Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za osobę chorą

Spis modlitw za chorych

Modlitwa za chorych

Odmówić trzy razy Chwała Ojcu...

O mój Boże, oto przed Tobą ten chory. Przyszedł Cię prosić o to, czego pragnie i o to, co uważa za najważniejsze dla siebie.

Ty, o mój Boże, wprowadź w jego serce te słowa: "Najważniejsze jest zdrowie duszy!".

Panie, niech się w nim wypełni cała Twoja wola: jeśli chcesz, by wyzdrowiał, by zostało mu dane zdrowie. Jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż.

Proszę Cię także za nas, którzy się za nim wstawiamy: oczyść nasze serca, abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie. Strzeż go i ulżyj mu w cierpieniu, niech się w nim wypełni Twoja święta wola, niech przez niego zostanie objawione Twoje święte imię. Pomóż mu odważnie dźwigać krzyż. Amen.

* * * * *

Panie Jezu Chryste, Ty dźwigałeś nasze boleści i objawiłeś nam tajemniczą wartość cierpienia, wysłuchaj nasze prośby za chorego (chorą)... i wszystkich chorych, spraw, aby pamiętali, że należą do tych, którym Ewangelia obiecuje pociechę, i czuli się zjednoczeni z Tobą, cierpiącym za zbawienie świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa w intencji chorego dziecka

Boże, dla Ciebie wszystko dorasta, a dorósłszy, od Ciebie otrzymuje moc; wyciągnij swą prawicę nad tym sługą Twoim, który (nad tą służebnicą Twoją, która) w zaraniu życia choruje. Niech odzyskawszy zdrowie i siły, dojdzie do pełni lat i po wszystkie dni życia swojego niech z wdzięcznością Ci służy.

Boże, Ty w przedziwny sposób wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, spraw miłościwie, aby na ziemi strzegli życia tego dziecka ci, którzy służąc Tobie w niebie zawsze Cię otaczają.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za chorego w rodzinie

Ojcze niebieski, spójrz na N., członka mojej rodziny, który zachorował. Popatrz na jego duchowe i cielesne cierpienia. Pozwól mu doznać Twojej pomocy, aby służył Ci w zdrowiu duszy i ciała, jeśli to się zgadza z Twoją wolą. Racz więc sprawić, by znalazł siłę w zaufaniu do ojcowskiej Twej ręki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za bliskiego chorego w rodzinie

Boże, Ojcze miłosierny! Prosimy Cię za bliskiego nam chorego... Wejrzyj na jego cierpienia, cielesne i duchowe. Racz wrócić mu siły i zdrowie. Zanim to nastąpi, umocnij go w Swojej dobroci, by z wiarą i ufnością znosił brzemię choroby, która jednoczy go z cierpiącym Synem Twoim umiłowanym. Niechaj nie traci nadziei na wyzdrowienie, niech zrozumie coraz lepiej wartość cierpienia, niech uświęca się w dźwiganiu swego krzyża. Pragniemy wspierać go modlitwą i cierpliwą opieką. Prosimy Cię, Ojcze najlepszy, by obecne doświadczenie uświęciło drogiego nam chorego i całą naszą rodzinę.

Matko Najświętsza, Uzdrowienie chorych, uproś po czasie próby, zdrowie i pokój serca naszemu choremu. Amen.

Modlitwa za chorego do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy, Matko, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas uratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Amen.

Akt poświęcenia się chorych Matce Bożej

O Matko, łaskawa i dobra, której serce przeniknął miecz boleści, oto my biedni chorzy stajemy wraz z Tobą na Kalwarii obok Jezusa. Powołani do wzniosłej łaski cierpienia, pragniemy dopełnić w nas to, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa, za Ciało Jego, którym jest Kościół. Poświęcamy Tobie nas samych i nasze cierpienia, żebyś nas położyła na ołtarzu krzyża Twego Boskiego Syna, jako pokorną ofiarę przebłagalne/ za zbawienie nasze i naszych braci.

Przyjmij Matko, to nasze poświęcenie i ofiarowanie, wzmocnij w naszych sercach wielką nadzieje, abyśmy, jak teraz uczestniczymy w cierpieniach Jezusa, tak mogli kiedyś z Nim razem być/ w radości obecnego i wiecznego życia. Amen.

(Pius XII)

Modlitwa za chorych i cierpiących

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi, aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę Chrystusa. Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła. Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.

Modlitwa za tych, którzy cierpią

Panie Jezu, który z własnego doświadczenia wiesz, co to znaczy cierpienie, zmiłuj się nad sercami zranionymi i obolałymi ciałami. Ty sam bądź ich pokojem i pokrzepieniem. Spraw, aby odkryli skarby ukryte w chrześcijańskim przeżywaniu cierpienia. Niech pamięć o tym, co Ty przecierpiałeś dla nas, przemieni troski nasze, pomoże nam lepiej znosić je i wykorzystywać dla zbawienia świata. Aktem miłości obejmującym całą ziemię ofiarujemy Ci obecne cierpienia ludzkości. Racz złączyć je z Twoimi i przemienić w łaski miłości i odkupienia dla wszystkich dusz. Amen.

Modlitwa o pomoc w cierpieniu

Jezu, Mistrzu cierpiących, naucz nas modlić się jak Ty, o oddalenie cierpienia, a gdy wolą Bożą jest, byśmy cierpieli – wspieraj nas i ucz przyjmować je, znosić i ofiarować dla większej Chwały Bożej i dla dobra wszystkich cierpiących. Amen. Matko Boża Bolesna uproś nam męstwo w cierpieniu.

Modlitwa za opiekujących się chorymi

Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach. Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem. Amen.

Modlitwa do Maryi za chorych

Maryjo – bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata,

Tych, którzy w tej chwili stracili przytomność i będą umierać,
Tych, którzy rozpoczęli agonię,
Tych, którzy stracili nadzieję na wyzdrowienie,
Tych, którzy krzyczą i płaczą z bólu,
Tych, którzy nie mogą zatroszczyć się o siebie z powodu braku pieniędzy,
Tych, którzy tak bardzo chcieliby chodzić, a muszą po zostawać nieruchomi,
Tych, którzy na próżno szukają w swoim łóżku dogodniejszej pozycji,
Tych, którzy muszą się wyrzec najdroższych planów przyszłości,
Tych zwłaszcza, którzy nie wierzą w lepsze życie,
Tych, którzy buntują się i złorzeczą Bogu,
Tych, którzy nie wiedzą, że Chrystus boleśnie opuszczony na krzyżu cierpiał jak oni i za nich.

Maryjo – bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata.

Amen.

Modlitwa w chorobie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Matko Boska Nieustającej Pomocy, cierpię już wiele i cierpię już tak długo. Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego, już i modlić się nie mogę. Nic mi ulgi nie przynosi. Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mnie dręczy. Powoli w mym sercu zanika odwaga i nadzieja, a ich miejsce zajmuje ból i smutek.

W Tobie o Maryjo pokładam całą moją nadzieję. Ty nie zapominasz o cierpiących dzieciach Twoich. Wspomóż mnie Matko Nieustającej Pomocy, daj siłę, abym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął(a) każdą dolegliwość, a o ile to jest zgodne z wolą Bożą przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł(a) Cię wychwalać za życia i po śmierci. Amen.

Modlitwa w chorobie

Odejmij mi, Panie, smutek,
który rodzi się we mnie
z powodu moich cierpień.

Uczyń z nich sposobność do mego zbawienia
i do pełnego mojego nawrócenia.
Nie proszę Cię ani o zdrowie, ani o chorobę,
ani o życie, ani o śmierć.
Rozporządzaj sam moim zdrowiem, moją chorobą,
moim życiem i moją śmiercią
dla pożytku Kościoła, którego stanowię cząstkę.

Ty sam wiesz, co dla mnie jest zbawienne.
Uczyń, co zechcesz.
Daj mi lub odbierz -
zjednocz tylko moją wolę z Twoją.
W pokornym i doskonałym poddaniu,
i w świętej ufności jestem gotów przyjąć
od Ciebie wszystko.
Pomóż mi tylko, abym uwielbił,
co od Ciebie przychodzi.

B. PASCAL

   

Wasze komentarze:
 Michał syn taty Tomka: 03.08.2020, 22:30
 Matko Boża proszę cię abyś pomogła wyzdrowieć mojemu tacie że minął mu kaszel i żeby nie był chory na żaden nowotwór a nawet jak go masz żeby wyzdrowiał ja go tak kocham i nie chcę żeby mi umarł błagam cię o tą prośbę żeby wyzdrowiał proszę cię matko może Michał
 Ania: 03.08.2020, 22:07
 Panie Jezu bardzo Cię proszę o uzdrowienie mojego syna z choroby .Proszę Cię Bardzo Mocno Panie Jezu
 ALINA : 01.08.2020, 13:51
 MATECZKO KOCHANA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, PROSZĘ CIĘ CAŁYM SERCEM O ZDROWIE, POMÓŻ MI PROSZĘ CIĘ WYZDROWIEĆ. ŻEBY TAK NIE BOLAŁO. JEZU UFAM TOBIE ODDAJĘ CI WSZYSTKIE MOJE CHOROBY AMEN ❤🙏❤
 annaS: 26.07.2020, 20:19
 Matko Boska nieustajacej pomocy dopomoz mi oddal odemnie cierpienie dopomoz mi juz tak dlugo zmagam sie z ta choba nie mam sily sie modlic blagam Cie kocha matenko.
 Bogusia: 22.07.2020, 04:45
 Matko Nieustajacej Pomocy blagam o uzdrowienie mojej mamy Stanislawy ktora dostala wylewu i jest sparalizowana w szpitalu Prosze o powrot jej do zdrowia zeby wrocila do swojego domu i zebym mogla ja zobaczyc i cieszyc sie poniewaz mieszkam w USA i w tym trudnym okresie Covid19 nie mam mozliwosci przyjazdu do Polski.Kocham Cie Matko Boza
 Siostra Grażyna : 21.07.2020, 10:14
 Boze Najdrozyszy Najukochanszy proszę Cie z calego serca o zdrowie dla mojego brata Slawka, wybacz mu wszyskie grzechy. Prosze cie najmocniej o jego zdrowie prosze Cie o lepsze wyniki badan. Prosze otocz go go swoja opieką, Proszę o wyzdrowienie. Jezu ufam Tobie. Za wszystko dziekuje❤
 Magdalena: 19.07.2020, 09:15
 Matko nieustającej pomocy pokornie proszę o łaskę zdrowia dla mojej siostry Joanny to dobre dziecko.Ulzyj jej w cierpieniu i daj łaskę zdrowia i siły duchowe aby z radością mogła opiekować się swoim niespełna rocznym synkiem.Blogoslaw jej i karolkowi.Amen.Ps. Pokornie proszę o modlitwę.
 Malgorzata: 19.07.2020, 01:28
 Matko Boska. Matko nasza błagam Ciebie o cud. O cud uzdrowienia dla Artura. Pomóż mu wrócić do życia, nie zabieraj go teraz.. Ty jesteś jedyną nadzieją, tylko ty możesz wstawić się za nim u swojego syna Jezusa Chrystusa. Jego śmierć złamie wiele serc. Proszę uczyń ten cud byśmy mogli jeszcze coś naprawić, byśmy mogli stać się lepszymi ludźmi. Błagam o druga szansę.
 Magdalena: 18.07.2020, 23:48
 Matko nieustającej pomocy pokornie proszę o łaskę zdrowia dla mojej siostry Joanny to dobre dziecko.Ulzyj jej w cierpieniu i daj łaskę zdrowia i siły duchowe aby z radością mogła opiekować się swoim niespełna rocznym synkiem.Blogoslaw jej i karolkowi.Amen.Ps. Pokornie proszę o modlitwę.


 Kamil: 14.07.2020, 07:41
 Panie Jezu obdarz Kazimierza darem uzdrowienia.
 Krysia: 10.07.2020, 05:01
 Panie Jezu Wszechmogacy prosze Cie z calego serca o uzdrowienie mojej siostry Danusi,ktora miala udar i paraliz lewostronny ,a 13 lat temu opetacje na tetniaka mozgu,.W Tobie Boze pokladam nadzieje .Jezu ufam Tobie
 Grażyna : 09.07.2020, 15:18
 Jezu proszę Ciebie zeby moja mama wróciła ze szpitala i znami jeszcze byla .A jezeli masz inne plany to pozwól mam się z nią pożegnać.Jezu ufam Tobie.Jezu ufam Tobie .Jezu ufam Tobie 💝💝moje serce jest przy Tobie
 annaS: 08.07.2020, 09:40
 Panie Boze dopomoz mi w mej chorobie daj sile do zycia ,Matko nieustajcej opieki upros u swego syna potrzebne mi laski
 Marzena: 04.07.2020, 23:16
 Boze Ojcze Wszechmogący bardzo prosze zmiłuj sie nad Ewelinka ktora cierpi i ma silne bole z powodu kregoslupa. Czeka ja operacja. Prosze o zdrowie dla niej zeby szybko odbyla sie opetacja i wrocila do zdrowia i cieszyla sie zyciem i realizowala swoje plany. Matko Boza miej w swojej opiece Ewelinke zeby przetrwala to wdzystko co ja spotkalo.
 Basia : 30.06.2020, 02:32
 Bardzo proszę o modlitwę za moja mamę która walczy o życie w szpitalu 😭
 Basia : 30.06.2020, 02:31
 Panie Boże! O Maryjo błagam o uzdrowienie mojej mamy która walczy o życie w szpitalu ! 😭😭😭
 matka: 29.06.2020, 10:55
 Panie Jezu w Duchu Swietym prosze Cie przez Serce Matki Bozej w intencji blagalnej o cud uzdrowienia Grzegorza oraz madrosc i pomyslnosc w jego sprawch zawodowych i w zyciu. Dziekuje bardzo.
 Gosia:27.06.2020: 27.06.2020, 22:04
 Panie Boże Ojcze święty proszę zmiłuj się nad moją córką Wiktorią i spraw żeby szybko wyzdrowiała i żeby jej wyniki badań wyszły dobrze. Prosze zmiłuj się nad nią i daj jej zdrowie. Prosze spraw żeby wyzdrowiała i żeby były lepsze wyniki. Módl się za nią.Prosze Panie Boże.
 Alina: 24.06.2020, 23:11
 Matko BOSKA KOCHANA MATECZKO, proszę CIĘ CAŁYM SERCEM O ZDROWIE.Żeby tak bardzo nie bolało. Proszę ulecz mnie z moich chorób. 🙏❤🙏🌺💐🥀
 Ktos: 22.06.2020, 19:02
 Panie Jezu bardzo proszę o zdrowie dla mojej ciężko chorej babci, daj jej siły walczyć. Jedyna nadzieja jest w tobie i w nas modlących się!
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej