Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa prowadząca do Boga

Gdy chcesz się skupić, nie myśl z góry o tym, co będziesz czynił. Odsuń od siebie wszelkie myśli, tak dobre jak i złe, i jeśli nie czujesz do tego skłonności, nie staraj się modlić ustami. Gdy więc będziesz rozpoczynał modlitwę, nie myśl ani o tym, jak długo będzie ona trwała, ani o tym, czym będzie, ani do jakiej kategorii można ją będzie zaliczyć: modlitwa wewnętrzna, psalm, hymn, antyfona lub jakakolwiek inna modlitwa, - modlitwa ogólna lub szczegółowa, modlitwa myślna, polegająca na uwadze i skupieniu myśli, czy też modlitwa ustna, uzewnętrzniona słowami.

Czuwaj jedynie, aby w twojej duszy było jedno tylko działanie, proste patrzenie koncentrujące się w Bogu, bez domieszki jakiejkolwiek określonej myśli o Nim. To nie czas na myślenie jaki On jest sam w sobie i w swoich dziełach, ale tylko, że On jest tym, czym jest. Tak, niech On będzie taki, jaki jest: nie myśl o Nim nic innego - proszę cię. Nie szukaj niczego więcej o Nim przez bystrość umysłu, ale niech twoja wiara będzie jedynym fundamentem twojej modlitwy.

To proste wejrzenie na Boga, opierające się w sposób wolny na szczerej wierze, będzie przez ciebie odczuwane i rozumiane jako naga myśl i jako niejasne odczucie własnego bytu. Będzie to tak, jakbyś wewnętrznie mówił do Boga: "Mój dobry Panie, ofiaruję Ci to, czym jestem, nie zatrzymując się na żadnym przymiocie Twojej Istoty, ale stwierdzając jedynie, że jesteś tym, czym jesteś i nic więcej". Niech ta pokorna ciemność będzie całym twoim przymiotem i całą Twoją myślą. Nie rozważaj też więcej o samym sobie niż o Bogu, aby stać się jedno z Nim, w duchu, bez rozproszenia ani rozróżnienia. On jest u podstawy twego bytu; bo to w Nim jesteś tym, czym jesteś, nie tylko dlatego, że On jest przyczyną i bytem, ale także dlatego, że On jest w tobie jednocześnie twoją przyczyną i twoim bytem. Przeto oddając się temu dziełu, myśl o Bogu tak, jak myślisz o sobie, a o sobie tak, jak myślisz o Bogu: że On jest taki jaki jest, że ty jesteś taki jaki jesteś; w ten sposób myśl twoja nie będzie rozproszona ani rozdzielona, ale stanie się jedno w Tym, który jest wszystkim.

Trzeba jednak zawsze utrzymywać tę różnicę między tobą i Nim, On jest twoim bytem, w którym przez uczestnictwo istniejesz, ty zaś nie jesteś Jego bytem. Wszystkie rzeczy są w Nim przyczynowo i bytowo, bo On jest przyczyną i bytem wszystkich. Nic zaś nie jest przyczyną ani bytem dla Niego, bo On sam jest sobie przyczyną i swoim bytem. Nic nie może istnieć bez Niego i on też nie może istnieć bez samego siebie. Jest On bytem dla ciebie i dla wszystkich rzeczy, ale On się różni od wszystkich, bo jest On jednocześnie bytem wszystkich i samego siebie. Jeżeli zaś jest we wszystkich rzeczach, a wszystkie rzeczy są w Nim, to dlatego że wszystkie rzeczy mają swój byt w Nim, jako że On jest w najwyższym stopniu bytem wszystkich.

Będziesz więc z Nim złączony przez łaskę, nierozdzielnie, umysłem i świadomością, pod warunkiem, że odrzucisz wszystkie subtelne dociekania na temat przymiotów twojej i Jego istoty; pod warunkiem również, że twoja myśl będzie naga i oczyszczona z wrażeń. Wówczas, w tym ogołoceniu, dzięki dotknięciu łaski, będziesz tajemnie karmiony Nim samym, takim jaki jest. Ale będzie to w ciemności i w sposób tylko częściowy, jak to jest możliwe tu, na ziemi, tak że twoje pragnienie nie przestanie działać i wzmacniać się. Wówczas podnieś oczy bez bojaźni i mów do twego Pana słowami albo w głębi twego serca: "To, czym jestem Panie, ofiaruję Ci, bo Ty jesteś w najwyższym stopniu tym, czym jestem". I myśl po prostu, że jesteś tym, czym jesteś bez szukania żadnych innych określeń.

Nie trzeba wcale być mistrzem, aby modlić się i myśleć w ten sposób, tak się przynajmniej zdaje. Ta metoda jest dostępna dla najbardziej nieoświeconego mężczyzny lub kobiety i dla najbardziej prostackiego umysłu na tej ziemi. Dlatego dziwię się dobrotliwie i nie mogę powstrzymać uśmiechu zaprawionego smutkiem, gdy dochodzą do mnie uwagi niektórych osób, nie należących do nieoświeconych, ale przeciwnie, uczonych i bardzo wykształconych. Według ich wypowiedzi, moje pisma są tak wzniosłe i ciężkie do czytania, tak bardzo nadzwyczajne i dziwne, że zaledwie mogą być zrozumiane przez ludzi najbardziej wykształconych lub najinteligentniejszych.

Tym, którzy tak się wypowiadają, odpowiem, że ich stan jest bardzo godzien pożałowania i że naprawdę zasługują na to, aby z miłosierdzia i dla ich dobra Bóg i ci, którzy Go kochają, wyśmiali ich i upomnieli surowo, ponieważ ich upodobanie w nauce i inteligencji czyni ich aż tak ślepymi. I nie mówię tu tylko o kilku nielicznych osobach, ale o większości chrześcijan, z wyjątkiem może jednej lub dwu dusz w każdym kraju specjalnie wybranych przez Boga. To niewłaściwy kierunek ich dążeń nie pozwala im zrozumieć prawdziwego sensu tego łatwego dzieła, dzięki któremu każdy człowiek, choćby nieuk i pozbawiony wszelkiej kultury, może zjednoczyć się z Bogiem w doskonałej miłości poprzez pełną miłości pokorę. Oni zaś w swoim zaślepieniu i w swoim niepokoju nic z tego nie rozumieją, jak dziecko uczące się dopiero A, B, C, nie docenia wiedzy największych uczonych. Z tej przyczyny będą błędnie uważać za subtelną doktrynę to, co w rzeczywistości jest nauką bardzo prostą, łatwą lekcją udzieloną przez ignoranta. Zaiste, czyż nie jest zbyt mało oświecony albo zbyt mało duchowy ten, kto nie potrafi nawet pomyśleć, że jest? Nie mówię: pomyśleć czym jest, ale: pomyśleć, że jest. Czyż nie jest rzeczą naturalną dla najgłupszej krowy, czy dla stworzenia najbardziej nierozumnego (gdyby można uważać jedno za bardziej bezrozumne od drugiego) mieć poczucie swego własnego bytu? Tym bardziej jest to więc naturalne dla człowieka, który obdarzony jest rozumem i stoi znacznie wyżej ponad wszystkimi zwierzętami, aby mógł myśleć i mieć świadomość swego bytu.

Zejdź więc aż do najniższej warstwy twego umysłu (którą niektórzy, co tego doświadczyli, uważają za najwyższy szczyt) i w sposób najprostszy (który niektórzy uważają za najmądrzejszy), uświadom sobie nie to, czym jesteś, ale tylko to, że jesteś. Myślenie o tym, czym jesteś i rozważanie wszystkich cech twojej natury suponuje wiele wiedzy i inteligencji i wymaga od twoich władz pogłębionych dociekań. Zresztą przypuszczam, że tę pracę już nieraz wykonywałeś z pomocą łaski, tak, że obecnie już wiesz, czym jesteś, przynajmniej częściowo i w stopniu jaki dla ciebie jest w chwili obecnej pożyteczny. Słowem, wiesz, że jesteś wedle natury człowiekiem, a przez grzech nędznikiem, istotą pełną brzydoty i odrażającą, a może nawet za dużo myślisz o tych wszystkich nieczystościach, które są skutkiem twojej nędzy. Hańba im! Ty zaś pozostaw je na uboczu - proszę cię - nie rozgrzebuj ich więcej z obawy przed smrodem. Przeciwnie, aby myśleć o tym, że jesteś, wystarczy ci twoja niewiedza i twoja prostota, bez wielkiej nauki, ani naturalnej ani nabytej.

Autor anonimowy,
Chmura niewiedzy, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC

   

Wasze komentarze:
 BS: 17.04.2021, 09:51
 Boże zwróć mi męża Amen
 kotek: 17.04.2021, 08:57
 Boże spraw bym była szczęśliwa AMEN
 bs: 07.02.2021, 12:00
 Boże znasz moje pragnienia myśli marzenia proszę tylko od Ciebie zależą czy się spełnią
 BS: 30.01.2021, 08:34
 Święty Boże Święty Mocny ,Święty Nieśmiertelny Zmiłuj się nade mną Wysłuchaj próśb moich Błagam Boże popraw mój los
 beti: 22.01.2021, 07:56
 Panie wybacz mi jeśli czymkolwiek Cię zasmuciłam Daj nam zdrowie i sełnienie marzeń Amen
 Beata: 19.01.2021, 15:44
 Boże uzdrów moje dziecko błagam
 BS: 14.01.2021, 07:48
 Panie Boże wspomóż
 Mieczysława: 11.12.2020, 08:33
 Panie Boże pomóz mi w sprawach finansowych.
 beti: 07.12.2020, 11:21
 Boże Ty wiesz ,że nie było mi lekko w życiu Czeka mnie jeszcze samotność i nie ciekawe życie Spraw bym była chociaż kobietą zamożną i na nic niech mi nie brakuje i oczywiście zdrową Amen

 bs: 07.10.2020, 17:02
 Błagam Cię Boże o zdrowie dla mojej córki która jest chora na koronawirusa Ulecz ją proszę A dla moich rodziców proszę o pełnosprawność do końca życia Amen Kocham Cię Boże
 Ireneusz: 04.07.2020, 22:39
  Wspaniały Boże tyś mocą myśli świetliście pozytywnych i promieniem dobra dla duszy czuwaj nad nami.
 Beti: 13.03.2020, 14:00
 Proszę Boże uchroń moją rodzinę przed koronawirusem
 Beti: 24.02.2020, 07:50
 Panie proszę by stać było utrzymać mieszkanie mojej córki pomóż mi bym jakoś zdobyła pieniążki i jej pomogła
 Joanna: 04.01.2020, 05:20
 Panie prosze wintencji mnie i mojego partnera o nasza milosc,prosze o wiernosc,lojalnosci szacunek oraz zebysmy sie nigdy nie zranili tylko nawzajem wspierali i szanowali,daj nam milosc i radosc na kazdy dzien orazprowadz nas. Dziekuje.
 Z.: 14.12.2019, 10:11
 Oddaję Tobie Panie Boże Miłosierny Zenobię,Małgorzatę, dwie Marie, Elżbietę, Janinę, Magdalenę,Stanisława, Tadeusza, Mieczyslawę,Pelagię,Helenę,Stanisławę i jej brata Grzegorza ,Stanisława ,Wandę i jej męża .Jezu, Ty się tym zajmij. Amen.
 Żona : 06.12.2019, 19:43
 Panie Boże, oddaję Tobie Ojcze mojego męża, takiego jakim jest.Ty Panie Jesteś Miłością, ja małym człowieczkiem,nie potrafię być taką jaką mój mąż chciałby bym była. Jestem jaka jestem ,uwielbiam Ciebie Panie Boże, męża kocham po ludzku, tak jak potrafię, zawsze wiele się domagał i wiele otrzymywał,choć nigdy nie cieszył się z niczego. Ja nie potrafię niczemu sprostać. Jezu, Ty się tym zajmij.
 Beata: 19.10.2019, 10:01
 Proszę o zdrowie i pełnosprawność dla rodziców mojej córki i dlamnie
 BX: 18.10.2019, 11:30
 Proście a będzie Wam dane Kołaczcie a Wam otworzą-proszę o spełnienie marzeń
 Beata: 18.10.2019, 11:25
 Panie pragnienia ludzkich serc Ty zaspokoisz sam
 beti: 21.09.2019, 16:41
 Ty wiesz Boże ,że ja już szczęścia nie zaznam Bo jak osoba sama jak palec ma być szczęśliwa Niech chociaż pieniądze mi to wynagrodzą Panie
(1) [2] [3] [4] [5]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej