
Marnotrawne kochasz syny,
I odpuszczasz onym winy,
Nas do dobrej przyjm krainy,
W dzień śmierci, Ojcze jedyny!

Ojcze nasz... i Zdrowaś Maryjo...

Potem śpiewa się (10 razy): Święty! Święty! Święty! Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego.

Po dziesiątku dodaje się raz: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Antyfona

K. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia, i Bóg wszelkiego pocieszenia, któremu (tu się nisko pokłonić) niech będzie pokłon, cześć i chwała od wszystkiego stworzenia, teraz i na wieki wieków.
W. Amen.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Módlmy się: Łaskawy i miłosierny wszechmogący Boże Ojcze! pokornie Ciebie prosimy przez miłość i Ojcowskie Imię Twoje, pokaż nam grzesznym miłosierdzie Twoje, teraz i w godzinę śmierci naszej.
W. Amen.

CZĘŚĆ II

Na chwałę Boga Synay drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej.

HYMN

Synu Boży narodzony,
W Sakramencie utajony,
A na krzyżu umęczony,
Bądź za wszystko pochwalony.
W Serca Twego miłej ranie,
Niech otrzyma ubłaganie
Nasze do Ciebie wołanie,
Synu Boży, Jezu Panie!
Mocą krzyża Krwią zlanego,
Od wszelkiego zasłoń złego,
Każdego człeka grzesznego,
Krwią Twoją odkupionego.

Potem śpiewa się (10 razy): Święty! Święty! Święty! Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego.

Po dziesiątku dodaje się raz: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Antyfona

K. Błogosławiony Bóg, Syn Ojca Niebieskiego, Światło z Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, Pan i Odkupiciel nasz Jezus Chrystus, któremu (tu się pokłonić) niech będzie pokłon, cześć i chwała od wszystkiego stworzenia, teraz i na wieki wieków.
W. Amen.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Módlmy się: Jednorodzony Synu Ojca niebieskiego, prawdziwy w naturze ludzkiej Boże! pokornie Ciebie prosimy przez miłość Twoją, która Cię z nieba sprowadziła i przez wszystkie trudy, prace, boleści życia Twojego: przyjmij do przenajświętszej łaski Twojej grzeszne dusze nasze, teraz i w godzinę śmierci naszej.
W. Amen.

CZĘŚĆ III

Na chwałę Boga Ducha Świętego, trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej.

HYMN

Duchu Święty, daj natchnienie,
I nam grzesznym opatrzenie,
Przez łask Twoich udzielenie,
A potem wieczne zbawienie.
Zapal ogień w nas miłości,
Użycz daru roztropności,
W przeciwnościach cierpliwości,
I należytej czystości.
Bądź pociechą zasmuconym,
Bądź ratunkiem utrapionym,
Przewodnikiem bądź błądzącym,
I przytomnym Ciebie czczącym.

Potem śpiewa się (10 razy): Święty! Święty! Święty! Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego.

Po dziesiątku dodaje się raz: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Antyfona

K. Błogosławiony Bóg Duch święty od Ojca i Syna pochodzący; Bóg Duch prawdy i miłości, pocieszyciel dusz naszych, pocieszyciel wszystkich utrapionych i osierociałych, któremu (tu się pokłonić) niech będzie pokłon, cześć i chwała od wszystkiego stworzenia, teraz i na wieki wieków.
W. Amen.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Módlmy się: Duchu przenajświętszy, oświecicielu grzesznych, pocieszycielu wszystkich utrapionych, przez nieskończone miłosierdzie i miłość Twoją, pokornie Cię prosimy, racz oświecić łaską Twoją zmysły i serca nasze, a w potrzebach naszych racz nam być wspomożycielem, teraz i w godzinę śmierci naszej.
W. Amen.

Wierzę w Boga Ojca...

K. Niech będzie Błogosławiona Święta i nierozdzielna Trójca, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
W. Amen.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej