Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa o odrzucenie złych duchów

Modlitwa o odrzucenie złych duchów za przyczyną Matki Bożej Niepokalanej

Egzorcyzm prosty do prywatnego odmawiania (przeżegnać się wodą święconą i pokropić nią mieszkanie)
(w miejscu + żegnamy się, wykonując znak krzyża, bez wypowiadania słów)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico, która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia, zwyciężyłaś pychę szatana. Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo, że wybrał Ciebie na Matkę swego Jednorodzonego Syna i tak umiłował świat, że wysłał Jezusa, "aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Twój Boski Syn, umierając na krzyżu za nasze grzechy, uczynił Cię naszą duchową Matką, Szafarką łask, abyś wspomagała nas, przybrane dzieci Ojca niebieskiego, w dochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu. Uproś nam wiarę żywą, która działa przez miłość, byśmy wypełniając przykazania Boga, we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę. Tak bardzo tego pragnęłaś, zwracając się do sług w Kanie ze słowami: Czyńcie, cokolwiek Jezus wam powie! A ty. Panie, nasz Zbawicielu, mówisz nam, abyśmy miłowali Boga z całego naszego serca, z całej naszej duszy i z całej naszej mocy, i miłowali ludzi tak jak Ty ich umiłowałeś. Matko nasza i Królowo! Kiedy atakuje nas nasza własna słabość, szatan i świat, wstawiaj się za nami do Jezusa, aby nam okazał swoją łaskę i zmiłowanie.

Posyłaj nam na pomoc twojego Hetmana niebieskiego, Michała Archanioła, wodza Zastępów Pańskich i Twoich Aniołów, których również jesteś Panią i Królową.

Święty Michale Archaniele, Patronie Kościoła Świętego, przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana. Na początku świata, przewodząc swoim Aniołom, strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły, więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności chcą nas oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona, tak i nas prowadź bezpiecznie do ziemi obiecanej Królestwa niebieskiego. Posyłaj swoich Aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia. Wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa, prowadź nas do zwycięskiego boju z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.

Święci Apostołowie i Uczniowie, których Chrystus Pan ustanowił Pasterzami swego Kościoła, wypraszajcie nam potrzebne siły do zwyciężania ataków złych duchów.

I Wy, Święci Męczennicy, przelewając swoją krew za Chrystusa, daliście najwyższe świadectwo swego życia – wstawiajcie się za nami, byśmy nie ulegli złośliwym kłamstwom szatana.

Mężni Wyznawcy i czyste Dziewice oraz wszyscy Święci Pańscy, wypraszajcie nam łaskę Bożą, byśmy odrzucając podstępne pokusy złych duchów, wytrwali do końca ziemskiej próby w miłości Jezusa Chrystusa.

Wspomagajcie nas, nasi Święci Patronowie!

Przybądźcie nam ku pomocy święci Aniołowie Stróżowie, którzy jesteście ciągle przy nas, oświecajcie nasz umysł, umacniajcie wolę i prowadźcie nas do Boga! Wspierajcie nas wszystkie zastępy chórów anielskich!

Panie Jezu Chryste! Ty powiedziałeś: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18), a wysyłając uczniów na głoszenie dobrej Nowiny o zbawieniu mówiłeś, że tym, "którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać..." (Mk 16,17) oraz dałeś im władzę i moc do pokonania całej potęgi szatana (Łk 10,19) – ufając w Twoje zapewnienie: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,20), nakazujemy w Twoje imię + wszystkim złym duchom: Odejdźcie od nas i nie wracajcie więcej! Rozkazujemy wam mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa + idźcie precz duchy pychy, nieczystości, chciwości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa! W imię Jezusa Chrystusa + odpędzamy was duchy kłamstwa, nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu, zdrady, kradzieży, wiarołomstwa, pijaństwa, narkomanii, zabijania nienarodzonych, eutanazji oraz wszelkiego zamieszania: Odejdźcie precz od Ludu Bożego. Mocą Jezusowej Krwi + odrzucamy was i nakazujemy: Oddalcie się od nas i nie wracajcie przewrotne duchy zabobonów, magii, czarów, astrologii, fałszywego jasnowidztwa, bałwochwalstwa, zawiści, sporów, tortur, niezgody, mordu, rozłamów i wojny! Idź precz, szatanie niewiary i zwątpienia w nieskończone miłosierdzie Boga! Odejdź dręczycielu, kłamco i zabójco, który chcesz nas doprowadzić do lęku, depresji, rozpaczy i samobójstwa! Pełni zaufania w nieskończoną dobroć i łaskę naszego Boga, wołamy: Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie umacnia w Duchu Świętym do działania ku chwale Ojca Niebieskiego!

W imię Boga + w Trójcy Jedynego, odstąpcie przeklęte duchy od naszych rodzin, braci i sióstr, od naszych krewnych, sąsiadów, znajomych i przyjaciół!

Rozkazujemy wam w imię męki Jezusa Chrystusa + i Jego chwalebnych Ran: odstąpcie od nas i wszystkich kuszonych i tych, których polecamy Bogu Najwyższemu! W imię Jezusa + oddalcie się od Kościoła świętego, od narodu polskiego i wszystkich ludów świata! Mocą świętego znaku Krzyża + odpędzamy was, złe duchy, od naszych mieszkań, domów, wsi i miast! Złączeni z Chrystusem, naszym Panem + nakazujemy wam, byście nie przeszkadzali nam w pracy i w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków na chwałę Boga, nie napastowali nas w czasie modlitwy, świętych czynności liturgicznych, a zwłaszcza podczas sprawowania i uczestniczenia w Najświętszej Eucharystii!

W imię Boga Stworzyciela + w imię Boga Odkupiciela + w imię Boga Uświęciciela + rozkazujemy wam (duchy sekciarstwa, okultyzmu, spirytyzmu, bezbożności i fałszywego mistycyzmu – oddalcie się od nas i nie ukazujcie nam pozornie szerokiej i łatwej drogi, która w rzeczywistości prowadzi do zatracenia duszy i ciała. Odsyłamy was pod Krzyż Chrystusa, naszego Zbawcy i Pana! "O Krwi Najświętsza naszego Zbawiciela! Jak niegdyś zapowiedziana przez Krew Baranka Paschalnego, obroniłaś lud izraelski od śmierci, tak i teraz, o Krwi Jezusa, zapłato naszego zbawienia, Bądź dla nas murem obronnym przeciw wszystkim zasadzkom szatana! Ty Jesteś godna wszelkiej czci i Chwały! Ojcze niebieski! My Twoje dzieci, odnawiamy obietnice chrztu świętego, wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw jego! Wierzymy w Ciebie, Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Aniołów i ludzi! Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, umarł na Krzyżu i trzeciego dnia Zmartwychwstał!

Wierzymy w Ducha Świętego, naszego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela! Wierzymy w jeden, święty, powszechny, Maryjny i apostolski Kościół! Wierzymy w Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Bożym!

Uznajemy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę, Matkę Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa oraz Królową nieba i ziemi!

Chcemy wypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże, trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu, żyć w jedności z naszymi Biskupami i Kapłanami, uznając nieomylność Ojca świętego w sprawach wiary i obyczajów!

Niech będzie Uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – w Maryi Niepokalanej, w świętym Michale Archaniele, w Aniołach i wszystkich Świętych! Razem z zastępami Serafinów wychwalamy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając: Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów!

Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej!

W tej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego chcemy żyć i umierać. Amen.

Modlitwa o odrzucenie złych duchów za przyczyną Matki Bożej Niepokalanej

   

Wasze komentarze:
 Ela : 11.04.2021, 16:41
 Jezusa ty się tym zajmij Jezus Ufam Tobie duchu św wejdź w me życie kieruj nim ocal mni w tym tygodniu daj mi pieniądze na zakup maszyn i studni błagam nie potrafi już nawet myśleć co robić i mówić mam spłatę do15 NIEMAM pieniądze tylko długi i zaczęty dom teraz NIEMAM na wykończeni proszę z całego serca ty duchu Jezus ty się tym zajmij proszę
 Ela: 10.04.2021, 22:23
 Jezus ty się tym zajmij proszę aby Marcin przestał pić i abym zdobyła pieniądze na chleb i zyci dla dzieci daj mi pozytywne myślenie zabierz depresie oby nikogo nie obawiała i zaczęła remontować dom i wykopała studnie proszę Jezus oddaje się tobie cała nie potrafię tak dalej żyć myslec
 Ela : 09.04.2021, 13:27
 Jezus ty się tym zajmij błagam dzieł daj mi cud o 14 bym kupiła dziecia buty proszę z całego serca
 Ela : 05.04.2021, 07:43
 Jezus ty się tym zajmij proszę kieruj mój i słowami serce pogobilam się nie wiem co mówić co zrobię to źle serce mi pęka jestem tu zanic śmieciem jestem nie wiem jak dalej żyć mam taką depresie i nerwice
 Ela: 02.04.2021, 00:51
 Jezus ty się tym zajmij Jezus który spoczywasz zajmij się mną nie mogę zasnąć całą z nerw się trzęsę tylko Ty mnie widzisz i wiesz co czuje powiedz jak mam dalej żyć nie kupilam dziecka butów mąż piję zaraz zostanę bez pieniędzy na chleb tu święta ale oddaje się to i ty cierpiałeś zemną proszę za co bym się nie wzięła nic mi się nie układa boję się własnego cienia prośze wycisz moje zbolałe serce Jezus liczę jutro na14 na ciebie ratuj prosze
 Ela: 31.03.2021, 22:19
 Jezus ty się tym zajmij błagam dziękuję zabierz nerwy i depresie i złe myśli słowa aby Marcin przestał pić bo mnie nerwy zjedza
 elzbieta: 11.01.2021, 11:32
 ela jezu ty sie tym zajmij ,badz wola twoja zajmij sie ewa moja bratowa uzdrow ja aby sama jadla ,mowila bog zaplac
 Anun: 19.10.2020, 22:17
 Boże dziękuję Ci za tyle uzdrowień mojej córeczki. Dziś zaczęła znów boleć nóżka i nie wiemy co nas czeka. Proszę Cię „Zajmij się tym”. Błogosław Jezu
 Małgorzata: 13.09.2020, 14:08
 Jezu Ty się Tym zajmij proszę o pomoc w zakończeniu sprawy podziału związanej z rozwodem chroń mnie i moje dzieci przed przykrymi przeżyciami.Jezu Ufam Tobie Bądź Wola Twoja

 maria: 26.07.2020, 20:37
 Proszę o modlitwę o spokój duszy mojej i pozbycie sie lęków
 Maria : 19.04.2020, 21:43
 Proszę o wyzwolenie z lęków. Za modlitwę Bóg Zapłać.
 Krzysztof: 21.01.2020, 23:04
 Chroń mnie BOŻE i MATKO przed złem. Nikt nie rządzi jak Jezus w Królestwie! Czuwaj Jezu nade mną zawsze proszę, gdyż się boję.
 wierząca: 15.12.2019, 22:43
 Bardo proszę o modlitwę o wyzwolenie z nienawiści , mściwości , zazdrości i złorzeczenia Osoby ,która nie potrafi się opamiętać i pohamować swój szaleńczy gniew przez który, krzywdzi bliskich, niesłusznym oskarżaniem i oczernianiem .Panie dotknij jej zatwardziałego serca i skrusz je, przy pomocy Ducha Świętego .Jezu proszę o łaskę daru uzdrowienia i uwolnienia od zła ,który zniewala jej umysł .Matko Boska Nieustającej Pomocy przyjdź z pomocą Amen
 Ryszard 28 03 2019 6,20: 28.03.2019, 05:21
 PANIE JEZU Królu i nasz odkupicielu proszę Cię z całego mego serca i duszy o łaskę nawrócenia i opamiętania dla szczególnie dla mojej małżonki Haliny jak i piątkę moich dzieci które są pod bardzo złym wpływem swojej matki.A która wiedziona nienawiścią mściwością i szaleńczym gniewem skierowanym przeciwko swemu małżonkowi!!! Powoduje że cały swój wysiłek jaki wkłada w deskredytowanie go poprzez oczernianie i kłamstwa nie mające nic wspólnego z rzeczywistością zaślepiły już ją do tego stopnia że żadne argumenty nie są przez jej umysł przyjmowane . Nawet ewangeliczna Jezusowa wypowiedź która powinna prowadzić do zastanowienia i refleksji została potraktowana tak jak coś ;co nie ma żadnej wartości ani przesłania --,, jeśli ktoś z was jest bez grzechu ? niech pierwszy rzuci na nią kamieniem “ !.PANIE JEZU ty znasz tę wypowiedź, więc proszę Cię ulituj się nad nią i daj łaskę opamiętania i zawrócenia z tej drogi.Bo bez twojej pomocy pociągnie i zaprowadzi te dzieci na bezdroża nieszczęścia i odłączenia od Ciebie ,,jedynej prawdy! jedynej drogi która prowadzi ku życiu wiecznemu!!! Ufny twemu miłosierdziu daj nam łaskę PANIE ; którzy znajdują się w kręgu oddziaływania tych dusz aby mogli swoją postawą , mądrością i przy pomocy ducha świętego, skruszyć ich zatwardziałe serca. I Ciebie najdroższa mateńko i KRÓLOWO proszę abyś wstawiła się za moją prośbą i serdecznym błaganiem, o te modlitwy które są najbardziej nam przychylne i owocne. Niech będzie uwielbiane najświętsze serce Pana Jezusa i niepokalane serce Maryi“...Amen.Amen.....
 wierząca: 24.03.2019, 20:19
 Proszę o modlitwę dla osoby , która nie potrafi sobie wybaczać krzywdy jakich doznała od ludzi . Żyję ciągle w nienawiści i mściwości. Panie Jezu proszę dotknij jej serca i przemień je. Daj łaskę daru przebaczenia i uzdrowienia . Matko Boża przyjdź z pomocą.Amen
 Teresa: 25.01.2018, 20:42
 Bardzo prosze o modlitwe o wyzwolenie z nienawisci i msciwosci mezczyzn: Z. K. J. R. P..i kobiet: S.E.K.B. oraz ich rodziny.
Bog zaplac za modlitwe.
 ewa: 16.01.2018, 08:37
 Amen.
(1)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej