Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Codzienna modlitwa o wolność

(Modlitwa mężczyzny)

Panie Jezu, przychodzę do Ciebie, aby znaleźć w Tobie odnowienie - aby na nowo znaleźć swoje miejsce w Tobie, przyrzec Ci swoje posłuszeństwo i otrzymać od Ciebie całą łaskę i miłosierdzie, których dzisiaj tak bardzo potrzebuję. Uznaję Cię za swojego Pana i władcę i każdy aspekt swojego życia całkowicie i zupełnie oddaję Tobie. Daję Ci swoje ciało jako żywą ofiarę; daję Ci swoje serce, duszę, umysł i siły; i daję Ci również mojego ducha.

Obmywam się Twoją krwią - mojego ducha, moją duszę i moje ciało. I proszę Ducha Świętego, aby przywrócił mi jedność z Tobą, zamknął mnie w Tobie i prowadził mnie w tym czasie modlitwy. We wszystko, o co teraz się modlę, włączam... (moją żonę, moje dzieci - wymienić po imieniu). Występując jako ich głowa, biorę ich pod swoje panowanie i osłaniam, i wprowadzam pod Twoje panowanie, Twoją tarczę. Duchu Święty, udziel im wszystkiego, o co teraz proszę w ich imieniu.

Boże, święta i zwycięska Trójco, jedynie Ty jesteś wart mojej czci, całego mojego serca, wszystkich moich pochwał, zaufania i chwały mojego życia. Oddaję Ci cześć, składam przed Tobą pokłon i powierzam się Tobie wraz z moim sercem poszukującym prawdziwego życia. Jedynie Ty jesteś Życiem i Ty stałeś się moim życiem. Wyrzekam się innych bogów, wszystkich idoli i daję Ci miejsce w swoim sercu i życiu, na które prawdziwie zasługujesz. Tu i teraz wyznaję, że Ty jesteś najważniejszy, Boże, nie ja. Ty jesteś Bohaterem tej Opowieści, a ja do Ciebie należę. Wybacz mi, Boże, wszystkie moje grzechy. Zbadaj mnie i poznaj, i wyjaw mi te aspekty mojego życia, które się Tobie nie podobają, zdemaskuj wszelkie układy, które zawarłem, i udziel mi łaski głębokiej i prawdziwej skruchy.

Ojcze niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz i wybrałeś mnie przed założeniem świata. Ty jesteś moim prawdziwym Ojcem - moim Stwórcą, Odkupicielem, moim wsparciem i prawdziwym celem wszystkich rzeczy, także mojego życia. Kocham Cię; ufam Tobie, oddaję Ci cześć. Dziękuję Ci za to, że okazałeś mi swoją miłość, posyłając swego jedynego Syna Jezusa, aby był moim zastępcą i przedstawicielem. Przyjmuję Go, całe Jego życie i całe Jego dzieło, które dla mnie podjąłeś. Dziękuję Ci za włączenie mnie w Chrystusa, za darowanie mi grzechów, za udzielenie mi swojej sprawiedliwości, za napełnienie mnie w Nim. Dziękuję Ci za przywrócenie mnie do życia razem z Chrystusem, podniesienie mnie z martwych razem z Nim, posadzenie mnie razem z Nim po Twojej prawicy, udzielenie mi Jego władzy i namaszczenie mnie Twoim Świętym Duchem. Przyjmuję to wszystko z wdzięcznością i udzielam Ci całkowitego prawa do mojego życia.

Jezu, dziękuję Ci za to, że dla mnie przyszedłeś, że dałeś swoje życie na okup za mnie. Czczę Cię jako swego Pana; kocham Cię, wielbię Cię, ufam Tobie. Szczerze przyjmuję Cię jako swego Odkupiciela i przyjmuję wszystkie Twoje dzieła i tryumf Twojego ukrzyżowania. Dlatego że jestem oczyszczony od mojego grzechu twoją przelaną krwią, usunięta została moja stara natura, moje serce zostało obrzezane dla Boga, a wszelkie pakty przeciw mnie są unieważnione. Zajmuję swoje miejsce na Twoim krzyżu i w Twojej śmierci, i dlatego umieram wraz z Tobą dla grzechu i dla ciała, dla świata i dla Złego. Idę na krzyż wraz z Chrystusem i krzyżuję swoje ciało wraz ze wszystkimi namiętnościami i pożądaniami. Biorę swój krzyż i krzyżuję swoje ciało z całą jego dumą, niewiarą i bałwochwalstwem. Porzucam starego człowieka. Stawiam ten krzyż między sobą a wszystkimi ludźmi, wszystkimi duchami, wszystkimi rzeczami. Duchu Święty, udziel mi (mojej żonie i moim dzieciom) całego dzieła ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, jakiego dla mnie dokonał. Przyjmuję je z wdzięcznością i daję Mu całkowite prawo do mojego życia.

Panie Jezu, szczerze przyjmuję Cię jako moje nowe życie, moją świętość i uświęcenie i przyjmuję całe Twoje dzieło i tryumf Twojego zmartwychwstania, dzięki któremu powstałem z martwych wraz z Tobą do nowego życia, aby uczestniczyć w nowym życiu, umarły dla grzechu, a żywy dla Boga. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. I już nie ja żyję, ale Chrystus, który żyje we mnie. Zajmuję teraz swoje miejsce w Twoim zmartwychwstaniu, dzięki czemu powracam wraz z Tobą do życia. Króluję w życiu dzięki Tobie. Przyoblekam się w nowego człowieka w całej świętości i pokorze, w całej sprawiedliwości i czystości, i prawdzie. Moim życiem jest teraz Chrystus, jedyny, który mnie umacnia. Duchu Święty, udziel mi (mojej żonie i moim dzieciom) pełni zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dla mnie. Przyjmuję je z wdzięcznością i daję mu całkowite prawo do mojego życia.

Jezu, uznaję Cię szczerze za swój autorytet, za swoją zasadę, uznaję Twoje wieczne zwycięstwo nad szatanem i jego królestwem, oraz całe dzieło i tryumf Twojego wniebowstąpienia, dzięki któremu szatan został osądzony i wypędzony, jego Władze i Zwierzchności rozbrojone, a wszelka władza w niebie i na ziemi dana jest Tobie, Jezu, ja zaś otrzymałem pełnię w Tobie, Głowie wszystkiego. Zajmuję swoje miejsce w Twoim wniebowstąpieniu, dzięki któremu razem z Tobą zostałem wskrzeszony i siedzę po prawicy Ojca, i jestem umieszczony w Tobie z całą władzą. Rozciągam Twoją władzę i zasady Twojego królestwa na moje życie, moją rodzinę, mój dom i moje dobra.

I teraz pełnię Twojego dzieła - Twój krzyż, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie - przeciwstawiam szatanowi, jego królestwu i jego emisariuszom oraz całej ich działalności wymierzonej przeciw mnie i moim dobrom. Większy jest Ten, który jest we mnie, od tego, który jest w świecie. Chrystus dał mi władzę, aby pokonywać wszelkie moce Złego, a ja teraz stosuję tę władzę wobec wszystkich wrogów i wypędzam ich w imię Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, udziel mi (mojej żonie i moim dzieciom) pełni dzieła wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa. Przyjmuję je z wdzięcznością i oddaję Mu całkowite prawo do mojego życia.

Duchu Święty, przyjmuję Cię szczerze za swego Doradcę, Pocieszyciela, swoją Siłę i swojego Przewodnika. Dziękuję Ci za to, że naznaczyłeś mnie pieczęcią w Chrystusie. Czczę Cię jako swojego Pana, i proszę, byś prowadził mnie do całej prawdy, abyś mnie namaścił na całe moje życie, moją drogę i moje powołanie i zaprowadził głębiej do Jezusa. Otwieram całe swoje życie na Ciebie w każdym jego wymiarze i w każdym aspekcie - moje ciało, moją duszę i mojego ducha - i chcę, byś mnie napełniał, chcę dostosowywać się do Ciebie we wszystkich rzeczach. Udziel mi, błogosławiony Duchu Święty, całego dzieła i wszystkich darów Zesłania Ducha. Napełniaj mnie na nowo, błogosławiony Duchu Święty. Przyjmuję Cię z wdzięcznością i daję Ci całkowite prawo do mojego życia (i życia mojej żony i dzieci).

Ojcze w niebie, dziękuję Ci za udzielenie mi wszelkich błogosławieństw duchowych na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie.

Przyjmuję dzisiaj te błogosławieństwa w moim życiu i proszę Ducha Świętego, aby je dzisiaj wprowadził do mojego dnia. Dziękuję Ci za krew Jezusa. Ponownie obmyj mnie Jego krwią z wszelkiego grzechu, skazy i złych nawyków. Nakładam na siebie Jego zbroję - pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, sandały gotowości głoszenia dobrej nowiny o pokoju, hełm zbawienia. Biorę tarczę wiary i miecz Ducha, czyli słowo Boże, i używam tej broni w mocy Boga przeciw Złemu. Postanawiam modlić się w Duchu w każdych okolicznościach, być silnym w Tobie, Panie, i w Twojej potędze.

Ojcze, dziękuję Ci za Twoich aniołów. Wzywam je władzą Jezusa Chrystusa i wyprawiam na wojnę za mnie i mój dom. Niechaj mnie strzegą w każdych okolicznościach dzisiejszego dnia. Dziękuję Ci za tych, którzy się za mnie modlą; przyznaję, że potrzebuję ich modlitw i proszę, abyś wysłał swojego Ducha i ich pobudził, i nas połączył, wznosząc baldachim modlitwy i wstawiennictwa za mnie. Rozciągam dziś królestwo Pana, Jezusa Chrystusa na mój dom, moją rodzinę, moje życie i moje dobra. Modlę się o to wszystko w imię Jezusa Chrystusa, oddając Mu całą chwałę, szacunek i wdzięczność.

Modlitwa mężczyzny o wolność

Prośba o wewnętrzną wolność

Panie Jezu, udziel mi łaski, abym oczyścił wszystkie więzy łączące mnie z tym światem i tak się uwolnił od wszelkich ziemskich pragnień, aspiracji i projektów, abym mógł powiedzieć, że wszystko czynię dla Twojej chwały, wsparty Twoją łaską. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

bł. Jerzy Matulewicz

   

Wasze komentarze:
 do Dominiki: 29.01.2011, 22:05
 Dziwię się że żaden mężczyzna nie zareagował od razu i nie uspokoił (widać to po formie całej wiadomości jak i po treści) roztrzęsionej kobiety. Dominiko, Bóg Cię kocha cały czas, tak samo gdy jesteś w stanie łaski uświęcającej, jak gdy i upadasz. Kocha bezwarunkowo i nieodwołanie KAŻDEGO. Każdy człowiek grzeszy lecz ważne jest co ktoś robi z tym faktem. U Ciebie Dominiko widać bardzo wyraźnie Twój żal za grzechy, wręcz odrazę do nich. Twój żal jest szczery, jak i Twoje postanowienie poprawy. Nie zamartwiaj się tak, nie szkódź sobie nadmiernymi nerwami. Bóg jest dla Ciebie ważny ciesz się z tego i uszy do góry, bo On z pewnością też się z tego cieszy :) Pozdrawiam
 Dominika: 12.01.2011, 10:09
 czytając komentarz : Andre: 26.09.2010, 11:37 czy mam rozumieć że Bóg mnie nie kocha kiedy grzeszę ...:(:(jest mi smutno Ja go kocham i żałuje zawsze że grzeszę nie Jestem Jego godna i płakać mi się chce teraz. Zachowuję się jak małe dziecko wiem.. ale Bóg jest dla mnie ważny. Muszę iść do spowiedzi sama brzydzę się swoimi grzechami Ja grzesznica. Byłam dziś w kościele i chwaliłam Pana mogłam przystąpić do spowiedzi...:( Jezus jest moim Tatusiem a Ja niewdzięcznym i niewartym Go dzieckiem. On tyle dla Mnie dobrego Uczynił a Ja zachowuje się podle. Przecież żyję dla Niego ,nie chcę grzeszyć. Jest mi wstyd. aż mnie coś zakuło gdy przeczytałam: te słowa.
 Andre: 26.09.2010, 11:37
 Jezus do Św. Faustyny: Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem Swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się Serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili Serce Moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym Sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję [się] w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im czego pragną.(Dz 1728)
 LLLL: 20.09.2010, 17:42
 Dziękuję Tobie Panie Jezu,że jesteś
 ola: 22.08.2010, 20:21
 Jezu ty jesteś Panem Łukasza,nie pozwól mu się zmarnować.Daj mu siłę do walki i Ducha Świętego
 alicja: 13.07.2010, 22:01
 Duchu Swięty przyjdz i wylewaj się na naszą rodzinę szczególnie brata i syna ze Swoją mocą Ty jesteś tu i teraz Ty wystko możesz Poddajemy sie Tobie Duchu Swięty
 ...: 26.06.2010, 16:05
 Boże proszę Cię, aby Krzysztof z Januszem wyszli z tego strasznego grzechu. Aby zaczęli się leczyć. Aby zrozumieli, że swoim postępowaniem ranią wiele osób w tym swoje rodziny i dzieci. Proszę Cię Panie Boże wybierz takie środki, które przede wszystkim zadośćuczynią osobom, którym zrobili krzywdę a im samym pozwolą zauważyć ich straszne przewinienia.
 Anetta: 18.06.2010, 12:14
 A czemu nie ma modlitwy dla kobiet?
 Józef: 16.06.2010, 21:21
 Chryste błagam wysłuchaj mnie w mojej potrzebie wewnętrznej i uzdrów

 Karol: 10.06.2010, 02:13
 Duchu Swiety Boze wspieraj mnie w walce,wielbie Cie Panie.
 przemek: 01.05.2010, 23:03
 przestałem się modlic lęki wrucily to chyba prawda ze modlitwa pomaga .
 Michał: 07.04.2010, 11:43
 Dziękuję Panie Jezu że Cię odnalazłem.
 Stan: 13.03.2010, 14:15
 Jezu jestes moim Panem ,Wszelkim Dobrem ,Wybawicielem ,Tobie Chwala na Wieki
 wiedzmin33: 10.03.2010, 01:43
  Panie Jezu, przychodzę do Ciebie, aby znaleźć w Tobie odnowienie - aby na nowo znaleźć swoje miejsce w Tobie, przyrzec Ci swoje posłuszeństwo i otrzymać od Ciebie całą łaskę i miłosierdzie, których dzisiaj tak bardzo potrzebuję. Uznaję Cię za swojego Pana i władcę i każdy aspekt swojego życia całkowicie i zupełnie oddaję Tobie. Daję Ci swoje ciało jako żywą ofiarę; daję Ci swoje serce, duszę, umysł i siły; i daję Ci również mojego ducha. Obmywam się Twoją krwią - mojego ducha, moją duszę i moje ciało. I proszę Ducha Świętego, aby przywrócił mi jedność z Tobą, zamknął mnie w Tobie i prowadził mnie w tym czasie modlitwy. We wszystko, o co teraz się modlę, włączam Agnieszke i Kasie siostry moie. Występując jako ich głowa, biorę ich pod swoje panowanie i osłaniam, i wprowadzam pod Twoje panowanie, Twoją tarczę. Duchu Święty, udziel im wszystkiego, o co teraz proszę w ich imieniu. W sposub duchowy ,Boże pomóż mi, daj mi siły, wytrwanie i wiarę w moje siły i dusze.Bądź uwielbiony Wiekuisty Boże teraz i zawsze! Liczę na Ciebie ufam Tobie i nie zawiodę się!
 zmykaj11: 22.11.2009, 16:11
 a ja wlasnie na odwrot chce przywolac ducha...Czar ochronny wilka tez zastosuje
 sławek: 29.09.2009, 21:25
 Właśnie skończyłem czytac "Pełnię serca". Modlitwa ta kończy tę książkę, a ja rozpoczynam Nową Drogę... Boże pomóż mi, daj mi siły, wytrwanie i wiarę w moje czyste serce...
 W. Maria: 20.09.2009, 18:25
 Piekna modlitwa,tylko niestety moj maz przestal sie modlic. Wszedl w zwiazek z kobieta ktora jest psychologiem i stosuje metode Hellingera majaca podloze w ezoteryce i spirtytyzmie. Znalazlam kartki z imionami naszych dzieci,meza , moim i tej kobiety ktore sluza do nowych "ustawien". To nowa niebezpieczna metoda w psychologii, dla mnie czysta manipulacja. Boze w Tobie cala moja nadzieja,
 W. Maria: 20.09.2009, 18:24
 Piekna modlitwa,tylko niestety moj maz przestal sie modlic. Wszedl w zwiazek z kobieta ktora jest psychologiem i stosuje metode Hellingera majaca podloze w ezoteryce i spirtytyzmie. Znalazlam kartki z imionami naszych dzieci,meza , moim i tej kobiety ktore sluza do nowych "ustawien". To nowa niebezpieczna metoda w psychologii, dla mnie czysta manipulacja. Boze w Tobie cala moja nadzieja,
 Roman: 16.09.2009, 13:29
 ta modlitwa jest bardzo pzrejmująca. ja własnie jestem na etapie powrotu-mam wielka nadzieję- do wiary. Pzrez wiele miesięcy walczyłem ze ZŁYM, wiedziałem, ze zycie bez wiary nie ma sensu. Umieszczam tę modlitwę głęboko w sercu aby strzegła go przedsiłami ZŁAGO.
 Grzegorz42: 16.09.2009, 08:57
 Boże, rozpal we mnie wiarę na nowo. Niech znów poczuję Twą miłość. Serce wielkie mi daj zdolne objąć świat. Dziękuję Ci za moją rodzinę.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] (30) [31]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej