Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej

Matko Odkupiciela Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego... racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp, Matko Chrystusa i Matko Kościoła, raz jeszcze zwracamy się do Ciebie, aby podziękować za wszystko coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat dla Kościoła, dla każdego z nas i dla całej ludzkości.

Powtarzamy: Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Chrystusowa i Matko Kościoła - Dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką, Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko Misyjnego Kościoła - Idącego drogami ziemi ku trzeciemu milenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami,
Matko ludzi - dziękujemy Ci za nieustanną opiekę, która pozwoliła nam uniknąć katastrof i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła postęp i osiągnięcie nowoczesnych zdobyczy społecznych,
Matko narodów - dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany, które przywróciły wiarę w przyszłość narodom nazbyt już długo pozostającym w ucisku i upokorzeniu,
Matko życia - dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym, że jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci,
Matko życia - dziękujemy Ci Ta to, że byłaś w szczególny sposób 13 maja 1981 roku przy Janie Pawle II, który czuł przy Sobie Twoją opiekuńczą obecność,
Matko każdego człowieka - walcząca o życie, które nie zna śmierci, dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce,

Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką

Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa. - Okaż, że jesteś Matką.
Matko miłości doskonałej,
Matko Nadziei i pokoju,
Święta Matko Odkupiciela,
Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie,
Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna,
Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej,

Powtarzamy: Bądź nam towarzyszką drogi

Bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku - Bądź nam towarzyszką drogi.
Bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras,
Bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku,
Bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej,
Bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą,
Bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały przestrzenie wolności i teraz budują swoją przyszłość,
Bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód - nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni,
Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką,

Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką

Tego, który umiera z głodu. - Okaż, że jesteś Matką.
Tego, który jest śmiertelnie chory,
Tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość,
Tego, kto nie znajduje pracy,
Tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić,
Tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany,
Tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia,
Tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga, pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód,

Powtarzamy: Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

Niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją. - Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
Niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda,
Niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie i szacunek,
Niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim,

Powtarzamy: Czuwaj Maryjo

Na czekającej nas jeszcze drodzem - Czuwaj Maryjo.
Nad ludźmi,
Nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny,
Nad odpowiedzialnymi za losy państw,
Nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości,
Nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata,
Na drodze nowej ewangelizacji Europy,
Nad posługą następcy Piotra, Jana Pawła II, który jest służbą Ewangelii i służbą ludziom i kieruj ją ku nowym horyzontom misyjnej działalności Kościoła,

Powtarzamy: Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością

W kolegialnej jedności z pasterzami. - Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
W komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie,
Odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego,

Powtarzamy: Wspomóż nas Maryjo

Postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka. - Wspomóż nas Maryjo.
Niechaj nie ciąży nam zmęczenie,
Niech trud nie opóźnia naszych kroków,
Przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca,

Módlmy się: Maryjo, daj światu Chrystusa, który jest naszym pokojem. Niechaj narodów nie dzieli już nienawiść i pragnienie zemsty. Świat zaś niech nie ulegnie mirażom fałszywego dobrobytu, który zabija godność osoby i wystawia na nieustanne ryzyko całe stworzenie.

Czuwaj Maryjo nad naszą wędrówką i spraw, byśmy w niebie pełni radości oglądali Twego Syna.

Wasze komentarze:
 Magdalena : 30.08.2020, 00:18
 Matko Boża Fatimska zawierzam Ci mojego brata proszę Cię z całego serca czuwaj nad nim i pomóż mu wyjść z depresji. Kocham Cię Mateczko
 Ryszard: 24.08.2020, 08:46
 Mateńko Fatimska wysłuchaj mojego błagania o zdrowie dla nas, miej nas w swojej opiece, czuwaj nad nami dniem i nocą gdyż jesteśmy tacy bezbronni. Ufam/y w Twoją dobroć i pomoc, Amen.
 hn: 15.08.2020, 21:45
 Matko Boga zawierzamy sie Tobie miej mie i moje dzieci w swojej opiece wypraś nam łaski u Syna Swego a naszego Pana Jezusa Chrystusa Amen
 Mieczysława: 05.08.2020, 12:16
 Matko Boża Fatimska obdarz mnie łaskami.
 Zofia : 24.07.2020, 00:21
 Matko Boża Fatimska zawierzam Tobie siebie, moje córki, ich dzieci i mężów, mojego męża i siebie, nasze rodzeństwa i ich rodziny, moją teściową, wszystkie nasze sprawy i troski, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszą. Uzdrów Maryjo serca nasze, niech się staną dobre, czyste, uzdrów pamięć naszą, byśmy zawsze pamiętali o Bogu i modlitwie oraz dziękczynieniu. Pokaż nam Matko Boża nasze grzechy, w budź w sercach naszych żal i chęć zadośćuczynienia i pokuty. Oddal od nas Mateńko wszelkie pokusy,bo Wiesz, że jesteśmy słabi i tylko z Twoją pomocą możemy zwalczyć grzechy w sobie. Maryjo, bardzo ufam Tobie. Wierzę, że Jesteś, że Słyszysz, wierzę że Syn Twój jest Bogiem i Ojcem naszym, że kocha nas i pragnie naszego dobra. Dziękuję Mateńko za wszystkie okazane nam łaski, dziękuję za opiekę i błogosławieństwa. Amen.
 Tomasz: 19.07.2020, 07:49
 W drugim zdaniu litanii powinno być "Ciebie" ( jest z małej litery).
 hn: 18.07.2020, 08:00
 Matko BoŻA fATIMSKA ZAWIERZAMY TOBIE WSZYSTKIE NASZE SPRAWY NASZYCH DZIECI,WNUKÓW CAŁĄ POLSKIE MIEJ NAS W SWOJEJ OPIECE MATKO PROWADZ AMEN
 Teresa: 12.07.2020, 21:38
 Mateńko, bądź z nami, do Ciebie się uciekamy, Ciebie o pomoc prosimy. Wyproś łaskę zdrowia dla Walentyny i jej córki Heleny. Czuwaj nad naszymi rodzinami. Miej w swej opiece mego syna Pawła i poczęte dziecko
 hn: 29.06.2020, 22:45
 Matko Naj swi etsza,zawierzam moje dzieci wnuki pod TwojąMatczyną opieke chroni ich od pokus Otaczj Nas Swoja opieką AMEN

 Beata: 25.06.2020, 20:06
 Matko Boża Fatimska zawierzam Ci moich wrogów i krzywdzicieli, nawróć ich.
 Janina: 29.05.2020, 10:07
 Oddaje w twe ręce Maryjo cała nasza rodzinę miej nas w opiece i zachowaj od wszelkich chorob
 Ryszard: 25.05.2020, 03:35
 Mateńko Fatimska wysłuchaj mojego błagania o zdrowie dla nas, miej nas w swojej opiece, czuwaj nad nami dniem i nocą gdyż jesteśmy tacy bezbronni. Ufam/y w Twoją dobroć i pomoc, Amen.
 Honia: 22.05.2020, 23:48
 Matko Boża Fatimska proszę o opiekę nad moją rodziną o nawrócenie moich bliskich o wyjście z nałogui i o zdrowie mojej córki aby w życiu podejmowała mądre decyzje . Proszę wysłuchaj mej prośby
 Lidka : 13.05.2020, 23:15
 Mateńko ukochana dziękuję za wymodlony cud narodzin zdrowej wnuczki. Lekarze stwierdzili ciężką wadę serca. Do konca moich dni będę Ci Mateńko dziękować. Powierzam Twoje opiece siebie,moje dzieci i ich rodziny. Moich rodziców. Chroń nas od złego i wypraszaj nam łaskę odpuszczenia grzechów. Przytul nas do swojego serca
 WIOLA: 13.05.2020, 22:25
 Mateczko Fatimska dziękuję Ci za opiekę nade mną i moją rodziną i proszę o zdrowie i Błogosławieństwo Boże . Kochamy Cię za Twoje dobre matczyne serce.
 Krzysztof : 13.05.2020, 22:17
 Matko Boska Proszę Cię zanies moje prośby Nasze prośby Przed oblicze Boże Kocham Cię mamo świata
 Twoja trzcicielka: 13.05.2020, 18:51
 Matko Boża Pani Fatimska dziękuję za Twe łaski , opiekę i proszę weź w opiekę mego syna , chroń go od złego, pomóż mu aby podejmował mądre decyzje w trudych sprawach Maryjo dziękuję
 Kazia i Piotr : 13.05.2020, 17:27
 Matuchno ukochana prosimy o zdrowie, o Boże Błogosławieństwo dla naszych rodzin..
 Bożena: 13.05.2020, 16:38
 Najdroższa Mateńko , kocham Cię i dziękuję za to że Jesteś najlepszym moim przyjacielem , że mogę codziennie z Tobą rozmawiać i prosić o światło w rozwiązywaniu trudnych spraw. Dzisiaj w tym dniu szczególnym bardzo proszę o uzdrowienie mojego brata Sławusia i siostry Grażynki
 Renata: 13.05.2020, 15:27
 Maryjo... Nasza Najukochańsza Matko... Ratuj nas wszystkich od grzechu... Obdarz nas wszystkich pokojem.... W tym trudnym czasie... Ratuj nas od epidemii...Obdarz również potrzebnymi łaskami i zdrowiem moja cała rodzinę... Nawróć zatwardziałych grzeszników z mojej rodziny... Kocham Cię całym sercem... Pomóż......
[1] [2] [3] [4] [5] (6) [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej