Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo,
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym,
Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Św. Andrzeju, Apostole Polesia,
Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Św. Andrzeju, męczenniku i apostole,
Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,
Św: Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie,

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do św. Andrzeja Boboli (II)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo,
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny,
Św. Andrzeju, prawdziwy synu świętego Ignacego,
Św. Andrzeju, Ducha Bożego pełny,
Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający,
Św. Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany,
Św. Andrzeju, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony,
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Św. Andrzeju, apostole Polesia,
Św. Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu odszczepieńców,
Św. Andrzeju, nauczycielu dziatek i prostaczków,
Św. Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany,
Św. Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy,
Św. Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary,
Św. Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną zdobny,
Św. Andrzeju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony,
Św. Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony,
Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego,
Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego,
Św. Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski,
Św. Andrzeju, wielki Patronie odrodzonej Ojczyzny.

Abyśmy się wszyscy w jedności świętej katolickiej wiary połączyli, uproś nam u Boga
Abyśmy od tej jedynie zbawiennej wiary niczym się oderwać nie dali,
Abyśmy każdego grzechu ciężkiego mężnie unikali,
Abyśmy popełnione winy szczerą pokutą zgładzili,
Abyśmy około zbawienia duszy gorliwie pracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Pannę Maryję jako Matkę miłowali,
Abyśmy wszystkie przeciwności zbawiennie znosili,
Abyśmy Boga z Tobą na wieki chwalili,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Andrzeju Bobola.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś dla wyznania prawdziwej wiary św. Andrzeja Bobola, rozlicznymi mękami utrapionego, świetnym uwieńczył męczeństwem: spraw prosimy, abyśmy w tejże wierze niezachwiani, wszystkie raczej przeciwności, niż szkodę na duszy naszej ponieśli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wasze komentarze:
 Anna z Wroclawia: 28.07.2018, 16:25
 Św.Andrzeju Bobolo proszę o wstawiennictwo, aby Bóg uleczył niepłodność w moim małżeństwie i obdarzył nas zdrowym potomstwem oraz błogosławieństwem. Błagam chroń mnie i mojego męża od złego, pozwól cieszyć się życiem i odsuń od nas troski.
 Genowefa: 16.07.2018, 18:11
 Św Andrzeju proszę o Łaskę Bogu i Tobie wwiadoma.
 Zośka: 05.07.2018, 17:10
 Sw.. A.Bobolo proszę zaMariuszaijego rodzinę o opatrzność bożą
 Andrzej.: 01.07.2018, 19:01
 Święty Andrzeju Bobola mój patronie przez ciebie chcę podziękować za złote gody 50 rocznicy małżeństwa.Imię nadali mi rodzice z okazji przyjazdu do Warszawy ciała św Andrzeja,za to składam serdeczne dzięki.
 Joanna: 08.06.2018, 13:13
 Sw. Andrzeju, prosze o uzdrowienia dla Ewy, aby wyszla z Jogi, ona tak sie meczy.
 Zofia: 30.05.2018, 09:13
 Swięty Andrzeju proszę o modlitwę za nawrócenie Ewelinki , znalezienie dobrego męża. Proszę o nawrócenie mojego zięcia Jacka. O zdrowie duszy i ciała i nawrócenie dla mojego brata Janka.
 edward: 18.05.2018, 08:07
 św. Andrzeju dziękuję Ci za moich rodziców którzy przekazali mi cześć ku Tobie i proszę o wstawiennictwo u Boga za moją rodziną. św Andrzeju módl się za nami.
 Ewa: 17.03.2018, 19:09
 Święty Andrzeju, dziękuję Ci za Twoją opiekę nade mną i pomoc dla mnie. Proszę Cię, bądź nadal moim opiekunem i skutecznym orędownikiem.
 m: 08.02.2018, 19:42
 Św. Andrzeju proszę Cię o uratowanie małżeństwa dla mojego brata, którego polecam Twojej szczególnej opiece. O potrzebne łaski dla nich.

 m: 08.02.2018, 19:25
 Św. Andrzeju Bobolo proszę Cię o wyzwolenie z nałogu alkoholizmu dla moich braci.
 Henryk: 29.01.2018, 22:46
 Święty Andrzeju dziękuję Ci za 22 lata życia mojego syna Andrzeja którego jesteś Patronem. Wypraszaj u naszego Pana Jezusa Chrystusa wszelkie potrzebne mu łaski aby żył pełnią życia ku chwale Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi naszej Matki.
 Marta: 10.01.2018, 20:57
 Św.Andrzeju proszę o zdrowie dla Stasia
 Krystyna i Jan: 16.12.2017, 17:45
 Św. Andrzeju wstawiaj się za nami u Pana
 Marcin: 04.12.2017, 01:40
 Św Andrzeju wstaw się za mną u Pana Naszego i umocnij mnie w wierze bym nigdy nie wątpił proszę Cię z całego serca mego.
 Boba: 24.11.2017, 01:50
 Św.Andrzeju,z ufnością gorącą serca strwożonego matki,która błaga o uzdrowienie z tak ciężkich chorób Madzi,Michal,Szymo
nPawel,moich i męża ( ch.ciała i ducha ) a będę Twoją czciciel
ką uparcie szukającą Twoich śladów,naśladującą Cię i czekają
cą na znak,że tego chcesz...Że jest Ci miła chęć pomocy ro_
baczkowi Jakubowi.Chwacie Bobolo,pojechałam do Strachociny
i chciałabym wierzyć,że nie zapomniałeś o mnie,czekam na Twój znak...Chwacie Boży,pociągasz mnie tak wielką miłością
Boga,a także naszej Ojczyzny.
 j: 22.11.2017, 15:35
 św .Andrzeju proszę o łaskę pracy dla mojego Andrzeja
 Genowefa: 16.11.2017, 17:55
 Św Andrzeju dziękuję za otrzymaną łaskę i proszę o dalsze oredownictwo.
 Basia: 12.11.2017, 11:23
 
Sw Andrzeju Bobolo, patronie Polski
miej nas Polakow w opiece ,
modl sie za nami
chron nas od naszych
wrogow, ratuj naszą Ojczyznę Polskę.
Ame
 Pat: 11.11.2017, 15:39
 Kochany patronie Polski
Sw Andrzeju Bobolo
miej nas Polakow w opiece ,
modl sie za nami
chron nas od naszych wrogow
wrogow Polski
Amen
 Paweł: 23.10.2017, 11:56
 św Andrzeju dziękuję.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] (7) [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej