Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Ducha Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
O. I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

   

Wasze komentarze:
 Tata: 15.06.2020, 07:43
  +Duchu Święty przyjdź, w swojej szczodrości natchnij mnie i moją Córkę. Błagamy o łaski,dar mowy,progres w habilitacji i rehabilitacji Córki...Wesprzyj nas swoją siłą i ratuj w tych trudnych chwilach,pomoż
 Tata: 14.06.2020, 08:27
 Duchu Święty przyjdź, w swojej szczodrości natchnij mnie i moją Córkę. Błagamy o łaski,dar mowy,progres w habilitacji i rehabilitacji Córki...Wesprzyj nas swoją siłą i ratuj w tych trudnych chwilach,pomoż
 Tata: 13.06.2020, 08:29
  +Duchu Święty przyjdź, w swojej szczodrości natchnij mnie i moją Córkę. Błagamy o łaski,dar mowy,progres w habilitacji i rehabilitacji Córki...Wesprzyj nas swoją siłą i ratuj w tych trudnych chwilach,pomoż
 Tata i córka: 12.06.2020, 10:18
 +Duchu Święty przyjdź, w swojej szczodrości natchnij mnie i moją Córkę. Błagamy o łaski,dar mowy,progres w habilitacji i rehabilitacji Córki...Wesprzyj nas swoją siłą i ratuj w tych trudnych chwilach,pomoż
 Ojciec: 11.06.2020, 05:12
  +Duchu Święty przyjdź, w swojej szczodrości natchnij mnie i moją Córkę. Błagamy o łaski,dar mowy,progres w habilitacji i rehabilitacji Córki...Wesprzyj nas swoją siłą i ratuj w tych trudnych chwilach,pomoż
 Mama: 10.06.2020, 09:02
 Duchu Święty Boże przed moją córką Julia kolejny egzamin matura z języka angielskiego.Proszę o Twoją opiekę,boże błogosławieństwo oraz o Twoją światłość i Dary dla niej podczas egzaminu.Proszę oświecaj ją w wątpliwościach, wyprowadzaj z błędów napełnij jej serce wiarą i pokojem aby umiała się skupić i wykorzystać posiadana wiedzę.Proszę o Dar rozumu aby zrozumiała polecenia, o Dar mądrości aby mądrze napisała egzaminy o Dar umiejętności aby w mądry i umiejętny sposób wykorzystała posiadaną wiedzę.Duchu Św.Boże niech Twoja światłość i łaska spłyną na nią aby dobrze napisała egzamin z jęz.angielskiego. Duchu Święty Boże bądź przy niej napełnij ja swoją światłością.Jezu Ufam Tobie, Jezu Ufam Tobie, Jezu Ufam Tobie.
 Tata: 10.06.2020, 04:55
  +Duchu Święty przyjdź, w swojej szczodrości natchnij mnie i moją Córkę. Błagamy o łaski,dar mowy,progres w habilitacji i rehabilitacji Córki...Wesprzyj nas swoją siłą i ratuj w tych trudnych chwilach,pomoż
 Mama: 09.06.2020, 08:35
 Duchu Święty Boże przed moją córką Julia kolejny najważniejszy egzamin matura z matematyki.Proszę o Twoją opiekę boże błogosławieństwo oraz o Twoją światłość i Dary dla niej podczas egzaminu.Proszę oświecaj ją w wątpliwościach, wyprowadzaj z błędów napełnij jej serce wiarą i pokojem aby umiała się skupić i wykorzystać posiadana wiedzę.Proszę o Dar rozumu aby zrozumiała polecenia, o Dar mądrości aby mądrze napisała egzaminy o Dar umiejętności aby w mądry i umiejętny sposób wykorzystała posiadaną wiedzę.Duchu Św.Boże niech Twoja światłość i łaska spłyną na nią aby dobrze napisała egzamin z matematyki.Duchu Święty Boże bądź przy niej napełnij ja swoją światłością.Jezu Ufam Tobie, Jezu Ufam Tobie, Jezu Ufam Tobie.
 Ojciec: 09.06.2020, 08:09
  Duchu Święty przyjdź, w swojej szczodrości natchnij mnie i moją Córkę. Błagamy o łaski,dar mowy,progres w habilitacji i rehabilitacji Córki...Wesprzyj nas swoją siłą i ratuj w tych trudnych chwilach,pomoż

 Mama: 08.06.2020, 08:01
 Duchu Święty Boże przed moją córką Julia najważniejsze egzaminy w życiu-matura proszę o Twoją opiekę boże błogosławieństwo oraz o Twoją światłość i Dary dla niej podczas egzaminów.Proszę oświecaj ją w wątpliwościach, wyprowadzaj z błędów napełnij jej serce wiarą i pokojem aby umiała się skupić i wykorzystać posiadana wiedzę.Proszę o Dar rozumu aby zrozumiała polecenia, o Dar mądrości aby mądrze napisała egzaminy o Dar umiejętności aby w mądry i umiejętny sposób wykorzystała posiadaną wiedzę.Duchu Św.Boże niech Twoja światłość i łaska spłyną na nią aby dobrze napisała egzaminy.Jezu Ufam Tobie, Jezu Ufam Tobie, Jezu Ufam Tobie.
 Ojciec: 08.06.2020, 07:10
  +Duchu Święty przyjdź, w swojej szczodrości natchnij mnie i moją Córkę. Błagamy o łaski,dar mowy,progres w habilitacji i rehabilitacji Córki...Wesprzyj nas swoją siłą i ratuj w tych trudnych chwilach,pomoż
 żona i matka: 07.06.2020, 19:59
 Matko Boża otwieraj nasze serca i upraszaj moc i dary Ducha Świętego, wspieraj nas, ratuj w trudnuch chwilach
 Tata: 06.06.2020, 09:30
 +Duchu Święty przyjdź, w swojej szczodrości natchnij mnie i moją Córkę. Błagamy o łaski,dar mowy,progres w habilitacji i rehabilitacji Córki...Wesprzyj nas swoją siłą i ratuj w tych trudnych chwilach,pomoż
 Tata: 05.06.2020, 08:06
 Duchu Święty przyjdź, w swojej szczodrości natchnij mnie i moją Córkę. Błagamy o łaski,dar mowy,progres w habilitacji i rehabilitacji Córki...Wesprzyj nas swoją siłą i ratuj w tych trudnych chwilach,pomoż
 Tata: 04.06.2020, 08:22
 +Duchu Święty przyjdź, w swojej szczodrości natchnij mnie i moją Córkę. Błagamy o łaski,dar mowy,progres w habilitacji i rehabilitacji Córki...Wesprzyj nas swoją siłą i ratuj w tych trudnych chwilach,pomoż
 Tata: 03.06.2020, 08:37
 Duchu Święty przyjdź, w swojej szczodrości natchnij mnie i moją Córkę. Błagamy o łaski,dar mowy,progres w habilitacji i rehabilitacji Córki...Wesprzyj nas swoją siłą i ratuj w tych trudnych chwilach,pomoż
 Tata: 02.06.2020, 18:38
  +Duchu Święty przyjdź, w swojej szczodrości natchnij mnie i moją Córkę. Błagamy o łaski,dar mowy,progres w habilitacji i rehabilitacji Córki...Wesprzyj nas swoją siłą i ratuj w tych trudnych chwilach,pomoż
 Grażyna : 01.06.2020, 13:51
 Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, o to dziś błagam Cię.. Módl się za nami. Duchu Święty dziękuję za okazane łaski i proszę o dalsze dla naszej rodziny. Amen
 Tata: 01.06.2020, 13:10
 +Duchu Święty przyjdź, w swojej szczodrości natchnij mnie i moją Córkę. Błagamy o łaski,dar mowy,progres w habilitacji i rehabilitacji Córki...Wesprzyj nas swoją siłą i ratuj w tych trudnych chwilach,pomoż
 Teresa : 31.05.2020, 23:50
 Przyjdź Duchu Święty, wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę, oczyść nas z pychy, pogłębiaj naszą pokorę, rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość. Duchu Święty przyjdź do całej mojej rodziny. Duchu Święty przyjdź.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] (30) [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej