Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Matki Bożej Nieustającego Ratunku

Panie zmiłuj się nad nami! Chryste zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Dziewico bez grzechu poczęta, módl się za nami.
O Matko Boża, nieustającego ratunku, módl się za nami!
My biedni grzesznicy, do Ciebie wołamy, o Maryjo ratuj nas nieustannie.
Abyśmy Boga, najwyższe dobro, z całego serca miłowali, o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy Jezusowi, Boskiemu Synowi Twemu, we wszystkim podobnymi stawać się mogli, o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy gorliwym nabożeństwem względem Ciebie Najświętsza Panno przejęci byli; O Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy grzechy nasze z całych sil duszy nienawidzili;
Abyśmy często o kresie naszym myśleli;
Abyśmy Przenajświętszy Sakrament często i godnie przyjmowali;
Abyśmy okazji do grzechu z całych sił unikali;
Abyśmy zadniego dnia modlitw świętych nie opuszczali, a szczególnie w czasach pokusy i zwątpienia;
Abyśmy nieprzyjaciołom wybaczali i wszystkim ludziom życzliwymi byli;
Abyśmy w lasce Bożej żyć i umierać mogli;
We wszystkich potrzebach duszy i ciała; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
W chorobach i boleściach;
W biedzie i niedostatku;
Wśród osamotnienia i prześladowania;
W zgryzotach i smutkach wszelkich;
W czasie wojen i zaraźliwego powietrza;
W czasach pokus złego ducha;
W pokusach ułudnego świata;
W walce ze złymi skłonnościami zepsutej natury naszej;
W pokusach przeciw nieczystości;
W każdym niebezpieczeństwie zgrzeszenia;
Gdy zbliżać się będzie kres życia naszego na tej ziemi;
Gdy na łożu śmierci złożonymi będziemy;
Gdy myśl o śmierci przerażeniem i strachem przejmować nas będzie;
Gdy przy skonaniu złe duchy do rozpaczy nas doprowadzać chciałyby;
Gdy kapłan ostatnie udzielać nam będzie rozgrzeszenie i błogosławieństwo;
Gdy zasłona śmierci zaćmi wzrok nasz i serce bić ustawać będzie;
Gdy krewni, przyjaciele otaczający łoże śmierci naszej, płakać i modlić się będą;
Gdy ducha naszego w ręce Stwórcy oddawać będziemy;
Gdy nędzna dusza moja przed Boskim sadem stanie;
Gdy straszny wyrok wydawanym będzie;
Gdy w ogniach czyśćcowych cierpieć i za oglądaniem Boga tęsknic będziemy;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: O Boże! który chciałeś aby Matka Syna Twego jednorodzonego, była nieustająca pomocą dla chrześcijan na tej ziemi, udziel nam swej laski, Abyśmy calem sercem we wszelkich potrzebach duszy i ciała naszego, pomocy i ratunku Jej z ufnością wzywali, a przez pomoc i ratunek Najświętszej Maryi Panny do oglądania Twojej wiekuistej chwały w Niebie doprowadzeni zostali, przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Akt strzelity: Maryjo, Matko Boża i Matko miłosierdzia, módl się za nami i za umarłymi.

Jego Świątobliwość Papież Leon XIII 1883 roku nadal wiernym za odnowienie tego aktu raz na dzień, 100 dni odpustu.

Wasze komentarze:
 Teresa: 03.06.2024, 16:54
 Maqtko Boza Nieyustajacego Ratunku prosze Cie w intencji cudu uzdrowienia Syna oraz o dobra prace,wsrod dobrych ludzi. W intencji udaremnienia zla ze strony nieprzyjaciol. Dziekuje bardzo.
 Iqui: 05.05.2024, 10:43
 .MARYJO, MATKO BOŻA NIEUSTAJĄCEGO RATUNKU, proszę o szybkie uzdrowienie S. Amen.
 Iqui: 04.05.2024, 09:06
 .MARYJO MATKO BOŻA NIEUSTAJĄCEGO RATUNKU, dziękuję za lekką poprawę i proszę o Twe wsparcie w szybkim uzdrowieniu S. Amen
 Iqui: 02.05.2024, 02:30
 .MARYJO, MATKO BOŻA NIEUSTAJĄCEGO RATUNKU, dziękuję za lepsze wyniki i proszę o szybkie uzdrowienie S.
 Iqui: 30.04.2024, 01:33
 .MARYJO ,MATKO BOŻA NIEUSTAJĄCEGO RATUNKU, proszę o ratunek, Twe wstawiennictwo u Syna Twego ,proszę o dobre wyniki i szybkie uzdrowienie S. Proszę.
 czcicielka: 29.04.2024, 17:16
 Matko Nieustajacego Ratunku prosze Cie pokornie o pogromienie wystepkow nieprzyjaciol/alkoholika. W intencji wybawienia mnie i rodziny z chorob,strat,nieszczesc i zlych ludzi.Daj sile i madrosci. Za otrzymane laski bardzo dziekuje..
 Iqui: 29.04.2024, 11:55
 .MATKO BOŻA NIEUSTAJĄCEGO RATUNKU, proszę o ratunek i szybkie uzdrowienie S. Proszę.
 czicicelka: 27.04.2024, 12:26
 Matko Nieustajacego Ratunku prosze Cie w intencii cudu uzdrowienia:Danuty, Marcina,Zuzanny,Grzegorza. W intencji nieustannej pomocy i opieki pod Twoim plaszczem Mateczko w pomyslnym rozwiazaniu naszych wszystkich spraw/:zawodowych,urzedowych,mieszkaniowych,ekonomicznych/..Dziekuje bardzo za modlitwe i za laski otrzymane dla mnie i dla rodziny.
 Dorota : 22.04.2024, 21:52
 Matko Boża Nieustającego Ratunku, pomóż wytrwać, pomóż w przemianie mojego męża

 matka: 18.03.2024, 18:11
 Matko Boza Nieustajacego Ratunku prosze Cie w intencji cudu uzdrowienia oraz madrosc i pomsylnosc w moich i moich dzieci wszystkich potrzebach/o dobra wole M./. Dziekuje bardzo.
 czcicielka: 18.03.2024, 07:35
 Matko Boza Nieustajacego Ratunku prosze Cie o powrot do zdrowia oraz o cudowna Twoja pomoc w udaremnieniu zla ze strony alkoholika z pobliskiego otoczenia.Jak tez M.i jego matki oraz jego kolegow,urzednikow. Na Wieksza Chwale Pana Boga i zbawienie moich dzieci i mnie.
 Teresa: 10.03.2024, 19:48
 Matko Boza Nieustajacego Ratunku prosze Cie pokornie w intencji powrotu do zdrowia dla Syna oraz o dobra prace i godna place. W intencji obecnej pracy o udaremnienie zla ze strony M.i jego kolegow/oraz ze strony Z.R.S.E/.. Na Wieksza Chwlale Pana Boga o zbawienie nas.
 Matka i żona: 05.03.2024, 20:59
 O Maryjo, Matko Boża ratuj nas we wszystkich potrzebach, a zwłaszcza mojego męża z nałogów i obojętności
 Maria: 03.03.2024, 20:01
 Matko Nieustajacego Ratunku prosze Cie w intencji cudownego uwolnienia mnie i Syna od zla ze strony nieprzujaciol,alkoholika oraz Mikolajai jego kolegow. W intencji powrotu do zdrowia Syna i jego matki. Dziekuje bardzo.
 Kasia: 27.02.2024, 18:03
 Matko Nieustajacejnpomocy ratuj moja rodzinę I moje Małżeństwo, ratuj mnie I dzieci, ratuj mojego męża przed demonami które go opetaly. W Imię zojca I Syns I Ducha Sw Amen
 matka: 20.02.2024, 12:03
 Matko Boza Nieustajacego Ratunku prosze Cie o otrzymanie w caloci dobr ziemskich i duchowych dla Syna i dla mnie/o dobra wole M.J.S..L.Z./. Dziekuje bardzo.
 czcicicelka: 18.02.2024, 21:49
 M
 Maria: 06.02.2024, 19:51
 Matko Boza Nieustajacego Ratunku prosze Cie w intencji cudu uzdrowienia Grzegorza. W intencji pomocy Twojej i opieki pod Twoim plaszcem. Z gory bardzo serdecznie dziekuje.
 Maria: 06.02.2024, 19:48
 Matko Boza Nieustajacego Ratunku prosze Cie o cud uzdrowienia Grzegorza i Danuty. W intencji opieki i pomocy Twojej Matko pod Twoim plaszczem. Za otrzymane laski bardzo dziekuje dla mnie i dla rodziny.
 czcicielka: 25.01.2024, 22:02
 Matko Nieustajacego Ratunku prosze Cie,by Syn otrzymal telefon z poprzedniej pracy w celu jego dalszej wspolpracy. W intencji tez pomyslnego rozwiaznaia beznadziejnej sprawy urzdowej.O dobrych ludzi na naszej drodze. Dziekuje bardzo.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej