Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do św. Antoniego Marii Zaccarii

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Pawle,
Święty Antoni Mario Zaccaria,

Biegł jak szalony ...

Prekursorze reformy katolickiej, módl się za nami.
Posłuszny synu bogobojnej matki,
Młodzieńcze doświadczany w wielkich cnotach,
Przykładny studencie filozofii i medycyny, Lekarzu oddany życiu duchowemu,
Kapłanie dbający o dobro bliźniego, Niestrudzony głosicielu Ewangelii,
Wierny zarządco Boskich tajemnic,
Mądry nauczycielu Ludu Bożego,
Odnowicielu życia chrześcijańskiego,
Reformatorze życia zakonnego,
Odnowicielu życia apostolskiego,
Ojcze i założycielu wspólnot duchowych świętego Pawła,
Głowo i przywódco zgromadzeń księży i sióstr,
Twórco i animatorze wspólnoty małżonków,
Pociecho biednych,
Ojcze ojczyzny,
Pośredniku pokoju,
Troskliwy sługo całkowicie oddany wszystkim,
Gorliwy robotniku wycieńczony trudem,
Dzielny wojowniku poległy na polu walki,

... na bożej drodze, naśladujący wielkich Świętych ...

Prawdziwy przyjacielu Boga,
Prawdziwie rozmiłowany w Chrystusie,
Naśladowco i misjonarzu Ukrzyżowanego,
Wielbiący i szerzący Eucharystię,
Otwarty na działanie Ducha Świętego,
Młodzieńcze poświęcony Najświętszej Pannie,
Bliski przyjacielu Aniołów,
Żarliwy naśladowco Apostołów,
Prawowity synu Pawła,
Spadkobierco świętych Ojców,
Uczniu wielkich Doktorów,
Chlubo sławnych mistrzów,

... od cnoty do cnoty ku nagrodzie niebieskiej ojczyzny

Aniele ziemski,
Aniele ucieleśniony,
Młodzieńcze, który wyrosłeś w cierpieniu,
Bogaczu, który wyrzekłeś się wszystkiego,
Wysoko urodzony, a pragnący upokorzeń,
Człowieku zdobny we wszystkie cnoty,
Człowieku pełen darów niebieskich,
Człowieku ostrożny w sądach,
Człowieku zdecydowany w działaniu,
Człowieku stale pogrążony w modlitwie,
Człowieku oświecony wzniosłą wiedzą o Chrystusie ukrzyżowanym,
Człowieku boży i święty,
Człowieku najłagodniejszy i ludzki,
Człowieku pałający miłością bliźniego,
Człowieku żarliwy w duchu,
Człowieku wrogi wobec letniości wiary,
Człowieku bezlitosny wobec wad,
Szlachetny rycerzu, który bezinteresownie walczyłeś w dobrej sprawie,
Pełen zapału mistrzu, który szybko ukończyłeś bieg,
Dobry sługo, który pozostałeś wierny aż do śmierci,
Zwycięski kapitanie, który królujesz na wieczność w koronie chwały,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, św. Antoni Mario.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, spraw, byśmy w duchu świętego Pawła Apostoła posiedli przewyższające wszystko poznanie Jezusa Chrystusa, którym obdarzony święty Antoni Maria, niestrudzenie głosił w Twoim Kościele słowo zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

IMPRIMATUR
Bologna, 28 września 2016
Ks. Prałat Giovanni Silvagni, Wikariusz generalny

Wasze komentarze:
 Agnieszka: 05.07.2024, 06:12
 Sw Antoni módl się za mnie i moją rodzinę proszę wypros nam potrzebne łaski 🌹🙏🌹 ok
(1)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej