Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do św. Rity (II)


DZIEŃ PIERWSZY

Święta Rito, pobożne i mile dziecko Pana, juz jako młoda dziewczyna wsławiłaś się swą uczynnością, swą czystością serca i oddaniem twoim rodzicom. Wyproś wiele łask dla dzieci, dla ludzi młodych i dla całych rodzin. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych, i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskie...

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu...

Święta Rito, módl się za nami

DZIEŃ DRUGI

Święta Rito, przepełniona łagodnością i miłością, zawsze potrafiłaś opiekować się biednymi i iść z pomocą chorym. Rozdawałaś chleb, roztaczałaś opiekę nad potrzebującymi, dzieliłaś się swa szlachetnością. Pomóż nam stać się dobrymi i uczynnymi wobec tych, którzy cierpią i potrzebują. Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę...

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu...

Święta Rito, módl się za nami

DZIEŃ TRZECI

Święta Rito, ty która wiele wycierpiałaś od brutalnego i gwałtownego małżonka, potrafiłaś jednak pozostać mu wierna święcąc mu przykładem cierpliwości i łagodności. Twoja modlitwą sprawiłaś jego nawrócenie, jego poprawę, za twoja przyczyna stał się dobrym małżonkiem i przykładnym ojcem. Święta Rito, strzeż wszystkie rodziny. Wyproś małżonkom siłę i odwagę, aby potrafili żyć razem w pokoju, w miłości i w wierności. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę...

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu...

Święta Rito, módl się za nami

DZIEŃ CZWARTY

Święta Rito, ty która swoja roztaczającą opieką, cierpliwością, ale i stanowczością, dawałaś swym synom dobry przykład na co dzień, pomóż i podtrzymuj rodziców w tej trudnej i ważnej rzeczy jaka jest wychowanie dzieci. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę...

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu...

Święta Rito, módl się za nami

DZIEŃ PIĄTY

Święta Rito, która przeżyłaś ból po śmierci twojego małżonka i twoich dwóch synów, Ty, która poznałaś czym jest osamotnienie i pusty dom. Ty, która całkowicie poświeciłaś się modlitwie, opiece nad chorymi i biednymi. Módl się za tych, którzy ciężko doświadczają śmierci drogiej osoby, módl się za tych za tych, którzy nagle zostają sami po stracie bliskich... Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę...

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu...

Święta Rito, módl się za nami

DZIEŃ SZÓSTY

Święta Rito, pochyl się nad tymi, którzy cię wżywają nie wiedząc dokąd pójść, którzy są zmęczeni, zniechęceni, popadający w rozpacz. Wysłuchaj ich modlitw, użyj ich cierpieniom, wytrzyj ich łzy. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę...

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu...

Święta Rito, módl się za nami

DZIEŃ SIÓDMY

Święta Rito, zawsze i we wszystkich okolicznościach twojego życia byłaś przykładem do naśladowania, przykładem pobożności i pokory, przykładem cierpliwości i dobroci. Pomóż nam być zawsze pokornymi wobec Boga, a uczynnymi wobec bliźniego. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę...

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu...

Święta Rito, módl się za nami

DZIEŃ ÓSMY

Święta Rito, ożywiona wielka miłością do Chrystusa ukrzyżowanego i pragnąca ofiarować swe cierpienia do zbawienia dusz, doznałaś szczególnej łaski w dniu, gdy twoje czoło zostało okaleczone cierniem chrystusowej korony... Wyproś nam łaskę głębszego zrozumienia tej wysokiej ceny jaka jest krew wylana przez Jezusa Chrystusa, jakim jest ogrom jego miłości i ofiara jaka uczynił dla odkupienia naszych grzechów. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę...

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu...

Święta Rito, módl się za nami

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Święta Rito, Ty, która rozmyślałaś nad słowami Jezusa, ty, która żywiłaś się Ewangelia, zaufałaś całkowicie boskiej Opatrzności. Kochałaś Boga i bliźniego. Wyproś dla nas wiarę żywą, silną nadzieje, i stale rosnącą dobroć. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę...

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu...

Święta Rito, módl się za nami   

Wasze komentarze:
 anna: 12.09.2016, 21:49
 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Jezusa Miłosiernego o łaskę usdrowienia z nieuleczalnej choroby SM
 zatroskana : 11.09.2016, 13:33
 sw, Rito bł agam uzdrów małżeństwo mojego syna krzysztofa. które jest u schyłku rozpadu proś Pana Jezusa by ich pogodził, by nie cierpiały dzieci. Rozpaczliwie błagam Sw Rito i wierzę ,że Bóg Cię wysłucha. Panie Jezu pomóż i ratuj ich.
 zatroskana : 11.09.2016, 13:29
 sw, Rito bł agam uzdrów małżeństwo mojego syna krzysztofa. które jest u schyłku rozpadu proś Pana Jezusa by ich pogodził, by nie cierpiały dzieci. Rozpaczliwie błagam Sw Rito i wierzę ,że Bóg Cię wysłucha. Panie Jezu pomóż i ratuj ich.
 Mama : 10.09.2016, 16:40
 Sw, Rito pokornie błagam o zgodę i wzajemne poszanowanie w rodzinie mojego syna Krzysztofa. o uwolnienie z nałogów i nawrócenie dla syna i wnuka. o godną pracę dla nich. Sw Rito zanieś moje prośby przed Tron Boga Ojca i błagaj o wysłuchanie. Niech się stanie wola Twoja Panie.
 Kunegunda: 09.09.2016, 14:01
 Św. Rito pomóż mojemu synowi uwierzyć w siebie, wyzwol go z lęku
 Kunegunda: 09.09.2016, 13:56
 Św. Tito pomóż mojemu synowi uwierzyć w siebie, wyzwol go z leku
 Kunegunda: 08.09.2016, 22:22
 Św. Tito pomóż mojemu synowi uwierzyć w siebie, wyzwol go z leku
 Anna: 06.09.2016, 07:05
 Ukochana moja św Rito i moja orędowniczko proszę wyproś łaskę u naszego Pana aby firma nie upadła o dotyk czyjegoś serca.
Św Rito proszę o zmianę myśli dla Sławka i Patrycji o pokój w ich sercach. Św Rito pomóż mi
 Matka: 24.08.2016, 22:11
 Swięta Rito błagam Cie o łaskę zdrowia la mojego chorego syna.Uprroś tę łaskę u Pana Jezusa
 Kasia: 15.08.2016, 21:40
 Świeta Rito błagam wybłagaj mi u Boga łaske zdrowia dla mnie i synka
 Matka : 14.08.2016, 23:22
 Św. Rito proszę Cię o zdrowie dla moich dzieci a w szczególności dla starszej córki. Miej w opiece naszą rodzinę, aby panowała w niej zgoda i szczęście . Dziękuje Ci z całego serca za Twoją pomoc i proszę nie opuszczaj nas.
 Beata: 14.08.2016, 21:27
 Ukochana Św, Rito. Dziękuję z całego serca, za wszystkie łaski, które od Ciebie otrzymałam. Proszę pomóż mi doświadczyć jeszcze w życiu prawdziwej miłości, zdejmij nieszczęście, ból i smutek z mojego serca i spraw abym mimo ran mogła znowu kochać. Jeżeli Leon , którego poznałam, jest spełnieniem mojego życia, zdejmij strach z mojego i jego serca i połącz nasze drogi, jeżeli jest to miłe Bogu. Mam nadzieję, że to właściwy mężczyzna. Dziękuje ze wszystkie błogosławieństwa. Panie Boże dopomóż mi. Bóg zapłać.
 Matka: 14.08.2016, 00:13
 Św. Rito proszę Cię z całego serca o zdrowie dla moich dzieci a w szczególności dla starszej córki. Otocz swą opieką cała naszą rodzinę. Żebyśmy mogli żyć w zdrowiu i spokoju.
 aaa: 12.08.2016, 09:09
 Modlitwa do Św Rity jest pomocna. Jest ona dla mnie wzorem do naśladowania. Módlmy się do niej i sławmy jej imię.
 Grażyna: 12.08.2016, 06:30
 Święta Rito, proszę Cię o wyjście z depresji, o zdrowie
dla brata. Proszę błogosław naszej rodzinie. Nigdy nas nie opuszczaj. Twoja czcicielka.
 Ewa: 09.08.2016, 19:03
 Św. Rito proszę Cię o zdrowie dla mojej córki.
 Ewa: 09.08.2016, 18:54
 Św. Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Boga o pomoc dla mojej córki , o wyprostowanie jej życiowych ścieżek, spokój i łaskę nawrócenia.
 Ewa: 09.08.2016, 18:36
 Św.Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Boga o pomoc w rozwiązaniu problemów zawodowych i osobistych, o natchnienie jak się zachować u jak postąpić. Proszę o wysłuchanie w pewnej intencji o zgodę.
 Aneta: 08.08.2016, 14:32
 Swieta Rito prosze Cie o Łaske o nutke iskierki aby Pawel poczol do mnie milosc
Swieta Rito uczyń dla mnie ta Łaske
 Kodek: 06.08.2016, 18:14
 Święta Rito,poprzez Twoje wstawiennictwo proszę o łaskę uzdrowienia moje małżeństwa. O jego odnowę i odbudowę.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] (15) [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]


Autor

Treść
Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej