Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Jezu cichy i pokornego serca.
O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


   


Przewodnik modlitwy Przewodnik modlitwy
Ks. James Socias, ks. Jan O`Dogherty (oprac.)
Praktyczny i bardzo obszerny modlitewnik. Zawiera mszalik łacińsko-polski oraz liczne modlitwy w języku łacińskim i polskim (zestawione równolegle obok siebie, co ułatwia rozumienie tekstu łacińskiego!)... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 Bożenka: 02.01.2011, 16:09
 Panie błagam o ratunek , nie zostawiaj mnie samej, wybacz, to, co uczyniłam, wybacz błędy moje.Pozwól żyć normalnie. Błagam o Nawrócenie dla mnie i mojej rodziny, o przemianę naszych serc. Oddaje Ci sprawę z przeszłości. Proszę o lepszą przyszłość. Proszę o dobry poród i zdrowe dziecko, lepszą pracę dla mnie i męża i pomoc finansową.amen
 Bożenka: 02.01.2011, 09:26
 Panie błagam o Twe serce dla mnie, o wysłuchanie, okaż Miłosierdzie Swoje, Swoją Przychylność, błagam udziel łaski, o którą skomlę. Oddaję CI przeszłość i przyszłość. Jezu ufam Tobie.amen
 Bożenka: 01.01.2011, 17:16
 Panie Błagam Cię otwórz mi, kiedy pukam do Twego Serca, wpuść mnie i pozwól mi się tam schronić. Przyjdź na ratunek, kiedy Cię proszę, wysłuchaj mnie. Okaż Miłosierdzie Swe, błagam Cię. Oddaje Ci sprawę z przeszłości, proszę o lepszą przyszłość, zachowaj od złego . amen
 Bożenka: 31.12.2010, 10:48
 Panie Mój Błagam o ratunek, pomóż mi. Proszę o Twoje Miłosierdzie dla mnie i mojej rodziny, dla każdego, kto sobie nie radzi, bez Twojego wsparcia. Wybacz mi błędy, które popełniłam, proszę o lepszą pracę dla mnie i męża, o zdrowie dla całej rodziny, o dobry poród i zdrowe dziecko. Proszę o pomoc finansową. Oddaje CI sprawę z przeszłości.amen
 Bożenka: 30.12.2010, 20:18
 Serce Jezusa Bądź dla mnie łaskawe, okaż Miłosierdzie Panie. Jestem jak te łotr, który żałuje, wybacz wiec błagam, tego potrzebuję. Wysłuchaj Mnie Panie, daj mi silną wiarę, wlej we mnie swą mądrość. Błagam wybacz mi sprawę z przeszłości, uratuj mnie. Proszę o lepszą przyszłość. Dobry poród , zdrowe dziecko, lepszą pracę, zdrowie i pomoc finansową.
 Bożenka: 30.12.2010, 13:59
 Panie Ty znasz mnie i moje potrzeby. Wiesz z jakimi problemami do Ciebie przychodzę. Błagam o Twoją przychylność , o Twoje Miłosierdzie. Wysłuchaj mnie, błagam pomóż. Proszę zabierz ten strach, pozwól żyć normalnie, proszę o lepszą przyszłość. Amen
 Bożenka: 30.12.2010, 09:18
 Panie TY znasz moje serce i znasz moje myśli, wiesz jaki lęk mnie rani. Błagam pomóż mi. Okaż Miłosierdzie swoje. oddaje Ci sprawę z przeszłości.amen
 Bożenka: 29.12.2010, 19:38
 Panie Błagam Cię o Twoje Miłosierdzie i serce . Pomóż mi zachowaj od złego, nie pozwól by ktoś lub coś skrzywdziło mnie lub moich bliskich. wybacz błędy z przeszłości. Pobłogosław. Proszę wysłuchaj mych modlitw. Daj mi siłę i wiarę. amen
 babcia: 29.12.2010, 16:45
 Panie Jezu proszę Cię o zdrowie dla mojego malenkiego wnusia , aby ustąpiły problemy poporodowe.Jezu ufam Tobie
 Bożenka: 29.12.2010, 08:50
 Panie okaż mi Swoje Serce, Swoje Miłosierdzie, wyratuj z opresji, w której jestem. Wybacz mi grzeszną przeszłość, błagam o nawrócenie całej rodziny, oddaje Ci sprawę z przeszłości. Proszę pomóż mi. Proszę Cię o Twoją przychylność, o lepszą przyszłość dla mojej rodziny.amen
 Bożenka: 28.12.2010, 19:23
 Panie Mój Błagam o Twoje Miłosierdzie, Okaż serce Grzesznicy, przytul mnie, wybacz to, co było. Zostawiam Ci sprawę z przeszłości, Ty wiesz jakie to dla mnie ważne, błagam o ratunek, uchroń od zła mnie i moją całą rodzinę, proszę o łaski.amen
 matka: 28.12.2010, 17:07
 Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy utworzone proszę Cię i błagam o pomoc przy porodzie mojej synowej ,która jest w tej chwili w trakcie porodu.Dodaj jej siły i otuchy aby w miarę szybko i szczęśliwie urodziła dziecię które nosiła pod swoim serduszkiem
 matka: 28.12.2010, 17:07
 Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy utworzone proszę Cię i błagam o pomoc przy porodzie mojej synowej ,która jest w tej chwili w trakcie porodu.Dodaj jej siły i otuchy aby w miarę szybko i szczęśliwie urodziła dziecię które nosiła pod swoim serduszkiem
 matka: 28.12.2010, 17:06
 Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy utworzone proszę Cię i błagam o pomoc przy porodzie mojej synowej ,która jest w tej chwili w trakcie porodu.Dodaj jej siły i otuchy aby w miarę szybko i szczęśliwie urodziła dziecię które nosiła pod swoim serduszkiem
 Bożenka: 28.12.2010, 10:49
 Panie Ty wiesz , o co Cię proszę każdego dnia, błagam wysłuchaj moich próśb, wysłuchaj moich błagań. Błagam o Twoje Miłosierdzie.amen
 Bożenka: 28.12.2010, 08:44
 Panie błagam okaż mi Miłosierdzie swoje, błaga o łaski, przebacz moje błędy. Oddaje CI swoje przeszłość. Błagam o lepszą przyszłość. Wysłucha mnie Błagam Cię.amen
 Bożenka: 27.12.2010, 16:35
 Panie Mój dziękuję CI za Twoją miłość, za to, że jesteś. Proszę Cię o Twoje Miłosierdzie o Twoje serce dla mnie i mojej rodziny. Błagam o nawrócenie dla nas wszystkich, o przemianę naszych serc. Zostawiam Ci sprawę z przeszłości, błagam o ratunek. Proszę o lepszą pracę dla mknie i męża, o dobry poród i zdrowe dziecko. proszę o pomoc finansową, o lepszą przyszłość.amen
 nawrucony: 27.12.2010, 14:54
 Polecam wszystkim modlitwe "Tajemnica Szczęścia" dzięki niej bardzo sie zmieniłem np:nie pale,nie pije,nie przeklinam i zaczełem chodzić do kościoła. jakieś pytania to na: abrochocki80@gmail.com
 Bożenka: 27.12.2010, 09:31
 Panie Ty wiesz z czym do Ciebie przychodzę i o Cię proszę. Okaż mi Swe Serce i Miłosierdzie Najwyższy Boże. Całe moje życie oddaje Tobie. Wysłuchaj mnie. Proszę o dobry poród w marcu, zdrowe dziecko, o lepszą pracę dla mnie i męża. Zostawiam Ci sprawę z przeszłości. Błagam o nawrócenie i pomoc finansową. Amen
 Bożenka: 26.12.2010, 19:52
 Panie przytul mnie do Serca Swego, daj mi siłę. Okaż miłosierdzie. Błagam obdaruj mnie łaskami, o które co dzień proszę. Wlej we mnie wiarę, przemień me serce. Oddaje Ci wszystko, co mam i to czego pragnę, oddaje Ci moje troski i marzenia, moje niepowodzenia, słabość i grzeszność. wybacz mi. Proszę o Twoja przychylności łaski. amen
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] (37) [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej