Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do św. Medarda z Nayon

Patrona broniącego przed obłędem i szaleństwem

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących,
Święty Michale Archaniele, wielki Patronie konających,
Święta Katarzyno Aleksandryjska, Patronko chrześcijańskiej nauki,

Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za nami.
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami,
Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy, módlcie się za nami,
Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła, módlcie się za nami,
Wszyscy święci Kapłani i Diakoni, módlcie się za nami,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami,
Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami,
Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele, módlcie się za nami,

Święty Medardzie z Noyon, módl się za nami.
Święty Medardzie, godny Synu i ozdobo królestwa francuskiego,
Święty Medardzie, pałający gorliwością w nawracaniu niewierzących do świętej wiary,
Święty Medardzie, w kazaniach wymowny,
Święty Medardzie, gorliwie oddający się nauczaniu biskupie,
Święty Medardzie, przez lat czterdzieści z Apostolską gorliwością jako sługa Chrystusa głoszący naukę Zbawiciela między wiernymi,
Święty Medardzie, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej,
Święty Medardzie, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego,
Święty Medardzie, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający,
Święty Medardzie, Głosie wołający i budzący sumienia,
Święty Medardzie, zabiegający o wzorowe życie chrześcijan,
Święty Medardzie, wskazujący drogę do prawdy,
Święty Medardzie, przyjmujący ciężar posługi,
Święty Medardzie, przykładzie siły i wytrwałości,
Święty Medardzie, który zwalczasz bezbożność świata,
Święty Medardzie, mocą Bożą wzmocniony,
Święty Medardzie, któryś znosił prześladowania dla wiary świętej,
Święty Medardzie, z powodu wiary świętej w więzieniu będący,
Święty Medardzie, Patronie więźniów,
Święty Medardzie, udoskonalony w cnotach,
Święty Medardzie, wzorze życia świętego,
Święty Medardzie, wzorze miłość i pobożność,
Święty Medardzie, wzorze pokory,
Święty Medardzie, wzorze bojaźni Bożej,
Święty Medardzie, wzorze skromności,
Święty Medardzie, wzorze cnoty czystości,
Święty Medardzie, wzorze łagodności i cierpliwości,
Święty Medardzie, hojny jałmużniku dóbr duchowych i materialnych,
Święty Medardzie, któryś "ciepłą sukienką okrył zmarzłą część ciała Chrystusa",
Święty Medardzie, inicjatorze uroczystość Święta Róż w Salencyi,
Święty Medardzie, miłośniku czystości,
Święty Medardzie, najmocniejszy Panieńskiej czystości obrońco,
Święty Medardzie, wzywany w obronie przed złą pogodą,
Święty Medardzie, wzywany w bólach zębów i bezpłodnością,
Święty Medardzie, broniący przed obłędem i szaleństwem,
Święty Medardzie, wspaniałymi cudami wsławiony,
Święty Medardzie, Orędowniku nasz u Tronu Bożego,

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Od piorunów i gwałtownej niepogody,
Od nagłej a niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez świętą Tajemnicę Wcielenia Twego,
Przez zasługi Najświętszej Panny,
Przez zasługi świętego Medarda z Noyon,
W dzień sądu Twego,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
Abyś nam grzechy nasze przepuścić raczył, prosimy Cię,
Abyś nas do prawdziwej pokuty doprowadzić raczył, prosimy Cię,
Abyś nas za przyczyną świętego Medarda z Noyon we wszelakich potrzebach wysłuchać raczył, prosimy Cię,
Jezu Synu Boga żywego, prosimy Cię,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami święty Medardzie z Noyon.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Światło i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś św. Medarda biskupem w Twoim Kościele, by karmił Twój lud słowem i kształtował przykładem, spraw, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał, i podążali drogą, którą on nam ukazał. Amen.

Wasze komentarze:
 Aneta : 16.08.2020, 23:08
 Św. Medardzie z Noyon, bądź nam opiekunem i obrońcą. Pomagaj nam w wierze i w drodze do zbawienia. A+D.
 Anna: 09.05.2020, 08:48
 Święty Medardzie, módl się za Europę i cały świat, daj siły w walce z pandemią🌹
 Anna: 09.05.2020, 00:10
 Święty Medardzie, uproś łaski uwolnienia od epidemii Europę i świat🌹
(1)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej